Talpyklinio „Exchange“ režimo įjungimas

Naudokite talpyklinis „Exchange“ režimas su elementais jūsų " „Microsoft 365“ " arba "Microsoft Exchange Server" pašto dėžutėje net tada, kai jūsų tinklo ryšys lėtas arba nepasiekiamas. Negalite naudoti talpyklinio "Exchange" režimo su POP arba IMAP paskyra. Jei "Outlook" užstringa autonominiu režimu, žr. Darbas neprisijungus naudojant "Outlook".

Svarbu:naudojant "Outlook" su „Microsoft 365“ pašto dėžute, rekomenduojame visada naudoti talpyklinį "Exchange" režimą.

Apie talpyklinį "Exchange" režimą

Talpyklinis "Exchange" režimas leidžia geriau naudoti "Exchange" paskyrą. Šiuo režimu jūsų pašto dėžutės kopija įrašoma jūsų kompiuteryje. Ši kopija leidžia greitai pasiekti savo duomenis, be to, ji yra dažnai naujinama serveriu, kuriame veikia „Microsoft Exchange“.

Pastabos: 

 • Talpyklinis "Exchange" režimas yra numatytasis, kai įtraukiate "Exchange" „Microsoft 365“ paskyrą.

 • Rekomenduojame visada naudoti talpyklinį "Exchange" režimą su "Exchange" „Microsoft 365“ paskyra.

 • Outlook.com į talpyklinį "Exchange" režimą ir jų keisti negalima.

Talpyklinio "Exchange" režimo įjungimas arba išjungimas

 1. Spustelėkite Failas > Abonemento parametrai > Abonemento parametrai.

  Abonemento parametrai „Backstage“ rodinyje

 2. Spustelėkite "Exchange" arba „Microsoft 365“, tada spustelėkite Keisti.

  Dialogo lango Abonemento parametrai komanda Keisti

 3. Dalyje Darbo neprisijungus parametrai pažymėkite Naudoti talpyklinį „Exchange“ režimą.


  Dialogo lango Keisti abonementą žymės langelis Naudoti talpyklinį Exchange režimą
  (Jei esate prenumeratorius, „Microsoft 365“ pusmetinius naujinimus, dalyje Autonominiai parametrai pažymėkiteNaudoti talpyklinį "Exchange" režimą, kad atsisiųstumėte el. laiškus į "Outlook" duomenų failą.

Paskyros sąrankos dialogo langas, "Exchange" paskyros parametrų puslapis.

4. Uždarykite ir iš naujo paleiskite Outlook.

Jei norite išjungti talpyklinį "Exchange" režimą, pakartokite veiksmus, bet išvalykite Naudoti talpyklinį "Exchange" režimą.

Pagal numatytuosius nustatymus 12 mėnesių el. laiško galima naudoti neprisijungus, tačiau galite kontroliuoti, kiek laiškų laikoma neprisijungus.

Puslapio viršus

Talpyklinis „Exchange“ režimas ir bendrinami aplankai

Naudojant Teisių suteikimą, bendrinami aplankai apima „Exchange“ viešuosius aplankus, „SharePoint“ aplankus arba kito asmens „Exchange“ aplankus. Pagal numatytuosius parametrus, esant įjungtam talpykliniam „Exchange“ režimui, į jūsų kompiuterį atsiunčiama vietinė bendrinamų aplankų kopija.

Norėdami keisti, ar esant įjungtam talpykliniam „Exchange“ režimui atsiunčiami bendrinami aplankai arba viešieji aplankai, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Spustelėkite Failas > Paskyros parametrai > Paskyros parametrai.

Abonemento parametrai „Backstage“ rodinyje

 1. Spustelėkite „Exchange“ paskyrą, tada spustelėkite Keisti > Daugiau parametrų.

 2. Skirtuko Papildoma laukelyje Talpyklinio Exchange režimo parametrai pažymėkite norimas parinktis.

  Puslapio viršus

Kodėl negalima talpyklinio „Exchange“ režimo parinktis?

Jei nėra talpyklinio „Exchange“ režimo parinkties, gali būti, kad:

 • Jūsų „Microsoft Outlook“ profilyje nėra „Exchange“ paskyros    Norint naudoti šią funkciją, reikia, kad jūsų „„Outlook“ profilis“ būtų „Exchange“ paskyras. Naudojant „POP3“ ir IMAP paskyras, šios funkcijos naudoti negalima.

 • Jūsų „Exchange“ serverio administratorius išjungė šią funkciją    "Exchange" administratoriai gali išjungti šią funkciją Outlook. Daugiau informacijos teiraukitės savo „Exchange“ administratoriaus.

 • Įdiegtos „Microsoft“ terminalo tarnybos    Talpyklinis „Exchange“ režimas negalimas kompiuteriuose, kuriuose įdiegus „Microsoft“ terminalo tarnybas paleidžiamas „Windows Server“.

