Mobilo sakaru tīkla un SIM kartes iestatījumi operētājsistēmā Windows 10 Mobile

Izmantojot mobilo sakaru un SIM kartes iestatījumus, varat vadīt tālruņa mobilo sakaru iestatījumus, tostarp mobilo datu savienojumu. Jums nekas nav jāmaina, ja savienojums darbojas atbilstoši jūsu vēlmēm. Taču, ja rodas ar mobilo sakaru savienojumu saistītas problēmas, varat tās novērst, mainot vienu vai vairākus tālāk norādītos iestatījumus.

Lai atvērtu mobilo sakaru un SIM kartes iestatījumus, sākuma ekrānā Sākums pavelciet līdz visu programmu sarakstam un pēc tam atlasiet Iestatījumi  > Tīkls un bezvadu tīkls > Mobilie sakari un SIM karte.

Iestatījums Funkcija

Datu savienojums

Ieslēdz vai izslēdz mobilo datu savienojumu. Savienojuma izslēgšanai var būt dažādi iemesli, piemēram, datu lietojuma samazināšana, ja jums nav datu plāna bez ierobežojumiem, vai akumulatora darbības laika pagarināšana.

Ja savienojums ir izslēgts, jūs joprojām varat zvanīt un saņemt zvanus, kā arī sūtīt un saņemt īsziņas. Tomēr, ja nav izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu, jūs nevar veikt dažādas darbības, piemēram, pārlūkot tīmekli, meklēt tiešsaistē, saņemt vai nosūtīt e-pasta ziņojumus un saņemt atjauninātu programmu informāciju.

Varat arī ieslēgt vai izslēgt mobilo datu savienojumu, pavelkot uz leju no ekrāna augšējās malas un pēc tam atlasot Izvērst > Mobilie dati.

Mobilo sakaru savienojuma nosaukums

Parāda lietotā mobilo sakaru savienojuma nosaukumu. Lai mainītu mobilo sakaru savienojuma iestatījumus, zem mobilo sakaru savienojuma nosaukuma atlasiet SIM kartes iestatījumi.

Izmantot šo SIM karti mobilajiem datiem

Nosaka, kura SIM karte tiek izmantota mobilo datu savienojumam. Varat izvēlēties SIM karti, ko izmantot mobilo sakaru datiem, lai kontrolētu datu izmaksas. Piemēram, varat izvēlēties vienu SIM karti citas vietā, jo šajā kartē datu pārraide maksā mazāk. Šis iestatījums ir pieejams tikai Windows tālruņos ar divām SIM kartēm.

Datu viesabonēšanas opcijas

Nosaka, vai mobilo datu savienojums paliek ieslēgts, kad tālrunis atrodas ārpus mobilo sakaru operatora tīkla pārklājuma viesabonēšanas zonā. Atstājot opciju Don't roam (Nemantot viesabonēšanu), var izvairīties no maksas par datu viesabonēšanu.

Ja atļaujat viesabonēšanu, varat izmantot mobilos datus, kad tālrunis atrodas viesabonēšanas zonā. Atkarībā no jūsu tālruņa pakalpojumu plāna par viesabonēšanas laikā lietotajiem datiem var tikt piemērota lielāka maksa. Daži mobilo sakaru operatori ļaut norādīt, kāda veida viesabonēšanu atļaut — iekšzemes vai iekšzemes un starptautisko viesabonēšanu.

Tālrunī ar divām SIM kartēm varat iestatīt viesabonēšanas opcijas katrai SIM kartei.

Zvanu viesabonēšanas opcijas

Nosaka, vai varat veikt zvanus un sūtīt īsziņas, kad tālrunis atrodas ārpus mobilo sakaru operatora tīkla pārklājuma. Atstājot opciju Don't roam (Nemantot viesabonēšanu), daļēji var izvairīties no maksas par zvanu viesabonēšanu. Ja šī opcija ir iestatīta, jūs nevarat zvanīt vai sūtīt īsziņas, kad tālrunis atrodas viesabonēšanas zonā, bet varat saņemt zvanus un īsziņas no citiem. Skatiet tālruņa pakalpojumu plānu, lai iegūtu detalizētu informāciju par papildu maksas piemērošanu.

