Spēļu, mūzikas, filmu un TV pārraižu lietošanas noteikumi

Ja vien nav norādīts citādi, ar lielo burtu rakstītajiem terminiem ir tāda pati nozīme, kāda šiem terminiem ir Microsoft pakalpojumu līgumā. Microsoft patur tiesības jebkurā laikā mainīt šos lietošanas noteikumus.

Autorizētai lietošanai parasti ir nepieciešama autortiesību īpašnieka iepriekšēja rakstiska piekrišana

Visa mūzika, filmas, TV pārraides, spēles un saistītais saturs (“Digitālās preces”), kas tiek nodrošināts Windows veikalā un Xbox veikalā, ir licencēts un netiek pārdots. Licence ir spēkā, ja ievērojat Microsoft pakalpojumu līguma nosacījumus, šos lietošanas noteikumus un jebkādus papildu noteikumus. Izņemot tālāk atļautos gadījumus, jūs nedrīkstat nodot vai tālākpārdot Digitālās preces vai Digitālo preču licences, kas nodrošinātas Windows veikalā vai Xbox veikalā. Ja pārdodat jebkādu ierīci, kurā ir šajos Veikalos iegūtas Digitālās preces, ierīces pircējs neiegūst nekādas licences vai tiesības to izmantot.

Izņemot Microsoft pakalpojumu līgumā vai šajos lietošanas noteikumos skaidri atļautos veidus, Windows veikalā un Xbox veikalā iegūtās Digitālā preces ir skaidri aizliegts jebkādi atveidot, tālākizplatīt, pārsūtīt, attēlot, pārdot, pārraidīt, publiski izrādīt, iznomāt vai aizdot, mainīt, pielāgot, izsniegt to apakšlicences vai izmantot tās kā citādi, ja iepriekš nav saņemta rakstiska piekrišana no autortiesību īpašnieka.

Groove Music Pass abonementa pakalpojuma noteikumi

Groove Music Pass abonements ļauj no pakalpojuma jūsu teritorijā straumēt vai lejupielādēt tik daudz dziesmu, cik vien vēlaties, maksājot noteiktu mēneša maksu.

Piekļuves zaudēšana

Jūs varat zaudēt piekļuvi iepriekš lejupielādētajai mūzikai, mūzikas straumēšanai un/vai veikala kredītam, ja jūs:

 • nesamaksājat mēneša maksu;
 • maināt valsti vai reģionu;
 • pārkāpjat Microsoft pakalpojumu līguma noteikumus;

nepierakstāties pakalpojumā Groove Music Pass ilgāk par 30 dienām. Lai saglabātu ārējo ierīču, piemēram, MP3 atskaņotāju, piekļuvi saturam, iespējams, ir jāpievieno šīs ierīces datoram un jāpiesakās pakalpojumā Groove Music Pass.

Lietošanas ierobežojumi

 • Tikai personiskai un nekomerciālai lietošanai. Korporācijai Microsoft ir tiesības izbeigt vai aizturēt jūsu Groove Music Pass abonementa darbību, ja konstatējam, ka pakalpojumu Groove Music Pass izmantojat veidā, kas neatbilst parastai personiskai lietošanai.
 • Jums ir tiesības saturu vienlaicīgi straumēt tikai vienā reģistrētajā ierīcē. Jaunāko sarakstu ar saderīgajām ierīcēm skatiet vietnē Microsoft.com/groove.
 • Jūsu ierīces iespējas ierakstīt vai eksportēt saturu nemaina video, audio, attēlu satura autortiesību īpašnieku tiesības.
 • Jums nav tiesību ierakstīt kompaktdiskā Groove Music Pass abonementa saturu un/vai atskaņošanas sarakstus, kuros ietilpst abonementa saturs.
 • Mūziku, ko ieguvāt, izmantojot Groove Music Pass abonementu, nedrīkstat izmantot kā zvana signālu mobilajā tālrunī, ja iepriekš neesat saņēmis rakstisku piekrišanu no autortiesību īpašnieka.
 • Reģistrēto ierīču skaits
  • Varat lejupielādēt mūziku ne vairāk kā četrās (4) reģistrētās ierīcēs, ja vien laiku pa laikam neabonējat cita veida piedāvājumu, ko nodrošina Microsoft.
  • Reģistrētas ierīces ir tostarp saderīgi personālie datori Xbox konsoles un portatīvās ierīces.
  • Ja izmantojat iepriekš iegādātu Amerikas Savienotajās Valstīs pieejamu piedāvājumu Xbox Music Pass par 14,99 ASV dolāriem mēnesī un šajā piedāvājumā ir iekļauti 10 MP3 kredīti katru mēnesi, jūs drīkstat lejupielādēt mūziku ne vairāk kā trīs (3) personālajos datoros un trīs (3) citās reģistrētās ierīcēs.

