Parametrai

Dirbkite bet kurioje vietoje iš bet kurio įrenginio su „Microsoft 365“

Atnaujinkite į „Microsoft 365“, kad galėtumėte dirbti bet kurioje vietoje naudodamiesi naujausiomis funkcijomis ir naujinimais.

Naujinti versiją dabar

Naudodami parametrus, nurodykite „Lync 2013 for Windows Phone“ balso, pranešimų, pritaikymo neįgaliesiems parinkčių, kontaktų ir kitus parametrus.

Norėdami pasiekti parametrų ekraną, bet kurio „Lync“ ekrano apačioje bakstelėkite Daugiau () ir Parametrai.

Kokius parametrus norite peržiūrėti?

Skambučių peradresavimas

Balso parametrai

Reikalavimas naudoti „Wi-Fi“ vaizdo skambučiams ar susitikimo turiniui

Mobiliojo telefono numeris

„Push“ pranešimai

Nuotraukos

Prieiga prie telefonų knygelės

Exchange

HTTP tarpinis serveris

TTY

Didelio kontrastingumo tema

Vaizdo didintuvas

Registravimas

Padėkite patobulinti „Lync“

Prisijungimo žurnalų nusiuntimas

Internetinis žinynas

Skambučių peradresavimas

Daugiau informacijos apie skambučių peradresavimo parinktis žr. Skambučių peradresavimas ir skambinimas tuo pat metu. Tačiau atminkite:

Svarbu: Yra du svarbūs dalykai, kuriuos reikia žinoti, jei keičiate numatytuosius skambučių peradresavimo parametrus.

 • Skambučių peradresavimo parametrai yra visuotiniai ir bus automatiškai taikomi visiems jūsų „Lync“ prijungtiems įrenginiams (staliniam kompiuteriui, „Outlook OWA“, mobiliajam įrenginiui). Jei pakeisite šiuos parametrus bet kuriame iš savo „Lync“ prijungtų kompiuterių ar įrenginių, šis parametras atsispindės juose visuose – panašiai kaip veikia „Lync“ buvimo būsena. Kiti balso parametrai taikomi tik dabartiniam įrenginiui.

 • Kai esate tikri, kad turite tinkamą skambučių peradresavimo parametrų derinį, bakstelėkite varnelę ekrano apačioje. Šie parametrai taikomi visi vienu metu, todėl nebus baigta, kol nebakstelėsite varnelę. Neužmirškite!

Dėmesio: Funkcija Tuo pat metu skambinti balso parametrų taip pat naudojama kaip permetimas, kad galėtumėte skambinti ar priimti skambučius, jei „Wi-Fi“ neprieinamas arba jei pasirinkta parinktis Balso parametrai > Mobilusis ryšys. Jei išjungsite skambučių peradresavimą arba parinktį Tuo pat metu skambinti, kai įjungta parinktis Balso parametrai > Mobilusis ryšys, negalėsite priimti „Lync“ skambučių net jei turite „Wi-Fi“ arba mobilųjį duomenų ryšį.

Balso parametrai

Pastaba:  Balso parametrai prieinami tik „Windows Phone 8.1“ ir tik tada, jei jūsų įmonės „Lync“ serveryje sukonfigūruota „Enterprise Voice“. Jei turite įdiegtą „Windows Phone 8.1“, bet nematote šių parinkčių, jūsų organizacija gali būti nesukonfigūruota „Enterprise Voice“.

Numatytasis balso parametras yra VoIP visada: „Lync“ pirmiausia bandys naudoti „Wi-Fi“ atlikti skambutį balsu naudojant IP arba „Lync“ skambučius, bet jei nesate prisijungę prie „Wi-Fi“, tada „Lync“ naudos mobilųjį duomenų ryšį.

Jei pasirinksite „VoIP“ tik per „Wi-Fi“, kai esate prisijungę prie „Wi-Fi“ tinklo, „Lync“ pirma bandys naudoti „Wi-Fi“ gaunamiems ir siunčiamiems „Lync“ skambučiams. Pasirinkus šią parinktį, jūsų skambučių peradresavimo parametrai bus nustatyti tuo pat metu skambinti jūsų mobiliojo telefono numeriu, todėl skambinant arba priimant „Lync“skambutį neprisijungus prie „Wi-Fi“ tinklo, skambės jūsų mobilusis telefonas ir jus prijungs prie skambučio. Pagal šį scenarijų skambutis vyks per jūsų mobiliojo ryšio balso tinklą, taigi vaizdas nebus prieinamas. Ir bus naudojamos jūsų mobiliojo ryšio balso plano minutės.

Pastaba: Jei išjungsite skambinimo tuo pat metu parinktį po to, kai pasirinksite šią parinktį („VoIP“ tik per „Wi-Fi“), negausite „Lync“ skambučių į savo mobilųjį telefoną, kai nebūsite prisijungę prie „Wi-Fi“.