Puslapio viršus

Apie talpyklinį "Exchange" režimą

Talpyklinis "Exchange" režimas leidžia geriau naudoti "Exchange" paskyrą. Šiuo režimu jūsų pašto dėžutės kopija įrašoma jūsų kompiuteryje. Ši kopija leidžia greitai pasiekti savo duomenis, be to, ji yra dažnai naujinama serveriu, kuriame veikia „Microsoft Exchange“.

Pastaba: Talpyklinis "Exchange" režimas yra numatytasis, kai įtraukiate "Exchange" paskyrą.

Talpyklinio "Exchange" režimo įjungimas arba išjungimas

 1. Spustelėkite skirtuką Failas.

 2. Spustelėkite Paskyros parametrai ir dar kartą Paskyros parametrai.
  Abonemento parametrai „Backstage“ rodinyje

 3. Skirtuke El. paštas spustelėkite "Exchange" paskyrą, tada spustelėkite Keisti.

 4. Dalyje "Microsoft Exchange server"pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Naudoti talpyklinį "Exchange" režimą.
  Use Cached Exchange Mode check box

 5. Išeikite ir iš naujo paleiskite Microsoft Outlook 2010.

Kai naudojate talpyklinį "Exchange" režimą, el. laiškas gali likti aplanke Siunčiama iki vienos minutės, kol bus vykdomas kitas sinchronizavimas su serveriu, kuriame veikia "Exchange". Jei norite iš karto išsiųsti pranešimą, atlikite šiuos veiksmus:

 • Skirtuko Siųsti / gauti grupėje Siųsti & spustelėkiteSiųsti viską.
  Send & Receive group in the ribbon

Puslapio viršus

Pranešimų atsisiuntimo nuostatų konfigūravimas rankiniu būdu

Talpyklinis "Exchange" režimas gali automatiškai optimizuoti duomenų perdavimą ryšiui su serveriu, kuriame veikia "Exchange". Tačiau galite rankiniu būdu pakeisti atsisiuntimo nuostatas.

 1. Skirtuko Siųsti / gauti grupėje Nuostatos spustelėkite Atsisiųsti nuostatas.
  Download Preferences command in the ribbon

 2. Spustelėkite vieną iš šių parinkčių:

  • Atsisiųsti visus elementus      Tai numatytasis parametras. Atsisiunčiami visi pranešimai ir priedai.

  • Atsisiųsti antraštes ir visus elementus      Atsisiuntus laiškų antraštes, pradedamas pranešimų įstaigų ir priedų atsisiuntimas. Kai atsisiunčiate daug elementų, šis parametras yra naudingas, kad galėtumėte greitai matyti laiškų antraštes, tada pasirinkti, kad pranešimas būtų atidarytas, prieš tai nelaukiant, kol bus atsisiųsti visi laiškai.

  • Antraščių atsisiuntimas      Jokie pranešimų kūnai ar priedai nesiunčiami. Tai sumažina duomenų perdavimo kiekį ir ryšio laiką. Kai atidarote elementą, visas elementas atsisiunčiamas iš pašto serverio.

  • Lėtuose ryšiuose atsisiųsti tik antraštes      Aptikus lėtą ryšį, pranešimų įstaigos ir priedai neatsiunčiami. Jei ši parinktis nepasirinkta, trys ankstesni pasirinkimai nustato, kas atsisiunčiama neatsižvelgiant į ryšio greitį.

Talpyklinis "Exchange" režimas veikia ne tik su "Exchange" aplankais. Bendrinamų aplankų pavyzdžiai apima kito asmens "Exchange" aplankus, kai naudojate atstovo prieigą arba "SharePoint" aplankus. Norėdami įjungti arba išjungti bendrinamų aplankų palaikymą, kai naudojate talpyklinį "Exchange" režimą, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Spustelėkite skirtuką Failas.

 2. Spustelėkite Paskyros parametrai ir dar kartą Paskyros parametrai.
  Abonemento parametrai „Backstage“ rodinyje

 3. Skirtuke El. paštas spustelėkite "Exchange" paskyrą, tada spustelėkite Keisti.

 4. Spustelėkite Daugiau parametrų.

 5. Skirtuko Išsamiau dalyje Talpyklinio "Exchange" režimo parametraipažymėkite norimų parinkčių žymės langelius.

Puslapio viršus

Kodėl negalima naudoti talpyklinio "Exchange" režimo parinkties?

Jei negalite įjungti talpyklinio "Exchange" režimo, gali būti taikomas vienas ar daugiau iš šių veiksmų:

 • Jūsų „Microsoft Outlook“ profilyje nėra „Exchange“ paskyros     Ši funkcija reikalauja, kad jūsų "Outlook" profilyje būtų "Exchange" paskyra.