Pakalpojumā Groove Music Pass reģistrēto ierīču sarakstu varat pārvaldīt Groove Music Pass iestatījumu sadaļā. Ierīces var noņemt vienreiz 30 dienu laikā. Microsoft drīkst automātiski anulēt ierīces reģistrāciju, lai atbrīvotu vietu jaunai ierīcei.

Lietošanas noteikumi attiecībā uz mūziku, kas iegādāta atsevišķi no Groove Music Pass Premium mēneša abonementa pakalpojuma

 • Saturu, ko iegādājaties vai iegūstat personālajā datorā kā daļu no reklāmas komplekta, nedrīkst atkārtoti lejupielādēt Xbox konsolēs.
 • Uz skaņas ierakstiem, kas aizsargāti ar DRM, attiecas tālāk norādītie nosacījumi.
  • Mūziku drīkst paturēt arī pēc tam, kad abonementa termiņš ir beidzies.
  • Mūziku drīkst ierakstīt kompaktdiskos personiskai un nekomerciālai lietošanai.
   • Dziesmas drīkst ierakstīt neierobežotu reižu skaitu.
   • Identiskus atskaņošanas sarakstus drīkst ierakstīt ne vairāk kā septiņas (7) reizes.
  • Mūziku drīkst autorizēt ne vairāk kā piecos (5) personālajos datoros un saprātīgā reģistrētu ierīču skaitā personiskai un nekomerciālai lietošanai.
   • Jūs varat noņemt kāda datora reģistrāciju, lai reģistrētu citu personālo datoru.
 • Skaņas ierakstiem bez DRM
  • Mūziku drīkst paturēt arī pēc tam, kad abonementa derīgums ir beidzies.
  • Jums ir tiesības izveidot tik daudz ierakstu kopiju, cik saprātīgi nepieciešams personiskai un nekomerciālai lietošanai. Jebkāda cita mūzikas kopēšana var nozīmēt autortiesību pārkāpumu.
  • Mūziku drīkst ierakstīt kompaktdiskos personiskai un nekomerciālai lietošanai.

Microsoft filmu un TV pārraižu pakalpojuma lietošanas noteikumi

 • Ja šīs vietnes nosacījumi ir pretrunā ar citiem lietošanas nosacījumiem (Microsoft pakalpojumu līgumā (“MSA”) vai citur), šie nosacījumi ir noteicošie.
 • Filmu un TV pārraižu saturu drīkst skatīties un privāti rādīt tikai personiskiem nekomerciāliem nolūkiem, izmantojot Autorizētas ierīces. Uz šīm ierobežotajām, personiskajām, neekskluzīvajām un nenododamajām tiesībām un licenci attiecas MSA un šie lietošanas noteikumi, un, ja nepieciešams veikt maksājumu, tās nav spēkā, kamēr nav samaksātas nepieciešamās maksas.
 • Jūs piekrītat straumēt vai lejupielādēt katru videoklipu tikai teritorijās, kurās korporācija Microsoft ir padarījusi attiecīgo videoklipu pieejamu šim konkrētajam mērķim. Jums ir tiesības straumēt video saturu tikai tad, ja straumēšana ir atļauta saskaņā ar pakalpojumu.
 • Iegādātā augstas izšķirtspējas satura izšķirtspēja var atšķirties atkarībā no satura, izmantotās aparatūras un interneta savienojuma joslas platuma.
 • Mums ir tiesības izbeigt vai aizturēt jūsu iespējas lietot pakalpojumu, ja konstatējam, ka pakalpojumu izmantojat veidā, kas neatbilst parastai personiskai lietošanai.
 • Attiecībā uz šiem lietošanas noteikumiem par televīzijas un filmu saturu: (i) “Autorizētās ierīces” ir definētas kā personālie datori, klēpjdatori, planšetdatori, Xbox ierīces un mobilās ierīces, kas katrā attiecīgajā gadījumā ir saderīgas ar pakalpojumu un ko ir autorizējusi korporācija Microsoft; (ii) Microsoft drīkst paplašināt vai sašaurināt Autorizēto ierīču definīciju, lai iekļautu papildu ierīces vai noņemtu ierīces, kas vairs netiek atbalstītas; un (iii) ne visas Autorizētās ierīces spēj saņemt gan video satura straumēšanu, gan lejupielādes.
 • Microsoft var izmantot tehnoloģiju, lai pārbaudītu, vai ievērojat lietošanas noteikumus.

