Pažymėti tekstą

Programoje „Word“ galite pažymėti visą tekstą dokumente („Ctrl“+A) arba galite konkretų tekstą arba elementus lentelėje pažymėti naudodamiesi pele arba klaviatūra. Taip pat galite pažymėti tekstą arba elementus, kurie yra skirtingose vietose. Pavyzdžiui, galite pažymėti pastraipą viename puslapyje ir sakinį kitame puslapyje.

Viso teksto žymėjimas

 1. Spustelėkite bet kurioje dokumento vietoje.

 2. Klaviatūroje paspauskite „Ctrl“+A, norėdami pažymėti visą tekstą dokumente.

Konkretaus teksto žymėjimas

Taip pat galite pažymėti konkretų žodį, teksto eilutę ir vieną arba daugiau pastraipų.

 1. Perkelkite žymiklį priešais pirmąją raidę žodžio, sakinio arba pastraipos, kurią norite pasirinkti.

 2. Spustelėkite ir laikykite, kol vilksite žymiklį ir pažymėsite norimą tekstą.

Kiti pažymėjimo būdai

 • Norėdami pažymėti vieną žodį, greitai dukart spustelėkite jį.

 • Norėdami pasirinkti teksto eilutę, perkelkite žymiklį į eilutės pradžią ir paspauskite „Shift“ + rodyklę žemyn.

 • Norėdami pasirinkti pastraipą, perkelkite žymiklį į pastraipos pradžią ir paspauskite „Ctrl“ + „Shift“ + rodyklę žemyn.

„Office 2010“ palaikymas baigėsi 2020 m. spalio 13 d.

Atnaujinkite į „Microsoft 365“, kad galėtumėte dirbti bet kur ir iš bet kurio įrenginio ir toliau gautumėte palaikymą.

Naujinti versiją dabar

Teksto žymėjimas naudojant pelę

Teksto žymėjimas dokumento tekste

Pastabos: Norėdami pažymėti visą dokumentą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas spustelėkite Žymėti, tada spustelėkite Žymėti viską.

 • Perkelkite žymiklį į kairę nuo bet kurio teksto, kol jis pasikeis į dešinėn nukreiptą rodyklę, tada spustelėkite triskart.

Norėdami pažymėti

Atlikite tai

Bet kokį teksto kiekį

Spustelėkite ten, nuo kur norite pradėti žymėti, laikykite nuspaudę kairįjį pelės mygtuką ir vilkite žymiklį virš teksto, kurį norite pažymėti.

Žodį

Dukart spustelėkite bet kurioje žodžio vietoje.

Teksto eilutę

Perkelkite žymiklį į kairę eilutės pusę, kol jis pasikeis į dešinėn nukreiptą rodyklę, tada spustelėkite.

Sakinį

Laikykite nuspaudę klavišą CTRL ir spustelėkite bet kurioje sakinio vietoje.

Pastraipą

Triskart spustelėkite bet kurioje pastraipos vietoje.

Kelias pastraipas

Perkelkite žymiklį į kairę nuo pirmos pastraipos, kol jis pasikeis į dešinėn nukreiptą rodyklę, tada paspauskite ir laikykite nuspaudę kairįjį pelės mygtuką ir vilkite žymiklį aukštyn arba žemyn.

Didelį teksto bloką

Spustelėkite norimo žymėti teksto pradžioje, slinkite į norimo žymėti teksto pabaigą, tada laikykite nuspaudę klavišą SHIFT ir spustelėkite ten, kur turėtų būti norimo pažymėti teksto pabaiga.

Visą dokumentą

Perkelkite žymiklį į kairę nuo bet kurio teksto, kol jis pasikeis į dešinėn nukreiptą rodyklę, tada spustelėkite triskart.

Antraštes ir poraštes

Programoje „spaudinio maketo rodinys“ dukart spustelėkite neryškų antraštės arba poraštės tekstą. Perkelkite žymiklį į kairę antraštės arba poraštės pusę, kol jis pasikeis į dešinėn nukreiptą rodyklę, tada spustelėkite.

