Stulpelio įtraukimas į duomenų lapą arba panaikinimas iš jo

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

„Access“ teikia kelis stulpelių įterpimo į duomenų lapą ir jų šalinimo būdus. Naudojant duomenų lapo rodinį galima įtraukti ar šalinti stulpelius ir nustatyti tų stulpelių duomenų tipus. Taip pat galima įtraukti laukus iš užduočių srities arba atidaryti lentelę, esančią po duomenų lapu ir įtraukti lauką į rodinį Dizainas. Šioje temoje aiškinama, kaip naudoti kiekvieną metodą.

Daugiau informacijos apie duomenų lapų kūrimą ir naudojimą žr. straipsnius Formos kūrimas naudojant duomenų lapo įrankį ir Darbas su duomenų lapais.

Ką norėtumėte daryti?

Supratimas apie stulpelius duomenų lapuose

Stulpelio įtraukimas naudojant duomenų lapo rodinį

Stulpelio šalinimas naudojant duomenų lapo rodinį

Stulpelio įtraukimas naudojant dizaino rodinį

Stulpelio šalinimas naudojant dizaino rodinį

Supratimas, kaip „Access“ priskiria duomenų tipus, kai įvedama informacija

Duomenų tipų, kurių nenumato duomenų lapo rodinys, nustatymas

Supratimas apie stulpelius duomenų lapuose

Duomenų lapas yra vaizdinė informacijos, esančios duomenų bazės lentelėje arba užklausos pateiktų rezultatų, reprezentacija. Stulpelis duomenų lape yra tas pats, kas laukas duomenų bazės lentelėje. Įtraukus arba pašalinus stulpelį iš duomenų lapo įtraukiamas arba pašalinamas laukas iš lentelės, esančios po duomenų lapu. Jei tame lauke yra duomenų, taip pat pašalinama ta informacija.

Darbas su stulpeliais

„Access“ leidžia greičiau ir lengviau įtraukti arba pašalinti lentelės lauką, nes tas užduotis galima atlikti duomenų lapo rodinyje. Pagal numatytuosius nustatymus visos duomenų lapo rodinio lentelės apima tuščią stulpelį, pavadintą Spustelėkite, kad būtų įtraukta. Norėdami įtraukti stulpelį, įveskite duomenis pirmajame tuščiame langelyje po stulpelio antrašte. Taip pat galima tuščiame stulpelyje įklijuoti vieną ar daugiau duomenų dalių. Nebereikia naudoti dizaino rodinio siekiant įtraukti arba šalinti stulpelius, nors galite, jei norite.

Be to, nebereikia nustatyti dažniausiai naudojamų duomenų tipų naujam stulpeliui. Pagal numatytuosius nustatymus duomenų bazės lentelės laukuose turi būti konkrečių tipų duomenų, pvz., teksto, datų ir laikų, numerių, ir t. t. Paprastai duomenų tipai nustatomi kuriant lenteles duomenų bazei. Tačiau dabar „Access“ priskiria daugumą duomenų tipų pirmą kartą įvedant duomenis naujame stulpelyje. Pavyzdžiui, jei savo naujos lentelės pirmame lauke įvedate pavadinimą, „Access“ nustato tą lauką į teksto duomenų tipą. Jeigu įklijuojate datą, „Access“ nustato lauką į datos/laiko duomenų tipą ir t. t. Jei įklijuojate įvairius duomenis, pvz., pašto kodus iš kelių šalių/regionų, „Access“ parenka duomenų tipą, kuris tiksliausiai išsaugo informaciją, paprastai tai būna teksto duomenų tipas. Daugiau informacijos žr. tolesnį šio straipsnio skyrių Supratimas, kaip „Access“ priskiria duomenų tipus įvedant informaciją.

Daugiau informacijos apie duomenų tipų nustatymą žr. straipsnyje „Access“ darbalaukio duomenų bazių duomenų tipai. Jei nesate susipažinęs su sąryšinių duomenų bazių dizaino taisyklėmis, žr. straipsnį Duomenų bazės dizaino pagrindai.

Tolesniuose skyriuose aprašoma, kaip įtraukti ir pašalinti stulpelius duomenų lapuose naudojant duomenų lapo rodinį ir dizaino rodinį.

Stulpelio įtraukimas naudojant duomenų lapo rodinį

Šiame skyriuje aprašoma, kaip naudoti duomenų lapo rodinį siekiant įtraukti stulpelį duomenų lapą, įvesti stulpelio pavadinimą ir įvesti duomenis. Pradėję dirbti nepamirškite, kad atlikdami šiuos veiksmus įtrauksite ir pakeisite lentelės lauką, esanti duomenų lape.