Jei pasirinksite Mobilusis ryšys, kai skambinate arba priimate „Lync“ skambutį, „Lync“ jums perskambins nurodytu mobiliojo telefono numeriu. Pagal šį scenarijų vaizdas nebus prieinamas. Atliekant „Lync“ skambutį, pagal šį metodą bus naudojami „Wi-Fi“ duomenys (arba mobiliojo ryšio duomenys, jei „Wi-Fi“ neprieinamas) norint užmegzti ryšį su „Lync“ serveriais, o skambučio metu bus naudojamos jūsų mobiliojo ryšio balso plano minutės. Pasirinkus šią parinktį, jūsų skambučių peradresavimo parametrai bus nustatyti tuo pat metu skambinti jūsų mobiliojo telefono numeriu. Skambinimas tuo pat metu leidžia „Lync“ jums perskambinti jūsų mobiliojo telefono numeriu.

Dėmesio: 

 • Jei skambinimo tuo pat metu parinktį išjungsite po to, kai pasirinksite šią parinktį (mobiliojo ryšio), negausite „Lync“ skambučių savo mobiliojo telefono numeriu, nesvarbu, ar turite „Wi-Fi“, ar mobilųjį duomenų ryšį.

 • Be to, jei „Windows Phone“ naudojate „Lync“, bet neprisijungiate, vis tiek galite prisijungti prie susitikimų anonimiškai, tiesiog nenaudodami parinkties Mobilusis ryšys.

Reikalavimas naudoti „Wi-Fi“ vaizdo skambučiams ar susitikimo turiniui

Daugiau informacijos apie šiuos parametrus rasite Duomenų naudojimo parametrų koregavimas.

Mobiliojo telefono numeris

Bakstelėkite Mobiliojo telefono numeris ir įveskite mobiliojo telefono numerį su šalies / regiono kodais. Kai „Lync“ negali naudoti „Wi-Fi“ arba mobiliųjų duomenų tinklo garsinių duomenų arba vaizdo skambučiams, „Lync“ paskambins jums šiuo numeriu, kad prijungtų prie „Lync“ skambučio garsinių duomenų.

„Push“ pranešimai

„Push“ pranešimai informuoja apie naujus arba praleistus garsinių duomenų arba vaizdo skambučius, tiesioginius pranešimus arba įspėja, kad prisijungėte prie „Lync“, bet nesate aktyvūs mobiliajame įrenginyje. Norėdami įjungti „push“ pranešimus, nustatykite parametro „Push“ pranešimai reikšmę Įjungta.

Nuotraukos

Kad mobiliajame įrenginyje būtų galima peržiūrėti jūsų nuotrauką ir matytumėte kitų nuotraukas, nustatykite parametro Rodyti nuotraukas reikšmę Įjungta.

Prieiga prie telefonų knygelės

Kad „Lync“ galėtų pasiekti jūsų mobiliojo telefono kontaktus atlikdama iešką, nustatykite parametro Telefonų knyga reikšmę Įjungta.

Exchange

Ekranas Exchange keliauja su jumis, jame galite nurodyti „Lync“, kaip prisijungti prie susitikimus ir balso paštą palaikančių serverių.

Svarbu:  Paprastai šių parametrų nereikia keisti. Neišjunkite Naudoti „Lync“ kredencialus arba Automatinis serverio aptikimas, nebent taip nurodytų palaikymo komandą ir pateiktų įvestinas reikšmes.

Jei turite pakeisti savo „Exchange“ serverio kredencialus:

 1. Nustatykite Naudoti „Lync“ kredencialus reikšmę Išjungti.

 2. Bakstelėkite atitinkamuose laukuose ir įveskite savo vartotojo vardą, el. pašto adresą ir slaptažodį, tada uždarykite ekraną.

Jei turite išjungti serverio automatinio aptikimo funkciją:

 1. Nustatykite Automatinis serverio aptikimas reikšmę Išjungti.

 2. Bakstelėkite tuščią lauką ir įveskite visiškai apibrėžtą domeno vardą (FQDN) arba „Exchange“ žiniatinklio serverio URL, kurį nurodė palaikymo komanda. Tada uždarykite ekraną.

HTTP tarpinis serveris

Parinkties HTTP tarpinis serveris informacija gali būti reikalinga, jei prisijungėte prie „Wi-Fi“ tinklo, kuriam reikia tarpinio serverio informacijos. Jei nekonfigūruosite tarpinio serverio informacijos, galėsite prisijungti ir siųsti IM arba skambinti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo prisijungusiems vartotojams. Bet norint atlikti kitus veiksmu reikia nurodyti tarpinio serverio informaciją dalyje Parametrai. Taikomoji programa negali nustatyti tarpinio serverio pagal telefono parametrus, todėl reikia įvesti tarpinio serverio informaciją „Lync“ taikomosios programos parametruose. Norėdami įtraukti tarpinio serverio informaciją, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Apačioje bakstelėkite piktogramą Daugiau (…) ir Parametrai.

