„Office“ programų papildinių peržiūra, valdymas ir diegimas

Kai įjungiate papildinį, jis įtraukia pasirinktinių komandų ir naujų funkcijų į „Office“ programas, kad našiau dirbtumėte. Papildinius gali naudoti programišiai, kad kenkėjiškais veiksmais pakenktų jūsų kompiuteriui, todėl galite keisti papildinių veikimo būdą naudodami jų saugos parametrus.

Pastaba: Šie veiksmai taikomi tik "Microsoft Office" programoms, kurios veikia "Windows".

Susietųjų pastabų kūrimas

Jei ieškote pagalbos susiejant pastabas OneNote į „Word“ arba PowerPoint dokumentą, žiūrėkite susietųjų pastabųnaudojimas.

"Excel" "Windows" papildiniai

Jei ieškote pagalbos dėl konkrečių "Excel" papildinių, įtrauktų į "Office", pvz., sprendimo paieškos ar diagnostikos, ieškokite " Excel", skirtos "Windows" papildinių, žinynas.

Jei ieškote papildomos pagalbos dėl "Excel" papildinių, naudodami dialogo langą COM papildiniai , žiūrėkite įtraukti arba pašalinti papildinius programoje "Excel".

Daugiau informacijos rasite spustelėję toliau pateiktą antraštę.

Pranešimų juostoje galite spustelėti Įgalinti turinį, jei žinote, kad papildinys iš patikimo šaltinio.

Pranešimų juosta, kurioje rodomas pranešimas Dalis aktyviojo turinio uždrausta

Norėdami išjungti arba pašalinti papildinį, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Spustelėkite Failas > Parinktys > Papildiniai.

 2. Lango apatinėje dalyje, kur parašyta Valdyti, spustelėkite mygtuką Eiti

 3. Dialogo lange pasirinkite norimą išjungti arba pašalinti papildinį

  Norėdami išjungti arba pašalinti nepageidaujamus priedus, naudokite dialogo langą COM papildinių valdymas.
 4. Norėdami išjungti papildinį, tiesiog panaikinkite priešais jo pavadinimą esančio langelio žymėjimą. Norėdami pašalinti papildinį, pasirinkite jį ir spustelėkite Šalinti

 5. Spustelėkite Gerai, kad įrašytumėte keitimus ir grįžtumėte į dokumentą

Papildinio parametrus galite matyti ir keisti patikimumo centre, kurio aprašus rasite kitame skyriuje. Papildinių saugos parametrus galėjo nustatyti jūsų organizacija, todėl gali būti, kad galima keisti ne visas parinktis.

 1. Spustelėkite Failas > Parinktys.

 2. Spustelėkite Patikimumo centras > Patikimumo centro parametrai > Papildiniai.

 3. Pažymėkite arba atžymėkite norimus žymės langelius.

Patikimumo centro sritis Papildiniai

 • Programos papildinys turi būti pasirašytas patikimo leidėjo     Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite, kad patikimumo centras patikrintų, ar papildinys naudoja leidėjo patikimą parašą. Jei leidėjo parašas nepatikimas, „Office“ programa papildinio neįkels, o patikimumo juostoje bus rodomas informacinis pranešimas, kad papildinys išjungtas.

 • Išjungti pranešimus apie nepasirašytus papildinius (kodas liks išjungtas)     Ši parinktis nebebūna pilka, kai pažymite žymės langelį Taikomosios programos plėtiniai turi būti pasirašyti patikimo leidėjo. Įjungiami tik patikimo leidėjo pasirašyti papildiniai, o nepasirašyti papildiniai išjungiami.

 • Išjungti visus programos papildinius (gali sumažinti funkcionalumą)     Pažymėkite šį žymės langelį, jei nepasitikite jokiais papildiniais. Be perspėjimo išjungiami visi papildiniai ir kiti papildinių žymės langeliai tampa nepasiekiami.

Pastaba: Šis parametras įsigalioja išėjus iš „Office“ programos ir paleidus ją iš naujo.

Kol dirbate su papildiniais, jums gali tekti daugiau sužinoti apie skaitmeninius parašus ir sertifikatus, kurie autentifikuoja papildinį bei patikimus leidėjus – programinės įrangos kūrėjus, kurie dažnai kuria papildinius.

 1. Spustelėkite Failas > Parinktys > Papildiniai.

 2. Pažymėkite papildinį, jei norite matyti jo pavadinimą, leidėją, suderinamumą, vietą jūsų kompiuteryje ir funkcijų aprašą.

