Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su el. paštu programoje „Outlook“

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su el. paštu programoje „Outlook“

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms su regos sutrikimais, kurie naudoja ekrano skaitytuvo programą su „„Office““ produktais, ir yra „Office“ pritaikymo neįgaliesiems turinio rinkinio dalis. Jei reikia daugiau bendrosios pagalbos, žr. „Microsoft“ palaikymo pagrindinis puslapis.

Naudokite „Outlook“ paštas su Diktorius, įtaisytuoju Windows skaitytuvu, norėdami atlikti pagrindines pagrindines užduotis. Galite kurti ir siųsti naujus el. laiškus, skaityti, tvarkyti ir atsakyti į gautus el. laiškus, ieškoti ir filtruoti el. laiškus, dirbti su priedais ir kt.

Pastabos: 

 • Naujos „„Microsoft 365““ funkcijos bus pristatomos „„Microsoft 365““ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima gauti naujas funkcijas greičiau, prisijunkite prie „Office Insider“ programos.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą „Windows“ ekrano skaitytuvą, Diktorių. Norėdami sužinoti daugiau apie Diktoriaus naudojimą, eikite į Diktoriaus naudojimo vadovas.

Šioje temoje

El. laiško perskaitymas, atsakymas į el. laišką ar jo persiuntimas

El. laiško skaitymas

Pagal numatytuosius nustatymus naujausi el. laiškai rodomi pirmiau.

 1. Pranešimų sąraše braukite kairėn arba dešinėn arba stumtelėkite pirštu žemyn, kad išgirstumėte, kaip Diktorius skaito el. laiškus. Išgirsite informaciją apie kiekvieną el. laišką, įskaitant:

  • Siuntėjo vardą

  • Datą arba laiką, kada gautas pranešimas

  • Temą

  • Pirmąsias el. laiško turinio eilutes

 2. Norėdami atidaryti el. laišką, dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Reading pane, message“ (Skaitymo sritis, pranešimas).

  Norėdami išgirsti, kaip Diktorius skaito pranešimus iš viršaus į apačią, trimis pirštais braukite aukštyn.

  Norėdami slinkti per pranešimą žemyn, perbraukite dviem pirštais aukštyn. Norėdami slinkti aukštyn, perbraukite dviem pirštais žemyn.

  Norėdami greitai pereiti į kitą laišką, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Newer button“ („mygtukas Naujesnis“) ir dukart bakstelėkite ekraną. Norėdami pereiti į ankstesnį laišką, braukite dešinėn, kol išgirsite: „Older button“ („mygtukas Senesnis“) ir dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Kai pranešimas bus perskaitytas, norėdami grįžti į aplanką Gauta, braukite dešinėn, kol išgirsite „Back button, collapsed“ (Atgal, mygtukas, sutraukta), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Atsakymas į el. laišką

 1. Atidarę el. laišką, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite „Respond button, collapsed“ (Atsakyti, mygtukas, sutraukta), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Respond, menu“ (Atsakyti, meniu).

 2. Norėdami atsakyti tik pirminiam siuntėjui, braukite dešinėn. Išgirsite: „Reply button“ (Atsakyti, mygtukas). Dukart bakstelėkite ekraną. Jei pranešimas turi kelis gavėjus ir norite atsakyti visiems, braukite dešinėn, kol išgirsite „Reply all button“ (Atsakyti visiems, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Atsidarys naujas el. laiškas ta pačia tema ir bus nustatyta atsakyti tik siuntėjui arba visiems, kurie buvo įtraukti į pradinį el. laišką. Išgirsite: „Outlook mail window“ („Outlook“ pašto langas). Įvesties vieta perkeliama į pranešimo tekstą, o ekrano klaviatūra rodoma ekrano apačioje.

 4. Įveskite savo pranešimą.

 5. Baigę rašyti pranešimą, braukite dešinėn, kol išgirsite „Send button“ (Siųsti, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

El. laiško persiuntimas

 1. Atidarę el. laišką, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite „Respond, button, collapsed“ (Atsakyti, mygtukas, sutraukta), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Respond menu“ (Atsakyti, meniu).

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Forward button“ (Persiųsti, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Atidaromas naujas el. laiškas ta pačia tema. Įvesties vieta perkeliama į teksto lauką Kam, o ekrano klaviatūra rodoma ekrano apačioje.

 4. Įveskite visų gavėjų vardus.

 5. Jei norite įvesti pranešimą, braukite dešinėn, kol išgirsite „Message, editable body“ (Pranešimas, redaguojamas tekstas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Įveskite savo pranešimą.

