Vaizdų puslapio dalis

Vaizdų puslapio dalį galite naudoti norėdami į iš dalių sudarytą puslapį įtraukti paveikslėlį ar grafinį elementą. Kad būtų lengviau derinti vaizdą su kitomis puslapio dalimis puslapyje, vaizdų puslapio dalyje galite kontroliuoti vertikalų lygiavimą, horizontalų lygiavimą ir vaizdo fono spalvą keisdami pasirinktines ypatybes, bendrinamame rodinyje.

Šiame straipsnyje

Vaizdų puslapio dalies naudojimo būdai

Vaizdų puslapio dalies naudojimo būdai:

 • Įtraukite įmonės arba projekto logotipą į puslapį.

 • Rodykite darbuotojų arba produktų nuotraukas.

 • Padarykite puslapį patrauklesnį.

Puslapio viršus

Vaizdų rodymo būdai

Vaizdus galima rodyti dviem būdais:

 • Įveskite failo kelią arba hipersaitą su vaizdo failą ypatybės teksto lauke Vaizdo saitas. Šiuo atveju vaizdas yra statinis ir nesikeičia (išskyrus atvejus, kai redaguojate ypatybę).

 • Prijunkite vaizdų puslapio dalies prie kitos puslapio dalies, kuri teikia failo kelią arba hipersaitą. Tokiu atveju vaizdas gali būti dinaminis ir pasikeisti dėl kitoje puslapio dalyje atliekamų veiksmų, pvz., vartotojo pasirinktos eilutės sąrašo rodinio puslapio dalyje.

  Pavyzdžiui, galite prijungti sąrašo rodinio puslapio dalį, kurioje yra vaizdų puslapio dalies kontaktų. Kiekvieną kartą, kai pasirinksite eilutę kontaktų sąrašo rodinio puslapio dalyje, kurioje yra stulpelis su hipersaitu su failu, kuriame yra šio kontakto nuotrauka, galėsite peržiūrėti kontakto nuotrauką, rodomą vaizdų puslapio dalyje.

Puslapio viršus

Vaizdų puslapio dalies sujungimas su kita puslapio dalimi

 1. Meniu Mygtuko paveikslėlis Svetainės veiksmai spustelėkite Redaguoti puslapį.

 2. Spustelėkite puslapio dalies meniu Meniu Žiniatinklio dalis , tada nukreipkite žymiklį į Ryšiai.

 3. Nukreipkite žymiklį Gauti vaizdą iš ir spustelėkite puslapio dalies, su kuria norite sieti, pavadinimą.

Pastaba: Jei ypatybė Vaizdo saitas jau turi reikšmę ir jūs sujungiate vaizdų puslapio dalį į kita puslapio dalimi, ypatybė Vaizdo saitas yra nepaisoma. Jei vaizdų puslapio dalis jau prijungta prie kitos puslapio dalies, o jūs norite nustatyti Vaizdo saito ypatybės reikšmę, pirmiausia turite pašalinti ryšį.

Puslapio viršus

Vaizdų puslapio dalies pasirinktinės ypatybės

Toliau pateiktos vaizdų puslapio dalies pasirinktinės ypatybės.

Pastaba: Negalite peržiūrėti arba redaguoti šių pasirinktinių ypatybių asmeniniame rodinyje.

Ypatybė

Aprašas

Vaizdo saitas

Nurodo failo kelią arba hipersaitą su vaizdu, kurį norite rodyti vaizdų puslapio dalyje.

Atsižvelgiant į naudojamą naršyklę, palaikomi šie grafinio elemento failų formatai:

Grafinio elemento failo formatas

Failo tipas

„Windows“ rastras (BMP)

.bmp

„Windows“ išplėstinis metafailas (EMF)

.emf

Apsikeitimo grafika formatas (GIF)

.gif

Jungtinė fotografijos ekspertų grupė (JPEG)

.jpg, .jpeg

Universalioji tinklų grafika (PNG)

.png

Vaizdo saito ypatybė gali būti neprieinama, nes vaizdų puslapio dalis yra prijungta prie kitos puslapio dalies, kuri teikia vaizdą.

Alternatyvusis tekstas

Nurodo tekstą, kuris rodomas, kai vartotojas nukreipia žymiklį virš vaizdo. Šis tekstas rodomas, kai vaizdo nėra.