 1. Naršymo srityje raskite ir dukart spustelėkite lentelę, į kurią norite įtraukti lauką.

  „Access“ atidaro lentelę duomenų lapo rodinyje.

 2. Slinkite į duomenų lapo kairę ar dešinę pusę (atsižvelgiant į „Windows“ regiono ir kalbos parametrus), tada raskite tuščią stulpelį.

  Pagal numatytuosius tuščio stulpelio antraštėje rodomi žodžiai Spustelėkite, kad būtų įtraukta.

 3. Įveskite duomenų į pirmą tuščią eilutę po antrašte.

  arba

  Įklijuokite vieną ar daugiau duomenų dalių į lauką, pradėdami nuo pirmo tuščio langelio.

  Įrašykite keitimus.

  Atsižvelgiant į įvedamų duomenų tipą, „Access“ nustato lauko duomenų tipą. Pvz., įvedant pavadinimą, „Access“ nustato duomenų tipą į teksto.

  Daugiau informacijos apie „Access“ duomenų tipų nustatymą žr. skyrių Supratimas, kaip „Access“ priskiria duomenų tipus įvedant informaciją. Informaciją apie duomenų tipų nustatymą rankiniu būdu žr. tolesnį šios temos skyrių Duomenų tipų, kurių nepriskiria duomenų lapo rodinys, nustatymas.

 4. Dukart spustelėkite stulpelio antraštę ir įveskite naujo lauko pavadinimą.

  arba

  Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite stulpelio antraštę, tada kontekstiniame meniu spustelėkite Pervardyti lauką. Tada įveskite lauko pavadinimą.

 5. Įrašykite keitimus.

Puslapio viršus

Stulpelio šalinimas naudojant duomenų lapo rodinį

Prieš šalindami stulpelį iš duomenų lapo atkreipkite dėmesį į kelis svarbius faktus:

Stulpelio šalinimas duomenų lapo rodinyje

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite stulpelio, kurį norite pašalinti, antraštės eilutę.

 2. Spustelėkite Naikinti lauką kontekstiniame meniu.

 3. Jei norite patvirtinti naikinimą, spustelėkite Taip.

 4. Įrašykite keitimus.

Puslapio viršus

Stulpelio įtraukimas naudojant dizaino rodinį

Jei esate susipažinę su ankstesnėmis „Access“ versijomis, tikriausiai turite šiek tiek dizaino rodinio naudojimo patirties. Dizaino rodinyje teikiama daugiau galimybių, negu duomenų lapo rodinyje, nes galima nustatyti visus galimus duomenų tipus ir kurti peržvalgos lauką neišeinant iš dizaino rodinio.

Stulpelio įtraukimas dizaino rodinyje

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą keisti lentelę, tada kontekstiniame meniu spustelėkite Dizaino rodinys.

  arba

  „Access“ būsenos juostoje spustelėkite Dizaino rodinys.

 2. Stulpelyje Lauko pavadinimas pasirinkite tuščią eilutę ir įveskite naujo lauko pavadinimą.

 3. Stulpelyje Duomenų tipas šalia naujo lauko pavadinimo pasirinkite naujo stulpelio duomenų tipą.

 4. Įrašykite keitimus.

Puslapio viršus

Stulpelio šalinimas naudojant dizaino rodinį

Stulpelio naikinimo duomenų lapo rodinyje taisyklės taip pat taikomos darbui dizaino rodinyje: Panaikinus stulpelį pašalinami visi stulpelyje esantys duomenys. Be to, prieš panaikinant pirminį raktą arba peržvalgos lauką, iš pradžių būtina panaikinti tų laukų ryšius.

Daugiau informacijos ieškokite straipsniuose duomenų bazės kūrimo pagrindai, lentelės pirminio rakto įtraukimas arba keitimas programoje "Access" ir kelių reikšmių lauko kūrimas arba naikinimas.

Stulpelio šalinimas dizaino rodinyje

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą keisti lentelę, tada kontekstiniame meniu spustelėkite Dizaino rodinys.

  arba

  „Access“ būsenos juostoje spustelėkite Dizaino rodinys.

 2. Pasirinkite lauką (eilutę) kurį norite panaikinti.

 3. Skirtuko Dizainas grupėje Įrankiai spustelėkite Naikinti eilutes.

  arba

  Paspauskite DELETE.

 4. Įrašykite keitimus.

Puslapio viršus

Supratimas, kaip „Access“ priskiria duomenų tipus, kai įvedama informacija

Kuriant tuščią duomenų lapą „Access“ priskiria duomenų tipą kiekvienam laukui pirmą kartą įvedant duomenis tame lauke. Tolesnėje lentelėje pateikti įvairūs duomenų tipai, kuriuos galima įvesti, ir duomenų tipas, kurį „Access“ taiko kiekvienam iš jų.