 6. Baigę rašyti pranešimą, braukite dešinėn, kol išgirsite „Send button“ (Siųsti, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Laiškų tvarkymas

Pagal numatytuosius nustatymus „Outlook“ paštas grupuoja laiškus pagal pokalbį. Jei norite savo el. laiškus rikiuoti po vieną chronologine tvarka, laiškų išdėstymą galite lengvai pakeisti.

 1. Aplanke Gauta braukite dešinėn, kol išgirsite „More options button, collapsed“ (Daugiau parinkčių, mygtukas, sutraukta), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „More options, menu“ (Daugiau parinkčių, meniu).

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Settings button“ (Parametrai, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Settings, Manage accounts button“ (Parametrai, Tvarkyti paskyras, mygtukas).

 3. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Reading button“ (Skaitymas, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Atsidarys Skaitymo langas.

 4. Braukite dešinėn, kol išgirsite „On, Show messages arranged by conversation, toggle switch“ (Įjungta, rodyti pagal pokalbį surikiuotus pranešimus, pakeisti jungiklį), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Norėdami išeiti iš lango Skaitymas, stumtelėkite vienu pirštu ekrano apačioje, kol išgirsite „Navigation bar, Back button collapsed“ (Naršymo juosta, Atgal, sutrauktas mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Settings, Reading button“ (Parametrai, skaitymas, mygtukas).

 6. Norėdami išeiti iš lango Parametrai ir grįžti į aplanką Gauta, stumtelėkite vienu pirštu ekrano apačioje, kol išgirsite „Navigation bar, Back button collapsed“ (Naršymo juosta, Atgal, sutrauktas mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

El. laiško kūrimas ir siuntimas

Leiskite ekrano skaitytuvui padėti jums kurti ir siųsti naujus el. laiškus.

 1. Aplanke Gauta braukite dešinėn, kol išgirsite „Command palette, New button“, tada dukart bakstelėkite ekraną. Atsidarys naujas langas su tuščiu el. laišku, kuriame įvesties vieta perkeliama į lauką Kam, o ekrano klaviatūra rodoma ekrano apačioje.

 2. Įveskite vardus arba gavėjų el. pašto adresus. Atitinkančių kontaktų sąrašas atnaujinimas, kai rašote. Norėdami pasirinkti kontaktą, braukite pirštu žemyn, kol išgirsite "Suggestions list>" (pasiūlymų sąrašas), tada norimą kontakto vardą, tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Norėdami įtraukti el. laiško temą, braukite dešinėn. Išgirsite: „Subject, editable text“ (Tema, redaguojamas tekstas). Dukart bakstelėkite ekraną ir įveskite temą.

 4. Norėdami įvesti pranešimą, braukite dešinėn. Išgirsite: „Message, editable text“ (Pranešimas, redaguojamas tekstas). Dukart bakstelėkite ekraną ir įveskite pranešimą.

 5. Jei norite siųsti el. laiško kopiją ar nematomą kopiją, braukite dešinėn, kol išgirsite „More options button collapsed“ (Daugiau parinkčių, sutrauktas mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

  Braukite dešinėn, kol išgirsite „Show Cc and Bcc button“ (Rodyti kopiją ir nematomą kopiją, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Addressing, Cc editing“ (Adresavimas, kopijos redagavimas). Įtraukite kopijos gavėją.

  Norėdami siųsti nematomą kopiją, braukite dešinėn, kol išgirsite „Bcc editable text“ (Nematoma kopija, redaguojamas tekstas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Įtraukite gavėjus.

 6. Baigę rašyti pranešimą, braukite kairėn, kol išgirsite „Send button“ (Siųsti, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Ieškos naudojimas ir filtravimas ieškant el. laiško

Negaiškite laiko rausdamiesi po sąrašus ar archyvus ir ieškodami svarbaus el. laiško. Norėdami greitai rasti tai, ko ieškote, naudokite iešką ir filtravimą.

El. laiško ieška

 1. Aplanke Gauta braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite „Search button“ (Ieškoti, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Search, editing“ (Ieška, redagavimas).

 2. Įvesties vieta perkeliama į ieškos teksto lauką, o ekrano klaviatūra rodoma ekrano apačioje. Pradėkite rašyti savo ieškos žodžius. Ieškos rezultatų sąrašas naujinamas, kai rašote.

 3. Norėdami naršyti ieškos rezultatus, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite Diktorių skaitant laiškų išsamią informaciją, kai keičiama įvesties vieta sąraše.

 4. Išgirdę el. laišką, kurį norite atidaryti, dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Norėdami išeiti iš rodinio Ieška, braukite kairėn, kol išgirsite „Close Search button“ (Uždaryti iešką, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Filtravimas ieškant el. laiško

 1. Aplanke Gauta braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite „Filter, all, button collapsed“ (Filtras, visi, mygtukas sutrauktas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite reikiamą filtravimo parinktį, tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Norėdami naršyti el. laiškus, kurie atitinka filtrą, braukite dešinėn. Keičiant įvesties vietą sąraše, Diktorius perskaito pranešimo informaciją.

