PivotTable arba PivotChart rodinių kūrimas programoje "Access" duomenų bazės

„Office 2010“ palaikymas baigėsi 2020 m. spalio 13 d.

Atnaujinkite į „Microsoft 365“, kad galėtumėte dirbti bet kur ir iš bet kurio įrenginio ir toliau gautumėte palaikymą.

Naujinti versiją dabar

„PivotTable“ ir „PivotChart“ rodinius galite naudoti, kai jums reikia atlikti interaktyvią duomenų analizę arba kurti dinamiškas, interaktyvias diagramas. Šiame straipsnyje paaiškinami veiksmai, kurių reikia kiekvienam rodiniui kurti ir tinkinti.

Ką norėtumėte daryti?

Apie „PivotTable“ rodinius

„PivotTable“ rodinio pavyzdys

Išsamių duomenų peržiūra

Atskirų elementų peržiūra

„PivotTable“ rodinio kūrimas

1 veiksmas: užklausos kūrimas

2 veiksmas: užklausos atidarymas „PivotTable“ rodinyje

3 veiksmas: duomenų laukų įtraukimas į „PivotTable“ rodinį

Eilučių laukų įtraukimas

Stulpelių laukų įtraukimas

Išsamios informacijos laukų įtraukimas

Filtro laukų įtraukimas

Lauko perkėlimas

Lauko naikinimas

4 veiksmas: apskaičiuotųjų laukų ir sumų laukų įtraukimas į rodinį

Apskaičiuotųjų išsamios informacijos laukų įtraukimas

Sumos laukų įtraukimas

5 veiksmas: laukų antraščių keitimas ir duomenų formatavimas

6 veiksmas: duomenų filtravimas, rūšiavimas ir grupavimas

„PivotChart“ rodinio kūrimas

„PivotTable“ ir „PivotChart“ rodinio skirtumai

„PivotChart“ rodinio pavyzdžiai

„PivotChart“ rodinio kūrimas

1 veiksmas: perėjimas prie „PivotChart“ rodinio

2 veiksmas: Laukų įtraukimas ir šalinimas „PivotChart“ rodinyje

Lauko įtraukimas

Lauko naikinimas

3 veiksmas: duomenų filtravimas, rūšiavimas ir grupavimas

Duomenų grupavimas

Duomenų filtravimas

Duomenų rūšiavimas

4 veiksmas: diagramos tipo keitimas

5 veiksmas: legendos įtraukimas

6 veiksmas: teksto redagavimas ir formatavimas

Ašių pavadinimai

Duomenų žymos

7 veiksmas: diagramos srities formatavimas

Apie „PivotTable“ rodinius

„PivotTable“ – tai interaktyvi lentelė, kurioje galima greitai jungti ir lyginti didelius duomenų kiekius. Galite keisti jos eilutes ir stulpelius ir pamatyti skirtingas šaltinio duomenų suvestines, taip pat galite pateikti dominančių sričių išsamią informaciją. „PivotTable“ naudokite, kai norite analizuoti susijusius duomenis, ypač jei reikia sumuoti ilgus skaičių sąrašus ir palyginti keletą faktų apie kiekvieną skaičių.

„PivotTable“ rodinio pavyzdys

Tolesnėje iliustracijoje rodoma sąskaitos duomenų užklausa „PivotTable“ rodinyje. Šiame rodinyje rodomos tik susumuotos reikšmės.

„PivotTable“ suvestinės lentelės rodinys

Laukas Šalis filtruojamas, kad būtų rodomi tik JAV duomenys.

Laukas Pasirinktinis regionas yra pasirinktinis grupavimo laukas. Pasirinktiniai grupavimo laukai leidžia kaip norite grupuoti elementus norint geriau analizuoti duomenis. Čia elementai Miestas sugrupuoti į dvi kategorijas: Vakarų pakrantė ir Likusi šalies dalis.

Bendroji operacijų vertė kaip procentinę reikšmę rodo bendrąją pardavėjo atliktų operacijų vertę kiekviename iš dviejų regionų.

Operacijų skaičius rodo pardavėjo atliktų operacijų skaičių kiekviename iš dviejų regionų.

Ankstesnėje iliustracijoje galite lengvai palyginti skirtingų pardavėjų ir regionų duomenis. Ši lentelė yra interaktyvi, todėl galite greitai pakeisti filtrus, sumas ir rodomos informacijos išsamumo lygį, kad galėtumėte įvairiais būdais analizuoti duomenis.

