Kontakto įtraukimas

„Office 2010“ palaikymas baigėsi 2020 m. spalio 13 d.

Atnaujinkite į „Microsoft 365“, kad galėtumėte dirbti bet kur ir iš bet kurio įrenginio ir toliau gautumėte palaikymą.

Naujinti versiją dabar

Turite atlikti keletą veiksmų, kad jūsų kontaktų sąrašas būtų visad atnaujintas. Šiame straipsnyje aprašyta, kaip tinkamai tvarkyti kontaktus, kad lengvai rastumėte žmones, su kuriais norite susisiekti.

Ką norėtumėte daryti?

Žmonių ieška

Kelių kontaktų žymėjimas

Įmonei nepriklausančių žmonių įtraukimas į kontaktų sąrašą

Kontaktų tvarkymas

Dažnai naudojamo kontakto prisegimas grupės viršuje ir pašalinimas

Grupės kūrimas

Kontaktų rikiavimas ir rodymas

Kontaktų, esančių kontaktų sąraše, rikiavimas

Kontaktų sąrašo išvaizdos keitimas

Kontaktų rodymo programoje „Lync“ būdo keitimas

Kontaktų peržiūra pagal privatumo lygį (anksčiau vadintą prieigos lygiu)

Kontaktų perkėlimas, kopijavimas ir šalinimas

Kontakto kortelės peržiūra

Kontakto žymėjimas

Žmonių ieška

Ieškos juosta yra kontaktų sąraše po piktograma Kontaktai ir telefono rodinyje po piktograma Telefonas. Galite ieškoti žmonių pagal vardą arba įgūdžius (pareigas).

Kontakto ieška

 • Ieškos lauke įveskite vardą, el. pašto pseudonimą arba telefono numerį. Galite įvesti net siuntimo grupės pavadinimą arba pseudonimą. Įvedant tekstą ryšių programinė įranga „Microsoft Lync Online“ pateikia rezultatus. Jei pateikiami keli kontaktai arba kelios grupės, sąrašo viršuje rodomas jūsų kontaktų sąraše esantis kontaktas arba grupė. Kontakto ir ne kontakto paveikslėlio kairėje yra vertikali būsenos juosta, kuri nurodo buvimo būseną, pvz., Pasiekiamas, Neprisijungęs ir Užsiėmęs.

 • Jei jūsų įmonė naudojasi „Microsoft SharePoint“ paslaugomis, po ieškos juosta rodomi mygtukai Vardas ir Įgūdžiai . Galite ieškoti pagal raktažodį, pvz., pareigas arba kompetencijos sritį. Norėdami peržiūrėti kitus asmenis, kurie eina panašias pareigas arba turi atitinkamų įgūdžių, spustelėkite Įgūdžiai. Norėdami grįžti į kontaktų sąrašą, ieškos juostoje spustelėkite X.

Puslapio viršus

Kelių kontaktų žymėjimas

Kartais vienu metu reikia pažymėti keletą kontaktų. Pvz., kai norite išsiųsti kvietimą į susitikimą keliems asmenims.

 • Norėdami pažymėti kelis negretimus kontaktus, spustelėkite juos laikydami nuspaudę klavišą CTRL.

 • Norėdami pažymėti kelis gretimus kontaktus, spustelėkite juos laikydami nuspaudę klavišą SHIFT arba žymėkite juos rodyklių klavišais.

Puslapio viršus

Įmonei nepriklausančių žmonių įtraukimas į kontaktų sąrašą

„Lync Online“ gali rodyti buvimo informaciją kontaktams, kurie naudojasi el. pašto tarnybomis, pvz., „Windows Live“ interneto paslaugų (įskaitant MSN ir „Hotmail“) tinklu, ir tiems, kurie prijungti prie „Lync“. Išoriniai vartotojai (jūsų įmonei nepriklausantys vartotojai) gali atlikti įvairius veiksmus, pvz., bendrinti buvimo informaciją, atlikti „Lync“ skambučius ir rengti vaizdo konferencijas.

 1. Atidarykite „Lync“ ir ieškos lauke įveskite asmens, kurį norite įtraukti į savo kontaktų sąrašą, el. pašto adresą.

 2. Atidarytoje kontakto kortelėje spustelėkite pliuso ženklą (+).

 3. Pažymėkite kontaktų grupę, į kurią bus įtrauktas kontaktas. Be to, galite sukurti naują grupę įvesdami pavadinimą lauke Įtraukti į naują grupę.