Lietošanas noteikumi par video, kas tiek piedāvāti ar paturēto licenci (“Saturs ar paturētām tiesībām”)

 • Personālie datori: jums ir tiesības no pakalpojuma lejupielādēt Saturu ar paturētajām tiesībām ne vairāk kā piecos (5) personālajos datoros.
 • Xbox konsoles
  • Kad Saturs ar paturētajām tiesībām ir lejupielādēts Xbox konsolē, kurā var veikt šādu lejupielādi, šo saturu jūs varat skatīties attiecīgajā konsolē, nepiesakoties pakalpojumā. Jums ir arī tiesības Saturu ar paturētajām tiesībām lejupielādēt otrā Xbox konsolē, kurā var veikt šādu lejupielādi, bet jums ir jāpiesakās pakalpojumā, lai šo saturu skatītos otrajā konsolē. Jūs nedrīkstat saturu kopēt vai pārvietot no otrās konsoles.
  • Pakalpojumā vienlaikus drīkstat būt pierakstījies tikai vienā Xbox konsolē.
 • Saderīgi mobilie tālruņi
  • Ja pakalpojumā tas ir atļauts, Saturu ar paturētajām tiesībām no pakalpojuma drīkstat lejupielādēt ne vairāk kā trīs (3) saderīgos mobilajos tālruņos.
 • Ja vien šajos lietošanas noteikumos nav norādīts citādi, jums nav tiesību Saturu ar paturētajām tiesībām kopēt vai pārvietot no vietas, kur tas bija saglabāts sākotnēji.
 • Straumēšana
  • Lai Saturu ar paturētajām tiesībām straumētu Autorizētā ierīcē, jums ir jāpierakstās pakalpojumā.
  • Saturu ar paturētajām tiesībām jums vienlaicīgi ir atļauts straumēt tikai uz vienu Autorizēto ierīci.
  • Uz Autorizētajām ierīcēm vienlaicīgi drīkstat straumēt ne vairāk kā trīs (3) dažādus Satura ar paturētajām tiesībām elementus, izmantojot to pašu kontu.
 • Sezonas abonements Noteiktās valstīs mēs varam piedāvāt sezonas abonementu, kas ietver TV pārraižu sezonas pašlaik pieejamās un turpmākās sērijas. Ja mūsu līgumi ar satura īpašniekiem mums ļauj sniegt mazāk sēriju nekā plānots laikā, kad iegādājāties savu sezonas abonementu, mēs jums atmaksāsim atbilstoši trūkstošajām TV sērijām.
 • Lai nodrošinātu maksimāli lielu licences pieejamību, Saturam ar paturētām tiesībām, kas ir lejupielādēts Autorizētā ierīcē, piešķirto licenču derīguma termiņš var beigties pēc 90 dienām, ja šī perioda laikā pakalpojumā neesat pierakstījies, izmantojot šādu Autorizētu ierīci. Ja neesat pārsniedzis licences ierobežojumus šādam Saturam ar paturētajām tiesībām, licenci šī satura lietošanai Autorizētā ierīcē varat atjaunot jebkurā laikā — lai to paveiktu, atkal pierakstieties pakalpojumā, izmantojot Autorizētu ierīci.

Lietošanas noteikumi par video, kas tiek piedāvāti ierobežoti, uz noteiktu laiku un pēc pieprasījuma (“VOD saturs”)

 • VOD saturu drīkst skatīties un privāti rādīt VOD skatīšanās periodā.
 • Uz šīm ierobežotajām, personiskajām, neekskluzīvajām un nenododamajām tiesībām un licenci attiecas Microsoft pakalpojumu līgums un šie lietošanas noteikumi, un tās ir spēkā, samaksājot nepieciešamās maksas.
 • VOD skatīšanās periods: jums ir dotas četrpadsmit (14) dienas kopš pasūtījuma veikšanas datuma un laika, lai sāktu skatīt pasūtītā VOD satura elementu, un 24 stundas pēc skatīšanās sākuma, lai pabeigtu skatīties šo satura elementu, vai kā citādi norādīts pirkšanas brīdī.
 • Pēc VOD skatīšanās perioda beigām jūs vairs nevarat skatīties VOD saturu, ja neiegūstat papildu licenci.
 • VOD saturu, kas tieši lejupielādēts Autorizētā ierīcē, var skatīt tikai attiecīgajā ierīcē.
 • Lai straumētu VOD saturu Autorizētā ierīcē, jums ir jāpiesakās pakalpojumā. Ja pakalpojumā tas ir atļauts, VOD skatīšanās periodā VOD satura elementu drīkstat straumēt uz vairākām Autorizētām ierīcēm, taču to drīkstat darīt tikai tad, ja VOD satura elementu vienlaikus straumējat tikai uz vienu Autorizēto ierīci.
 • Kad VOD satura elementu no pakalpojuma esat lejupielādējis vienā Autorizētajā ierīcē, jums vairs nav atļauts to straumēt vai lejupielādēt no pakalpojuma uz citu ierīci.
 • Ja vien šajos lietošanas noteikumos nav norādīts citādi, jums nav tiesību VOD saturu kopēt vai pārvietot no vietas, kur tas bija saglabāts sākotnēji.

