Microsoft dāvanu karšu noteikumi un nosacījumi

Attiecas uz: Microsoft kontsMicrosoft Store

Šajā Līgumā starp jums un korporāciju Microsoft Corporation (vai atkarībā no jūsu dzīvesvietas kādu no tās saistītajiem uzņēmumiem) (turpmāk — “mēs”, “mūsu”, “mums”, “mūs” vai “Microsoft”) ir aprakstīts, kā varat izpirkt dāvanu karti savā Microsoft kontā un veikt pirkumus ar šo dāvanu karti saistītajos veikalos, kas pieder mums (kopā turpmāk — “Saistītie veikali”), tostarp, bet ne tikai, Microsoft Store tiešsaistē, Microsoft Store operētājsistēmā Windows 10, sistēmā Xbox One un Xbox 360 (nepieciešams Xbox Live), izmantojot savu Microsoft kontu. Izmantojot terminu “dāvanu karte”, mēs domājam jebkuru fizisku vai digitāli glabātu karti ar vērtību vai kuponu, kas ir izpirkts jūsu Microsoft kontā un ko var izmantot Produktu iegādei Saistītajos veikalos. Nedarbojas fizisko Microsoft Store atrašanās vietās. Ja neatrodaties Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ), dāvanu kartes bilanci piešķir un pārvalda Microsoft Corporation, Vašingtonā esoša korporācija, un/vai tās saistītie uzņēmumi. Ja atrodaties EEZ, dāvanu kartes bilanci piešķir un pārvalda Microsoft Ireland Operations Limited.

Šajā Līgumā ir ietverti svarīgi mūsu saistības regulējoši noteikumi. Līgumā ir iekļauts arī Microsoft pakalpojumu līgums, kurā ir noteikumi, kas nosaka jūsu Microsoft konta lietošanu, kā arī (attiecas tikai uz ASV iedzīvotājiem) saistoša šķīrējklauzula un atteikšanās no kolektīvās atbildības, kas ietekmē jūsu tiesības izvēlēties veidu, kā varat risināt strīdus ar Microsoft.

1. Līguma apjoms; nosacījumu pieņemšana

1.1. Uz kādiem pakalpojumiem attiecas šis Līgums? Šis Līgums regulē Microsoft kontā esošās vērtības jeb bilances lietojumu atbilstošu pirkumu veikšanai ("turpmāk — “Produkti” ”), izmantojot saderīgas ierīces Saistītajos veikalos. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, mums ir tiesības saskaņā ar šo Līgumu jebkurā laikā bez saistībām pievienot, pārtraukt, noņemt vai aizturēt pieejamību, līdzekļus, specifikācijas un cenas saistībā ar jūsu konta bilanci vai Produktiem, kuras īslaicīgi vai pastāvīgi ir pieejamas Saistītajos veikalos

1.2. Kā piekrist šim Līgumam? Jūs piekrītat šim Līgumam, iegādājoties dāvanu karti , izpērkot dāvanu karti savā Microsoft kontā vai izmantojot Microsoft kontā ieskaitīto naudu pirkumu veikšanai Saistītajos veikalos.

1.3. Vai korporācija Microsoft var mainīt šo Līgumu pēc tam, kad esmu tam piekritis? Mums ir tiesības laiku pa laikam papildināt, mainīt vai noņemt jebkuru šī Līguma daļu. Ja tiks mainīti būtiski nosacījumi, kas varētu negatīvi ietekmēt jūsu tiesības, kā tās ir izklāstītas šajā Līgumā, mēs jūs informēsim, izmantojot jūsu Microsoft kontu, nosūtot e-pasta ziņojumu vai izmantojot citus atbilstošus elektroniskos līdzekļus.
 

2. Microsoft konti

2.1. Vai man ir nepieciešams Microsoft konts? Jā. Lai veiktu pirkumus Saistītajos veikalos, jums ir nepieciešams aktīvs Microsoft konts. Microsoft kontā varat izpirkt dāvanu kartes, skatīt esošo konta bilanci un īpašā piedāvājuma bilances beigu datumus, kā arī atjaunināt personisko informāciju.