Kai kurie vartotojai turi tarnybos, nesusietos su „Lync“, el. pašto abonementą. Šiuos vartotojus galite įtraukti į kontaktų sąrašą kaip išorinius vartotojus, tačiau nematysite buvimo informacijos.

Kai kurie vartotojai prisijungia prie išorinės svetainės naudodami neišorinio vartotojo ID (el. pašto adresą). Tokiu atveju įtraukdami kontaktą naudokite formatą vartotojas(neisorinis.com)@isorineimone.com. Taip rodoma kontakto buvimo informacija programoje „Lync“. Pvz., PonasContoso(gmail.com)@msn.com.

Puslapio viršus

Kontaktų tvarkymas

Rastus norimus kontaktus galite įtraukti į kontaktų grupę, kad prireikus galėtumėte juos greitai rasti. „Lync“ automatiškai įveda duomenis į grupę Dažnai naudojami kontaktai pagal 10 kontaktų, su kuriais dažniausiai kalbatės, duomenis. Be to, svarbiausius kontaktus galite „prisegti“ grupės viršuje, kad galėtumėte juos greitai pasiekti. „Lync“ iš anksto automatiškai įveda jūsų komandos narius į prisegtą sąrašą.

Dažnai naudojamo kontakto prisegimas grupės viršuje ir pašalinimas

Norėdami prisegti arba pašalinti dažnai naudojamą kontaktą, atlikite vienus iš toliau nurodytų veiksmų.

 • Atidarykite „Lync“ ir kontaktų sąraše dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite asmenį, tada spustelėkite Prisegti prie dažnai naudojamų kontaktų.

 • Norėdami pašalinti kontaktą, spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku ir spustelėkite Pašalinti iš dažnai naudojamų kontaktų.

Grupės kūrimas

 1. Atidarykite „Lync“ ir kontaktų sąraše dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kurios grupės pavadinimą (pvz., Dažnai naudojami kontaktai), spustelėkite Kurti naują grupę ir įveskite grupės pavadinimą.

Communicator

 1. Norėdami į naują grupę įtraukti žmonių, ieškokite norimo kontakto, ieškos rezultatų srityje nukreipkite žymiklį į kontakto vardą ir spustelėkite pliuso ženklą (+). Arba ieškos rezultatų srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite kontaktą, spustelėkite Įtraukti į kontaktų sąrašą, galiausiai spustelėkite grupės pavadinimą.

Puslapio viršus

Kontaktų rikiavimas ir rodymas

Kontaktus galite rikiuoti naudodami:

 • mygtukus Grupės, Būsena ir Lygis;

 • parinktis Rodomas pavadinimas arba Pasiekiamumas .

Kontaktų, esančių kontaktų sąraše, rikiavimas

 1. Norėdami peržiūrėti numatytosiose grupėse (įskaitant Dažnai naudojami kontaktai ir Kiti kontaktai) ir jūsų sukurtose grupėse esančius kontaktus, spustelėkite Grupės.

Kontaktų rikiavimas pagal grupę

 1. Kontaktų sąraše atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Norėdami surikiuoti kontaktus pagal buvimo būseną (Prisijungęs, Atsitraukęs, Nežinomas ir Nepasiekiamas), spustelėkite Būsena.

  • Norėdami surikiuoti kontaktus pagal privatumo lygį, spustelėkite Lygis.

  • Norėdami sužinoti, kokie yra privatumo lygiai, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite kontaktą, tada nukreipkite žymiklį į Keisti privatumo lygį.

Kontaktų sąrašo išvaizdos keitimas

 • Spustelėkite po ieškos juosta šalia mygtuko Rodymo parinktys esančią rodyklę, kad atidarytumėte meniu Maketo parinktys.

Rikiavimas pagal rodomą pavadinimą

Atsižvelgiant į tai, kaip surikiavote kontaktus, meniu rodomos skirtingos parinktys. Pvz., galite pasirinkti, kad vietoj el. pašto vardų būtų rodomi draugiški vardai arba kad vietoj vardų būtų rodoma būsenos informacija. Jei jūsų įmonė įgalino kontaktų paveikslėlių rodymą kontaktų sąraše, galite pasirinkti, kad jie būtų rodomi. Pagal tai nustatoma, kiek kontaktų rodoma lange (jei pasirinkote, kad paveikslėliai nebūtų nerodomi, galite pasirinkti, kad būtų rodomas tik vardas vienoje eilutėje arba vardas ir informacija dviejose eilutėse).

