Microsoft dāvanu karšu noteikumi un nosacījumi

Šajā Līgumā starp jums un korporāciju Microsoft Corporation (vai atkarībā no jūsu dzīvesvietas kādu no tās saistītajiem uzņēmumiem) (turpmāk — “mēs”, “mūsu”, “mums”, “mūs” vai “Microsoft”) ir aprakstītas jūsu iespējas izpirkt dāvanu kartes un veikt pirkumus saistītajos veikalos, kas pieder mums (kopā turpmāk — “Saistītie veikali”), tostarp, bet ne tikai, Windows veikalā, Windows Mobile veikalā un Xbox veikalā, izmantojot Microsoft kontu. Konta atlikumus izsniedz un pārvalda Vašingtonas korporācija Microsoft Corporation un/vai tās saistītie uzņēmumi.

Šajā Līgumā ir ietverti svarīgi mūsu saistības regulējoši noteikumi. Tajā ir ietverts arī Microsoft pakalpojumu līgums, kurā ir iekļauti noteikumi, kas regulē jūsu Microsoft kontu, kā arī (tikai ASV iedzīvotājiem) saistošs šķīrējtiesas punkts un atteikšanās no kolektīvajām prasībām, kas ietekmē jūsu tiesības strīdu risināšanā ar korporāciju Microsoft.

1. Līguma apjoms; nosacījumu pieņemšana

1.1. Uz kādiem pakalpojumiem attiecas šis Līgums? Šis Līgums regulē Microsoft konta lietojumu atbilstošu pirkumu veikšanai no korporācijas Microsoft vai pilnvarotām trešajām personām (turpmāk — “Preces”), izmantojot saderīgas ierīces Saistītajos veikalos. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, mums ir tiesības saskaņā ar šo Līgumu jebkurā laikā bez saistībām pievienot, pārtraukt, noņemt vai aizturēt pieejamību, līdzekļus, specifikācijas un cenas saistībā ar jūsu konta bilanci vai Precēm, kuras īslaicīgi vai pastāvīgi ir pieejamas Saistītajos veikalos.

1.2. Kā piekrist šim Līgumam? Jūs piekrītat šim Līgumam, iegādājoties dāvanu karti vai kodu, izpērkot Microsoft dāvanu karti vai kodu Microsoft kontā vai izmantojot Microsoft kontā ieskaitīto naudu pirkumu veikšanai Microsoft veikalos.

1.3. Vai korporācija Microsoft var mainīt šo Līgumu pēc tam, kad esmu tam piekritis? Mums ir tiesības laiku pa laikam papildināt, mainīt vai noņemt jebkuru šī Līguma daļu. Ja tiks mainīti būtiski nosacījumi, kas varētu negatīvi ietekmēt jūsu tiesības, kā tās ir izklāstītas šajā Līgumā, mēs jūs informēsim, izmantojot jūsu Microsoft kontu, nosūtot e-pasta ziņojumu vai izmantojot citus atbilstošus elektroniskos līdzekļus.

2. Microsoft konti

2.1. Vai man ir nepieciešams Microsoft konts? Jā. Lai veiktu pirkumus Saistītajos veikalos, jums ir nepieciešams aktīvs Microsoft konts. Microsoft kontā varat izpirkt dāvanu kartes, skatīt esošo konta bilanci un īpašo piedāvājumu bilanču beigu datumus, iegādāties dāvanu kartes un skatīt dāvanu karšu pirkumu vēsturi, kā arī atjaunināt personisko informāciju.