Patikimumo centro papildinių srities peržiūra

 • Aktyvūs programos priedai     „Office“ programoje vykdomi registruoti papildiniai.

 • Neaktyvūs programos priedai     Šiuo metu jūsų kompiuteryje yra dar neįkeltų papildinių. Pvz., XML schemos yra aktyvios, kai jas nurodantis dokumentas yra atidarytas. Kitas pavyzdys – COM papildiniai: jei pažymėtas COM papildinio žymės langelis, papildinys yra aktyvus. Jei žymės langelis išvalytas – papildinys neaktyvus.

 • Su dokumentu susiję priedai     Šablono failai, kuriuos nurodo atidaryti dokumentai.

 • Išjungti programos priedai     Šie papildiniai buvo išjungti automatiškai, nes sukėlė sistemos „Office“ programų gedimų.

 • Papildinys.     Papildinio pavadinimas.

 • Leidėjas.     Programinės įrangos kūrėjas arba organizacija, atsakinga už papildinio kūrimą.

 • Suderinamumas.     Ieškokite bet kokių su suderinamumu susijusių problemų.

 • Vieta.     Šis failo kelias nurodo vietą, kurioje jūsų kompiuteryje buvo įdiegtas papildinys.

 • <c0>Aprašas</c0>. Šiame tekste paaiškinamos papildinio funkcijos.

Pastaba: „Microsoft Outlook“ patikimumo centre yra viena papildinių parinktis: Taikyti makrokomandų saugos parametrus įdiegtiems papildiniams. Programoje „InfoPath“ nėra papildinių saugos parametrų.

Jei norite diegti ir valdyti papildinius, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.

 1. Spustelėkite Failas > Parinktys > Papildiniai.

 2. Pažymėkite papildinio tipą.

 3. Spustelėkite Vykdyti.

 4. Pažymėkite papildinius, kuriuos norite įtraukti, pašalinti, įkelti arba nusiųsti. Papildinių, kuriuos norite įdiegti, galite ieškoti naršydami.

Jei papildinį, kurio prenumeratos tęsti nebenorite, užsiprenumeravote „Office“ parduotuvėje, prenumeratą galite atšaukti

 1. Atidarykite „Office“ programą ir juostelėje paspauskite skirtuką Įterpti.

 2. Grupėje Papildiniai spustelėkite Mano papildiniai

  Juostelės skirtuke Įterpti rasite papildinių grupę, skirtą „Excel“ papildiniams valdyti
 3. Spustelėkite Valdyti mano papildinius

  „Office“ papildinių dialogo lange pateikiami jūsų įdiegti papildiniai. Norėdami valdyti papildinius, spustelėkite Valdyti mano papildinius.
 4. Spustelėkite norimą atšaukti programėlę ir dalyje Veiksmai spustelėkite Valdyti prenumeratą.

 5. Dalyje Mokėjimas ir atsiskaitymas pasirinkite Atšaukti prenumeratą.

 6. Spustelėkite Gerai, tada – Tęsti.

Atlikus šiuos veiksmus, savo programėlių sąrašo komentarų lauke turėtumėte matyti pranešimą „Jūs atšaukėte savo programėlės prenumeratą“.

Kai kurie papildiniai gali būti nesuderinami su jūsų organizacijos IT skyriaus strategijomis. Jei pastaruoju metu programoje „Office“ įdiegti papildiniai yra nesuderinami, duomenų apdorojimo prevencija (DEP) išjungs papildinį ir programa nebeveiks.

Sužinoti daugiau apie DEP

Taip pat žr.

Daugiau informacijos rasite spustelėję toliau pateiktą antraštę.

Diegiant „„2007 Microsoft Office“ sistema“ kompiuteryje įdiegiami ar užregistruojami keli papildiniai.

„Word“, „Excel“, „Access“ ir „PowerPoint“

 1. Spustelėkite mygtuką „Microsoft Office“Mygtuko „Office“ paveikslėlis, spustelėkite mygtuką Parinktys, tada spustelėkite Papildiniai.

 2. Peržiūrėkite papildinius ir programų plėtinius, kurie skirstomi į šias kategorijas:

  • Aktyvūs programos priedai     Išvardija plėtinius, kurie užregistruoti ir šiuo metu veikia jūsų "Office" programoje.

