Sveiki! Tai – naujas standartinės Diktoriaus klaviatūros išdėstymas

Padarėme tam tikrų pakeitimų, kaip sąveikausite su Diktoriumi, integruotu „Windows“ ekrano skaitytuvu. Norėjome padėti jums išmokti ir naudoti Diktorių, todėl remiamės jūsų žiniomis, kurias galbūt įgijote naudodami kitus ekrano skaitytuvus. Šiame leidime pristatome naują Diktoriaus standartinės klaviatūros išdėstymą. Kai naudosite Diktorių, pagal numatytuosius parametrus bus naudojamas standartinis išdėstymas.

Šis straipsnis tai tik pradinis taškas, kuriame pateikta informacija apie pakeitimus. Visas mūsų ekrano skaitytuvo turinys bus atnaujintas per tam tikrą laiką, bet tai šiek tiek užtruks. Šis straipsnis turėtų padėti jums įveikti tą laikotarpį.

Patarimas: Galima grąžinti senąjį Diktoriaus klaviatūros išdėstymą, jei jis jums priimtinesnis. Norėdami jį grąžinti paspauskite „Windows“ logotipo klavišą + „Ctrl“ + N. Spauskite klavišą Tab, kol išgirsite: „Select keyboard layout, Standard“ (pasirinkite klaviatūros išdėstymą, standartinis). Jei norite pakeisti išdėstymą į Senstelėjęs, paspauskite rodyklės žemyn klavišą. Išgirsite: „Legacy, selected“ (pasirinkta senstelėjusi). Naujos Diktoriaus komandos nebus pasiekiamos senstelėjusiame klaviatūros išdėstyme, jeigu senstelėjusių komandų klavišai bus nesuderinami su tais, kurie naudojami naujosioms Diktoriaus funkcijoms.

Toliau pateikiami keli svarbūs dalykai.

 • Diktorius dabar suteikia galimybę naudoti klavišus „Caps lock“ arba „Insert“ kaip savo Diktoriaus modifikavimo klavišą. Taigi dabar šie modifikavimo klavišai bus vadinami „SR klavišas“.

 • Atnaujintos rodinio keitimo komandos. Jie dabar susieti su SR klavišu kartu spaudžiant „Page up“ ir „Page down“ klavišus. Taip pat galite naudoti rodinio keitimą paspausdami SR klavišą + Ctrl + rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus. Klavišai Pereiti į paskesnį ir Pereiti į ankstesnį nepasikeitė.

 • Pasikeitė pirminių ir antrinių veiksmų komandos nuskaitymo režimu. Pirminis veiksmas gali būti atliktas paspaudus „Enter“ arba tarpo klavišą. Antrinį veiksmą galite atlikti tiesiog pridedami klavišą „Shift“ prie kiekvieno iš šių klavišų („Shift“ + „Enter“ arba „Shif“t + tarpo klavišas). Matysite šį pakeitimą, neatsižvelgiant į tai, kokį klaviatūros išdėstymą pasirinkote.

 • Mūsų naujame standartinės klaviatūros išdėstyme pasikeitė Diktoriaus puslapio, pastraipos, eilutės, žodžių ir simbolių komandos. Be to, daugelis Diktoriaus komandų pakeistos taip, kad būtų galima jas lengviau įsiminti. Kai kurios taip pat buvo pakeistos, kad atitiktų klavišų paspaudimų derinius, su kuriais ekrano skaitytuvų vartotojai jau susipažinę.

 • Dabar norėdami naudoti Diktoriaus komandas, galite pasitelkti skaičių klaviatūrą. Daugiau apie tai pakalbėsime toliau.

 • Į Diktorių įtraukėme kelias naujas komandas, įskaitant saitų sąrašą, antraščių sąrašą, orientyrų sąrašą ir Diktoriaus iešką.

 • Įtrauktos kelios naujos žvanuskaitymo režimo klaviatūros komandos tekstui pažymėti.

 • Kelios Diktoriaus klaviatūros komandos, skirtos pereiti į saitus, antraštes ir lenteles, buvo pašalintos iš standartinės klaviatūros išdėstymo. Šios komandos vis dar pasiekiamos nuskaitymo režimu ir pasirinkus keisti rodinį. Mes taip pat jau pašome komandą „Pereiti prie paskutinio srityje esančio elemento“.

Pastabos: 

 • Naujos „„Microsoft 365““ funkcijos bus pristatomos „„Microsoft 365““ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima gauti naujas funkcijas greičiau, prisijunkite prie „Office Insider“ programos.

