Pastabų tvarkymas

Kaip naudojant popierinius bloknotus arba žiedais susegtus segtuvus, naudojant „OneNote“ galima tvarkyti bloknotų, kuriuos sudaro puslapiai ir sekcijos, informaciją. Galima pridėti puslapių, sekcijų ir papildomų bloknotų, kai jų reikia, ir netgi juos pervardyti, perkelti ar panaikinti.

Peržiūrėkite vaizdo įrašą, kaip Karolis nustato „OneNote“, arba atsižvelkite į toliau pateiktus nurodymus.

Įprastą „OneNote“ bloknotą sudaro viena ar daugiau bloknoto sekcijų. Kiekvienoje sekcijoje yra atskiri puslapiai ir puslapių dalys, kuriose žymimos pastabos. „OneNote“ nėra ribojama konkrečių tvarkymo stiliumi. Pastabas galima įvairiai tvarkyti, o apsigalvojus lengva pakeisti pastabų tvarkymo būdą.

Ką norite daryti?

Darbas su puslapiais ir puslapių dalimis

Darbas su sekcijomis

Daugiau išteklių

Darbas su puslapiais ir puslapių dalimis

Naudojant „OneNote“ pastabas galima įvesti bet kurioje puslapio vietoje. Kiekvieną puslapį nurodo pažymėti puslapio skirtukai ir puslapio langas, todėl galima lengvai peržiūrėti pageidaujamus puslapius. Naudojant puslapių skirtukus galima lengvai įtraukti naujų puslapių bet kurioje bloknoto vietoje.

Įtraukiant puslapių dalis galima sukurti susijusių puslapių grupių. Kiekviena grupė turės vieną pagrindinį puslapį ir reikiamą kiekį puslapio dalių. Galima pasirinkti grupę kaip vienetą, kad supaprastintumėte puslapio užduotis (pvz.,norėdami jas kopijuoti ar perkelti arba išsiųsti jas el. paštu). Informaciją tvarkyti gali padėti ir puslapio dalies pavadinimai.

Atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Norėdami sukurti naują puslapį, spustelėkite mygtuką Įtraukti puslapį virš puslapio skirtukų.
  (Jei naudojate „OneNote 2010“, spustelėkite mygtuką Naujas puslapis.)

 • Norėdami sukurti naują puslapio dalį, perkelkite pelės žymiklį virš puslapio skirtuko, tada spustelėkite ir vilkite puslapio skirtuką į dešinę, kol bus įtrauktas pavadinimas.

 • Įveskite pavadinimą tiesiogiai į pavadinimo sritį, esančią bet kurio puslapio viršuje. Kiekvieno puslapio pavadinimas taip pat rodomas atitinkamo puslapio skirtuke. Jei pavadinimo sritį paliksite tuščią, pirmoji pastabos eilutė automatiškai taps puslapio pavadinimu.

  Norėdami pervardyti puslapį, spustelėkite jo puslapio skirtuką, tada įveskite kitą pavadinimą pavadinimo srityje.

Norėdami panaikinti puslapį arba puslapio dalį, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite jo puslapio skirtuką, tada spustelėkite Naikinti.

 1. Po puslapio pavadinimu spustelėkite datą, tada spustelėkite rodomą kalendoriaus piktogramą.

 2. Kalendoriuje spustelėkite datą, kur bus rodoma puslapyje. Norėdami pasirinkti dabartinę datą, spustelėkite Šiandien.

  Pastaba: Pasirinkta naujoji data visam laikui pakeis senąją šio puslapio datą. Ieškant pastabų bus naudojama nauja puslapio data.

 • Norėdami pasirinkti puslapį, spustelėkite jo puslapio skirtuką, tada dar kartą spustelėkite puslapio skirtuką, kad pasirinktumėte puslapį.

 • Norėdami pasirinkti puslapių grupę, pasirinkite pradinį tos grupės puslapį, tada dukart spustelėkite jo puslapio skirtuką.