Lietošanas noteikumi digitālajām spēlēm, kas ir iegādātas vai izpirktas Xbox konsolēs

Xbox One digitālā spēle

 • To konsoļu un ierīču skaits, kurās var izmantot spēles: jūs iegūsit ierīces licenci un lietotāja licenci katrai spēlei, ko lejupielādēsit Xbox veikalā. Varat iestatīt vienu konsoli kā “Mājas”, un vairāki lietotāji kā mājas konsoli var iestatīt to pašu konsoli. Ierīces licence tiks automātiski pievienota jūsu mājas konsolei, pat ja tā nav konsole, kuru izmantojat pirkuma veikšanai. Tā kā esat spēles pircējs, lietotāja licence tiek saistīta ar jūsu Microsoft kontu. Informāciju par Xbox Play Anywhere spēlēm skatiet tālākajā lietošanas noteikumu sadaļā.
 • Lietotāji, kuriem ir atļauts izmantot spēles: atbilstoši jūsu ierīces licencei jebkurš var izmantot jūsu spēli jūsu mājas konsolē. Ja piesakāties jebkurā citā konsolē ar savu Microsoft kontu, varat izmantot visas spēles, kuru lietotāja licence jums ir piešķirta.
 • Mājas konsoles maiņa: viena gada (365 dienu) laikā mājas konsoli varat mainīt ne vairāk kā 3 reizes. Mainot mājas konsoles, visas ierīces licences digitālajam saturam tiks pārvietotas uz jauno mājas konsoli un vairs nebūs pieejamas iepriekšējā mājas konsolē.

Xbox 360 digitālās spēles

To konsoļu skaits, kurās var izmantot spēli, un lietotāji, kuriem ir atļauts to izmantot: jūs varat izmantot spēles pirmajā Xbox 360 konsolē, kurā tās lejupielādējāt. Piekļuve spēlei tiks piešķirta arī visiem lietotājiem šajā pirmajā konsolē. Ja pārsūtat spēli, izmantojot atmiņas karti vai citu krātuves ierīci, varēsit to izmantot arī citās Xbox 360 konsolēs, bet, lai piekļūtu spēlei, jums būs atbilstošajā konsolē jāpierakstās pakalpojumā Xbox Live ar savu Microsoft kontu.

Xbox Play Anywhere spēļu lietošanas noteikumi

Uz Xbox Play Anywhere spēlēm attiecas tālāk aprakstītie noteikumi.

 • Programma Xbox Play Anywhere attiecas tikai uz digitālajām spēlēm. Xbox Play Anywhere spēles var iegādāties Xbox veikalā, Windows veikalā vai, izmantojot digitālu kodu, ko varat iegūt no mazumtirgotājiem, kuri piedalās programmā.
 • Programmā iekļautās spēles tiks atzīmētas ar Xbox Play Anywhere ikonu www.xbox.com Xbox veikalā un Windows veikalā. Pilnu sarakstu ar programmā iekļautajām spēlēm varat skatīt vietnē www.xboxplayanywhere.com.
 • Pirms lejupielādējat Xbox Play Anywhere spēli savā datorā, ir ieteicams pārliecināties, vai jūsu ierīce atbilst spēles darbināšanai nepieciešamajām sistēmas prasībām. Lai pārbaudītu, vai spēle darbosies jūsu ierīcē, pārbaudiet spēļu izdevēja norādītās minimālās sistēmas prasības, izmantojot jūsu ierīces sistēmas informāciju. Papildinformācija.
Ierīces lietojums
 • Pēc tam, kad iegādāsities Xbox Play Anywhere digitālo spēli Xbox veikalā vai Windows veikalā, jūs varēsit to spēlēt gan ierīcē Xbox One, gan Windows 10 datorā. Jūs varat vienlaikus pierakstīties spēlē tikai vienā Xbox One konsolē vai vienā Windows 10 datorā. Jūs nevarat vienlaikus pierakstīties vienā spēlē gan Xbox One konsolē, gan Windows 10 datorā.
 • Iepriekš aprakstītie Xbox One “mājas” konsoles lietošanas noteikumi attiecas arī uz Xbox Play Anywhere spēlēm.
 • Arī lejupielādējamu saturu, ko iegādāsities vai iegūsit sev piederošai Xbox Play Anywhere spēlei, varēsit izmantot gan ierīcē Xbox One, gan Windows 10 datorā.

Lietošanas noteikumi spēlēm ar zelta abonementu

Informāciju par to, kā varat lietot spēles ar zelta abonementu Xbox Live Gold abonementa ietvaros, skatiet vietnē http://support.xbox.com/en-US/my-account/xbox-live-membership/games-with-gold-faq.

Rekvizīti

Raksta ID: 10563. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 30. sept.. Pārskatījums: 4

Atsauksmes