Vaizdo vertikalioji lygiuotė

Paverčia vaizdą vertikaliai vaizdų puslapio dalyje. Pažymėkite vieną iš šių parinkčių: Viršuje, Viduryje arba Apačioje. Numatytoji reikšmė yra Viduryje.

Vaizdų horizontalioji lygiuotė

Paverčia vaizdą horizontaliai vaizdų puslapio dalyje. Pažymėkite vieną iš šių parinkčių: Kairėje, Centre arba Dešinėje. Numatytoji reikšmė yra Centre.

Puslapio dalies fono spalva

Nustato vaizdų puslapio dalies lango spalvą už vaizdo. Numatytoji spalva yra dabartinės temos numatytoji fono spalva.

Norėdami nurodyti spalvą, spustelėkite Mygtuko paveikslėlis į dešinę nuo teksto lauko ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Spalvų gamoje pasirinkite spalvą.

 • Įveskite HTML spalvos pavadinimą.

 • Įveskite RGB spalvos reikšmę.

Jei norite, kad fono spalva sutaptų su svetainės tema, dialogo lange Puslapio dalies fono spalva spustelėkite Skaidri.

Puslapio viršus

Puslapio dalių bendrosios ypatybės

Visos puslapio dalys turi bendrųjų ypatybių rinkinį, valdantį jų išvaizdą, maketą, išplėstines charakteristikas.

Pastaba:  Bendrosios puslapio dalies ypatybės, rodomos įrankių srityje, gali skirtis nuo aprašytų šiame skyriuje, dėl kelių priežasčių:

 • Norėdami įrankių srityje matyti skyrių Išsamiau, turite turėti reikiamų teisių.

 • Tam tikroms puslapio dalims puslapio dalių kūrėjas gali savo nuožiūra nerodyti vienos ar daugiau šių bendrųjų ypatybių arba gali sukurti ir rodyti papildomas ypatybes, kurios nėra pateiktos žemiau įrankių srities skyriuose Išvaizda, Maketas ir Papildomai.

 • Kai kurie teisių ir ypatybių parametrai gali išjungti arba slėpti puslapio dalies ypatybes.

Išvaizda

Ypatybė

Aprašas

Pavadinimas

Nurodo puslapio dalies pavadinimo juostoje rodomą puslapio dalies pavadinimą.

Aukštis

Nurodo puslapio dalies aukštį.

Plotis

Nurodo puslapio dalies plotį.

Chromo būsena

Nurodo, ar vartotojui atidarius iš dalių sudarytą puslapį bus rodoma visa puslapio dalis. Pagal numatytuosius nustatymus chromo būsena yra nustatyta kaip Įprasta ir yra rodoma visa puslapio dalis. Kai būsena yra nustatyta kaip Minimizuota, rodoma tik pavadinimo juosta.

Chromo tipas

Nurodo, ar rodoma pavadinimo juosta ir puslapio dalies rėmelio kraštinė.

Maketas

Ypatybė

Aprašas

Paslėpta

Nurodo, ar rodoma puslapio dalis, kai vartotojas atidaro iš dalių sudarytą puslapį. Jei žymės langelis pažymėtas, puslapio dalis rodoma tik tada, kai kuriate puslapį, o prie pavadinimo pridedamas plėtinys (Paslėpta).

Jeigu norite puslapio dalį naudoti pateikdami duomenis kitai puslapio daliai per puslapio dalies ryšį, bet nenorite rodyti puslapio dalies, galite ją paslėpti.

Kryptis

Nurodo puslapio dalies turinio teksto kryptį. Pvz., arabų kalboje yra rašoma iš dešinės į kairę; anglų kalboje ir daugumoje kitų Europos šalių kalbų rašoma iš kairės į dešinę. Šis parametras siūlomas ne visuose puslapio dalių tipuose.

Zona

Nurodo iš puslapio dalių sudaryto puslapio zoną, kurioje yra puslapio dalis.

Pastaba:  Iš dalių sudaryto puslapio zonos nėra išvardytos sąrašo lauke, jei neturite teisės modifikuoti zonų.

Zonos indeksas

Nurodo puslapio dalies padėtį zonoje, jei zonoje yra daugiau nei viena puslapio dalis.

Norėdami nurodyti tvarką, teksto lauke įveskite teigiamą sveikąjį skaičių.

