Organizacijos schemos kūrimas

Jei norite parodyti ataskaitų ryšius savo įmonėje ar organizacijoje, galite sukurti „SmartArt“ grafinį elementą, kuriame būtų naudojamas organizacijos schemos maketas, pvz., Organizacijos schema, arba galite naudoti „Microsoft Visio“ ir sukurti organizacijos schemą. Jei turite Visio, galite paskaityti daugiau apie tai, kada "Visio" yra geriausias būdas kurti organizacijos schemą. Instrukcijų ieškokite „Visio“ organizacijos schemos kūrimas.

Organizacijos schemos kūrimo apžvalga

Naudokite „SmartArt“ grafiką programose „Excel“, „„Outlook““, „„PowerPoint““ ir „Word“ kurdami organizacijos schemas, nurodančias organizacijos ryšius, pvz., skyriaus vadovus ar pavaldžius darbuotojus.

Rodomas „SmartArt“ organizacijos struktūros diagramos pavyzdys

Jei nesate susipažinę su „SmartArt“ grafinių elementų naudojimu, prieš pradėdami kurti organizacijos schemą galite perskaityti toliau nurodytus straipsnius.

Organizacijos schemos kūrimas

 1. Skirtuko Įterpti grupėje Iliustracijos spustelėkite SmartArt.

  Rodomas „SmartArt“ mygtukas skirtuke Įterpimas
  „PowerPoint 2016“ skirtuke Įterpimas esančios grupės Iliustracijos pavyzdys

 2. Galerijoje SmartArt grafinio elemento pasirinkimas spustelėkite Hierarchija, organizacijos schemos maketą (pvz., Organizacijos schema), tada – Gerai.

  Rodo dialogo langą „SmartArt“ su pasirinkta hierarchija

 3. Norėdami įvesti tekstą, atlikite šiuos veiksmus:

  • „SmartArt“ grafiniame elemente spustelėkite laukelį ir įveskite tekstą.

   Teksto įvedimas „SmartArt“ grafinio elemento lauke

   Pastaba: Norėdami gauti geriausius rezultatus, naudokite šią parinktį įtraukę visus norimus laukelius.

  • Srityje [Tekstas] spustelėkite Tekstas ir įveskite norimą tekstą.

   Teksto įvedimas srityje Tekstas
  • Nukopijuokite tekstą iš kitos vietos ar programos, srityje Tekstas spustelėkite [Tekstas] ir įklijuokite norimą tekstą.

   Pastabos: 

   • Jei sritis Tekstas nematoma, spustelėkite valdiklį, esantį „SmartArt“ grafinio elemento krašte.

   • Teksto srities valdiklis

Ką dar norėtumėte daryti?

Svarbu: Ši funkcija nepasiekiama „Outlook“ ir „Office 2007“.

 1. Dokumento, pateikties arba skaičiuoklės skirtuko Įterpimas grupėje Iliustracijos spustelėkite SmartArt.

  Rodomas „SmartArt“ mygtukas skirtuke Įterpimas
  „PowerPoint 2016“ skirtuke Įterpimas esančios grupės Iliustracijos pavyzdys

 2. Galerijoje Pasirinkti „SmartArt“ grafinį elementą spustelėkite Hierarchija, spustelėkite Organizacijos schema su paveikslėliais arba , Apskritų paveikslėlių hierarchija, tada spustelėkite Gerai.

  Organizacijos schemos su paveikslėliais pasirinkimas

 3. Norėdami įtraukti paveikslėlį, atitinkame laukelyje spustelėkite paveikslėlio piktogramą, raskite aplanką su naudotinu paveikslėliu ir spustelėkite Įterpti.

 4. Norėdami įvesti tekstą, vadovaukitės instrukcijomis, nurodytomis straipsnio Organizacijos schemos kūrimas 3 veiksme.

Laukelio įtraukimas

 1. Spustelėkite esamą laukelį, kuris yra arčiausiai tos vietos, kurioje norite įtraukti naują laukelį.

 2. Dalies SmartArt įrankiai skirtuko Dizainas grupėje Kurti grafinį elementą spustelėkite šalia Pridėti figūrą esančią rodyklę, tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

  Rodo mygtuką Įtraukti figūrą „SmartArt“ įrankiuose

  Pastaba: Jei nematote skirtukų „SmartArt“ įrankiai arba Dizainas, įsitikinkite, kad pasirinkote „SmartArt“ grafinį elementą. Norint pažymėti ir atidaryti skirtuką Dizainas, gali reikėti du kartus spustelėti „SmartArt“ grafinį elementą.