Puslapio ir dokumento išnašas

Spustelėkite puslapio arba dokumento išnašos tekstą, perkelkite žymiklį į kairę teksto pusę, kol jis pasikeis į dešinėn nukreiptą rodyklę, tada spustelėkite.

Vertikalų teksto bloką

Laikykite nuspaudę klavišą ALT ir vilkite pelės žymiklį virš teksto.

Teksto lauką arba rėmelį

Perkelkite žymiklį ant rėmelio arba teksto lauko kraštinės, kol žymiklis pasikeis į keturgubą rodyklę, tada spustelėkite.

Lentelės elementų žymėjimas

Norėdami pažymėti

Atlikite tai

Langelio turinį

Spustelėkite langelį. Dalyje Lentelės įrankiai spustelėkite skirtuką Maketas. Grupėje Lentelė spustelėkite Žymėti, tada spustelėkite Žymėti langelį.

Eilutės turinį

Spustelėkite eilutę. Dalyje Lentelės įrankiai spustelėkite skirtuką Maketas. Grupėje Lentelė spustelėkite Žymėti, tada spustelėkite Žymėti eilutę.

Stulpelio turinį

Spustelėkite stulpelį. Dalyje Lentelės įrankiai spustelėkite skirtuką Maketas. Grupėje Lentelė spustelėkite Žymėti, tada spustelėkite Žymėti stulpelį.

Kelių langelių, eilučių ar stulpelių turinį

Spustelėkite langelį, eilutę arba stulpelį, tada laikykite nuspaudę kairįjį pelės mygtuką ir vilkite per visus langelius, eilutes ar stulpelius, kuriuose yra norimas pažymėti turinys. Norėdami pažymėti langelių, eilučių ar stulpelių, kurie nėra šalia vienas kito, turinį, spustelėkite pirmą langelį, eilutę ar stulpelį, paspauskite CTRL ir spustelėkite papildomus langelius, eilutes ar stulpelius, kuriuose yra norimas pažymėti turinys.

Visos lentelės turinį

Spustelėkite lentelę. Dalyje Lentelės įrankiai spustelėkite skirtuką Maketas. Grupėje Lentelė spustelėkite Žymėti, tada spustelėkite Žymėti lentelę.

Skirtingose vietose esančio teksto žymėjimas

Galite pažymėti tekstą ar elementus lentelėje, kurie nėra šalia vienas kito. Pavyzdžiui, galite pažymėti pastraipą viename puslapyje ir sakinį kitame puslapyje.

 1. Pažymėkite dali norimo teksto arba elementą lentelėje.

 2. Laikykite nuspaudę klavišą CTRL ir pažymėkite visą reikiamą papildomą tekstą ar elementus lentelėje.

Teksto žymėjimas struktūros rodinyje

Norėdami peržiūrėti dokumentą struktūros rodinyje, spustelėkite skirtuką Rodymas, tada spustelėkite Struktūra grupėje Dokumento rodiniai.

Norėdami pažymėti

Perkelkite žymiklį į

Antraštę

Kairę antraštės pusę, kol jis pasikeis į dešinėn nukreiptą rodyklę, tada spustelėkite.

Antraštę, jos paantraštę ir pagrindinį tekstą

Kairę antraštės pusę, kol jis pasikeis į dešinėn nukreiptą rodyklę, tada spustelėkite dukart.

Pagrindinio teksto pastraipą

Kairę pastraipos pusę, kol jis pasikeis į dešinėn nukreiptą rodyklę, tada spustelėkite.

Kelias antraštes arba pagrindinio teksto pastraipas

Kairę teksto pusę, kol jis pasikeis į dešinėn nukreiptą rodyklę, tada vilkite aukštyn arba žemyn.

Pastabos: 

 • Struktūros rodinyje spustelėję vieną kartą pastraipos kairėje, pažymėsite visą pastraipą, o ne vieną eilutę.

