Puslapių numerių įterpimas darbalapiuose

Jei norite, kad spausdinant „Microsoft Excel“ darbalapis būtų rodomi puslapių numeriai, juos galite įterpti darbalapio puslapių antraštėse ir poraštėse. Jūsų įterpiami puslapių numeriai nerodomi darbalapio įprastame rodinyje – jie rodomi tik puslapio maketo rodinyje ir spausdintuose puslapiuose.

Pastaba: Šiame straipsnyje pateikiamos „Excel 2016“ ekrano nuotraukos. Jei turite kitą versiją, jūsų vaizdas gali šiek tiek skirtis, bet, jei nenurodyta kitaip, funkcijos yra tokios pačios.

Puslapių numerių įtraukimas viename darbalapyje

 1. Spustelėkite darbalapį, į kurį norite įterpti puslapių numerius.

 2. Skirtuko Įterpimas grupėje Tekstas spustelėkite Antraštė ir poraštė.

  Parinktis Antraštė ir poraštė skirtuke Įterpti

  Programa „Microsoft Excel“ rodo darbalapį puslapio maketo rodinyje. Taip pat galite spustelėti Puslapio maketas Mygtuko paveikslėlis būsenos juostoje, kad būtų rodomas šis rodinys.

 3. Darbalapyje spustelėkite Spustelėkite, jei norite pridėti antraštę arba Spustelėkite, jei norite pridėti poraštę.

  Tada parodomi Antraštės ir poraštės įrankiai, pridedamas skirtukas Dizainas.

 4. Norėdami nurodyti, kur įterpti puslapio numerį (antraštėje ar poraštėje), spustelėkite antraštės arba poraštės laukelį Kairioji sekcija, Centrinė sekcija arba Dešinioji sekcija.

 5. Skirtuko Dizainas grupėje Antraštės ir poraštės elementai spustelėkite Puslapio numeris.

  Grupėje Antraštės ir poraštės elementai spustelėkite Puslapio numeris

  Pasirinktoje sekcijoje rodomas vietos rezervavimo ženklas &[Puslapis].

  Norėdami pridėti bendrą puslapių skaičių, po &[Puslapis] įveskite žodį , tada – tarpą ir grupėje Antraštės ir poraštės elementai spustelėkite Puslapių skaičius.

  Pasirinktoje sekcijoje rodomas vietos rezervavimo ženklas &[puslapis] iš &[puslapių].

 6. Spustelėkite bet kurioje vietoje už antraštės arba poraštės ribų, norėdami puslapio maketo rodinyje pamatyti faktinius puslapių numerius.

 7. Baigę dirbti su puslapio maketo rodiniu, skirtuko Rodinys grupėje Darbaknygės rodiniai spustelėkite Įprastas.

  Skirtuke Rodinys spustelėkite Įprastasis

  Taip pat galite spustelėti Mygtuko paveikslėlis būsenos juostoje.

  Darbalapio puslapių numerius galite įterpti puslapio maketo rodinyje, kuriame galėsite juos matyti, arba galite naudoti dialogo langą Puslapio parametrai, jei vienu metu norite įterpti puslapių numerius daugiau nei viename darbalapyje. Kitų tipų lapuose, pvz., diagramų lapuose, puslapių numerius galite įterpti tik naudodami dialogo langą Puslapio parametrai.

Puslapių numerių įtraukimas keliuose darbalapiuose

Galite įterpti puslapių numerius keliuose savo darbaknygės darbalapiuose, naudodami dialogo langą Puslapio parametrai. Pavyzdžiui, jeigu jūsų darbaknygėje yra du dviejų puslapių dydžio darbalapiai, pirmajame darbalapyje bus du puslapiai, kurių numeriai 1 ir 2. Antrajame darbalapyje taip pat bus du puslapiai, kurių numeriai 1 ir 2.

Patarimas: Norėdami nuosekliai įtraukti puslapių numerius į visus darbaknygės darbalapius, turite pakeisti kiekvieno darbalapio pradžios skaičių. Daugiau informacijos žr. Kito pradinio puslapio numerio nustatykite.

 1. Spustelėkite darbalapius arba diagramos lapus, kuriuos norite sunumeruoti.

Norėdami pažymėti

Atlikite tai

Vienas lapas

Spustelėkite lapo skirtuką.

Spustelėkite skirtuką Lapas

Jei norimo skirtuko nematote, spustelėkite skirtukų slinkties mygtukus, kol jis pasirodys, tada spustelėkite jį.