Puslapio viršus

Išsamių duomenų peržiūra

Galite spustelėti pliuso ženklą (+) į dešinę nuo pardavėjo arba po regionu, kad peržiūrėtumėte atskirų įrašų išsamią informaciją. Tolesnėje iliustracijoje rodomi išsamūs duomenys apie Anne Dodsworth.

Išsamių duomenų peržiūra

Šie išsamios informacijos laukai yra esamame įrašo šaltinyje.

Apskaičiuotasis išsamios informacijos laukas naudoja išraišką, pagrįstą kitais išsamios informacijos laukais.

Šias operacijas atliko Anne Dodsworth Vakarų pakrantės regione.

Suvestinės laukai ir duomenys rodomi rodinio apačioje.

Galite spustelėti minuso ženklą (-) į dešinę nuo pardavėjo ar regiono, kad paslėptumėte atitinkamus išsamios informacijos duomenis.

Pastaba: Paslėpus išsamios informacijos duomenis, pagerėja „PivotTable“ rodinio našumas.

Puslapio viršus

Atskirų elementų peržiūra

Jei stulpelių srityje yra daugiau nei vienas laukas, galite spustelėti pliuso ženklą (+) arba minuso ženklą (-) į kairę nuo elemento, kad būtų rodomi arba slepiami žemesnio lygmens elementai. Pavyzdžiui, norėdami matyti kiekvieno Vakarų pakrantės miesto apibendrintus ar išsamios informacijos duomenis, spustelėkite pliuso ženklą (+) į kairę nuo lauko Vakarų pakrantė.

Tolesnėje iliustracijoje rodomos kiekvieno Vakarų pakrantės grupės miesto apibendrintos reikšmės.

Atskirų elementų peržiūra

Lauko Miestas elementai, priskirti pasirinktinei grupei Vakarų pakrantė.

Elgin suvestinės duomenys.

Spustelėjus čia, rodomi klientai iš Elgin ir kiekvieno kliento suvestinės duomenys.

Spustelėjus čia, rodoma Elgin išsami informacija.

Puslapio viršus

„PivotTable“ rodinio kūrimas

„PivotTable“ ir „PivotChart“ rodinius galite kurti ir „Access“ užklausoms, lentelėms bei formoms. Šiame straipsnyje paaiškiname, kaip kurti „PivotTable“ ir „PivotChart“ rodinį „Access“ užklausai.

1 veiksmas: užklausos kūrimas

Jei dar neturite užklausos, kurią norite naudoti savo „PivotTable“ rodiniui, sukurkite naują:

 • Skirtuko Dizainas grupėje Užklausos spustelėkite Užklausų vediklis, jei norite, kad užklausą jums padėtų sukurti vediklis, arba Užklausos dizainas, jei užklausą norite kurti patys.

Įtraukdami į užklausos tinklelį laukus būtinai įtraukite:

 • Laukus, kuriuose yra duomenys, kuriuos norite sumuoti (pavyzdžiui, valiutos sumos ir kiti skaitiniai duomenys).

 • Laukus, pagal kuriuos norite lyginti duomenis, pvz., darbuotojas, regionas arba data.

Jei planuojate skaičiuoti elementus savo „PivotTable“, turėtumėte įtraukti skaičiuojamų elementų unikaliojo ID lauką. Pavyzdžiui, jei norite skaičiuoti sąskaitų skaičių, jūsų užklausa turi apimti sąskaitų lentelės ID.

Daugiau informacijos apie užklausų kūrimą ieškokite straipsnyje Užklausų įvadas.

2 veiksmas: užklausos atidarymas „PivotTable“ rodinyje

 1. Jei užklausa dar neatidaryta, naršymo srityje dukart spustelėkite užklausą.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Rodiniai spustelėkite Rodinys, tada spustelėkite „PivotTable“ rodinys.

  „Access“ rodys tuščią „PivotTable“ rodinį be jokių laukų ar duomenų.

3 veiksmas: duomenų laukų įtraukimas į „PivotTable“ rodinį

Šiame veiksme reikia įtraukti laukus, kurie sudaro „PivotTable“ rodinio eilučių ir stulpelių antraštes, taip pat išsamios informacijos ir filtro laukus. Tam turi būti matomas laukų sąrašas.

 • Jei laukų sąrašas nematomas, skirtuko Dizainas grupėje Rodyti / slėpti spustelėkite Laukų sąrašas.