Pastaba: Įvedant duomenis lauke negalima nustatyti duomenų tipų Priedas arba OLE objektas, taip pat negalima įjungti raiškiojo teksto redagavimo palaikymo įvedant duomenis lauke.

Toliau pateiktoje lentelėje parodyta, kaip „Access“ nustato lauko duomenų tipą įvedant duomenis duomenų lapo rodinyje.

Jei įvesite:

„Access“ sukurs lauką su duomenų tipu:

Jonas

Trumpasis tekstas (tekstas)

Teksto blokas ar tekstas ir skaičiai, ilgesni nei 256 simboliai.

Ilgasis tekstas (atmintinė)

Pastaba: Duomenų lapo rodinyje negalima įjungti raiškiojo teksto formatavimo. Be to, jei įgalinsite atmintinės lauko ypatybę, pavadintą Tik papildyti, pagal numatytuosius parametrus „Access“ paslėps bet kokį tekstą perkėlus žymeklį tame lauke.

Informaciją apie raiškiojo teksto formatavimo įgalinimą žr. straipsnyje Raiškiojo teksto lauko kūrimas arba naikinimas.

http://www.contoso.com

„Access“ atpažįsta šiuos interneto protokolus: http, ftp, gopher, wais, file, https, mhtml, mailto, msn, news, nntp, midi, cid, prospero, telnet, rlogin, tn3270, pnm, mms, outlook.

Pastaba: Jei norite, kad „Access“ atpažintų protokolą ir nustatytų hipersaito duomenų tipą, atsižvelkite į ne tarpo simbolių įvedimo veiksmus.

Hipersaitas

50000

Skaičius, ilgas sveikasis skaičius

50 000

Skaičius, ilgas sveikasis skaičius

50 000,99

Skaičius, dvigubas

50 000,389

Skaičius, dvigubas

2019-12-31

Datos ir laiko formatai, nurodyti „Windows“ regiono ir kalbos parametruose, valdo, kaip „Access“ formatuoja datos / laiko duomenis.

Data / laikas

2019 m. gruodžio 31 d.

Pastaba: Būtina įvesti arba įklijuoti daugiau nei dienos pavadinimą, kad „Access“ priskirtų datos / laiko duomenų tipą. Pavyzdžiui, jei įvedate „Antradienis“, „Access“ parenka duomenų tipą Tekstas. Kad „Access“ priskirtų datos / laiko duomenų tipą, be dienos dar būtina įvesti mėnesį.

Data / laikas

10:50:23

Data / laikas

10:50

Data / laikas

17:50

Data / laikas

12,50 $

„Access“ atpažįsta valiutos simbolį, nurodytą „Windows“ regiono ir kalbos parametruose.

Valiuta

21,75

Skaičius, dvigubas

123 %

Skaičius, dvigubas

3,46E + 03

Skaičius, dvigubas

Puslapio viršus

Duomenų tipų, kurių nenumato duomenų lapo rodinys, nustatymas

Pagal numatytuosius nustatymus, negalima atlikti kai kurių užduočių naudojant duomenų lapo rodinį:

 • Negalima nustatyti duomenų tipų Priedas arba OLE objektas įklijuojant duomenis į tuščią langelį.

 • Negalima įjungti raiškiojo teksto redagavimo ilgojo teksto (atmintinės) laukui įklijuojant duomenis. Jei norite įgalinti raiškiojo teksto palaikymą, būtina nustatyti lauko parinktį dizaino rodinyje.

Šiame skyriuje aprašoma, kaip atlikti šias užduotis.

Priedo duomenų tipų nustatymas

 1. Jei dar nepasirinktas, duomenų lape pasirinkite tuščią stulpelį (tą, kuris pavadintas Spustelėti, kad būtų įtraukta).

 2. Išplečiamajame sąraše pasirinkite Priedas.

 3. Įrašykite keitimus.

Puslapio viršus

Ilgojo teksto (atmintinės) lauko įtraukimas į lentelę su raiškiojo teksto redagavimu

 1. Jei dar nepasirinktas, duomenų lape pasirinkite tuščią stulpelį (tą, kuris pavadintas Spustelėti, kad būtų įtraukta).

 2. Išplečiamajame sąraše pasirinkite Raiškusis tekstas.

 3. Įrašykite keitimus.

Stulpelio konvertavimas į peržvalgos lauką

Pagal numatytuosius nustatymus, negalima naudoti duomenų lapo rodinio siekiant konvertuoti naują stulpelį į peržvalgos lauką. Jei tik pradedate naudoti „Access“, peržvalgos lauke sąraše rodomi duomenys iš kito šaltinio – lentelė arba elementų sąrašas. Pagal numatytuosius nustatymus, „Access“ naudoja išplečiamąjį sąrašą, kad parodytų peržvalgos duomenis, tačiau formoje taip pat gali būti naudojamas sąrašo laukas (sąrašas, kuris nėra atidaromas ar uždaromas).