Spustelėkite skirtukų slinkties rodykles

Du arba daugiau šalia esančių lapų

Spustelėkite pirmojo lapo skirtuką. Tada laikydami nuspaudę klavišą „Shift“ spustelėkite paskutiniojo norimo pažymėti lapo skirtuką.

Du arba daugiau ne šalia esančių lapų

Spustelėkite pirmojo lapo skirtuką. Tada laikydami nuspaudę klavišą „Ctrl“ spustelėkite kitų norimų pažymėti lapų skirtukus.

Visi darbaknygės lapai

Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lapo skirtuką, tada kontekstinis meniu spustelėkite Pasirinkti visus lapus.

Patarimas: Pažymėjus kelis darbalapius, darbalapio viršuje esančioje pavadinimo juostoje pasirodo [Grupė]. Norėdami atšaukti pažymėtus kelis darbalapius, spustelėkite bet kurį nepažymėtą darbalapį. Jei nepažymėtų lapų nematote, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pažymėto lapo skirtuką, tada spustelėkite Išgrupuoti lapus.

 1. Skirtuko Puslapio maketas grupėje Puslapio sąranka spustelėkite dialogo lango vykdyklę Mygtuko paveikslėlis šalia Puslapio sąranka.

  Spustelėkite apatiniame dešiniajame grupės Puslapio sąranka kampe esančią rodyklę

 2. Dialogo lange Puslapio sąranka, skirtuke Antraštė/poraštė, spustelėkite Pasirinktinė antraštė arba Pasirinktinė poraštė.

 3. Norėdami nustatyti, kur turėtų būti rodomas numeris (antraštėje ar poraštėje), spustelėkite laukelį Kairioji sekcija, Centrinė sekcija arba Dešinioji sekcija.

 4. Norėdami įterpti skaičius, spustelėkite mygtuką Įterpti puslapio numerį Mygtuko paveikslėlis .

  Pasirinktoje sekcijoje rodomas vietos rezervavimo ženklas &[Puslapis].

  Pastabos: 

  • Jei norite įtraukti bendrą puslapių skaičių, įveskite tarpą po &[Puslapis],įveskite žodį ir tarpą, tada spustelėkite mygtuką Įterpti puslapių skaičių Mygtuko paveikslėlis .

  • Pasirinktoje sekcijoje pasirodo vietos rezervavimo ženklas &[Puslapis] iš &[Puslapių].

Kitokio numerio nustatymas pradžios puslapyje

Norėdami visus darbaknygės darbalapio puslapius sunumeruoti nuosekliai, pirmiau sunumeruokite visus darbaknygės darbalapius, tada nurodyta tvarka pradėkite numeruoti kiekvieną darbalapį nuo reikiamo numerio. Pavyzdžiui, jeigu jūsų darbaknygėje yra du darbalapiai, kurie bus išspausdinti kaip du puslapiai, šią procedūrą turėtumėte naudoti norėdami pradėti antrą darbalapį numeruoti nuo 3.

 1. Skirtuko Puslapio maketas grupėje Puslapio sąranka spustelėkite dialogo lango vykdyklę Mygtuko paveikslėlis šalia Puslapio sąranka.

  Spustelėkite apatiniame dešiniajame grupės Puslapio sąranka kampe esančią rodyklę

 2. Skirtuko Puslapis laukelyje Pirmojo puslapio numeris įveskite numerį, kurį norite naudoti pirmajame puslapyje.

  Norėdami naudoti numatytąją numeravimo sistemą, lauke Pirmojo puslapio numeris įveskite Automatinis.

Puslapių numeravimo tvarkos pakeitimas

Pagal numatytuosius nustatymus, „Excel“ sunumeruoja ir atspausdina darbalapio puslapius nuo viršaus žemyn, tada iš kairės į dešinę, tačiau jūs galite pakeisti numeravimo kryptį ir išspausdinti puslapius iš kairės į dešinę ir iš viršaus žemyn.

 1. Spustelėkite darbalapį, kurio numeravimo tvarką norite keisti.

 2. Skirtuko Puslapio maketas grupėje Puslapio sąranka spustelėkite dialogo lango vykdyklę Mygtuko paveikslėlis šalia Puslapio sąranka.