2.2. Kā ieskaitīt naudu Microsoft kontā? Lai ieskaitītu naudu savā Microsoft kontā, piesakieties savā Microsoft kontā un izpērciet atbilstošo karti un/vai kodu . Mēs šo darbību dēvējam par “dāvanu kartes izpirkšanu”. Pēc izpirkšanas Microsoft kontam tiks pievienota ar karti saistītā pilnā vērtība. Dāvanu kartei var būt pievienoti arī papildu noteikumi un nosacījumi. Izņemot gadījumus, kad tas tiek pieprasīts piemērojamajos tiesību aktos, dāvanu kartes nevar izpirkt vai apmainīt pret naudu, un tās nevar izmantot atkārtoti. Ja dzīvojat ES dalībvalstī, kur vietējos tiesību aktos ir noteikts “nogaidīšanas periods”, tad jums ir tiesības neizpirktās dāvanu kartes atgriezt 14 dienu laikā no dāvanu kartes iegādes brīža un saņemt atmaksu pilnā apmērā. Taču, ja veicat izpirkšanu, jūs piekrītat, ka atmaksa netiks izsniegta. Ja dāvanu karti iegādājaties no trešās puses, kas nav Microsoft, ir spēkā šīs trešās puses atgriešanas politika. Microsoft nav atbildīga par gadījumiem, kad dāvanu karte tiek nozaudēta, nozagta vai lietota bez jūsu atļaujas.

2.3. Vai pastāv beigu datumi vai maksas? Beigu datums nepastāv konta bilancēm, kas nav īpašo piedāvājumu bilances. Jebkurai īpašā piedāvājuma bilancei jūsu Microsoft kontā ir beigu datums atbilstoši īpašā piedāvājuma nosacījumiem. Nepastāv nekāda maksa saistībā ar atlikuma turēšanu jūsu kontā neatkarīgi no tā, vai tas iegūts īpašā piedāvājuma laikā vai nē.

2.4. Kā jāiepērkas Saistītajos veikalos? Konta bilanci drīkst izmantot tikai Produktu iegādei Saistītajos veikalos. Piesakieties Microsoft kontā, kas tika izmantots pirkuma veikšanai. Vispirms no Microsoft konta tiek atskaitītas īpašo piedāvājumu bilances, kurām nav beidzies derīguma termiņš, sākot ar tuvāko beigu datumu.

Ja jūsu Microsoft kontā pieejamo naudas līdzekļu apjoms nav pietiekams pirkuma pabeigšanai, jums ir jāizmanto cita maksāšanas metode, kas reģistrēta jūsu Microsoft kontā, lai segtu atlikušo pirkuma summu, pilnībā jānorēķinās par pirkumu, izmantojot citu maksāšanas metodi, nevis konta atlikumu, vai jāieskaita papildu līdzekļi savā Microsoft kontā (atkarīgs no pieejamības).

Ja iegādājaties Produktus, izmantojot naudu savā kontā, mēs no jūsu konta bilances noņemsim summu, kas atbilst pirkuma maksai. Ja iegādājaties trešo pušu Produktus no Saistītā veikala, izmantojot savu konta bilanci (vai savu konta bilanci kopā ar citu maksājuma opciju), šāds maksājums mums tiks uzskatīts par maksājumu šai trešajai pusei, un jums vairs nebūs papildu maksājumu saistību ar trešo pusi.

Konta atlikumu nedrīkst izmantot noteiktiem abonementiem un pirkumiem programmās, kā arī naudas vai naudas aizstājēju (piemēram, dāvanu karšu) iegūšanai, izņemot gadījumus, kad tas ir atļauts tiesību aktos. Katrs Saistītais veikals var piemērot papildu iegādes ierobežojumus vai izņēmumus. Korporācija Microsoft neveic atmaksu par Produktiem, kas tiek pārdoti Saistītajos veikalos , izņemot gadījumus, kad tas ir pieprasīts tiesību aktos. Ja Produkta atgriešana tiek pieņemta (tostarp gadījumos, kad tā rīkojamies trešās puses vārda, kuru Produktus iegādājaties), atmaksa tiek ieskaitīta jūsu Microsoft kontā tādā apmērā, kādā norēķinājāties par atgrieztajiem Produktiem.

2.5. Vai uz Microsoft kontā esošās naudas izmantošanu Saistītajos veikalos attiecas kādi ierobežojumi? Ir spēkā šādi ierobežojumi un prasības:

  • Lai varētu izpirkt Microsoft dāvanu kartes Microsoft kontā un izmantot šo naudu Saistītajos veikalos, var būt nepieciešama atbilstība noteiktām aparatūras un programmatūras prasībām, tostarp prasībai nodrošināt interneta piekļuves pakalpojumu (var tikt piemērota maksa par savienojuma laiku).
  • Vērtību noteiktā valūtā var pievienot tikai tādam Microsoft kontam, kas reģistrēts jurisdikcijā, kurā šī valūta ir oficiālā valūta, un to var izmantot tikai tajos Saistītajos veikalos, kas ir pieejami jurisdikcijā, kurā ir reģistrēts konts. Konta bilanci nevar konvertēt citā valūtā.
  • Jūsu Microsoft konta bilanci nevar pārskaitīt citam lietotājam vai Microsoft kontam.
  • Korporācija Microsoft patur tiesības laiku pa laikam pēc saviem ieskatiem noteikt papildu ierobežojumus, kuri var ietekmēt jūsu iespējas izpirkt dāvanu karti vai saņemt atmaksu savā Microsoft kontā, izmantot šo naudu, lai veiktu pirkumus Saistītajos veikalos, vai iegādāties un nosūtīt dāvanu karti. Lai iegūtu plašāku informāciju par šiem papildu konta bilances ierobežojumiem, skatiet sadaļu Naudas līdzekļu ierobežojumi Microsoft kontā.

Iespējams, mēs tālāk ierobežosim jūsu iespēju piekļūt Microsoft konta bilancei vai izmantot to, vai pieprasīsim izmantot citu maksāšanas metodi darījuma pabeigšanai, lai novērstu krāpšanu vai nesankcionētu lietošanu.

3. Aizturēšana, izbeigšana un zaudēšana

Ja pārkāpsit šī Līguma nosacījumus, mums būs tiesības veikt pret jums jebkādas darbības, kuras uzskatīsim par nepieciešamām, tostarp aizturēt vai izbeigt piekļuvi jūsu Microsoft kontam vai jebkādai bilancei jūsu kontā, vai jūsu tiesībām iegādāties vai izpirkt dāvanu kartes vai iegādāties Produktus. Aizturēšanas laikā jūs nezaudēsit kontā esošo naudu, izņemot īpašo piedāvājumu līdzekļus, kam aizturēšanas laikā var beigties derīguma termiņš. Jūsu Microsoft kontā netiks ieskaitīti nekādi īpašo piedāvājumu līdzekļi, kuriem aizturēšanas laikā jebkādu iemeslu dēļ beigsies derīguma termiņš.

Ja Microsoft konts tiks slēgts pēc mūsu pieprasījuma, mēs atmaksāsim jums visu atlikušo bilanci, ciktāl tas pieprasīts tiesību aktos. Tomēr netiks atmaksāta nekādu īpašo piedāvājumu bilance. Ja jums ir neizpirkta dāvanu karte, jūs nevarēsit izmantot šo dāvanu karti izpirkšanai savā Microsoft kontā, un mēs neatmaksāsim jums šīs dāvanu kartes vērtību. Uz šiem noteikumiem attiecas noteikti papildu nosacījumi, kurus korporācija Microsoft laiku pa laikam var noteikt.

Ja nepieciešama atmaksa, mēs paturam tiesības ieturēt jebkādu atlikumu jūsu kontā, lai segtu visus zaudējumus, kas mums var rasties. Ja slēgsit savu Microsoft kontu brīvprātīgi, mēs atmaksāsim jums atlikušo konta bilanci, ciktāl tas noteikts tiesību aktos (izņemot īpašo piedāvājumu bilanci, uz kuru attiecas noteikti nosacījumi, kurus korporācija Microsoft laiku pa laikam var noteikt), izņemot gadījumu, ja mums labticīgi radīsies aizdomas par krāpšanu vai ļaunprātīgu jūsu Microsoft konta izmantošanu — šādā gadījumā jūs atmaksu varat nesaņemt.

4. Paziņojumi pusēm

Šis Līgums ir izveidots elektroniski. Mēs varam elektroniskā veidā sniegt jums informāciju par šo Līgumu un jūsu konta bilanci, kā arī visu veidu informāciju, kas mums ir jānodrošina saskaņā ar tiesību aktiem. Mēs varam sniegt jums nepieciešamo informāciju e-pastā, izmantojot Microsoft kontā norādīto adresi, vai noteiktās Microsoft tīmekļa vietnēs. Uz jūsu e-pastu nosūtītie paziņojumi tiek uzskatīti par nosūtītiem un saņemtiem, tiklīdz e-pasta ziņojums ir nosūtīts. Ja nepiekrītat saņemt informāciju elektroniski, konta bilances lietošana ir jāpārtrauc.

5. Klientu apkalpošana

Ja rodas jautājumi vai strīdi saistībā ar dāvanu karšu pirkumiem, piekļuvi konta bilancei un tās lietošanu, problēmām saistībā ar Produktiem, kuru iegādē izmantota jūsu konta bilance, vai vēlaties ziņot par neatļautu konta bilances izmantošanu, lūdzu, sazinieties ar Microsoft klientu atbalsta dienestu.