  • Neaktyvūs programos papildiniai     Papildiniai, kurie yra kompiuteryje, tačiau šiuo metu nėra įkelti. Pvz., intelektualiosios žymės ir XML schemos aktyvios, tik tada, kai atidarytas jas nurodantis dokumentas. Kitas pavyzdys yra COM papildiniai, pateikti dialogo lange COM papildiniai. Papildinys aktyvus, jeigu pažymėtas šalia COM papildinio esantis žymės langelis. Papildinys neaktyvus, jeigu išvalytas šalia COM papildinio esantis žymės langelis. Norėdami sužinoti, kaip atidaryti norimą COM papildinio dialogo langą, žr. paskesnį skyrių Įdiegtų papildinių išjungimas arba tvarkymas.

  • Su dokumentu susiję priedai     Pateikia šablonų failus, kuriuos nurodo šiuo metu atidaryti dokumentai.

  • Išjungti programos priedai     Papildiniai, kurie buvo išjungti automatiškai, nes sukėlė sistemos „Office“ programų gedimų.

„Outlook“, „InfoPath“, „Publisher“ ir „Visio“

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Patikimumo centras, tada spustelėkite Papildiniai.

 2. Peržiūrėkite papildinius ir programų plėtinius, kurie skirstomi į šias kategorijas:

  • Aktyvūs programos priedai     Išvardija plėtinius, kurie užregistruoti ir šiuo metu veikia jūsų "Office" programoje.

  • Neaktyvūs programos papildiniai     Papildiniai, kurie yra kompiuteryje, tačiau šiuo metu nėra įkelti. Pvz., intelektualiosios žymės ir XML schemos aktyvios, tik tada, kai atidarytas jas nurodantis dokumentas. Kitas pavyzdys yra COM papildiniai, pateikti dialogo lange COM papildiniai. Papildinys aktyvus, jeigu pažymėtas šalia COM papildinio esantis žymės langelis. Papildinys neaktyvus, jeigu išvalytas šalia COM papildinio esantis žymės langelis. Norėdami sužinoti, kaip atidaryti norimą COM papildinio dialogo langą, žr. paskesnį skyrių Įdiegtų papildinių išjungimas arba tvarkymas.

  • Su dokumentu susiję priedai     Pateikia šablonų failus, kuriuos nurodo šiuo metu atidaryti dokumentai.

  • Išjungti programos priedai     Papildiniai, kurie buvo išjungti automatiškai, nes sukėlė sistemos „Office“ programų gedimų.

Valdant papildinius gali prireikti juos įjungti ar išjungti, įtraukti arba pašalinti, suaktyvinti arba padaryti neaktyvius.

„Word“, „Excel“, „Access“ ir „PowerPoint“

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtukąMygtuko „Office“ paveikslėlis, tada spustelėkite „Word“ parinktys, tada spustelėkite Papildiniai.

 2. Lauke Papildiniai lauke nurodykite papildinį, kurį norite įjungti arba išjungti ir atkreipkite dėmesį į papildinio tipą, nurodytą stulpelyje Tipas.

 3. Langelyje Valdyti pasirinkite papildinio tipą, tada spustelėkite Vykdyti.

 4. Pažymėkite arba išvalykite žymės langelį papildinio, kurį norite įjungti arba išjungti, tada spustelėkite Gerai.

Pastaba:  Dokumentų inspektorius papildiniai įjungiami kitu būdu. Šie papildiniai automatiškai įjungiami, kai tikrinate, ar dokumente yra metaduomenų arba asmeninės informacijos. Norėdami patikrinti dokumentą, spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką, spustelėkite Paruošti, tada spustelėkite Tikrinti dokumentą.

„Outlook“, „InfoPath“, „Publisher“ ir „Visio“

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Patikimumo centras, tada spustelėkite Papildiniai.

 2. Lauke Papildiniai lauke nurodykite papildinį, kurį norite įjungti arba išjungti ir atkreipkite dėmesį į papildinio tipą, nurodytą stulpelyje Tipas.

 3. Langelyje Valdyti pasirinkite papildinio tipą, tada spustelėkite Vykdyti.

 4. Pažymėkite arba išvalykite žymės langelį papildinio, kurį norite įjungti arba išjungti, tada spustelėkite Gerai.

Naudojant papildinius ir dokumentus galima į juostelę, kuri yra „„Microsoft Office Fluent“ vartotojo sąsaja“ dalis, įtraukti pasirinktinius mygtukus ir valdiklius. Visi pasirinktiniai sklandaus „Office“ juostelės valdikliai turi specialią ekrano patarimų funkciją, identifikuojančią valdiklio kilmę. Šiame pavyzdyje valdiklis gautas iš RXDemo.xlsm, o jį identifikavo valdiklio ekrano patarimas.