Ja atļaujat viesabonēšanu, varat zvanīt un sūtīt īsziņas, atrodoties ārpus mobilo sakaru operatora tīkla pārklājuma. Atkarībā no jūsu tālruņa pakalpojumu plāna par šiem zvaniem un īsziņām var tikt piemērota lielāka maksa. Daži mobilo sakaru operatori piedāvā izvēlēties, kāda veida viesabonēšanu atļaut —iekšzemes vai iekšzemes un starptautisko viesabonēšanu.

Tālruņa numurs

Rāda jūsu tālruņa numuru.

Lai atvērtu šo iestatījumu, mobilo sakaru un SIM kartes iestatījumos atlasiet SIM kartes iestatījumi. Tālrunī ar divām SIM kartēm atlasiet 1. SIM kartes iestatījumi vai 2. SIM kartes iestatījumi.

SIM kartes nosaukums

Ierakstiet SIM kartes nosaukumu, lai piešķirtu tai jūsu izvēlētu nosaukumu, kuru varēsiet atpazīt.

Tādējādi tālruņos ar divām SIM kartēm ir vieglāk atšķirt SIM kartes un noteikt, kuru SIM karti izmantot mobilo datu savienojumam un kuru — zvaniem vai īsziņu sūtīšanai. SIM kartes nosaukumi ir redzami dažādās vietās jūsu tālrunī, piemēram, elementā Tālrunis, elementā Ziņojumapmaiņa, pie SIM kartē saglabātajām kontaktpersonām, kā arī mobilo sakaru un SIM kartes iestatījumos.

Lai mainītu SIM kartes nosaukumu, mobilo sakaru un SIM kartes iestatījumos atlasiet SIM kartes iestatījumi > SIM kartes nosaukums, ierakstiet jaunu nosaukumu un pēc tam atlasiet Saglabāt. Tālrunī ar divām SIM kartēm atlasiet vienumu 1. SIM kartes iestatījumi vai 2. SIM kartes iestatījumi, lai piešķirtu nosaukumu katrai SIM kartei.

Lielākais savienojuma ātrums

Nosaka lielāko savienojuma ātrumu, ko var izmantot tālrunī. Izvēloties lielāko vērtību, tālrunī tiks izmantots lielākais šajā zonā pieejamais mobilo sakaru savienojuma ātrums. Ja signāls ir vājš, ātrāka savienojuma meklēšanai vai uzturēšanai var tikt patērēts vairāk akumulatora enerģijas.

Izvēloties mazāku savienojuma ātrumu, tālrunis var izveidot savienojumu ar lēnāku mobilo sakaru tīklu, kura signāls, iespējams, ir spēcīgāks. Turklāt tādējādi var ietaupīt akumulatora enerģiju.

Lai atvērtu šo iestatījumu, mobilo sakaru un SIM kartes iestatījumos atlasiet SIM kartes iestatījumi > Lielākais savienojuma ātrums. Tālrunī ar divām SIM kartēm atlasiet 1. SIM kartes iestatījumi vai 2. SIM kartes iestatījumi > Lielākais savienojuma ātrums.

Tīkla atlase

Ļauj skatīt pašlaik pieejamo tīklu sarakstu jūsu atrašanās vietā un izveidot savienojumu ar tīklu. Noklusējuma iestatījums ir Automatic (Automātisks).

Ja ieslēdzat tālruni un tiek parādīts ziņojums, ka atlasītais tīkls nav pieejams, varat atlasīt Tīklu meklēšana un pēc tam izvēlēties citu mobilo sakaru tīklu.

Lai atvērtu šo iestatījumu, mobilo sakaru un SIM kartes iestatījumos atlasiet vienumu SIM kartes iestatījumi. Tālrunī ar divām SIM kartēm atlasiet 1. SIM kartes iestatījumi vai 2. SIM kartes iestatījumi.