  Spustelėkite apatiniame dešiniajame grupės Puslapio sąranka kampe esančią rodyklę

 3. Skirtuko Lapas dalyje Puslapių tvarka spustelėkite Žemyn, tada į viršų arba Į viršų, tada žemyn.

  Kiekvienos parinkties kryptis rodoma peržiūros lange.

Puslapių numerių naikinimas

 1. Spustelėkite darbalapius arba diagramos lapus, kurių numeravimą norite pašalinti.

Norėdami pažymėti

Atlikite tai

Vienas lapas

Spustelėkite lapo skirtuką.

Spustelėkite skirtuką Lapas

Jei norimo skirtuko nematote, spustelėkite skirtukų slinkties mygtukus, kol jis pasirodys, tada spustelėkite jį.

Spustelėkite skirtukų slinkties rodykles

Du arba daugiau šalia esančių lapų

Spustelėkite pirmojo lapo skirtuką. Tada laikydami nuspaudę klavišą „Shift“ spustelėkite paskutiniojo norimo pažymėti lapo skirtuką.

Du arba daugiau ne šalia esančių lapų

Spustelėkite pirmojo lapo skirtuką. Tada laikydami nuspaudę klavišą „Ctrl“ spustelėkite kitų norimų pažymėti lapų skirtukus.

Visi darbaknygės lapai

Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lapo skirtuką, tada kontekstinis meniu spustelėkite Pasirinkti visus lapus.

Patarimas: Pažymėjus kelis darbalapius, darbalapio viršuje esančioje pavadinimo juostoje pasirodo [Grupė]. Norėdami atšaukti pažymėtą kelių darbalapių sritį, spustelėkite bet kurį nepažymėtą darbalapį. Jei nematyti jokio lapo, kurio žymėjimas panaikintas, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pažymėto lapo skirtuką ir kontekstiniame meniu spustelėkite Išgrupuoti lapus.

 1. Skirtuko Puslapio maketas grupėje Puslapio sąranka spustelėkite dialogo lango vykdyklę Mygtuko paveikslėlis šalia Puslapio sąranka.

  Spustelėkite apatiniame dešiniajame grupės Puslapio sąranka kampe esančią rodyklę

 2. Skirtuko Antraštė/poraštė išplečiamajame lauke Antraštė arba Poraštė spustelėkite (nėra).

  Pastaba: Jums gali tekti slinkti sąrašu iki viršaus, kad galėtumėte spustelėti (nėra).

 • Kurią versiją naudojate?
 • Naujesnės versijos
 • Excel for Mac 2011

Puslapių numerių įtraukimas

 1. Skirtuke Įterpimas spustelėkite Antraštė ir poraštė.

  Excel automatiškai pasikeičia į puslapio maketo rodinį.

 2. Skirtuke Antraštės & Poraštė spustelėkite Antraštę arba Poraštę, tada pasirinkite norimą puslapio numerio formatą.

  Antraštės puslapių numeriai rodomi išspausdinto puslapio viršuje, o poraštės puslapių numeriai rodomi apačioje.

 3. Kai baigsite, galite likti puslapio maketo rodinyje arba perjungti į įprastą rodinį skirtuke Rodymas spustelėdami Įprastas.

Kitokio numerio nustatymas pradžios puslapyje

Pirmą spausdintą lapą galite pradėti nuo kito nei 1 puslapio numerio. Tai naudinga, jei yra kitų spausdintų puslapių, kurie bus pateikti prieš lapą. Pavyzdžiui, galite spausdinti 2 puslapių "Word" dokumentą, kuriame bus 1 ir 2 puslapių paskyra, o Excel lapas bus pradedamas 3 puslapyje.

 1. Skirtuke Puslapio maketas spustelėkite Puslapio sąranka.

 2. Skirtuko Puslapis lauke Pirmojo puslapio numeris įveskite norimą pirmojo puslapio numerio numerį. Pavyzdžiui, jei norėjote, kad pirmojo puslapio numeris būtų 3,įveskite skaičių 3.

 3. Spustelėkite Gerai.

Jei naudojate puslapio numerio formatą, kuris skaičiuoja bendrą puslapių skaičių, pvz.: 3 puslapis iš 7, turėsite pakoreguoti antrąjį skaičių. Šis koregavimas užtikrina, kad nesibaigsite tokiu: Puslapis 10 iš 7.

 1. Dalyje Puslapio sąrankaspustelėkite skirtuką Antraštė / poraštė, tada spustelėkite Pasirinktinė antraštė arba Pasirinktinėporaštė.