Eilučių laukų įtraukimas

Eilučių laukai yra tokie, kurie sudaro „PivotTable“ eilutes. Šio straipsnio pradžioje pateiktose iliustracijosePardavėjas yra eilutės laukas.

Norėdami įtraukti eilutės lauką:

 • Vilkite lauką iš laukų sąrašo į sritį, pažymėtą Numesti eilutės laukus čia „PivotTable“.

Taip pat galite įtraukti filtro lauką atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

 1. Pasirinkite lauką iš laukų sąrašo.

 2. Laukų sąrašo apačioje esančiame išplečiamajame sąraše pasirinkite Eilutės sritis, tada spustelėkite Įtraukti į.

Stulpelių laukų įtraukimas

Kaip galima spręsti iš pavadinimo, stulpelių laukai sudaro „PivotTable“ stulpelius. Šio straipsnio pradžioje pateiktose iliustracijoseMiestas ir KlientoID yra stulpelių laukai.

Norėdami įtraukti stulpelio lauką:

 • Vilkite lauką iš laukų sąrašo į sritį, pažymėtą Numesti stulpelio laukus čia „PivotTable“.

Taip pat galite įtraukti filtro lauką atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

 1. Pasirinkite lauką iš laukų sąrašo.

 2. Laukų sąrašo apačioje esančiame išplečiamajame sąraše pasirinkite Stulpelio sritis, tada spustelėkite Įtraukti į.

Išsamios informacijos laukų įtraukimas

Išsamios informacijos laukai yra tokie, kurie sudaro „PivotTable“ išsamios informacijos langelius. Šio straipsnio pradžioje pateiktose iliustracijoseProdukto pavadinimas, Vieneto kaina ir Kiekis yra išsamios informacijos laukai.

Norėdami įtraukti išsamios informacijos lauką:

 • Vilkite lauką iš laukų sąrašo į sritį, pažymėtą Numesti sumų ar išsamios informacijos laukus čia „PivotTable“.

Taip pat galite įtraukti filtro lauką atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

 1. Pasirinkite lauką iš laukų sąrašo.

 2. Laukų sąrašo apačioje esančiame išplečiamajame sąraše pasirinkite Išsamios informacijos sritis, tada spustelėkite Įtraukti į.

Filtro laukų įtraukimas

Filtro laukai yra pasirinktiniai. Įtraukę filtro lauką galite filtruoti visą „PivotTable“ pagal reikšmę. Pavyzdžiui, pirmoje šio straipsnio pradžioje pateiktoje iliustracijoje laukas Šalis buvo įtrauktas kaip filtro laukas, taigi visą „PivotTable“ galima filtruoti pagal konkrečias šalis.

Norėdami įtraukti filtro lauką:

 • Vilkite lauką iš laukų sąrašo į sritį, pažymėtą Numesti filtro laukus čia „PivotTable“.

Taip pat galite įtraukti filtro lauką atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

 1. Pasirinkite lauką iš laukų sąrašo.

 2. Laukų sąrašo apačioje esančiame išplečiamajame sąraše pasirinkite Filtro sritis, tada spustelėkite Įtraukti į.

Lauko perkėlimas

 • Vilkite lauko pavadinimą į norimą vietą. Vilkite patį lauko pavadinimą (pvz., Pardavėjas), o ne vieną iš lauko reikšmių.

Lauko naikinimas

 • Pasirinkite norimą naikinti lauko pavadinimą, tada skirtuko Dizainas grupėje Aktyvus laukas spustelėkite Šalinti lauką.

  Pastaba: Atlikus šį veiksmą, laukas pašalinamas ir neberodomas, bet jis vis dar yra esamame duomenų šaltinyje.

4 veiksmas: apskaičiuotųjų laukų ir sumų laukų įtraukimas į rodinį

Apskaičiuotųjų išsamios informacijos laukų įtraukimas

 1. Skirtuko Dizainas grupėje Įrankiai spustelėkite Formulės, tada spustelėkite Kurti apskaičiuotąjį išsamios informacijos lauką.

  „Access“ bus atidarytas dialogo langas Ypatybės.

 2. Lauke Pavadinimas įveskite apskaičiuotojo lauko pavadinimą.

 3. Didesniame lauke, esančiame po lauku Pavadinimas, įveskite skaičiavimą, kurį norite atlikti, pavyzdžiui:

  VienetoKaina * Kiekis

  Patarimas:  Įvesdami skaičiavimą galite naudoti išplečiamąjį sąrašą ir mygtuką Įtraukti nuorodą į, esantį ypatybių dialogo lango apačioje, kad į skaičiavimą įtrauktumėte laukų.

