Audio pievienošana un rediģēšana programmā Movie Maker

Pilnveidojiet savu pabeigto filmu un padariet to profesionālāku, pievienojot filmu mūziku un izmantojot programmas Movie Maker rediģēšanas rīkus, lai pielāgotu skaļumu, iestatītu mūzikas pakāpenisku parādīšanos vai izzušanu un veiktu citas darbības.

Mūzikas pievienošana

 1. Cilnes Sākums grupā Pievienot atlasiet vienumu Pievienot mūziku.
 2. Atlasiet mūzikas failu, ko vēlaties lietot, un pēc tam atlasiet vienumu Atvērt.

Mūzikas pakāpeniska parādīšanās vai izzušana

 1. Atlasiet mūzikas failu, kam vēlaties iestatīt pakāpenisku parādīšanos vai izzušanu.
 2. Sadaļas Mūzikas rīki cilnes Opcijas grupā Audio veiciet abas tālāk norādītās darbības vai vienu no tām.
  • Lai iestatītu mūzikas pakāpenisku parādīšanos, atlasiet sarakstu Parādīšanās un pēc tam noklikšķiniet uz ātruma, kādā mūzikai jāsāk skanēt.
  • Lai iestatītu mūzikas pakāpenisku izzušanu, atlasiet sarakstu Izzušana un pēc tam atlasiet ātrumu, kādā mūzikai jābeidz skanēt.

Mūzikas sākumpunkta un beigu punkta mainīšana

 1. Atlasiet mūzikas failu.
 2. Velciet atskaņošanas indikatoru uz montāžas skalas līdz mūzikas faila punktam, kurā jābeidz vai jāsāk tā atskaņošana filmā. Pēc tam veiciet vienu no tālāk norādītajām darbībām.
  • Lai iestatītu jaunu sākumpunktu mūzikas atskaņošanas sākšanai pašreizējā punktā, sadaļas Mūzikas rīki cilnes Opcijas grupā Rediģēšana atlasiet vienumu Iestatīt sākumpunktu.
  • Lai iestatītu jaunu beigu punktu mūzikas atskaņošanas sākšanai pašreizējā punktā, sadaļas Mūzikas rīki cilnes Opcijas grupā Rediģēšana atlasiet vienumu Iestatīt beigu punktu.

Mūzikas elementa audio skaļuma mainīšana

 1. Atlasiet mūzikas failu.
 2. Sadaļas Mūzikas rīki cilnes Opcijas grupā Audio atlasiet vienumu Mūzikas skaļums un pēc tam pārvietojiet slīdni pa kreisi, lai samazinātu skaļumu, vai pa labi, lai to palielinātu.

Audio skaļuma mainīšana videoklipā

 1. Atlasiet videoklipu.
 2. Sadaļas Video rīki cilnes Rediģēt grupā Audio atlasiet vienumu Video skaļums un pēc tam pārvietojiet slīdni pa kreisi, lai samazinātu skaļumu, vai pa labi, lai to palielinātu.
Rekvizīti

Raksta ID: 10743. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 14. sept.. Pārskatījums: 2

Atsauksmes