 • Jei pažymėsite antraštę, kurioje yra sutrauktas šalutinis tekstas, sutrauktas tekstas taip pat bus pažymėtas (net jei jis nėra matomas). Visi antraštės pakeitimai, kuriuos atliekate, pvz., perkėlimas, kopijavimas ar panaikinimas, taip pat paveiks sutrauktą tekstą.

Teksto žymėjimas naudojant klaviatūrą

Teksto žymėjimas dokumento tekste

Pastaba: Jei norite pažymėti visą dokumentą, paspauskite CTRL + A.

Norėdami pažymėti

Atlikite tai

Vieną simbolį dešinėje

Paspauskite SHIFT + RODYKLĖ DEŠINĖN.

Vieną simbolį kairėje

Paspauskite SHIFT + RODYKLĖ KAIRĖN.

Žodį nuo jo pradžios iki pabaigos

Perkelkite įterpimo vietą į žodžio pradžią ir paspauskite CTRL + SHIFT + RODYKLĖ DEŠINĖN.

Žodį nuo jo pabaigos iki pradžios

Perkelkite žymiklį į žodžio pabaigą ir paspauskite CTRL + SHIFT + RODYKLĖ KAIRĖN.

Eilutę nuo jos pradžios iki pabaigos

Paspauskite HOME, tada paspauskite SHIFT + END.

Eilutę nuo jos pabaigos iki pradžios

Paspauskite END, tada paspauskite SHIFT + HOME.

Vieną eilutę žemyn

Paspauskite END, tada paspauskite SHIFT + RODYKLĖ ŽEMYN.

Vieną eilutę aukštyn

Paspauskite HOME, tada paspauskite SHIFT + RODYKLĖ AUKŠTYN.

Pastraipą nuo jos pradžios iki pabaigos

Perkelkite žymiklį į pastraipos pradžią ir paspauskite CTRL + SHIFT + RODYKLĖ ŽEMYN.

Pastraipą nuo jos pabaigos iki pradžios

Perkelkite žymiklį į pastraipos pabaigą ir paspauskite CTRL + SHIFT + RODYKLĖ AUKŠTYN.

Dokumentą nuo jo pabaigos iki pradžios

Perkelkite žymiklį į dokumento pabaigą ir paspauskite CTRL + SHIFT + HOME.

Dokumentą nuo jo pradžios iki pabaigos

Perkelkite žymiklį į dokumento pradžią ir paspauskite CTRL + SHIFT + END.

Nuo lango pradžios iki pabaigos

Perkelkite žymiklį į lango pradžią ir paspauskite ALT + CTRL + SHIFT + PAGE DOWN.

Visą dokumentą

Paspauskite CTRL + A.

Vertikalų teksto bloką

Paspauskite CTRL + SHIFT + F8, tada naudokitės rodyklių klavišais. Norėdami išjungti žymėjimo režimą, paspauskite ESC.

Artimiausią simbolį

Paspauskite F8, kad įjungtumėte žymėjimo režimą, ir paspauskite RODYKLĘ KAIRĖN arba RODYKLĘ DEŠINĖN; paspauskite klavišą ESC, kad išjungtumėte žymėjimo režimą.

Žodį, sakinį, pastraipą arba dokumentą

Paspauskite F8, kad įjungtumėte žymėjimo režimą, tada paspauskite F8 vieną kartą, kad pažymėtumėte žodį, paspauskite dukart, kad pažymėtumėte sakinį, paspauskite triskart, kad pažymėtumėte pastraipą, arba paspauskite keturiskart, kad pažymėtumėte dokumentą. Norėdami išjungti žymėjimo režimą, paspauskite ESC.

Lentelės elementų žymėjimas

Norėdami pažymėti

Atlikite tai

Dešinėje esančio langelio turinį

Paspauskite TAB.

Kairėje esančio langelio turinį

Paspauskite SHIFT + TAB.