 4. Spustelėkite Keisti. „Access“ įtrauks apskaičiuotąjį lauką į laukų sąrašą.

 5. Pakartokite 2–4 veiksmus, kad sukurtumėte kitus norimus apskaičiuotuosius laukus.

 6. Uždarykite dialogo langą Ypatybės.

 7. įtraukite apskaičiuotąjį lauką į „PivotTable“ pagal instrukcijas, pateiktas skyriuje Išsamios informacijos laukų įtraukimas.

Sumos laukų įtraukimas

 1. Įsitikinkite, kad rodomi išsamios informacijos langeliai: pasirinkite stulpelio antraštės žymą, tada skirtuko Dizainas grupėje Rodyti / slėpti spustelėkite Rodyti išsamią informaciją.

 2. Pasirinkite vieną iš išsamios informacijos reikšmių, kurios sumą norite įtraukti.

 3. Skirtuko Dizainas grupėje Įrankiai spustelėkite AutoCalc, tada spustelėkite norimos įtraukti sumos tipą.

 4. Kartokite 3 veiksmą su visai kitais norimais įtraukti sumos tipais.

5 veiksmas: laukų antraščių keitimas ir duomenų formatavimas

 1. „PivotTable“ pasirinkite norimo keisti lauko žymą.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje Įrankiai spustelėkite Ypatybės.

 3. Dialogo lange Ypatybės spustelėkite skirtuką Antraštės.

 4. Lauke Antraštė įveskite savo pageidaujamą antraštę ir paspauskite ENTER.

 5. Nustatykite visas kitas norimas antraščių formatavimo parinktis.

 6. Dialogo lange Ypatybės spustelėkite skirtuką Formatas.

 7. Naudokite skirtuko Formatas komandas rūšiuodami duomenis ir formatuodami tekstą bei langelius.

 8. Jei jūsų „PivotTable“ yra sumos eilučių, spustelėkite Slėpti išsamią informaciją skirtuke Dizainas , kad paslėptumėte išsamios informacijos laukus ir matytumėte tik sumos laukus.

 9. Pakartokite 3–7 veiksmus, kad nustatytumėte sumos laukų antraštes ir formatus.

Patarimas:  Jei norite, kad sumos būtų rodomos kaip bendrosios sumos procentas, pasirinkite vieną iš sumų, tada skirtuko Dizainas grupėje Įrankiai spustelėkite Rodyti kaip, tada pasirinkite, su kuria bendrąja suma norite lyginti (eilutės suma, stulpelio suma ir t. t.)

6 veiksmas: duomenų filtravimas, rūšiavimas ir grupavimas

 • Norėdami filtruoti duomenis spustelėkite rodyklę žemyn šalia bet kurio lauko pavadinimo, tada pažymėkite norimo filtravimo žymės langelius.

 • Norėdami grupuoti duomenis:

  1. „PivotTable“ spustelėkite norimas grupuoti reikšmes. Pavyzdžiui, jei norite kartu sugrupuoti kelis miestus, spustelėkite pirmąjį miestą, tada palaikykite nuspaudę CTRL klavišą, kol spustelėsite kitus norimus grupuoti miestus.

  2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite vieną iš pasirinktų reikšmių, tada spustelėkite Grupuoti elementus.

   „Access“ sukurs pasirinktinį grupavimo lygmenį. Galite pakeisti grupės antraštę ir formatavimą atlikdami veiksmus, pateiktus skyriuje 5 veiksmas: laukų antraščių keitimas ir duomenų formatavimas.

Įtraukę grupavimo lygmenį, galite pasirinkti grupę ir naudoti komandas Išplėsti lauką bei Sutraukti lauką iš skirtuko Dizainas, kad atitinkamai peržiūrėtumėte arba paslėptumėte atskirus grupės laukus.

Puslapio viršus

„PivotChart“ rodinio kūrimas

„PivotTable“ ir „PivotChart“ rodinio skirtumai

„PivotChart“ rodinio maketas yra panašus į „PivotTable“ rodinio, išskyrus, kad pagal numatytuosius nustatymus „PivotTable“ rodiniai rodo duomenų išsamią informaciją, o „PivotChart“ rodiniai rodo duomenų sumas ar suvestines (paprastai sumų ar bendro skaičiaus forma).

