Pereiti prie pagrindinio turinio
Lentelės eilučių ir stulpelių pridėjimas arba naikinimas

Lentelės eilučių ir stulpelių pridėjimas arba naikinimas

Galite naudoti lentelės įrankius Norėdami lengvai įtraukti ir naikinti eilutes bei stulpelius PowerPoint.

Eilutės pridėjimas

 1. Spustelėkite lentelės langelį, esantį eilutėje aukščiau arba žemiau tos vietos, kurioje norite matyti naują eilutę.

 2. Dalies Lentelės įrankiaiskirtuko maketas grupėje eilutės & stulpeliai atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami įtraukti eilutę virš pažymėto langelio, spustelėkite Įterpti aukščiau.

  • Norėdami įtraukti eilutę po pasirinktu langeliu, spustelėkite Įterpti toliau.

   Grupės Eilutės ir stulpeliai parinktys

   Pastabos: 

   • Norėdami iš karto įtraukti kelias eilutes, naudodami pelę, vilkite, kad pasirinktumėte lygų skaičių eilučių į norimą įtraukti sumą, tada spustelėkite Įterpti aukščiau arba Įterpti žemiau. Pavyzdžiui, pažymėkite tris esamas eilutes, spustelėkite Įterpti aukščiau arba Įterpti žemiau, ir bus įtrauktos dar trys eilutės.

   • Norėdami įtraukti eilutę lentelės pabaigoje, spustelėkite dešiniausią paskutinės eilutės langelį, tada paspauskite klavišą TAB.

Stulpelio pridėjimas

 1. Spustelėkite lentelės langelį į dešinę arba į kairę nuo stulpelio, kur norite, kad atsirastų naujas stulpelis.

 2. Dalies Lentelės įrankiaiskirtuko maketas grupėje eilutės & stulpeliai atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami įtraukti stulpelį į kairę nuo pažymėto langelio, spustelėkite Įterpti kairėje.

  • Norėdami įtraukti stulpelį į dešinę nuo pažymėto langelio, spustelėkite Įterpti dešinėje.

   Grupės Eilutės ir stulpeliai parinktys

   Pastaba: Norėdami vienu metu įtraukti kelis stulpelius, naudodami pelę, vilkite, kad pasirinktumėte vienodą stulpelių skaičių į norimą įtraukti sumą, tada spustelėkite Įterpti kairėje arba Įterpti dešinėje. Pavyzdžiui, pažymėkite tris esamus stulpelius, spustelėkite Įterpti kairėje arba Įterpti dešinėje, ir bus įtraukti dar trys stulpeliai.

Eilutės arba stulpelio naikinimas

 1. Spustelėkite lentelės langelį stulpelyje arba eilutėje, kurią norite panaikinti.

 2. Dalies Lentelės įrankiaiskirtuko maketas grupėje eilutės & stulpeliai spustelėkite Naikinti, tada spustelėkite Naikinti stulpelius arba Naikinti eilutes.

  Naikinami stulpeliai arba eilutės.

Lentelės naikinimas

 1. Spustelėkite lentelę, kad ją pasirinktumėte.

 2. Dalies Lentelės įrankiaiskirtuko maketas grupėje eilutės & stulpeliai spustelėkite Naikinti, tada spustelėkite Naikinti lentelę arba klaviatūroje paspauskite klavišą DELETE.

  Lentelės naikinimas

Taip pat žr.

Lentelės langelių suliejimas, skaidymas arba naikinimas

Lentelės išvaizdos keitimas

Lentelės įtraukimas į skaidrę

Eilutės pridėjimas

 1. Spustelėkite lentelės langelį, esantį eilutėje aukščiau arba žemiau tos vietos, kurioje norite matyti naują eilutę.

 2. Dalies Lentelės įrankiaiskirtuko Maketas grupėje lentelė spustelėkite pasirinkti, tada spustelėkite Pasirinkti eilutę.

  Word lentelės įrankių maketo skirtuko paveikslėlis

 3. Dalies Lentelės įrankiaiskirtuko Maketas grupėje eilutės ir stulpeliai atlikite vieną iš šių veiksmų:

  PowerPoint eilučių ir stulpelių grupės paveikslėlis

  • Norėdami įtraukti eilutę virš pasirinktos eilutės, spustelėkite Įterpti aukščiau.

  • Norėdami įtraukti eilutę po pasirinkta eilute, spustelėkite Įterpti toliau.

   Norėdami iš karto įtraukti kelias eilutes, pažymėkite norimų įtraukti eilučių skaičių, tada spustelėkite Įterpti aukščiau arba Įterpti žemiau.

Patarimas: Norėdami įtraukti eilutę lentelės pabaigoje, spustelėkite paskutinę paskutinės eilutės langelį, tada paspauskite klavišą TAB.

Stulpelio pridėjimas

 1. Spustelėkite lentelės langelį stulpelyje kairėje arba dešinėje, kur norite, kad atsirastų naujas stulpelis.

 2. Dalies Lentelės įrankiaiskirtuko Maketas grupėje lentelė spustelėkite pasirinkti, tada spustelėkite Pasirinkti stulpelį.