Jeigu puslapio dalys zonoje išdėstytos iš viršaus į apačią, 1 reikšmė reiškia, kad puslapio dalis bus rodoma zonos viršuje. Jeigu puslapio dalys zonoje išdėstytos iš kairės į dešinę, 1 reikšmė reiškia, kad puslapio dalis bus rodoma kairiojoje zonos pusėje.

Pvz., puslapio dalį įtraukiant į tuščią zoną, kurioje dalys išdėstomos iš viršaus į apačią, zonos indekso reikšmė yra 0. Į apatinę zonos dalį įtraukiant antrą puslapio dalį, jos zonos indekso reikšmė yra 1. Jei antrą puslapio dalį norite perkelti į zonos viršų, įveskite 0, o pirmos puslapio dalies reikšmę pakeiskite į 1.

Pastaba: Kiekviena zonoje esanti puslapio dalis turi turėti unikalią zonos indekso reikšmę. Todėl pakeitus dabartinės puslapio dalies zonos indekso reikšmę gali pakisti kitų zonoje esančių puslapio dalių zonos indekso reikšmė.

Išplėstinis

Ypatybė

Aprašas

Leisti minimizuoti

Nurodo, ar puslapio dalį galima minimizuoti.

Leisti uždaryti

Nurodo, ar iš puslapio dalių sudarytame puslapyje gali būti pašalinta puslapio dalis.

Leisti slėpti

Nurodo, ar puslapio dalį galima paslėpti.

Leisti keisti zoną

Nurodo, ar puslapio dalį galima perkelti į kitą zoną.

Leisti ryšius

Nurodo, ar puslapio dalį galima prijungti prie kitų puslapio dalių.

Leisti redaguoti asmeniniame rodinyje

Nurodo, ar puslapio dalies ypatybes galima modifikuoti asmeniniame rodinyje.

Eksportavimo režimas

Nurodo duomenų, kuriuos galima eksportuoti šioje puslapio dalyje, lygį. Priklausomai nuo konfigūracijos, šio parametro gali nebūti.

Pavadinimo URL

Nurodo failo, kuriame pateikta papildomos informacijos apie puslapio dalį, URL. Spustelėjus puslapio dalies pavadinimą, failas rodomas atskirame naršyklės lange.

Aprašas

Nurodo Ekrano patarimą, pateikiamą, pelės žymiklį perkėlus ant puslapio dalies pavadinimo ar puslapio dalies piktogramos. Šios ypatybės reikšmė naudojama ieškant puslapio dalių pasitelkus komandą Ieškoti iš šių puslapių dalių galerijų įrankių srities meniu Rasti puslapio dalis: svetainė, virtualusis serveris ir iš dalių sudarytas puslapis.

Žinyno URL

Nurodo failo, kuriame yra žinyno informacija apie puslapio dalį, vietą. Puslapio dalies meniu spustelėjus komandą Žinynas, žinyno informacija pateikiama atskirame naršyklės lange.

Žinyno režimas

Nurodo, kaip naršyklėje bus pateiktas puslapio dalies žinyno turinys.

Pažymėkite vieną iš šių parinkčių:

 • Pagal režimą Jei naršyklėje leidžiama, bus atidarytas atskiras naršyklės langas. Prieš grįždamas į tinklalapį, šį langą vartotojas turi uždaryti.

 • Be režimo Jei naršyklėje leidžiama, bus atidarytas atskiras naršyklės langas. Prieš grįžtant į tinklalapį, šio lango uždaryti nereikia. Ši reikšmė yra numatyta.

 • Naršyti Tinklalapis bus atidarytas dabartiniame naršyklės lange.

Pastaba: Nors pasirinktinės „Microsoft ASP.NET“ puslapio dalys palaiko šią ypatybę, numatytosios „Windows SharePoint Services 3.0“ žinyno parinktys atidaromos tik atskiruose naršyklės languose.

Katalogo piktogramos vaizdo URL

Nurodo failo, kuriame saugomas vaizdas, naudotinas kaip puslapio dalies piktograma puslapio dalių sąraše, vietą. Vaizdo dydis turi būti 16 x 16 pikselių.

Pavadinimo piktogramos vaizdo URL

Nurodo failo, kuriame saugomas vaizdas, naudotinas puslapio dalies pavadinimo juostoje, vietą. Vaizdo dydis turi būti 16 x 16 pikselių.

Importavimo klaidos pranešimas

Nurodo pranešimą, pateikiamą įvykus puslapio dalies importavimo klaidai.

Puslapio viršus

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×