 • Jūsų „Exchange“ serverio administratorius išjungė šią funkciją     "Exchange" administratoriai gali išjungti šią funkciją programoje "Outlook". Daugiau informacijos teiraukitės savo „Exchange“ administratoriaus.

 • Įdiegtos „Microsoft“ terminalo tarnybos     Talpyklinis „Exchange“ režimas negalimas kompiuteriuose, kuriuose įdiegus „Microsoft“ terminalo tarnybas paleidžiamas „Windows Server“.

Puslapio viršus

Talpyklinis "Exchange" režimas suteikia jums geresnę patirtį naudojant "Microsoft Exchange" paskyrą. Pašto dėžutės kopija saugoma jūsų kompiuteryje. Ši kopija suteikia greitą prieigą prie jūsų duomenų ir dažnai atnaujinama pašto serveriu.

Pastaba: Šiai funkcijai reikia naudoti „Microsoft Exchange Server 2000“, „Exchange Server 2003“ arba „Exchange Server 2007“ paskyrą. Dauguma namų ir asmeninių paskyrų nenaudoja „Microsoft Exchange“. 

Jei dirbate neprisijungę pagal pasirinkimą arba dėl ryšio problemų, jūsų duomenys vis dar pasiekiami iš karto, kad ir kur būtumėte. Jei ryšys iš kompiuterio su serveriu, kuriame veikia "Exchange", negalimas, Microsoft Office Outlook 2007 prisijungti arbaAtjungtas. Jei ryšys atkuriamas, Microsoft Office Outlook 2007 automatiškai perjungia į Prijungtas arba Prijungtas (Antraštės). Visi pakeitimai, kuriuos darote, kai ryšys su serveriu negalimas, sinchronizuojami automatiškai, kai ryšys pasiekiamas. Galite toliau dirbti, kol keitimai sinchronizuojami.

Puslapio viršus

Kai duomenys optimizuoti naudojant "Exchange" ryšio tipą, elementų, kurie sinchronizuojami su jūsų serverio pašto dėžute, tipas skiriasi. Pvz., kai naudojate spartų ryšį, Office Outlook 2007 el. pašto elemento antraštę, turinį ir priedus iš el. pašto serverio į kompiuterį. Pasirinkus lėtesnio ryšio, automatiškai atsisiunčiamos tik antraštės. Tekstas ir visi susiję priedai atsisiunčiami tik tada, kai to prašote arba kai to reikia norint sinchronizuoti su asmeniniais skaitmeniniais asistentais (PDA), automatiniu archyvavimo būdu ir kai kuriomis kliento taisyklėmis. Lėtesnėje ryšio aplinkoje autonominė adresų knygelė taip pat nėra automatiškai atnaujinama. Tačiau turite galimybę rankiniu būdu prašyti naujinimo.

Pastaba: Tik antraščių atsisiuntimas yra funkcija, pasiekiama, kai prisijungiate prie "Exchange Server 2003" arba " Office Outlook 2007 ".

Puslapio viršus

Talpyklinis "Exchange" režimas pasinaudoja "Outlook" galimybe automatiškai nustatyti ryšio su "Exchange" greitį ir optimizuoja duomenų perdavimą tam greičiui. Pasirinkus parametrą Lėtieji ryšiai Atsisiųsti tik antraštes, "Outlook" nustoja automatiškai atsisiųsti visus elementus ir taip pat palieka priedus serveryje.

Pavyzdžiui, galite naudoti nešiojamąjį kompiuterį biure ir prijungti tinklo kabeliu prie įmonės vietinio tinklo (LAN). Turite prieigą prie antraščių ir visų elementų, įskaitant priedus. Turite greitą prieigą prie serverio, kuriame veikia "Exchange". Jei atjungsite nešiojamąjį kompiuterį nuo LAN, "Outlook" persijungs į Bando prisijungti būseną. Galite toliau dirbti nepertraukiamai su savo duomenimis. Jei ryšys lieka nepasiekiamas, "Outlook" perjungia į Atjungtas, periodiškai tikrina, ar yra serverio pasiekiamumas. Jei turite belaidę prieigą, "Outlook" gali iš naujo paskelbti ryšį su serveriu ir grįžti į būseną Prijungtas. Jums nereikia keisti jokių parametrų arba iš naujo paleisti "Outlook".

Vėliau tą dieną naudojate modemą skambinimo prieigai prie savo "Exchange" paskyros. "Outlook" atpažįsta, kad jūsų ryšys lėtas ir automatiškai optimizuoja tą ryšį, atsisiųsdama tik antraštes ir neatnaujindama autonominės adresų knygelės. Taip pat atliekami papildomi optimizavimai, kad būtų sumažintas ryšiu siunčiamų duomenų kiekis.