 • Norėdami pasirinkti kelis puslapius, kurie nėra grupės dalis, laikykite nuspaudę CTRL arba SHIFT, tada spustelėkite puslapių, kuriuos norite pasirinkti, skirtukus.

 1. Spustelėkite puslapio, kurį norite perkelti, skirtuką ir nuvilkite į naują vietą. Horizontali juosta rodo, kur bus perkeltas puslapis.

  • Norėdami pasirinkti daugiau negu vieną puslapį ar puslapio dalį, laikykite nuspaudę CTRL arba SHIFT, tada spustelėkite puslapių, kuriuos norite perkelti, skirtukus.

  • Norėdami perkelti pagrindinį puslapį ir jo dalis, pasirinkite pagrindinį puslapį ir jo dalis, tada perkelkite juos kartu.

 2. Vilkite puslapio skirtuką aukštyn arba žemyn, kol horizontali juosta bus norimoje vietoje, tada atleiskite pelės mygtuką.

 1. Spustelėkite puslapio, kurį norite perkelti, skirtuką, tada vilkite į sekcijos skirtuką, į kurį norite perkelti.

  Patarimas: Taip pat galima spustelėti puslapio arba puslapio dalies, kurią norite perkelti, skirtuką, tada kontekstiniame meniu pasirinkti Perkelti arba Kopijuoti.

  • Norėdami pasirinkti daugiau negu vieną puslapį ar puslapio dalį, laikykite nuspaudę CTRL arba SHIFT, tada spustelėkite puslapių, kuriuos norite perkelti, skirtukus.

  • Norėdami perkelti pagrindinį puslapį ir jo dalis, pasirinkite pagrindinį puslapį ir jo dalis, tada perkelkite juos kartu.

 2. Dialogo lange Puslapių perkėlimas arba kopijavimas spustelėkite sekciją, į kurią norite perkelti puslapį arba puslapio dalį, tada spustelėkite Perkelti.

Bet kuriame bloknoto puslapyje galima įtraukti hipersaitą iš pažymėto teksto srities, kad būtų pereinama į kitą bloknoto puslapį. Ši funkcija naudinga naudojant kryžmines pastabas ar kuriant bloknoto turinį kiekvienos sekcijos pirmajame puslapyje.

 1. Šoninėje paraštėje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite puslapio, kurį turėtų nurodyti saitas, skirtuką.

 2. Kontekstiniame meniu spustelėkite Kopijuoti saitą su puslapiu.
  Hipersaitas su pasirinktu puslapiu ir puslapio pavadinimas nukopijuojami į mainų sritį.

 3. Spustelėkite vietą puslapyje, kuriame turi būti hipersaitas.

 4. Meniu Redaguoti spustelėkite Įklijuoti.
  „OneNote“ įterpia hipersaitą, kurį spustelėjus rodomas paskirties puslapis.

  Patarimas: Norėdami greitai grįžti į ankstesnį puslapį po hipersaito spustelėjimo, sparčiosios prieigos įrankių juostoje spustelėkite Grįžti.

 • Spustelėkite pastabų konteinerio, kurį norite perkelti, viršutinį kraštą, tada vilkite jį į naują vietą puslapyje.

  Patarimai: 

  • Norėdami perkelti pastraipą, perkelkite žymiklį virš pastraipos rankenėlės, kol žymiklis taps keturkrypte rodykle, tada vilkite pastraipą į naują vietą puslapyje. Jei pastraipoje, kurią perkeliate, yra įtrauktų pastraipų, įtrauktos pastraipos perkeliamos su pasirinkta pastraipa. Jei norite pasirinkti tik viršutinę pastraipą, dar kartą spustelėkite jos rankenėlę.

  • Pastabų konteinerius galima sulieti paspaudus SHIFT ir velkant vieną pastabų konteinerį ant kito.

  • Pagal numatytuosius nustatymus, pastabų konteineriai ir kiti puslapio elementai pririšami prie nematomo tinklelio, kai jie perkeliami į kitą puslapio vietą. Taip lengviau sulygiuoti pastabų konteinerius, vaizdus ir kitus puslapio elementus. Galima laikinai pakeisti šį parametrą laikant nuspaustą klavišą ALT ir velkant pastabos konteinerį.