Gretimų langelių turinį

Laikykite nuspaudę SHIFT ir pakartotinai spauskite reikiamą rodyklės klavišą, kol pažymėsite visų norimų langelių turinį.

Stulpelio turinį

Spustelėkite stulpelio viršutinį arba apatinį langelį. Laikykite nuspaudę SHIFT, kol pakartotinai paspaudžiate rodyklės aukštyn arba rodyklės žemyn klavišą, kol pažymėsite stulpelio turinį.

Visos lentelės turinį

Spustelėkite lentelę, tada paspauskite ALT + 5 skaičių klaviatūroje (kai klavišas NUM LOCK išjungtas).

Sustabdymas pažymėjus visą žodį

 1. Spustelėkite skirtuką Failas, tada spustelėkite Parinktys.

 2. Spustelėkite Išsamiau.

 3. Dalyje Redagavimo parinktys išvalykite žymės langelį šalia Renkantis automatiškai žymėti visą žodį.

Teksto žymėjimas naudojant pelę

Teksto žymėjimas dokumento tekste

Pastaba: Norėdami pažymėti visą dokumentą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas spustelėkite Žymėti, tada spustelėkite Žymėti viską.

  „Word“ juostelės vaizdas

 • Perkelkite žymiklį į kairę nuo bet kurio teksto, kol jis pasikeis į dešinėn nukreiptą rodyklę, tada spustelėkite triskart.

Norėdami pažymėti

Atlikite tai

Bet kokį teksto kiekį

Spustelėkite ten, nuo kur norite pradėti žymėti, laikykite nuspaudę kairįjį pelės mygtuką ir vilkite žymiklį virš teksto, kurį norite pažymėti.

Žodį

Dukart spustelėkite bet kurioje žodžio vietoje.

Teksto eilutę

Perkelkite žymiklį į kairę eilutės pusę, kol jis pasikeis į dešinėn nukreiptą rodyklę, tada spustelėkite.

Sakinį

Laikykite nuspaudę klavišą CTRL ir spustelėkite bet kurioje sakinio vietoje.

Pastraipą

Triskart spustelėkite bet kurioje pastraipos vietoje.

Kelias pastraipas

Perkelkite žymiklį į kairę nuo pirmos pastraipos, kol jis pasikeis į dešinėn nukreiptą rodyklę, tada paspauskite ir laikykite nuspaudę kairįjį pelės mygtuką ir vilkite žymiklį aukštyn arba žemyn.

Didelį teksto bloką

Spustelėkite norimo žymėti teksto pradžioje, slinkite į norimo žymėti teksto pabaigą, tada laikykite nuspaudę klavišą SHIFT ir spustelėkite ten, kur turėtų būti norimo pažymėti teksto pabaiga.

Visą dokumentą

Perkelkite žymiklį į kairę nuo bet kurio teksto, kol jis pasikeis į dešinėn nukreiptą rodyklę, tada spustelėkite triskart.

Antraštes ir poraštes

Programoje „spaudinio maketo rodinys“ dukart spustelėkite neryškų antraštės arba poraštės tekstą. Perkelkite žymiklį į kairę antraštės arba poraštės pusę, kol jis pasikeis į dešinėn nukreiptą rodyklę, tada spustelėkite.

Puslapio ir dokumento išnašas

Spustelėkite puslapio arba dokumento išnašos tekstą, perkelkite žymiklį į kairę teksto pusę, kol jis pasikeis į dešinėn nukreiptą rodyklę, tada spustelėkite.

Vertikalų teksto bloką

Laikykite nuspaudę klavišą ALT ir vilkite pelės žymiklį virš teksto.

Teksto lauką arba rėmelį

Perkelkite žymiklį ant rėmelio arba teksto lauko kraštinės, kol žymiklis pasikeis į keturgubą rodyklę, tada spustelėkite.

Lentelės elementų žymėjimas

Norėdami pažymėti

Atlikite tai

Langelio turinį

Spustelėkite langelį. Dalyje Lentelės įrankiai spustelėkite skirtuką Maketas. Grupėje Lentelė spustelėkite Žymėti, tada spustelėkite Žymėti langelį.