Siūlant skirtingus optimizavimo lygius, "Outlook" gali prisitaikyti prie besikeičiančių ryšio aplinkų, pvz., atjungti nuo įmonės LAN, atsijungti nuo tinklo, tada iš naujo nustatyti ryšį su serveriu lėtesniu skambinimo ryšiu. Kai jūsų "Exchange" ryšio tipas pasikeičia – LAN, belaidis, mobilusis, bendrasis paketinis radijo aptarnavimas (GPRS) ir neprisijungęs – perėjimai yra sklandūs ir niekada nereikia keisti parametrų arba iš naujo paleisti "Outlook".

Pastaba: Tik antraščių atsisiuntimas yra funkcija, pasiekiama, kai prisijungiate prie "Exchange 2003" arba naujesnės versijos.

Puslapio viršus

Visada turite galimybę rankiniu būdu nustatyti ryšio veikimą. Kai kuriais atvejais galite norėti kontroliuoti ryšio veikimą ir duomenų, perduodamų į "Exchange" ir iš jos, kiekį. Biure, kai esate prisijungę prie didelės spartos vietinio tinklo (LAN), atsisiųsti visus elementus tikriausiai yra geriausia parinktis. Jei jungiatės per paslaugą, kuri skaito pagal siunčiamų ir gautų duomenų kiekį, kuris yra įprastas mobiliojo ryšio ir GPRS ryšiams, pasirinkite Atsisiųsti antraštes. Ryšiu siunčiamų duomenų kiekis sumažinamas, o jūsų ryšio laikas sutrumpintas. Tada galite prašyti tik visų elementų, kurių jums reikia.

Pastaba: Tik antraščių atsisiuntimas yra funkcija, pasiekiama, kai prisijungiate prie "Exchange 2003" arba "Exchange 2007".

Puslapio viršus

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Paskyrosparametrai.

 2. Skirtuke El. paštas spustelėkite "Exchange Server" paskyrą, tada spustelėkite Keisti.

 3. Dalyje "Microsoft Exchange server"pažymėkite žymės langelį Naudoti talpyklinį "Exchange" režimą.

  Jei negalite įjungti talpyklinio "Exchange" režimo, gali būti taikomas vienas ar daugiau iš šių veiksmų:

  • "Microsoft Outlook" profilyje neturite "Exchange" el. pašto paskyros     Ši funkcija reikalauja, kad jūsų "Outlook" profilyje būtų "Exchange" paskyra.

  • Gali būti, kad jūsų "Exchange" administratorius išjungė šią funkciją     "Exchange" administratoriai turi galimybę išjungti šią funkciją programoje "Outlook". Daugiau informacijos teiraukitės savo „Exchange“ administratoriaus. Papildoma informacija administratoriams pasiekiama "Microsoft Office" išteklių rinkinyje.

  • Įdiegėte "Microsoft Terminal Services"     Talpyklinis "Exchange" režimas naudoja autonominių aplankų failą (.ost). Šio failo naudoti negalima, jei įdiegėte "Microsoft" terminalų tarnybas, skirtas "Microsoft Windows 2000 Server" arba "Windows Server 2003". Tačiau terminalų tarnybų kliento arba nuotolinio darbalaukio ryšio kliento diegimas neužkerta kelio prieigai prie šios funkcijos.

 4. Išeikite ir iš naujo paleiskite Office Outlook 2007.

Kai naudojate talpyklinį "Exchange" režimą, pranešimas gali likti aplanke Siunčiama iki vienos minutės, kol bus vykdomas kitas sinchronizavimas su serveriu, kuriame veikia "Exchange". Jei norite iš karto išsiųsti pranešimą, atlikite šiuos veiksmus:

 • Meniu Įrankiai nukreipkite žymiklį į Siųsti / gauti, tada spustelėkite Siųsti viską.

Pastaba: Talpyklinis "Exchange" režimas veikia ne tik su jūsų "Exchange" aplankais, bet ir bendrai naudojamais aplankais. Bendrinamų aplankų pavyzdžiai apima kito asmens "Exchange" aplankus, kai naudojate atstovo prieigą arba "SharePoint" aplankus. Norėdami įjungti arba išjungti bendrinamų aplankų palaikymą naudojant talpyklinį "Exchange" režimą, atlikę 2 anksčiau nurodytos procedūros veiksmą, spustelėkite Daugiau parametrų ,tada skirtuke Išsamiau pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Atsisiųsti bendrinamus aplankus (išskyrus pašto aplankus).

Puslapio viršus

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Paskyrosparametrai.

 2. Skirtuke El. paštas spustelėkite "Exchange" paskyrą, tada spustelėkite Keisti.

 3. Dalyje "Microsoft Exchange server"išvalykite žymės langelį Naudoti talpyklinį "Exchange" režimą.

 4. Išeikite ir iš naujo paleiskite Office Outlook 2007.

Puslapio viršus

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

×