Darbas su sekcijomis

Kai kuriuose trijų žiedų segtuvuose pastabos skirstomos į skyrius pagal skirtukus, kurių kiekvienas gali nurodyti skirtingą temą. Naudojant „OneNote“, skirtukai dabartinio puslapio viršuje nurodo visas atidarytas bloknoto sekcijas (ir visus aplankus).

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kurį esamą sekcijos skirtuką ir kontekstiniame meniu pasirinkite Nauja sekcija.

 2. Įveskite prasmingą naujos sekcijos aprašą, tada paspauskite ENTER.

Bloknotams didėjant galima pakeisti sekcijų skirtukų tvarką.

Norėdami greitai perkelti sekcijos skirtuką į kitą vietą dabartiniame bloknote, atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Dabartinio puslapio viršuje spustelėkite ir vilkite sekcijos skirtuką į kairę arba į dešinę. Naują vietą nurodo nedidelis trikampis.

  Patarimas: Sekcijų skirtukų nuvilkimas yra patogiausias būdas tvarkyti sekcijų skirtukus abėcėlės arba skaičių tvarka ar kitu pageidaujamu būdu.

 • Kairėje esančio sąrašo Bloknotas viršuje dukart spustelėkite išplečiamąją rodyklę šalia bloknoto pavadinimo. Bus atidaryta sritis su kiekvieno atidaryto bloknoto sekcijomis, todėl bus galima vilkti bet kurios sekcijos skirtuką aukštyn arba žemyn į naują vietą ir net į kitus bloknotus. Velkant sekciją rodoma horizontali linija, nurodanti naują vietą.

Norėdami perkelti sekciją iš dabartinio bloknoto į kito bloknoto aplanką, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Dabartinio puslapio viršuje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite sekcijos skirtuką, kurį norite perkelti, tada kontekstiniame meniu spustelėkite Perkelti arba kopijuoti.

 2. Dialogo lange Perkelti arba kopijuoti pasirinkite bloknotą arba vietą, į kurią norite perkelti sekciją.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite sekciją, kurią norite pervardyti, tada kontekstiniame meniu spustelėkite Pervardyti.

 2. Įveskite naują sekcijos pavadinimą ir paspauskite klavišą ENTER.

 • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite sekciją, kurią norite panaikinti, tada kontekstiniame meniu spustelėkite Naikinti.

Bet kuriame bloknoto puslapyje galima įtraukti hipersaitą iš pažymėto teksto srities, kad būtų pereinama į kitą bloknoto sekciją. Ši funkcija naudinga naudojant kryžmines pastabas ar kuriant bloknoto turinį kiekvienos sekcijos pirmajame puslapyje.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite sekcijos, kurią turėtų nurodyti hipersaitas, skirtuką.

 2. Kontekstiniame meniu spustelėkite Kopijuoti saitą su sekcija.
  Hipersaitas su pasirinkta sekcija ir puslapio pavadinimas nukopijuojami į mainų sritį.

 3. Spustelėkite vietą puslapyje, kuriame turi būti hipersaitas.

 4. Meniu Redaguoti spustelėkite Įklijuoti.
  „OneNote“ įterpia hipersaitą, kurį spustelėjus rodoma paskirties sekcija.

  Patarimas: Norėdami greitai grįžti į ankstesnį puslapį po hipersaito spustelėjimo, sparčiosios prieigos įrankių juostoje spustelėkite mygtuką Grįžti.

Daugiau išteklių

Kaip nurodyta vaizdo įraše, jei naudojate „OneNote“, skirtą „Windows“, yra papildinys, teikiantis dar daugiau pastabų tvarkymo būdų. Ieškokite ir keiskite turinį, rūšiuokite puslapius, įtraukite turinį ir dar daugiau. Jį galima atsisiųsti svetainėje getonetastic.com

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×