Eilutės turinį

Spustelėkite eilutę. Dalyje Lentelės įrankiai spustelėkite skirtuką Maketas. Grupėje Lentelė spustelėkite Žymėti, tada spustelėkite Žymėti eilutę.

Stulpelio turinį

Spustelėkite stulpelį. Dalyje Lentelės įrankiai spustelėkite skirtuką Maketas. Grupėje Lentelė spustelėkite Žymėti, tada spustelėkite Žymėti stulpelį.

Kelių langelių, eilučių ar stulpelių turinį

Spustelėkite langelį, eilutę arba stulpelį, tada laikykite nuspaudę kairįjį pelės mygtuką ir vilkite per visus langelius, eilutes ar stulpelius, kuriuose yra norimas pažymėti turinys. Norėdami pažymėti langelių, eilučių ar stulpelių, kurie nėra šalia vienas kito, turinį, spustelėkite pirmą langelį, eilutę ar stulpelį, paspauskite CTRL ir spustelėkite papildomus langelius, eilutes ar stulpelius, kuriuose yra norimas pažymėti turinys.

Visos lentelės turinį

Spustelėkite lentelę. Dalyje Lentelės įrankiai spustelėkite skirtuką Maketas. Grupėje Lentelė spustelėkite Žymėti, tada spustelėkite Žymėti lentelę.

Skirtingose vietose esančio teksto žymėjimas

Galite pažymėti tekstą ar elementus lentelėje, kurie nėra šalia vienas kito. Pavyzdžiui, galite pažymėti pastraipą viename puslapyje ir sakinį kitame puslapyje.

 1. Pažymėkite dali norimo teksto arba elementą lentelėje.

 2. Laikykite nuspaudę klavišą CTRL ir pažymėkite visą reikiamą papildomą tekstą ar elementus lentelėje.

Teksto žymėjimas struktūros rodinyje

Norėdami peržiūrėti dokumentą struktūros rodinyje, spustelėkite skirtuką Rodymas, tada spustelėkite Struktūra grupėje Dokumento rodiniai.

Norėdami pažymėti

Perkelkite žymiklį į

Antraštę

Kairę antraštės pusę, kol jis pasikeis į dešinėn nukreiptą rodyklę, tada spustelėkite.

Antraštę, jos paantraštę ir pagrindinį tekstą

Kairę antraštės pusę, kol jis pasikeis į dešinėn nukreiptą rodyklę, tada spustelėkite dukart.

Pagrindinio teksto pastraipą

Kairę pastraipos pusę, kol jis pasikeis į dešinėn nukreiptą rodyklę, tada spustelėkite.

Kelias antraštes arba pagrindinio teksto pastraipas

Kairę teksto pusę, kol jis pasikeis į dešinėn nukreiptą rodyklę, tada vilkite aukštyn arba žemyn.

Pastabos: 

 • Struktūros rodinyje spustelėję vieną kartą pastraipos kairėje, pažymėsite visą pastraipą, o ne vieną eilutę.

 • Jei pažymėsite antraštę, kurioje yra sutrauktas šalutinis tekstas, sutrauktas tekstas taip pat bus pažymėtas (net jei jis nėra matomas). Visi antraštės pakeitimai, kuriuos atliekate, pvz., perkėlimas, kopijavimas ar panaikinimas, taip pat paveiks sutrauktą tekstą.

Teksto žymėjimas naudojant klaviatūrą

Teksto žymėjimas dokumento tekste

Pastaba: Jei norite pažymėti visą dokumentą, paspauskite CTRL + A.

Norėdami pažymėti

Atlikite tai

Vieną simbolį dešinėje

Paspauskite SHIFT + RODYKLĖ DEŠINĖN.

Vieną simbolį kairėje

Paspauskite SHIFT + RODYKLĖ KAIRĖN.