  • Norėdami įterpti laukelį tame pačiame lygyje kaip ir pasirinktas laukelis, tačiau kad jis sektų iš paskos, spustelėkite Įtraukti figūrą po.

  • Norėdami įterpti laukelį tame pačiame lygyje kaip ir pasirinktas laukelis, tačiau prieš jį, spustelėkite Įtraukti figūrą prieš.

  • Norėdami įterpti laukelį vienu lygiu aukščiau nei pasirinktas laukelis, spustelėkite Įtraukti figūrą viršuje.

   Naujas laukelis įterpiamas vietoj pasirinkto laukelio, o šis ir kiti po juo esantys laukeliai perkeliami lygiu žemiau.

  • Norėdami įterpti laukelį vienu lygiu žemiau nei pasirinktas laukelis, spustelėkite Įtraukti figūrą apačioje.

  • Norėdami įtraukti pagalbinį laukelį, spustelėkite Įtraukti pagalbinį.

   Pagalbinis laukelis įtraukiamas virš kitų laukelių tame pačiame „SmartArt“ grafinio elemento lygyje, tačiau srityje Tekstas rodomas po kitais to paties lygio laukeliais.

   Parinktis Pridėti asistentą galima tik organizacijų schemų maketuose. Ši parinktis nėra galima hierarchijos maketuose, pvz., Hierarchija.

Laukelio panaikinimas

Norėdami panaikinti lauką, spustelėkite jo kraštinę ir paspauskite Naikinti.

Pastabos: 

 • Kai laukelį reikia įtraukti į ryšių grafinį elementą, pamėginkite įtraukti figūrą prieš pasirinktą figūrą arba po jos, kad nauja figūra atsidurtų norimoje vietoje.

 • Norėdami įtraukti figūrą iš srities Tekstas:

  1. Figūros lygyje perkelkite žymeklį į teksto, į kurį norite įtraukti naują figūrą, pabaigą.

  2. Paspauskite „Enter“ ir į naują figūrą įveskite norimą tekstą.

  3. Jei norite įtraukti pagalbinį laukelį, pasirinkę pagalbinį laukelį teksto srityje paspauskite „Enter“.

 • Nors negalite automatiškai linija sujungti dviejų aukščiausio lygio laukelių organizacijos schemos maketuose, pvz., Organizacijos schema, galite imituoti šį ryšį įtraukdami laukelį į „SmartArt“ grafinio elemento aukščiausią lygį ir nubrėždami laukelius jungiančią liniją. (Skirtuko Įterpti grupėje Iliustracijos pasirinkite Figūra, pažymėkite liniją, tada nubrėžkite liniją tarp dviejų laukų.) Sužinokite daugiau apie piešimo eilutes perskaitę eilutę arba jungtį Nubraižykite arba panaikinkite.

 • Norėdami perkelti laukelį, spustelėkite atitinkamą laukelį ir nuvilkite jį į naują vietą. Norėdami perkelti laukelį ar truputėlį jį stumtelėti, spausdami klaviatūros rodyklių klavišus laikykite nuspaudę „Ctrl“.

Norėdami punktyrine linija parodyti ryšį tarp dviejų laukelių, pakeiskite du laukelius jungiančios linijos stilių.

 1. Spustelėkite „SmartArt“ grafinį elementą, kurio liniją norite keisti.

 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite liniją, tada kontekstiniame meniu spustelėkite Formatuoti figūrą.

 3. Spustelėkite Linija arba Linijos stilius, tada pažymėkite norimą Brūkšnio tipą.

Atvirkštinės įtraukos maketas turi įtakos visų laukelių, esančių po pasirinktu laukeliu, maketui. Nors organizacijos schemai kurti galite naudoti kitus hierarchijos maketus, atvirkštinės įtraukos maketai galimi tik organizacijos schemos maketams.