Juostelės paveikslėlis

Taip, žinote, kur yra pasirinktinių valdiklių, ir galite pašalinti arba atnaujinti dokumentą, visuotinį šabloną arba COM priedą, kuris pateikia valdiklį. Peržiūrėkite ankstesnę sekciją, kad sužinotumėte, kaip Peržiūrėti įdiegtus COM papildinius.

Pagal numatytuosius parametrus įdiegtiems ir registruotiems papildiniams leidžiama veikti be pranešimo. Norėdami atlikti kenkėjiškus veiksmus, papildinius gali naudoti programišiai, pvz., norėdami paskleisti virusą, todėl naudojant saugos parametrus galima pakeisti šią papildinio elgseną. Daugiau informacijos žr. tolesniame šio straipsnio skyriuje Papildinio saugos parametrų peržiūra ir keitimas.

Jei jūs arba administratorius nustato didesnį papildinio saugos parametrą ir patikimumo centras aptinka galimai nesaugų papildinį, neatitinkantį šių kriterijų, numatyta, kad patikimumo centras išjungia kodą ir rodoma pranešimų juosta, informuojanti jus apie galimai nesaugų papildinį ar programos plėtinį.

Pranešimų juosta

Jei pranešimų juostoje spustelėsite parinktys , atsidarys saugos dialogo langas, suteikiantis galimybę įgalinti papildinį. Peržiūrėkite paskesnį skyrių, kaip padaryti saugų sprendimą prieš spustelėdami parinktį.

Pastaba: Naudojant Microsoft Office Outlook 2007 ir Microsoft Office Publisher 2007, saugos įspėjimai rodomi dialogo languose, o ne pranešimų juostoje. Numatyta, kad Office Outlook 2007 leidžia veikti visiems įdiegtiems papildiniams. Norėdami pakeisti numatytąjį parametrą, žr. tolesnį šio straipsnio skyrių Papildinio saugos parametrų peržiūra ir keitimas.

Pakeitus papildinio saugos parametrą, tai turi įtakos tik programai, kurioje buvo atliktas keitimas. Atlikite šiuos veiksmus „2007 Microsoft Office“ sistema programose:

„Word“, „Excel“, „Access“ ir „PowerPoint“

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtukąMygtuko „Office“ paveikslėlis, tada spustelėkite mygtuką Parinktys.

 2. Spustelėkite Patikimumo centras, spustelėkite Patikimumo centro parametrai, tada spustelėkite Papildiniai.

 3. Spustelėkite norimas parinktis. Numatyta, kad šie parametrai nėra pasirinkti, nebent dirbate organizacijoje ir informacinių technologijų (IT) administratorius pakeitė numatytuosius nustatymus naudodamas administratoriaus strategiją.

  • Programos papildinys turi būti pasirašytas patikimo leidėjo Pasirinkite šią parinktį, jei norite, kad patikimumo centras tikrintų skaitmeninis parašas dinaminių saitų bibliotekos (. dll) faile, kuriame yra papildinys. Jei leidėjas nepatikimas, "Office" programa Neįkels papildinio, o pranešimų juostoje rodomas pranešimas, kad papildinys buvo išjungtas.

  • Išjungti pranešimus apie nepasirašytus papildinius (kodas liks išjungtas) Šis žymės langelis galimas tik tada, jei pažymėsite žymės langelį reikalauti programos plėtinių, kurie bus pasirašyti naudojant patikimą leidėją . Kai kuriais atvejais dinaminių saitų bibliotekos (. dll) failas, kuriame yra papildinys, gali būti nepasirašytas. Tokiais atvejais Patikimi leidėjai pasirašė papildinius, bet nepasirašytos papildiniai išjungti tyliai.

  • Išjungti visus programos papildinius (gali sumažinti funkcionalumą) Pažymėkite šį žymės langelį, jei nepasitikite jokių papildinių. Visi priedai išjungti be jokio pranešimo, o kitų papildinių žymės langeliai yra nepasiekiami.

   Pastaba: Šis parametras įsigalioja tik išėjus iš „Office“ programos ir paleidus ją iš naujo.

Outlook

Numatyta, kad „Outlook“ leidžia veikti visiems įdiegtiems papildiniams. Galite apriboti „Outlook“ naudoti tik tuos priedus, kurie yra skaitmeniniu parašu pasirašyti taikant papildinių parametrą Pasirašytų makrokomandų įspėjimai; visos nepasirašytos makrokomandos išjungiamos, kaip nurodyta toliau:

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Patikimumo centras.