Šioje temoje

Atnaujinimo patirtis

Atnaujinus į šią „Windows“ versiją ir įjungus Diktorių, atsiranda dialogo langas, kuriame rodoma informacija apie Diktoriaus klaviatūros išdėstymo pakeitimus. Norėdami tai išjungti, pažymėkite langelį Daugiau neberodyti.

SR klavišas

Atlikome tam tikrus Diktoriaus modifikavimo klavišo pakeitimus. Mes Diktoriaus parametruose ir vėlesniuose dokumentuose vadinsime jį SR klavišu.

Pagal numatytuosius parametrus klavišus „Caps Lock“ ir „Insert“ bus galima naudoti kaip SR klavišą. Jei naudojate japonišką 106 klaviatūrą, tada kaip SR klavišas gali būti naudojami klavišai „NonConvert“ ir „Insert“. Tai ankstesnių leidimų pakeitimas, kai į klavišai „Ctrl“ ir „Alt“ buvo naudojami kaip Diktoriaus modifikavimo klavišai.

Diktoriaus parametrų keitimai

Įtraukėme naują Diktoriaus parametrų antraštę, vadinamą Pasirinkite klaviatūros parametrus. Galite ją pamatyti nuskaitymo režimu naudodami klavišą H, kad pereitumėte į antraštę. Ten rasite šiuos parametrus:

Pasirinkite klaviatūros išdėstymą

Šis parametras leidžia pasirinkti Diktoriaus klaviatūros išdėstymą. Pagal numatytuosius parametrus pasirinktas klaviatūros išdėstymas yra Standartinis. Norėdami grįžti į klaviatūros išdėstymą, naudotą nuo 2018 m. balandžio, pažymėkite išdėstymą Senstelėjęs.

Pasirinkite Diktorius modifikavimo klavišą

Šis parametras leidžia jums nustatyti klavišus, naudojamus kaip Diktoriaus modifikavimo klavišas (SR klavišas). Galimos šios parinktys:

 • Klavišai „Caps Lock“ ir „Insert“ (numatytasis parametras)

 • Insert

 • Caps Lock

Jei naudojate japonišką 106 klaviatūrą, parametrai yra tokie:

 • „NonConvert“ ir „Insert“ (numatytasis parametras)

 • Convert

 • Insert

 • NonConvert

Naujas Diktoriaus spartusis klavišas

Šiame leidime buvo įtrauktos kelios naujos Diktoriaus funkcijos. Kai kurios iš šių komandų veikia tik nuskaitymo režimu, tačiau kitos – visada, kai naudojate Diktorių.

Pastaba: Aprašydami klavišų paspaudimų derinius lentelėse šiame dokumente, Diktoriaus modifikavimo klavišą vadiname SR klavišu. Tą matysite ir SR klavišas + F1 dialogo lange, kuriame rodomos visos Diktoriaus komandos.

Nauji bendrieji spartieji klavišai

Šie spartieji klavišai veikia nepaisant to, ar nuskaitymo režimas yra įjungtas:

Komanda

Klavišas

Skaitymo pasirinkimas

SR klavišas + Shift + rodyklės žemyn klavišas

Skaitymo paraidžiui pasirinkimas

SR klavišas + Shift + greitai dukart spustelėtas rodyklės žemyn klavišas

Saitų sąrašas

SR klavišas + F7

Antraščių sąrašas

SR klavišas + F6

Orientyrų sąrašas

SR klavišas + F5

Diktoriaus ieška

SR klavišas + Ctrl + F

Tęsti iešką – tolesnis

SR klavišas + F3

Tęsti iešką – ankstesnis

SR klavišas + Shift + F3

Nauji nuskaitymo režimo spartieji klavišai

Šiame leidime galite pasirinkti turinį nuskaitymo režimu ir nukopijuoti jį į „Windows“ mainų sritį. Šie spartieji klavišai veikia naudojant nuskaitymo režimą:

Komanda

Klavišas

Pažymėti arba atžymėti simbolį ties Diktoriaus įvestimi

„Shift“ + rodyklių kairėn arba dešinėn klavišai

Pažymėti arba atžymėti žodį ties Diktoriaus įvestimi

„Ctrl“ + „Shift“ + rodyklių kairėn arba dešinėn klavišai

Pažymėti arba atžymėti eilutę ties Diktoriaus įvestimi

„Shift“ + rodyklių aukštyn arba žemyn klavišai

Pažymėti arba atžymėti pastraipą ties Diktoriaus įvestimi

„Ctrl“ + „Shift“ + rodyklių aukštyn arba žemyn klavišai

Pasirinkti dabartinės eilutės pradžią arba pabaigą

„Shift“ + klavišas „Home“ arba „End“

Pasirinkti dokumento pradžią arba pabaigą

„Ctrl“ + „Shift“ + klavišas „Home“ arba „End“

Pažymėti arba atžymėti puslapį

„Shift“+ „Page Up“ arba „Page Down“

Pažymėti bloką

F9

Pasirinkti bloką

F10

Žymėti viską

„Ctrl“ + A

Skaitymo pasirinkimas

SR klavišas + Shift + rodyklės žemyn klavišas

Skaitymo paraidžiui pasirinkimas

SR klavišas + Shift + greitai dukart spustelėtas rodyklės žemyn klavišas

Kopijuoti pažymėtą sritį į mainų sritį

„Ctrl“ + C

Įklijuoti pasirinkimą

„Ctrl“ + V

Iškirpti pasirinkimą

„Ctrl“ + X

Skaičių klaviatūros naudojimas su Diktoriumi

Naujas standartinęs klaviatūros išdėstymas leidžia naudoti skaičių klaviatūrą vykdant Diktoriaus komandas. Sukūrėme skaičių klaviatūrą norėdami leisti viena ranka pasiekti objektą. Visoms Diktoriaus komandoms reikia naudoti SR klavišą (greičiausiai klavišą „Insert“ naudojant skaičių klaviatūrą). Rodyklės aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn, kaip ir klavišai „Home“, „End“, „Page up“ ir „Page down“ veikia įprastai, kai nėra nuspaustas SR klavišas. Šie klavišai paprasčiausiai perduodami į programą. Išsamus skaičių klaviatūros išdėstymas pateikiamas toliau:

Komanda

Klavišas

Pereiti į pirmą elementą lange

SR klavišas + Home

Pereiti į paskutinį elementą lange

SR klavišas + End

Skaityti dabartinę eilutę

SR klavišas + rodyklės aukštyn klavišas

Skaityti nuo žymeklio

SR klavišas + rodyklės žemyn klavišas

Skaityti dabartinį pasirinkimą

SR klavišas + Shift + rodyklės žemyn klavišas

Tarti paraidžiui dabartinį pasirinkimą

SR klavišas + Shift + greitai dukart spustelėtas rodyklės žemyn klavišas

Keisti rodinį

SR klavišas + Page up

Keisti rodinį

SR klavišas + Page down

Pereiti į ankstesnį elementą

SR klavišas + rodyklės kairėn klavišas

Pereiti į paskesnį elementą

SR klavišas + rodyklės dešinėn klavišas

Skaityti dabartinį simbolį

Skaitinės klaviatūros 5

Skaityti ankstesnį žodį

SR klavišas + Ctrl + rodyklės kairėn klavišas

Skaityti kitą žodį

SR klavišas + Ctrl + rodyklės dešinėn klavišas

Skaityti elementą

SR klavišas + Ctrl + skaitinės klaviatūros 5

Skaityti elementą paraidžiui

SR klavišas + Ctrl + greitai dukart spustelėtas skaitinės klaviatūros 5

Perkelti Diktoriaus žymiklį į sistemos žymiklį

SR klavišas + skaitinės klaviatūros minuso ženklas (-)

Nustatyti žymiklį ties elementu

Skaitinės klaviatūros pliuso ženklas (+)

Skaityti, kurioje eilutėje ir stulpelyje yra Diktorius

„Ctrl“ + „Alt“ + „Shift“ + skaitinės klaviatūros 5

Standartinės klaviatūros išdėstymas

Tolesniuose skyriuose bus daugiau kalbama apie tai, kuo naujas Diktoriaus standartinės klaviatūros išdėstymas skiriasi nuo ankstesnės klaviatūros išdėstymo (dabar vadinamu Senstelėjusiu). Šiuose skyriuose peržiūrėsime dažniausiai naudojamus Diktoriaus klavišus.

Įvesties mokymosi režimas naudojant Diktorių

Įvesties mokymosi režimas padeda geriau pažinti standartinį klaviatūros išdėstymą. Paspauskite SR klavišą + 1, kad pereitumėte į įvesties mokymosi režimą. Čia galite išbandyti klaviatūros klavišus, kad išmoktumėte naujų jų funkcijų. 