2.2. Kā ieskaitīt naudu Microsoft kontā? Naudu Microsoft kontā varat ieskaitīt, izpērkot Microsoft dāvanu karti vai kodu. Pēc izpirkšanas konta bilancei tiks pievienota kartes vai koda pilnā vērtība. Plašāki norādījumi par izpirkšanu ir pieejami kopā ar karti vai kodu. Kartei un kodam var būt pievienoti arī papildu noteikumi un nosacījumi. Izņemot gadījumus, kad tas tiek pieprasīts piemērojamajos tiesību aktos, kodus nevar izpirkt vai apmainīt pret naudu, un tos nevar izmantot atkārtoti. Ja dzīvojat ES dalībvalstī, kur vietējos tiesību aktos ir noteikts “nogaidīšanas periods”, tad jums ir tiesības neizpirktās dāvanu kartes atgriezt 14 dienu laikā no dāvanu kartes vai koda iegādes brīža un saņemt atmaksu pilnā apmērā. Taču, ja veicat izpirkšanu, jūs piekrītat, ka atmaksa netiks izsniegta. Ja dāvanu karti iegādājaties no tirgotāja, kas nav Microsoft, ir spēkā šī tirgotāja atgriešanas politika. Microsoft nav atbildīga par gadījumiem, kad jūsu dāvanu karte tiek nozaudēta, nozagta vai lietota bez jūsu atļaujas.

2.3. Vai pastāv beigu datumi vai maksas? Beigu datums nepastāv bilancēm, kas nav īpašo piedāvājumu bilances. Jebkurai īpašā piedāvājuma bilancei jūsu kontā ir beigu datums atbilstoši īpašā piedāvājuma nosacījumiem. Nepastāv nekāda maksa saistībā ar atlikuma turēšanu jūsu kontā neatkarīgi no tā, vai tas iegūts īpašā piedāvājuma laikā vai nē.

2.4. Kā veikt pirkumus Saistītajos veikalos? Izmantojot konta bilanci, Preces varat iegādāties tikai Saistītajos veikalos. Vispirms no Microsoft konta tiek atskaitītas īpašo piedāvājumu bilances, kurām nav beidzies derīguma termiņš, sākot ar tuvāko beigu datumu. Ja jūsu Microsoft kontā pieejamo naudas līdzekļu apjoms nav pietiekams transakcijas pabeigšanai, jums ir jāizmanto cita maksāšanas metode, kas reģistrēta jūsu Microsoft kontā, lai segtu atlikušo pirkuma summu, pilnībā jānorēķinās par pirkumu, izmantojot citu maksāšanas metodi, nevis konta atlikumu, vai jāieskaita papildu līdzekļi savā Microsoft kontā.

Konta atlikumu nedrīkst izmantot noteiktiem abonementiem un pirkumiem programmās, kā arī naudas vai naudas aizstājēju (piemēram, dāvanu karšu) iegūšanai, izņemot gadījumus, kad tas ir atļauts tiesību aktos. Katrs Saistītais veikals var piemērot papildu iegādes ierobežojumus vai izņēmumus. Korporācija Microsoft neveic atmaksu par Precēm, kas tiek pārdotas Saistītajos veikalos, izņemot gadījumus, kad tas ir pieprasīts tiesību aktos. Ja Preces atgriešana tiek pieņemta, atmaksa tiek ieskaitīta jūsu Microsoft kontā tādā apmērā, kādā norēķinājāties par iegādāto preci.

2.5. Vai uz Microsoft kontā esošās naudas lietojumu Saistītajos veikalos attiecas kādi ierobežojumi? Ir spēkā tālāk minētie ierobežojumi un prasības.

  • Lai varētu izpirkt Microsoft dāvanu kartes Microsoft kontā un izmantot šo naudu Saistītajos veikalos, var būt nepieciešama atbilstība noteiktām aparatūras un programmatūras prasībām, tostarp prasībai nodrošināt interneta piekļuves pakalpojumu (var tikt piemērota maksa par savienojuma laiku).

  • Vērtību noteiktā valūtā var pievienot tikai tādam Microsoft kontam, kas reģistrēts jurisdikcijā, kurā šī valūta ir oficiālā valūta, un to var izmantot tikai tajos Saistītajos veikalos, kas ir pieejami šajā jurisdikcijā. Konta bilanci nevar konvertēt citā valūtā.

  • Konta bilanci nevar pārskaitīt.