 2. Po puslapio &[Page] iš &[Puslapiai]įveskite pliuso ženklą (+), tada įveskite puslapių, kurie ateina prieš pirmojo puslapio numerį, skaičių.

  Pavyzdžiui, jei 3 yra jūsų pirmojo puslapio numeris, į bendrą puslapių skaičių turite įtraukti 2 puslapius. Taigi pabaigoje turėtumėte įvesti +2: puslapio &[Puslapis] &[Puslapiai]+2, tada spustelėkite Gerai.

 3. Dar kartą spustelėkite Gerai.

Puslapių numeravimo tvarkos keitimas

 1. Skirtuke Puslapio maketas spustelėkite Puslapio sąranka, tada spustelėkite Lapas.

 2. Dalyje Puslapiųtvarka pasirinkite norimą puslapių numeravimo tvarką.

Puslapių numerių šalinimas

 1. Skirtuke Puslapio maketas spustelėkite Puslapio sąranka, tada spustelėkite Antraštė / poraštė.

 2. Dalyje Antraštė arba Poraštėpasirinkite (nėra).

  Gali tekti slinkti, kad rastumėte (nėra) sąrašo viršuje.

Puslapių numerių įtraukimas

 1. Skirtuko Maketas dalyje Puslapio sąranka spustelėkite Antraštės& poraštė.

 2. Iššokančiame meniu, esančiamedalyjeAntraštė arba Poraštė, pasirinkite norimą įtraukti puslapio numerio formatą.

  Antraštės formatai rodomi išspausdinto puslapio viršuje, o poraštės formatai rodomi apačioje.

  Patarimai: 

  • Puslapių numerius galite matyti peržiūrėdami lapą peržiūros režimu. Skirtuko Maketas dalyje Spausdinti spustelėkitePeržiūra.

  • Norėdami vienu metu įtraukti puslapių numerius į kelis darbaknygės lapus, pažymėkite norimus lapus prieš spustelėdami Antraštės & Poraštė. Pasirinktas puslapių numerių formatas bus pritaikytas visiems pasirinktiems lapams.

  • Galite sukurti visiškai pasirinktinę antraštę arba poraštę su puslapių numeriais spustelėdami Tinkinti antraštę arba Tinkinti poraštęir vykdykite pateiktas instrukcijas.

Kitokio numerio nustatymas pradžios puslapyje

 1. Skirtuko Maketas dalyje Puslapio sąranka spustelėkite Antraštės& poraštė.

 2. Įtraukite puslapių numerius norimu formatu.

 3. Spustelėkite Tinkinti antraštę arba Tinkinti poraštę, atsižvelgiant į tai, kur rodomi puslapių numeriai.

 4. Ieškokite puslapio numerio kodo &[Puslapis]ir spustelėkite iš karto po jo, kad perkeltų įterpimo vietą į šią vietą.

 5. Įveskite pliuso ženklą (+), tada įveskite puslapių, pagal kuriuos norite pereiti prie pradžios puslapio, skaičių. Pvz., norėdami pradėti 4 puslapyje, pradinio puslapio numerį padidinate trimis puslapiais, todėl įveskite +3. Dabar kodas rodomas kaip &[Page]+3.

 6. Spustelėkite Gerai.

  Lauke Antraštė arbaporaštė rodoma nauja pirmojo puslapio antraštė arba poraštė.

  Pastaba: Jei norite naudoti puslapio numerio formatą, kuriame yra bendras puslapių skaičius, pvz., 4puslapis iš 7 , įsitikinkite, kad pliuso ženklą (+) ir puslapio numerį padidinate prie bendro puslapių kodo, &[Puslapiai].

Puslapių numeravimo tvarkos keitimas

 1. Skirtuko Maketas dalyje Puslapio sąranka spustelėkite Antraštės& poraštė.

 2. Skirtuko Lapas dalyje Puslapio tvarkapasirinkite norimą puslapių numeravimo tvarką.

Puslapių numerių šalinimas

 1. Skirtuko Maketas dalyje Puslapio sąranka spustelėkite Antraštės& poraštė.

 2. Iššokan čiame meniu, esančiame dalyje Antraštė arba Poraštė,pasirinkite (nėra).

Reikia daugiau pagalbos?

Visada galite paprašyti specialisto iš „Excel“ technologijų bendruomenės, gauti pagalbos iš Atsakymų bendruomenės arba siūlyti naują funkciją ar patobulinimą „Excel“ vartotojo balse.

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×