Atsiliepimo pateikimas pasikeitė

Naujas klavišų paspaudimų derinys norint palikti atsiliepimą yra SR klavišas + „Alt“ + F. Tai veiks naudojant tiek standartinį, tiek senstelėjusį maketą.

Pakeistos komandos Keisti rodinį

Naujos komandos yra tokios:

Spauskite šiuos klavišus

Norėdami tai atlikti

SR klavišas + „Page Up“ arba „Page Down“
SR klavišas + Ctrl + rodyklių aukštyn arba žemyn klavišas

Keisti rodinį

Kai kurių nešiojamųjų kompiuterių klaviatūrose klavišai „Page up“ ir „Page down“ yra netinkamose srityse, taigi mes suteikiame alternatyvius būdus pakeisti Diktoriaus rodinį naudojant rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus.

Pastaba: Keičiant Diktoriaus rodinį į simbolių, žodžių, eilučių arba pastraipų, komanda Skaityti dabartinį elementą perskaitys šio konkretaus rodinio tipo tekstą patikimiau.

Diktoriaus balso parametrų keitimas

Buvo atlikti šie Diktoriaus kalbos parametrų keitimai:

Komanda

Klavišas 1

Klavišas 2

Padidinti balso garsumą

SR klavišas + Ctrl + pliuso ženklas (+)

SR klavišas + Ctrl + skaitinės klaviatūros pliusas (+)

Sumažinti balso garsumą

SR klavišas + Ctrl + minuso ženklas (-)

SR klavišas + Ctrl + skaitinės klaviatūros minusas (-)

Padidinti kalbėjimo daugiažodiškumo režimą

SR klavišas + V

Sumažinti kalbėjimo daugiažodiškumo režimą

SR klavišas + Shift + V

Perjungti simbolių skaitymą

SR klavišas + 2

Nuskaitymo režimo keitimai

Pakeitėme nuskaitymo režimo pagrindinio antrinio veiksmą komandas, kad jas būtų galima naudoti lengviau. Tai yra nauji klavišų paspaudimų deriniai naudojant šias komandas:

Komanda

Klavišas 1

Klavišas 2

Pirminis veiksmas

Klavišas „Enter“

Tarpo klavišas

Antrinis veiksmas

„Shift“ + „Enter“

„Shift“ + tarpo klavišas

Bendrosios paskirties komandos

Buvo atlikti tokie šių komandų pakeitimai:

Komanda

Klavišas 1

Klavišas 2

Perjungti ieškos režimą

SR klavišas + Ctrl + Enter

Skaityti dabartinį laiką ir datą

SR klavišas + F12

Aprašyti vaizdą, naudojant internetine teikiamas paslaugas

SR klavišas + Ctrl + D

Perjungti programų kūrėjo režimą

SR klavišas + Ctrl + F12

Pelės režimas

SR klavišas + Alt + M

Perduokite klavišus į programą

SR klavišas + 3

Perkelti Diktoriaus žymiklį į sistemos žymiklį

SR klavišas + atidarantis laužtinis skliaustas ([)

SR klavišas + skaitinės klaviatūros minuso ženklas (-)

Nustatyti žymiklį ties elementu

SR klavišas + vienguba kabutė (')

SR klavišas + skaitinės klaviatūros pliuso ženklas (+)

Pereiti į susietą elementą

SR klavišas + A

Pereiti į pakomentuotą turinį

SR klavišas + Shift + A

Eikite į pagrindinį (kai teikiamas struktūrinis naršymas)

SR klavišas + Alt + rodyklės aukštyn klavišas

Eiti į kitą antrinį (kai teikiamas struktūrinis naršymas)

SR klavišas + Alt + rodyklės dešinėn klavišas

Eiti į ankstesnį antrinį (kai teikiamas struktūrinis naršymas)

SR klavišas + Alt + rodyklės kairėn klavišas

Eiti į pirmą antrinį (kai teikiamas struktūrinis naršymas)

SR klavišas + Alt + rodyklės žemyn klavišas

Bendrosios skaitymo komandos

Buvo pakeistos šios komandos:

Komanda

Klavišas 1

Klavišas 2

Skaityti elementą

SR klavišas + Tab

SR klavišas + skaitinės klaviatūros 5

Skaityti elementą paraidžiui

SR klavišas + greitai dukart spustelėtas „Tab“

SR klavišas + greitai dukart spustelėtas skaitinės klaviatūros 5

Pakartoti frazę

SR klavišas + X

Pradėti skaityti dokumentą

SR klavišas + rodyklės žemyn klavišas

SR klavišas + Ctrl + R

Pereiti į teksto pradžią

SR klavišas + B

SR klavišas + Ctrl + Home

Pereiti į teksto pabaigą

SR klavišas + E

SR klavišas + Ctrl + End

Skaityti dokumentą

SR klavišas + C

Skaityti tekstą nuo žymiklio pradžios

SR klavišas + Shift + J

SR klavišas + Alt + Home

Simbolio, žodžio, linijos, pastraipos ir puslapio skaitymo komandos

Čia pateikiami komandos pakeitimai:

Komanda

Klavišas 1

Klavišas 2

Skaityti dabartinį simbolį

SR klavišas + kablelis (,)

5 skaičių klaviatūroje

Skaityti ankstesnį simbolį

SR klavišas + M

Rodyklės kairėn klavišas (redaguojant tekstą)

Skaityti kitą simbolį

SR klavišas + taškas (.)

Rodyklės dešinėn klavišas (redaguojant tekstą)

Skaityti dabartinį žodį

SR klavišas + K

SR klavišas + Ctrl + skaitinės klaviatūros 5

Paraidžiui skaityti dabartinį žodį

SR klavišas + greitai dukart spustelėtas K

SR klavišas + Ctrl + rodyklės kairėn klavišas

Skaityti ankstesnį žodį

SR klavišas + J

SR klavišas + Ctrl + End

Skaityti kitą žodį

SR klavišas + L

SR klavišas + Ctrl + rodyklės dešinėn klavišas

Skaityti dabartinę eilutę

SR klavišas + I

SR klavišas + rodyklės aukštyn klavišas

Skaityti ankstesnę eilutę

SR klavišas + U

Rodyklės aukštyn klavišas (redaguojant tekstą)

Skaityti kitą eilutę

SR klavišas + O

Rodyklės žemyn klavišas (redaguojant tekstą)

Skaityti dabartinę pastraipą

SR klavišas + Ctrl + K

Skaityti ankstesnę pastraipą

SR klavišas + Ctrl + J

Skaityti tolesnę pastraipą

SR klavišas + Ctrl + L

Skaityti dabartinį puslapį

SR klavišas + Ctrl + I

Skaityti ankstesnį puslapį

SR klavišas + Ctrl + U

Skaityti kitą puslapį

SR klavišas + Ctrl + O

Lentelės skaitymo veikimas

Mes suvienodinome lentelės skaitymo veikimo sąsają. Čia pateikiamas naujas klavišų derinys, skirtas lentelėms skaityti, kai nenaudojate nuskaitymo režimo:

Komanda

Klavišas 1

Klavišas 2

Pereiti į paskesnį langelį dabartinėje eilutėje

„Ctrl“ + „Alt“ + rodyklės dešinėn klavišas

Pereiti į ankstesnį langelį dabartinėje eilutėje

„Ctrl“ + „Alt“ + rodyklės kairėn klavišas

Pereiti į paskesnį langelį dabartiniame stulpelyje

„Ctrl“ + „Alt“ + rodyklės žemyn klavišas

Pereiti į ankstesnį langelį dabartiniame stulpelyje

„Ctrl“ + „Alt“ + rodyklės aukštyn klavišas

Pereiti į pirmą langelį lentelėje

„Ctrl“ + „Alt“ + „Home“

Pereiti į paskutinį langelį lentelėje

„Ctrl“ + „Alt“ + „End“

Skaityti dabartinės eilutės antraštę

„Ctrl“ + „Alt“ + „Shift“ + rodyklės kairėn klavišas

Skaityti dabartinę eilutę

„Ctrl“ + „Alt“ + „Shift“ + rodyklės dešinėn klavišas

Skaityti dabartinio stulpelio antraštę

„Ctrl“ + „Alt“ + „Shift“ + rodyklės aukštyn klavišas

Skaityti dabartinį stulpelį

„Ctrl“ + „Alt“ + „Shift“ + rodyklės žemyn klavišas

Skaityti, kurioje eilutėje ir stulpelyje yra Diktorius

„Ctrl“ + „Alt“ + „Shift“ + pasvirasis brūkšnys (/)

„Ctrl“ + „Alt“ + „Shift“ + skaitinės klaviatūros 5

Pereiti į lentelės langelį

„Ctrl“ + „Alt“ + „Page up“

Pereiti į langelio turinį

„Ctrl“ + „Alt“ + „Page down“

Taip pat žr.

Diktoriaus visapusis vadovas

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×