  Word lentelės įrankių maketo skirtuko paveikslėlis

 3. Dalies Lentelės įrankiaiskirtuko Maketas grupėje eilutės ir stulpeliai atlikite vieną iš šių veiksmų:

  PowerPoint eilučių ir stulpelių grupės paveikslėlis

  • Norėdami įtraukti stulpelį į kairę nuo pasirinkto stulpelio, spustelėkite Įterpti kairėje.

  • Norėdami įtraukti stulpelį į dešinę nuo pasirinkto stulpelio, spustelėkite Įterpti dešinėje.

   Norėdami vienu metu įtraukti kelis stulpelius, pažymėkite norimų įtraukti stulpelių skaičių, tada spustelėkite Įterpti kairėje arba Įterpti dešinėje.

Naikinti stulpelį arba eilutę

 1. Spustelėkite lentelės langelį stulpelyje arba eilutėje, kurią norite panaikinti.

 2. Dalies Lentelės įrankiaiskirtuko Maketas grupėje lentelė spustelėkite pasirinkti, tada spustelėkite Pasirinkti stulpelį arba Pasirinkti eilutę.

  Word lentelės įrankių maketo skirtuko paveikslėlis

 3. Dalies Lentelės įrankiaiskirtuko maketas grupėje eilutės & stulpeliai spustelėkite rodyklę, esančią po parinktimi Naikinti.

  PowerPoint eilučių ir stulpelių grupės paveikslėlis

 4. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami panaikinti stulpelį, spustelėkite Naikinti stulpelius arba paspauskite klavišą BACKSPACE.

  • Norėdami panaikinti eilutę, spustelėkite Naikinti eilutes arba paspauskite klavišą BACKSPACE.

Eilutės pridėjimas

 1. Spustelėkite lentelės langelį, esantį eilutėje aukščiau arba žemiau tos vietos, kurioje norite matyti naują eilutę.

 2. Skirtuko Maketas grupėje eilutės & stulpeliai atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami įtraukti eilutę virš pažymėto langelio, spustelėkite Įterpti aukščiau.

  • Norėdami įtraukti eilutę po pasirinktu langeliu, spustelėkite Įterpti toliau.

   Juostelės mygtukai, skirti lentelės eilutėms ir stulpeliams redaguoti

   Pastabos: 

   • Norėdami iš karto įtraukti kelias eilutes, naudodami pelę, vilkite, kad pasirinktumėte lygų skaičių eilučių į norimą įtraukti sumą, tada spustelėkite Įterpti aukščiau arba Įterpti žemiau. Pavyzdžiui, pažymėkite tris esamas eilutes, spustelėkite Įterpti aukščiau arba Įterpti žemiau, ir bus įtrauktos dar trys eilutės.

   • Norėdami įtraukti eilutę lentelės pabaigoje, spustelėkite dešiniausią paskutinės eilutės langelį, tada paspauskite klavišą TAB.

Stulpelio pridėjimas

 1. Spustelėkite lentelės langelį į dešinę arba į kairę nuo stulpelio, kur norite, kad atsirastų naujas stulpelis.

 2. Skirtuko Maketas grupėje eilutės & stulpeliai atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami įtraukti stulpelį į kairę nuo pažymėto langelio, spustelėkite Įterpti kairėje.

  • Norėdami įtraukti stulpelį į dešinę nuo pažymėto langelio, spustelėkite Įterpti dešinėje.

   Juostelės mygtukai, skirti lentelės eilutėms ir stulpeliams redaguoti

   Pastaba: Norėdami vienu metu įtraukti kelis stulpelius, naudodami pelę, vilkite, kad pasirinktumėte vienodą stulpelių skaičių į norimą įtraukti sumą, tada spustelėkite Įterpti kairėje arba Įterpti dešinėje. Pavyzdžiui, pažymėkite tris esamus stulpelius, spustelėkite Įterpti kairėje arba Įterpti dešinėje, ir bus įtraukti dar trys stulpeliai.

Eilutės arba stulpelio naikinimas

 1. Spustelėkite lentelės langelį stulpelyje arba eilutėje, kurią norite panaikinti.

 2. Skirtuko Maketas grupėje eilutės & stulpeliai spustelėkite Naikinti, tada spustelėkite Naikinti stulpelius arba Naikinti eilutes.

  Pasirinkite mygtuką Naikinti, tada pasirinkite Naikinti stulpelius arba naikinti eilutes.

Lentelės naikinimas

 1. Spustelėkite lentelę, kad ją pasirinktumėte.

 2. Skirtuko Maketas grupėje eilutės & stulpeliai spustelėkite Naikinti, tada spustelėkite Naikinti lentelę arba klaviatūroje paspauskite klavišą DELETE.

  Komanda Naikinti stulpelį

Eilutės pridėjimas

 1. Spustelėkite lentelės langelį, esantį eilutėje aukščiau arba žemiau tos vietos, kurioje norite matyti naują eilutę.

 2. Skirtuko lentelės maketas grupėje eilutės & stulpeliai atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami įtraukti eilutę virš pažymėto langelio, spustelėkite aukščiau.