 2. Bakstelėkite HTTP tarpinis serveris, ekrane HTTP tarpinis serveris įveskite „Wi-Fi“ tarpinio serverio informaciją ir bakstelėkite Nustatyti tarpinį serverį.

Jei nežinote tarpinio serverio informacijos, kreipkitės į techninio palaikymo komandą.

TTY

Tekstinio telefono (TTY) režimas naudojamas tekstui telefono linija siųsti. TTY įrenginys turi būti prijungtas prie kompiuterio, kad jis galėtų interpretuoti modifikuotą garsą. Antraip gali suprastėti skambučio kokybė. Garso kokybės problemų gali kilti ir naudojant TTY režimą konferenciniame pokalbyje.

 • Pagal numatytuosius nustatymus TTY yra išjungtas. Bakstelėkite Įjungti, kad jį įjungtumėte.

Didelio kontrastingumo tema

Jei naudojate telefono bendruosius parametrus rinkdamiesi didelio kontrastingumo temą, „Lync“ taip pat bus rodoma didelio kontrastingumo režimu. Didelis kontrastingumas padidina teksto ir fono kontrastą, todėl ekraną lengviau skaityti ir naršyti. Norėdami įjungti:

 1. Programų sąraše bakstelėkite Parametrai > Lengva prieiga.

 2. Įjunkite parinktį Didelis kontrastingumas.

Vaizdo didintuvas

Įjungę telefono ekrano vaizdo didintuvą, gestus galite naudoti norėdami padidinti bet kurį peržiūrimą puslapį, įskaitant „Lync“ puslapius. Norėdami įjungti:

 1. Programų sąraše bakstelėkite Parametrai > Lengva prieiga.

 2. Įjunkite parinktį Vaizdo didintuvas.

 3. Norimame padidinti puslapyje atlikite vieną iš šių veiksmų:

 4. Norėdami maksimaliai padidinti, dukart bakstelėkite ekraną dviem pirštais.

 5. Norėdami keisti didinimą, dviem pirštais dukart bakstelėkite ir palaikykite, tada slinkite aukštyn arba žemyn, kad dar labiau padidintumėte arba sumažintumėte.

Registravimas

Duomenims kaupti, analizuoti ir įrašyti sistemos administratoriai naudoja žurnalus. Sistemos administratorius gali paprašyti įjungti vieną iš dviejų registravimo parinkčių trikčių diagnostikai atlikti. Jei niekas neprašo to padaryti, į šią parinktį nekreipkite dėmesio.

 • Norėdami įjungti parinktį Diagnostikos registravimas, nustatykite parinkties Diagnostikos registravimas reikšmę Įjungta.

Padėkite patobulinti „Lync“

Jei jūsų organizacija yra įjungusi šią funkciją, galite pasirinkti dalyvauti „Microsoft“ tobulinimo pagal vartotojų patirtį programoje (CEIP). Jums dalyvaujant programoje, jūsų „Windows Phone“ automatiškai siųs pagrindinę anoniminę informaciją „Microsoft“ apie tai, kaip naudojate programas ir įrenginius, klaidų tipus ir skaičių, paslaugų greitį. Ši informacija derinama su kitais CEIP duomenimis, siekiant padėti „Microsoft“ spręsti problemas ir tobulinti produktus bei funkcijas, kurias vartotojai naudoja dažniausiai. „Microsoft“ nerenka jūsų vardo, adreso ir kitos kontaktinės informacijos.

Jūsų dalyvavimas CEIP yra išjungtas pagal numatytuosius nustatymus. Jei norite dalyvauti, bakstelėkite Parametrai > Padėkite patobulinti „Lync“ ir pakeiskite Tobulinimo pagal vartotojų patirtį programa į Įjungta.

Prisijungimo žurnalų nusiuntimas

Prisijungimo klaidų ataskaitų funkcija automatiškai sugeneruoja klaidų ataskaitą, kai nepavyksta prisijungti prie „Lync“.

Ekrane Parametrai galite pasirinkti, kada išsiųsti prisijungimo klaidos ataskaitą „Microsoft“

 1. Apačioje bakstelėkite piktogramąDaugiau (…), tada bakstelėkite Parametrai.

 2. Bakstelėkite Prisijungimo žurnalų įkėlimas kitame ekrane, kad pasirinktumėte, kada įkelti prisijungimo klaidos žurnalus.

Internetinis žinynas

Norėdami peržiūrėti „Lync“ naudojimo „Windows Phone“ internetinio žinyno temas ir vaizdo įrašus, atlikite šiuos veiksmus:

 • Bet kurio ekrano apačioje bakstelėkite piktogramą Daugiau (…), Apie ir Žinynas.

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×