Pastaba:  Be to, galite išjungti paveikslėlius visoje programoje „Lync“, dialogo lange Mano paveikslėlis spustelėdami „Lync“ – parinktys. Daugiau informacijos žr. Srities Mano paveikslėlis parinkčių nustatymas.

Kontaktų rodymo programoje „Lync“ būdo keitimas

 1. Norėdami keisti rodomos kontakto informacijos kiekį (kad būtų rodomos viena arba dvi eilutės), kontaktų sąraše spustelėkite po ieškos juosta esantį mygtuką Rodymo parinktys. Jei jūsų įmonėje naudojamos kontaktų nuotraukos, dviejų eilučių rodinyje bus rodomos nuotraukos.

 2. Norėdami rinktis iš daugiau parinkčių, spustelėkite šalia Rodymo parinktys esančią rodyklę žemyn, kad atidarytumėte meniu Maketo parinktys.

Kontaktų peržiūra pagal privatumo lygį (anksčiau vadintą prieigos lygiu)

 • Kontaktų sąraše po ieškos juosta spustelėkite mygtuką Lygis.

Norėdami sužinoti, kokia buvimo informacija rodoma atsižvelgiant į privatumo lygį, žr. Prieigos prie buvimo informacijos valdymas.

Puslapio viršus

Kontaktų perkėlimas, kopijavimas ir šalinimas

Norėdami perkelti, kopijuoti ir šalinti kontaktus, kontaktų sąraše atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 • Norėdami perkelti kontaktą į kitą grupę, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite kontaktą, nukreipkite žymiklį į Perkelti kontaktą į ir spustelėkite norimą grupę.

 • Norėdami nukopijuoti kontaktą į kitą grupę, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite kontaktą, spustelėkite Kopijuoti, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą grupę, galiausiai spustelėkite Įklijuoti.

 • Norėdami pašalinti kontaktą iš grupės, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite kontaktą, tada spustelėkite Pašalinti iš grupės.

 • Norėdami visiškai pašalinti kontaktą, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite kontaktą, tada spustelėkite Pašalinti iš kontaktų sąrašo.

Pastaba:  Atsižvelgiant į tai, kaip rodomi kontaktai (pagal grupę, būseną arba lygį), skiriasi perkėlimo ir kopijavimo funkcijos. Atminkite, kad velkant kontaktus iš vienos privatumo lygio grupės į kitą, keičiasi tų kontaktų privatumo lygis.

Puslapio viršus

Kontakto kortelės peržiūra

Atsižvelgiant į privatumo lygį, kurį jums priskyrė kontaktas, galite matyti jo tvarkaraštį ir asmeninę pastabą. Naudodami kontakto kortelę galite susisiekti su kontaktu, pvz., pradėti pokalbį tiesioginiais pranešimais, skambinti, planuoti susitikimą arba siųsti el. laišką.

 1. Norėdami peržiūrėti pagrindinę kontakto kortelę, kontaktų sąraše nukreipkite žymiklį į kontakto paveikslėlį (arba į būsenos piktogramą, jei paveikslėliai nerodomi).

 2. Norėdami gauti daugiau informacijos, apatiniame dešiniajame kortelės kampe spustelėkite mygtuką Išplėsti kontakto kortelę (rodyklę žemyn).

„Lync“ kontakto kortelės išplėtimas

 1. Kad kortelė būtų rodoma visada, viršutiniame dešiniajame kortelės kampe spustelėkite mygtuką Prisegti. Kortelę galite nuvilkti į norimą vietą darbalaukyje.

Puslapio viršus

Kontakto žymėjimas

Kontaktų sąraše galite pažymėti kontaktą, kad jums būtų pranešta, kada tas kontaktas pasiekiamas. „Lync“ iš karto pateikia pranešimą, kai kontakto būsena pasikeičia į Pasiekiamas.

 1. Kontaktų sąraše dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite asmenį, kurį norite pažymėti.

 2. Spustelėkite Pažymėti būsenos keitimo įspėjimams gauti.

Puslapio viršus

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×