 4. Išgirdę el. laišką, kurį norite atidaryti, dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Norėdami pašalinti filtravimo parinktį ir peržiūrėti visus pranešimų sąraše esančius el. laiškus, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite „Filter, <current filter>, button collapsed“ (Filtras, <dabartinis filtras>,mygtukas sutrauktas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Braukite kairėn, kol išgirsite „All, non-selected“ (Visi, nepasirinkta), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Priedų atidarymas ar pridėjimas

Naudodami Diktorių, galite atidaryti ir prie el. laiškų pridėti priedus.

Priedo atidarymas

Diktorius praneša, jei gautas el. laiškas turi priedų.

 1. Atidarykite el. laišką, turintį vieną arba daugiau priedų.

 2. Braukite kairėn, kol išgirsite "Message header, Download" (Pranešimo antraštė, Atsisiųsti), po to failo vardas ir dydis, ir "Attachment" (Priedas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Kai atsisiuntimas bus baigtas, išgirsite: "Atidaryti", po to failo vardą ir dydį ir: "Priedas". Norėdami atidaryti priedą, dukart bakstelėkite ekraną.

Priedo pridėjimas

Kaip priedus galite siųsti įvairius failus, pvz., gyvenimo aprašymus, nuotraukas ar kvietimus į susitikimus.

Failo pridėjimas

 1. Kurdami pranešimą, braukite dešinėn, kol išgirsite „Attach button“ (Pridėti, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Choose an app“ (Pasirinkti programėlę).

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami pridėti neseniai naudotą failą, dukart bakstelėkite ekraną.

  • Norėdami pridėti failą iš įrenginio, braukite dešinėn, kol išgirsite „This device“ (Šis įrenginys), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Raskite norimą failą ir dukart bakstelėkite ekraną, kad jį pasirinktumėte. Norėdami pridėti failą, braukite dešinėn, kol išgirsite „Done, app bar button“ (Atlikta, programėlės juosta, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Nuotraukos pridėjimas

 1. Kurdami pranešimą, braukite dešinėn, kol išgirsite „Attach button“ (Pridėti, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Choose an app“ (Pasirinkti programėlę).

Norėdami padaryti nuotrauką įrenginio fotoaparatu:

 1. Braukite dešinėn, kol išgirsite: „Camera“ (Fotoaparatas), ir dukart bakstelėkite ekraną. Įjungiamas fotoaparatas.

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Take photo button“ (Fotografuoti, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Done, app bar button“ (Atlikta, programėlės juosta, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Norėdami pridėti atvaizdą iš aplanko Nuotraukos:

 1. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Photos“ (Nuotraukos), tada dukart bakstelėkite ekraną.

 2. Raskite norimą atvaizdą ir dukart bakstelėkite ekraną, kad jį pasirinktumėte.

 3. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Done, app bar button“ (Atlikta, programėlės juosta, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną.

Vaizdo arba garso pranešimų įjungimas arba išjungimas

Pranešimus galite greitai įjungti arba išjungti.

 1. Aplanke Gauta braukite dešinėn, kol išgirsite „More options button“ (Daugiau parinkčių, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „More options popup, custom“ (Daugiau parinkčių, iššokantysis langas, pasirinktinis).

 2. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Settings button“ (Parametrai, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Settings, Manage accounts button“ (Parametrai, Tvarkyti paskyras, mygtukas).

 3. Braukite dešinėn, kol išgirsite „Settings, Notification button“ (Parametrai, Pranešimas, mygtukas), tada dukart bakstelėkite ekraną. Atsidarys langas Pranešimai.

 4. Norėdami įjungti arba išjungti visus pranešimus, braukite dešinėn, kol išgirsite „Show notifications in the action center“ (Rodyti pranešimus veiksmų centre), tada dukart bakstelėkite, kad parametrą įjungtumėte arba išjungtumėte.

 5. Norėdami įjungti arba išjungti atskirus pranešimų tipus, įjunkite visus pranešimus, kaip nurodyta anksčiau, tada braukite dešinėn, kol išgirsite parinktis, kurias norite pažymėti arba atžymėti, ir dukart bakstelėkite ekraną.

Taip pat žr.

Ekrano skaitytuvo naudojimas el. laiškų tekstui formatuoti programoje „Outlook“

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su kalendoriumi programoje „Outlook“

Ekrano skaitytuvo naudojimas norint naršyti ir naršyti Outlook Paštas

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

×