 1. Spustelėkite laukelį organizacijos schemoje, kuriai norite taikyti atvirkštinės įtraukos maketą.

 2. Dalies SmartArt įrankiai skirtuko Dizainas grupėje Kurti grafinį elementą spustelėkite Maketas, tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

  Rodo maketo parinktį „SmartArt“ įrankiuose

  Pastaba: Jei nematote skirtukų „SmartArt“ įrankiai arba Dizainas, įsitikinkite, kad pasirinkote „SmartArt“ grafinį elementą. Norint pažymėti ir atidaryti skirtuką Dizainas, gali reikėti du kartus spustelėti „SmartArt“ grafinį elementą.

  • Norėdami visus laukelius centruoti po pasirinktu laukeliu, spustelėkite Standartinis.

   Organizacijos schema su atvirkštinės įtraukos maketu Standartinis

  • Norėdami centruoti pasirinktą laukelį viršuje, o žemiau esančius laukelius išdėstyti horizontaliai po du kiekvienoje eilėje, spustelėkite Abu.

   Organizacijos schema su atvirkštinės įtraukos maketu Abi

  • Norėdami pasirinktą laukelį perkelti į žemiau esančių laukelių dešinę pusę ir tuos laukelius lygiuoti kairėje pusėje vertikaliai, spustelėkite Atvirkštinė kairėje.

   Organizacijos schema su įtraukos maketu Atvirkštinė kairėje

  • Norėdami pasirinktą laukelį perkelti į žemiau esančių laukelių kairę pusę ir tuos laukelius lygiuoti dešinėje pusėje vertikaliai, spustelėkite Atvirkštinė dešinėje.

   Organizacijos schema su įtraukos maketu Atvirkštinė dešinėje

Spalvų derinius, gautus iš temos spalvos, galite taikyti „SmartArt“ grafinio elemento laukeliams.

 1. Spustelėkite „SmartArt“ grafinį elementą, kurio spalvas norite pakeisti.

 2. Dalies „SmartArt“ įrankiai skirtuko Dizainas grupėje „SmartArt“ stiliai spustelėkite Keisti spalvas.

  Mygtukas Keisti spalvas „SmartArt“ įrankių skirtuke Dizainas

  Jei nematote skirtukų „SmartArt“ įrankiai ar Dizainas, įsitikinkite, kad pasirinkote „SmartArt“ grafinį elementą.

 3. Spustelėkite norimą spalvų derinį.

Patarimas: Perkėlę žymiklį virš miniatiūros, galite matyti, kaip spalvos bus rodomos jūsų „SmartArt“ grafiniame elemente.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite laukelio kraštinę, tada laikinajame meniu spustelėkite Formatuoti figūrą.

 2. Dalyje Užpildas spustelėkite Vientisas užpildas.

 3. Spustelėkite Spalva, tada spustelėkite norimą spalvą.

 4. Norėdami nurodyti, kiek turi matytis pro fono spalvą, paslinkite slankiklį Skaidrumas arba į šalia slankiklio esantį lauką įveskite skaičių. Skaidrumo procentą galite keisti nuo 0 % (visiškai nepermatomas, numatytasis parametras) iki 100 % (visiškai skaidrus).

„SmartArt“ stilius yra įvairių efektų derinys, pvz., linijų stilius, suapvalinti kampai ar trimačiai elementai, kuriuos galite taikyti „SmartArt“ grafinio elemento laukeliams, norėdami sukurti unikalią ir profesionalią išvaizdą.

 1. Spustelėkite „SmartArt“ grafinį elementą, kurio „SmartArt“ stilių norite keisti.

 2. Dalies „SmartArt“ įrankiai skirtuko Dizainas grupėje „SmartArt“ stiliai spustelėkite norimą „SmartArt“ stilių.

  Norėdami matyti daugiau "SmartArt" stilių, spustelėkite mygtuką daugiauMygtukas Daugiau.

  Jei nematote skirtukų „SmartArt“ įrankiai ar Dizainas, įsitikinkite, kad pasirinkote „SmartArt“ grafinį elementą.

Patarimas: Norėdami pasiekti dar daugiau efektų parinkčių, pvz., šešėlį, švytėjimą ir atspindį, skirtuko Formatas grupės Figūros stiliai dalyje „SmartArt“ įrankiai spustelėkite Figūros efektai ir pasirinkite norimą efektą.

Taip pat žr.

Organizacijos struktūros kūrimas (vaizdo įrašas)

Diagramų ir "SmartArt" (vaizdo įrašas) animavimas

Informacijos rodymas arba slėpimas "Visio" organizacijos schemoje

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijungti prie "Microsoft Insider"

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×