Taip pat vietoj eilučių ir stulpelių sričių „PivotChart“ rodinyje rodomos sekų ir kategorijų sritys. Seka – tai susijusių duomenų taškų grupė ir paprastai legendoje nurodyta tam tikra spalva. Kategoriją sudaro vienas duomenų taškas iš kiekvienos sekos ir ją paprastai nurodo žyma kategorijų (x) ašyje.

Maketo pakeitimai, kuriuos atliekate lentelei, užklausai ar formai kituose rodiniuose, nepriklauso nuo objekto maketo „PivotTable“ ar „PivotChart“ rodinyje. Tačiau maketo pakeitimas, atliktas „PivotTable“ rodinyje, pvz., lauko perkėlimas iš eilučių srities į stulpelių sritį, atspindimas „PivotChart“ rodinyje ir atvirkščiai.

„PivotChart“ rodinio pavyzdžiai

Pirmasis „PivotChart“ rodinio pavyzdys iliustruoja penkis pardavėjus, kurių pardavimas buvo didžiausias JAV 1996-–1998 m. (pagal nurodytą vieneto kainos sumą). Kiekvienas duomenų žymeklis siekia reikšmę reikšmių (y) ašyje, kuri išreiškia parduotų vienetų kainų sumą.

Bendra parduotų vienetų kainų suma

Filtro srityje šalies laukas filtruojamas, kad būtų rodomos tik JAV vieneto kainos.

Duomenų srityje rodoma parduotų vienetų kainų suma.

Diagramos srityje pateikiamas duomenų žymeklių fonas.

Tinkleliai leidžia geriau matyti, kur duomenų žymekliai yra pagal reikšmių ašį.

Šis duomenų žymeklis reiškia vieną kategorijos tašką (šiuo atveju – pardavėją), sudarytą iš trijų sekos taškų (šiuo atveju iš 1996, 1997 ir 1998 m.).

Sekos sritis apima sekos lauką Užsakymo data. Legenda buvo įtraukta į dešiniąją šios diagramos pusę ir rodoma tiesiai po sekos lauku.

Kategorijos sritis apima kategorijų žymas, šiuo atveju kategorijų žymos – tai pardavėjų vardai.

Ašies reikšmės žyma kiekvienam duomenų žymekliui suteikia nuorodos rėmą.

Tą pačią diagramą galima manipuliuoti norint iliustruoti skirtingus analizės rinkinius, kaip tolesniame pavyzdyje, kuriame lyginamos penkios svarbiausios šalys / regionai pagal pateiktus užsakymus. (Atkreipkite dėmesį, kad šiame pavyzdyje pardavėjo laukas dabar yra filtro srityje, o šalies laukas – kategorijos srityje).

Pardavėjas ir šalis

Puslapio viršus

„PivotChart“ rodinio kūrimas

Toliau pateiktos instrukcijos pagrįstos prielaida, kad jau atlikote aukščiau pateiktus veiksmus „PivotTable“ rodiniui sukurti.

1 veiksmas: perėjimas prie „PivotChart“ rodinio

Skirtuko Dizainas grupėje Rodiniai spustelėkite Rodinys ir „PivotChart“ rodinys.

2 veiksmas: Laukų įtraukimas ir šalinimas „PivotChart“ rodinyje

Šiame veiksme galite įtraukti arba pašalinti laukus iš diagramos. Kai iš diagramos pašalinate lauką, duomenys vis tiek pasiekiami laukų sąraše, bet neberodomi diagramoje.

Lauko įtraukimas

 • Norėdami įtraukti lauką, vilkite jį iš laukų sąrašo į vieną iš diagramos „nuvilkimo zonų“. Arba galite pasirinkti lauką laukų sąraše, o tada laukų sąrašo apačioje pasirinkti sritį, į kurią norite įtraukti lauką, tada spustelėti Įtraukti į.

  • Jei nematote nuvilkimo zonų, skirtuko Dizainas grupėje Rodyti / slėpti spustelėkite Nuvilkimo zonos.

  • Jei nematote laukų sąrašo, skirtuko Dizainas grupėje Rodyti / slėpti spustelėkite Laukų sąrašas.

Lauko naikinimas

 • Norėdami panaikinti lauką, pasirinkite jo žymą diagramoje ir paspauskite DELETE. Arba galite lauką nuvilkti nuo diagramos.