 2. Kairiojoje srityje spustelėkite Makrokomandų sauga.

 3. Spustelėkite Įspėjimai dėl pasirašytų makrokomandų; visos nepasirašytos makrokomandos išjungiamos.

 4. Kairiojoje srityje spustelėkite Papildiniai.

 5. Pažymėkite žymės langelį Taikyti makrokomandų saugos parametrus įdiegtiems papildiniams.

„InfoPath“, „Publisher“ ir „Visio“

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Patikimumo centras.

 2. Spustelėkite Papildiniai.

 3. Spustelėkite norimas parinktis. Numatyta, kad šie parametrai nėra pasirinkti, nebent dirbate organizacijoje ir informacinių technologijų (IT) administratorius pakeitė numatytuosius nustatymus naudodamas administratoriaus strategiją.

  • Programos papildinys turi būti pasirašytas patikimo leidėjo Pasirinkite šią parinktį, jei norite, kad patikimumo centras tikrintų skaitmeninis parašas dinaminių saitų bibliotekos (. dll) faile, kuriame yra papildinys. Jei leidėjas nepatikimas, "Office" programa Neįkels papildinio, o pranešimų juostoje rodomas pranešimas, kad papildinys buvo išjungtas.

  • Išjungti pranešimus apie nepasirašytus papildinius (kodas liks išjungtas) Šis žymės langelis galimas tik tada, jei pažymėsite žymės langelį reikalauti programos plėtinių, kurie bus pasirašyti naudojant patikimą leidėją . Kai kuriais atvejais dinaminių saitų bibliotekos (. dll) failas, kuriame yra papildinys, gali būti nepasirašytas. Tokiais atvejais Patikimi leidėjai pasirašė papildinius, bet nepasirašytos papildiniai išjungti tyliai.

  • Išjungti visus programos papildinius (gali sumažinti funkcionalumą) Pažymėkite šį žymės langelį, jei nepasitikite jokių papildinių. Visi priedai išjungti be jokio pranešimo, o kitų papildinių žymės langeliai yra nepasiekiami.

   Pastaba: Šis parametras įsigalioja tik išėjus iš „Office“ programos ir paleidus ją iš naujo.

Jei bandote išjungti papildinį ir gauti pranešimą „Negalima keisti HKEY_LOCAL_MACHINE būseną užregistruoto „Office“ papildinio prijungimo būsenos“, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Uždarykite „Outlook“, jei ji atidaryta.

 2. Patikrinkite, ar „Outlook“ tarnyba neveikia atlikdami šiuos veiksmus:

  • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite tuščią sritį užduočių juostoje, spustelėkite Užduočių tvarkytuvė, tada spustelėkite Procesai.

  • Procesų sąraše ieškokite „Microsoft Outlook“:

   • Jei „Outlook“ nėra sąraše, pereikite prie 3 veiksmo.

   • Jei „Outlook“ yra sąraše, spustelėkite ją, tada spustelėkite Baigti užduotį.

 3. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite „Outlook“ pradžios meniu, tada spustelėkite Vykdyti kaip administratoriui.

 4. Išjunkite norimus papildinius atlikdami ankstesniame skyriuje Įdiegtų papildinių išjungimas arba valdymas nurodytus veiksmus.

 5. Uždarykite „Outlook“.

 6. Atidarykite „Outlook“ įprastai (ne administratoriaus režimu).

Kai rodomas saugos dialogo langas, galima įjungti papildinį tik dabartiniam seansui spustelint Įjungti šį papildinį tik šiam seansui arba galima palikti jį išjungtą. Papildinį derėtų įjungti tik tuo atveju, jeigu žinote, kad jis gautas iš patikimo šaltinio.

Dialogo langas Microsoft Office saugos parinktys

Taip pat galima pasitikėti leidėju spustelint Įjungti visus šio leidėjo publikuotus kodus. Tokiu būdu įjungiamas papildinys ir visada pasitikima šio leidėjo programine įranga.

Kai „Office Outlook 2007“ rodomas saugos dialogo langas, galima įjungti papildinį tik dabartiniam seansui spustelint Įjungti programos papildinį arba galima palikti jį išjungtą. Papildinį derėtų įjungti tik tuo atveju, jeigu žinote, kad jis gautas iš patikimo šaltinio.

Microsoft Office Outlook saugos pranešimas

Taip pat galima pasitikėti leidėju spustelint Pasitikėti visais iš šio leidėjo gautais dokumentais. Tokiu būdu įjungiamas papildinys ir visada pasitikima šio leidėjo programine įranga.

Daugiau informacijos apie patikimus leidėjus žr. Patikimo leidėjo įtraukimas, šalinimas arba peržiūra.

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijungti prie "Microsoft Insider"

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×