Galima kurti dviejų rūšių peržvalgos laukus – lentele pagrįstus sąrašus ir reikšmių sąrašus. Lentele pagrįstas sąrašą naudoja užklausą, kad gautų duomenis iš kitos lentelės, o reikšmių sąraše rodomas užprogramuotų reikšmių rinkinys. Šioje procedūroje paaiškinama, kaip kurti abiejų tipų sąrašus.

Peržvalgos lauko įtraukimas

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelę, esančią duomenų lape, tada spustelėkite Dizaino rodinys.

  arba

  „Access“ būsenos juostoje spustelėkite Dizaino rodinys.

  Lentelė atidaroma dizaino rodinyje.

 2. Pasirinkite norimą konvertuoti lauką.

  arba

  Pasirinkite tuščią eilutę stulpelyje Lauko pavadinimas, tada įveskite naujo lauko pavadinimą.

 3. Skirtuko Dizainas grupėje Įrankiai spustelėkite Peržvalgos stulpelis.

  arba

  Dizaino rodinio stulpelyje Duomenų tipas spustelėkite rodyklę žemyn ir pasirinkite Peržvalgos vedlys.

  Paleidžiamas peržvalgos vedlys.

 4. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Lentele pagrįsto sąrašo kūrimas    

   1. Pasirinkite Noriu, kad peržvalgos stulpelis reikšmių ieškotų lentelėje ar užklausoje, tada spustelėkite Pirmyn.

   2. Dalyje Rodinys pasirinkite parinktį, sąraše pasirinkite lentelę arba užklausą ir spustelėkite Pirmyn. Pavyzdžiui, jei norite naudoti reikšmes iš lentelės savo peržvalgos lauke, spustelėkite Lentelės. Jei norite naudoti užklausą, spustelėkite Užklausos. Norėdami matyti visas lenteles ir užklausas duomenų bazėje, spustelėkite Abu.

   3. Perkelkite laukus, kuriuos norite matyti peržvalgos sąraše, iš srities Galimi laukai į sritį Pasirinkti laukai, tada spustelėkite Pirmyn.

   4. Taip pat galima pasirinkti vieną ar daugiau laukų rūšiavimo parinkčių, kuriuos pasirinkote atlikdami ankstesnį veiksmą, tada spustelėti Pirmyn.

   5. Dar galima koreguoti kiekvieno stulpelio plotį peržvalgos sąraše, tada spustelėti Pirmyn.

   6. Pasirinktinai srityje Kokios etiketės pageidaujate savo peržvalgos stulpeliui įveskite pavadinimą teksto lauke.

   7. Taip pat galima pažymėti žymės langelį Leisti kelias reikšmes. Pasirinkus šią parinktį galima pasirinkti ir išsaugoti daugiau nei vieną elementą iš sąrašo.

   8. Spustelėkite Baigti. Jei „Access“ paragina įrašyti lentelę, spustelėkite Taip. „Access“ įtraukia peržvalgos užklausą į naują lentelę. Pagal numatytuosius nustatymus, užklausa gauna laukus, kuriuos nurodėte, taip pat šaltinio lentelės pirminio rakto reikšmes. Tada „Access“ nustato peržvalgos lauko duomenų tipą, kad jis atitiktų duomenų tipą, nustatytą pirminio rakto laukui šaltinio lentelėje. Pavyzdžiui, jei šaltinio lentelės pirminio rakto lauke naudojamas automatinio numeravimo duomenų tipas, „Access“ nustato peržvalgos lauko duomenų tipą į skaitinių duomenų tipą.

   9. Grįžkite į duomenų lapo rodinį, eikite į peržvalgos lauką ir pasirinkite elementą iš sąrašo.

    Arba

 5. Reikšmėmis pagrįsto sąrašo kūrimas    

  1. Spustelėkite Įvesiu norimas reikšmes, tada spustelėkite Pirmyn.

  2. Lauke Stulpelių skaičius įveskite tiek stulpelių, kiek bus rodoma sąraše, tada eikite į pirmą tuščią langelį ir įveskite reikšmę.

   Įvedant pirmąją reikšmę, po dabartiniu langeliu rodomas kitas tuščias langelis.

  3. Įvedę pirmąją reikšmę naudokite TAB arba rodyklės žemyn klavišą, kad pereitumėte į kitą langelį, tada įveskite antrąją reikšmę.

  4. Kartokite 2 ir 3 veiksmus tol, kol baigsite kurti savo sąrašą, tada spustelėkite Pirmyn.

  5. Jei norite, įveskite naujo lauko pavadinimą, tada spustelėkite Baigti.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×