  • Norėdami įtraukti eilutę po pasirinktu langeliu, spustelėkite žemiau.

   Juostelės mygtukai, skirti lentelės eilutėms ir stulpeliams redaguoti

   Pastabos: 

   • Norėdami iš karto įtraukti kelias eilutes, naudodami pelę, vilkite, kad pasirinktumėte lygų skaičių eilučių iki norimos įtraukti sumos, tada spustelėkite aukščiau arba žemiau. Pavyzdžiui, pažymėkite tris esamas eilutes, spustelėkite aukščiau arba žemiau, ir bus įtrauktos dar trys eilutės.

   • Norėdami įtraukti eilutę lentelės pabaigoje, spustelėkite dešiniausią paskutinės eilutės langelį, tada paspauskite klavišą TAB.

Stulpelio pridėjimas

 1. Spustelėkite lentelės langelį į dešinę arba į kairę nuo stulpelio, kur norite, kad atsirastų naujas stulpelis.

 2. Skirtukolentelės maketas grupėje eilutės & stulpeliai atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami įtraukti stulpelį į kairę nuo pažymėto langelio, spustelėkite kairėje.

  • Norėdami įtraukti stulpelį į dešinę nuo pažymėto langelio, spustelėkite dešinėje.

   Juostelės mygtukai, skirti lentelės eilutėms ir stulpeliams redaguoti

   Pastaba: Norėdami vienu metu įtraukti kelis stulpelius, naudodami pelę, vilkite, kad pasirinktumėte vienodą stulpelių skaičių į norimą įtraukti sumą, tada spustelėkite kairėn arba dešinėn. Pavyzdžiui, pažymėkite tris esamus stulpelius, spustelėkite kairėn arba dešinėnir bus įtraukti dar trys stulpeliai.

Eilutės arba stulpelio naikinimas

 1. Spustelėkite lentelės langelį stulpelyje arba eilutėje, kurią norite panaikinti.

 2. Skirtuko lentelės maketas grupėje eilutės & stulpeliai spustelėkite Naikinti, tada spustelėkite Naikinti stulpelius arba Naikinti eilutes.

  Komanda Naikinti stulpelį

Lentelės naikinimas

 1. Spustelėkite lentelę, kad ją pasirinktumėte.

 2. Skirtuko lentelės maketas grupėje eilutės & stulpeliai spustelėkite Naikinti, tada spustelėkite Naikinti lentelę arba klaviatūroje paspauskite klavišą DELETE.

  Komanda naikinti lentelę

Eilutės pridėjimas

 1. Spustelėkite lentelės langelį, esantį eilutėje aukščiau arba žemiau tos vietos, kurioje norite matyti naują eilutę.

 2. Dalies Lentelės įrankiaiskirtuko maketas grupėje eilutės & stulpeliai atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami įtraukti eilutę virš pažymėto langelio, spustelėkite Įterpti aukščiau.

  • Norėdami įtraukti eilutę po pasirinktu langeliu, spustelėkite Įterpti toliau.

   Grupės Eilutės ir stulpeliai parinktys

   Pastabos: 

   • Norėdami įtraukti eilutę lentelės pabaigoje, galite spustelėti dešiniausią paskutinės eilutės langelį ir paspausti TAB.

   • „PowerPoint“ žiniatinkliui negali vienu metu įtraukti kelių eilučių ar stulpelių.

Stulpelio pridėjimas

 1. Spustelėkite lentelės langelį į dešinę arba į kairę nuo stulpelio, kur norite, kad atsirastų naujas stulpelis.

 2. Dalies Lentelės įrankiaiskirtuko maketas grupėje eilutės & stulpeliai atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami įtraukti stulpelį į kairę nuo pažymėto langelio, spustelėkite Įterpti kairėje.

  • Norėdami įtraukti stulpelį į dešinę nuo pažymėto langelio, spustelėkite Įterpti dešinėje.

   Grupės Eilutės ir stulpeliai parinktys

   Pastaba: „PowerPoint“ žiniatinkliui negali vienu metu įtraukti kelių eilučių ar stulpelių.

Eilutės arba stulpelio naikinimas

 1. Spustelėkite lentelės langelį stulpelyje arba eilutėje, kurią norite panaikinti.

 2. Dalies Lentelės įrankiaiskirtuko maketas grupėje eilutės & stulpeliai spustelėkite Naikinti, tada spustelėkite Naikinti stulpelius arba Naikinti eilutes.

  Naikinami stulpeliai arba eilutės.

Lentelės naikinimas

 1. Spustelėkite bet kurioje lentelės vietoje.

 2. Dalies Lentelės įrankiaiskirtuko maketas grupėje eilutės & stulpeliai spustelėkite Naikinti, tada spustelėkite Naikinti lentelę.

  Lentelės naikinimas

Taip pat žr.

Lentelės langelių suliejimas, skaidymas arba naikinimas

Lentelės išvaizdos keitimas

Lentelės įtraukimas į skaidrę

Pastaba:  Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Prašome mus informuoti, ar radote reikiamos informacijos. Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip nuoroda.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×