Žodį nuo jo pradžios iki pabaigos

Perkelkite įterpimo vietą į žodžio pradžią ir paspauskite CTRL + SHIFT + RODYKLĖ DEŠINĖN.

Žodį nuo jo pabaigos iki pradžios

Perkelkite žymiklį į žodžio pabaigą ir paspauskite CTRL + SHIFT + RODYKLĖ KAIRĖN.

Eilutę nuo jos pradžios iki pabaigos

Paspauskite HOME, tada paspauskite SHIFT + END.

Eilutę nuo jos pabaigos iki pradžios

Paspauskite END, tada paspauskite SHIFT + HOME.

Vieną eilutę žemyn

Paspauskite END, tada paspauskite SHIFT + RODYKLĖ ŽEMYN.

Vieną eilutę aukštyn

Paspauskite HOME, tada paspauskite SHIFT + RODYKLĖ AUKŠTYN.

Pastraipą nuo jos pradžios iki pabaigos

Perkelkite žymiklį į pastraipos pradžią ir paspauskite CTRL + SHIFT + RODYKLĖ ŽEMYN.

Pastraipą nuo jos pabaigos iki pradžios

Perkelkite žymiklį į pastraipos pabaigą ir paspauskite CTRL + SHIFT + RODYKLĖ AUKŠTYN.

Dokumentą nuo jo pabaigos iki pradžios

Perkelkite žymiklį į dokumento pabaigą ir paspauskite CTRL + SHIFT + HOME.

Dokumentą nuo jo pradžios iki pabaigos

Perkelkite žymiklį į dokumento pradžią ir paspauskite CTRL + SHIFT + END.

Nuo lango pradžios iki pabaigos

Perkelkite žymiklį į lango pradžią ir paspauskite ALT + CTRL + SHIFT + PAGE DOWN.

Visą dokumentą

Paspauskite CTRL + A.

Vertikalų teksto bloką

Paspauskite CTRL + SHIFT + F8, tada naudokitės rodyklių klavišais. Norėdami išjungti žymėjimo režimą, paspauskite ESC.

Artimiausią simbolį

Paspauskite F8, kad įjungtumėte žymėjimo režimą, ir paspauskite RODYKLĘ KAIRĖN arba RODYKLĘ DEŠINĖN; paspauskite klavišą ESC, kad išjungtumėte žymėjimo režimą.

Žodį, sakinį, pastraipą arba dokumentą

Paspauskite F8, kad įjungtumėte žymėjimo režimą, tada paspauskite F8 vieną kartą, kad pažymėtumėte žodį, paspauskite dukart, kad pažymėtumėte sakinį, paspauskite triskart, kad pažymėtumėte pastraipą, arba paspauskite keturiskart, kad pažymėtumėte dokumentą. Norėdami išjungti žymėjimo režimą, paspauskite ESC.

Lentelės elementų žymėjimas

Norėdami pažymėti

Atlikite tai

Dešinėje esančio langelio turinį

Paspauskite TAB.

Kairėje esančio langelio turinį

Paspauskite SHIFT + TAB.

Gretimų langelių turinį

Laikykite nuspaudę SHIFT ir pakartotinai spauskite reikiamą rodyklės klavišą, kol pažymėsite visų norimų langelių turinį.

Stulpelio turinį

Spustelėkite stulpelio viršutinį arba apatinį langelį. Laikykite nuspaudę SHIFT ir pakartotinai spauskite RODYKLĘ AUKŠTYN arba RODYKLĘ ŽEMYN, kol pažymėsite stulpelio turinį.

Visos lentelės turinį

Spustelėkite lentelę, tada paspauskite ALT + 5 skaičių klaviatūroje (kai klavišas NUM LOCK išjungtas).

Sustabdymas pažymėjus visą žodį

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite „Word“ parinktys.

 2. Spustelėkite Išsamiau.

 3. Dalyje Redagavimo parinktys išvalykite žymės langelį šalia Renkantis automatiškai žymėti visą žodį.

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×