3 veiksmas: duomenų filtravimas, rūšiavimas ir grupavimas

Kad diagramą būtų lengviau skaityti, paprastai yra naudinga grupuoti, filtruoti ir rūšiuoti duomenis. Pavyzdžiui, šio skyriaus pradžioje pateiktose iliustracijoje užsakymų datos yra sugrupuotos pagal metus, todėl lengva iš karto pamatyti kiekvienų metų sumas ir nereikia žiūrėti į kiekvieną užsakymo datą atskirai. Taip pat duomenys filtruojami norint pamatyti, kurie penki pardavėjai daugiausia pardavė. Galiausiai kiekvienas duomenų žymeklis rūšiuojamas pagal jo bendrąją reikšmę didėjimo tvarka, taigi lengva matyti, kurie iš penkių pardavėjų pardavė daugiausiai, o kurie mažiausiai.

Duomenų grupavimas

 1. Diagramoje pasirinkite lauko pavadinimą.

 2. Jei dar nerodomas dialogo langas Ypatybės, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lauko pavadinimą, tada spustelėkite Ypatybės.

 3. Dialogo lange Ypatybės spustelėkite skirtuką Filtravimas ir grupavimas.

 4. Dalyje Grupavimas sąraše Grupuoti elementus pagal pasirinkite norimą grupavimo parinktį. Pavyzdžiui, datos lauke galite spustelėti Metai. Teksto lauke galite grupuoti pagal prefikso simbolius, pvz., 3 pirmus vardo simbolius.

Duomenų filtravimas

 1. Diagramoje pasirinkite duomenų žymeklį.

 2. Jei dar nerodomas dialogo langas Ypatybės, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite duomenų žymeklį, tada spustelėkite Ypatybės.

 3. Skirtuke Filtravimas ir grupavimas, esančiame dialogo lange Ypatybės, dalyje Filtravimas pasirinkite filtravimo tipą ir norimą rodyti elementų skaičių. Pavyzdžiui, norėdami matyti 5 viršutinius elementus, pasirinkite Viršutiniairodomame sąraše, tada įveskite 5 lauke Elementai.

Duomenų rūšiavimas

 • Dešiniuoju pelės mygtuku diagramoje spustelėkite duomenų žymeklį, nukreipkite žymiklį į Rūšiuoti, tada spustelėkite norimą rūšiavimo parinktį.

4 veiksmas: diagramos tipo keitimas

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite tuščią diagramos sritį, tada spustelėkite Keisti diagramos tipą.

 2. Dialogo lange Ypatybės, kairėje esančiame sąraše pasirinkite bendrą diagramos tipą.

 3. Dešinėje esančiame sąraše pasirinkite norimą konkretų diagramos tipą.

5 veiksmas: legendos įtraukimas

 1. Spustelėkite tuščią diagramos sritį.

 2. Skirtuko lapo Dizainas grupėje Rodyti / slėpti spustelėkite Legenda.

6 veiksmas: teksto redagavimas ir formatavimas

Ašių pavadinimai

 1. Pasirinkite norimą formatuoti ašies pavadinimą.

 2. Jei dar nerodomas dialogo langas Ypatybės, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pavadinimą, tada spustelėkite Ypatybės.

 3. Dialogo lange Ypatybės spustelėkite skirtuką Formatas, tada lauke Antraštė įveskite norimą rodyti tekstą.

 4. To paties skirtuko dalyje Teksto formatas pasirinkite norimas formatavimo parinktis.

Duomenų žymos

 1. Spustelėkite duomenų žymą (pvz., vieną iš žymų palei kategorijų (x) ašį).

 2. Dar kartą spustelėkite žymą, kad pažymėtumėte visas žymas palei ašį.

 3. Jei dar nerodomas dialogo langas Ypatybės, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite vieną iš žymų, tada spustelėkite Ypatybės.

 4. Dialogo lange Ypatybės spustelėkite skirtuką Formatas, tada pasirinkite norimas formatavimo parinktis.

7 veiksmas: diagramos srities formatavimas

 1. Spustelėkite diagramos sritį, kad ją pažymėtumėte. Diagramos sritis – tai laukas, kuriame yra duomenų žymekliai.

 2. Jei dar nerodomas dialogo langas Ypatybės, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite diagramos sritį, tada spustelėkite Ypatybės.

 3. Dialogo lange Ypatybės spustelėkite skirtuką Kraštinės / užpildas.

 4. Pasirinkite norimas diagramos srities formatavimo parinktis.

 5. Pažymėkite diagramos tinklelį.

 6. Dialogo lange Ypatybės spustelėkite skirtuką Linija / žymeklis.

 7. Pasirinkite norimas tinklelio formatavimo parinktis.

Puslapio viršus

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×