  • Korporācija Microsoft patur tiesības laiku pa laikam pēc saviem ieskatiem noteikt papildu ierobežojumus attiecībā uz konta bilanci, kuri var ietekmēt jūsu iespējas izpirkt dāvanu kartes vai saņemt atmaksu savā Microsoft kontā, izmantot šo naudu, lai veiktu pirkumus Saistītajos veikalos, vai iegādāties un nosūtīt dāvanu kartes. Lai iegūtu plašāku informāciju par šiem papildu konta bilances ierobežojumiem, skatiet sadaļu Naudas līdzekļu ierobežojumi Microsoft kontā.

Iespējams, mēs tālāk ierobežosim jūsu iespēju piekļūt Microsoft konta bilancei vai izmantot to, vai pieprasīsim izmantot citu maksāšanas metodi darījuma pabeigšanai, lai novērstu krāpšanu vai nesankcionētu lietošanu.

3. Aizturēšana, izbeigšana un zaudēšana

Ja pārkāpsit šī Līguma nosacījumus, mums būs tiesības veikt pret jums jebkādas darbības, kuras uzskatīsim par nepieciešamām, tostarp aizturēt vai izbeigt piekļuvi jūsu konta bilancei, dāvanu karšu iegādei vai izpirkšanai, Preču iegādei un Microsoft kontam. Aizturēšanas laikā jūs nezaudēsit kontā esošo naudu, izņemot īpašo piedāvājumu līdzekļus, kam aizturēšanas laikā var beigties derīguma termiņš. Jūsu Microsoft kontā netiks ieskaitīti nekādi īpašo piedāvājumu līdzekļi, kuriem aizturēšanas laikā jebkādu iemeslu dēļ beigsies derīguma termiņš.

Ja Microsoft konts tiks slēgts pēc mūsu pieprasījuma, mēs atmaksāsim jums visu atlikušo bilanci, ciktāl tas pieprasīts tiesību aktos. Netiks atmaksāta īpašo piedāvājumu bilance un tāda bilance, kas Microsoft kontā nav izpirkta. Uz šo atmaksu attiecas noteikti nosacījumi, kurus korporācija Microsoft laiku pa laikam var noteikt.

Ja nepieciešama atmaksa, mēs paturam tiesības ieturēt jebkādu atlikumu jūsu kontā, lai segtu visus zaudējumus, kas mums var rasties. Ja slēgsit savu Microsoft kontu brīvprātīgi, mēs atmaksāsim jums atlikušo konta bilanci, ciktāl tas noteikts tiesību aktos (izņemot īpašo piedāvājumu bilanci, uz kuru attiecas noteikti nosacījumi, kurus korporācija Microsoft laiku pa laikam var noteikt), izņemot gadījumu, ja mums labticīgi radīsies aizdomas par krāpšanu vai ļaunprātīgu jūsu Microsoft konta izmantošanu — šādā gadījumā jūs atmaksu varat nesaņemt.

4. Paziņojumi pusēm

Šis Līgums ir izveidots elektroniski. Mēs varam elektroniskā veidā sniegt jums informāciju par šo Līgumu un jūsu konta bilanci, kā arī visu veidu informāciju, kas mums ir jānodrošina saskaņā ar tiesību aktiem. Mēs varam sniegt jums nepieciešamo informāciju e-pastā, izmantojot Microsoft kontā norādīto adresi, vai noteiktās Microsoft tīmekļa vietnēs. Uz jūsu e-pastu nosūtītie paziņojumi tiek uzskatīti par nosūtītiem un saņemtiem, tiklīdz e-pasta ziņojums ir nosūtīts. Ja nepiekrītat saņemt informāciju elektroniski, konta bilances lietošana ir jāpārtrauc.

5. Klientu apkalpošana

Ja jums ir jautājumi vai pretenzijas saistībā ar dāvanu karšu iegādi, piekļuvi konta bilancei un tās lietošanu, vai problēmas ar Precēm, kas iegādātas, izmantojot konta bilanci, vai ja vēlaties ziņot par nesankcionētu jūsu konta bilances lietošanu, sazinieties ar Microsoft klientu atbalsta dienestu.

Rekvizīti

Raksta ID: 10562. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 23. aug.. Pārskatījums: 2

Atsauksmes