Aktivizētais tīkls

Tiek parādīts izmantotā mobilo sakaru tīkla nosaukums.

Lai atvērtu šo iestatījumu, mobilo sakaru un SIM kartes iestatījumos atlasiet SIM kartes iestatījumi. Tālrunī ar divām SIM kartēm atlasiet 1. SIM kartes iestatījumi vai 2. SIM kartes iestatījumi.

Atjaunināt iestatījumus

Iegūst visjaunākos mobilo sakaru tīkla iestatījumus no jūsu mobilo sakaru operatora, ja jūsu mobilo sakaru operators atbalsta šo funkciju. Jaunākie iestatījumi var palīdzēt nodrošināt, ka mobilo sakaru savienojums darbojas pareizi.

Lai atvērtu šo iestatījumu, mobilo sakaru un SIM kartes iestatījumos atlasiet SIM kartes iestatījumi > Atjaunināt iestatījumus. Tālrunī ar divām SIM kartēm atlasiet 1. SIM kartes iestatījumi vai 2. SIM kartes iestatījumi > Atjaunināt iestatījumus.

IMS reģistrācija

Ja šī funkcija ir ieslēgta, varat zvanīt, veikt videozvanus vai sūtīt īsziņas, izmantojot 4G LTE mobilo datu savienojumu. Šis iestatījums un pieejamie IMS pakalpojumi ir atkarīgi no jūsu mobilo sakaru operatora un ierīces.

Lai atvērtu šo iestatījumu, mobilo sakaru un SIM kartes iestatījumos atlasiet SIM kartes iestatījumi > IMS reģistrācija.

IMS viesabonēšanas opcijas

Nosaka, vai varat zvanīt, veikt videozvanus vai sūtīt īsziņas, izmantojot 4G LTE mobilo datu savienojumu, kad tālrunis atrodas ārpus mobilo sakaru operatora tīkla pārklājuma viesabonēšanas zonā. Atstājot opciju Nemantot viesabonēšanu, var izvairīties no maksas par viesabonēšanu.

Ja atļaujat IMS viesabonēšanu, varat zvanīt, veikt videozvanus un sūtīt īsziņas, izmantojot 4G LTE mobilo datu savienojumu, kad tālrunis atrodas viesabonēšanas zonā. Atkarībā no jūsu tālruņa pakalpojumu plāna par viesabonēšanas laikā lietotajiem datiem var tikt piemērota lielāka maksa.

Lai atvērtu šo iestatījumu, mobilo sakaru un SIM kartes iestatījumos atlasiet SIM kartes iestatījumi > IMS viesabonēšanas opcijas.

Zvanu preference

Nosaka, kurš savienojums — mobilo sakaru vai Wi-Fi — jāizmanto, zvanot un saņemot zvanus. Ja izvēlēsities Tikai Wi-Fi, varēsit zvanīt un saņemt zvanus tikai tad, ja ir izveidots Wi-Fi savienojums. Ja šī opcija ir iestatīta pozīcijā Tikai Wi‑Fi, ir jāizveido savienojums ar Wi-Fi, lai veiktu darbības, kuru izpildei ir nepieciešams interneta savienojums, piemēram, pārlūkotu tīmekli vai izmantotu e-pastu.

Lai izslēgtu zvanīšanu Wi-Fi tīklā, atlasiet Izslēgt zvanīšanu Wi-Fi tīklā.

Lai atvērtu šo iestatījumu, mobilo sakaru un SIM kartes iestatījumos atlasiet SIM kartes iestatījumi > Zvanu preference.

Zvanīšanas preference viesabonēšanas laikā

Nosaka, kurš savienojums — mobilo sakaru vai Wi-Fi — jāizmanto, zvanot un saņemot zvanus viesabonēšanas laikā. Ja izvēlēsities Tikai Wi-Fi, varēsit zvanīt un saņemt zvanus tikai tad, ja ir izveidots Wi-Fi savienojums. Ja šī opcija ir iestatīta pozīcijā Tikai Wi‑Fi, ir jāizveido savienojums ar Wi-Fi, lai veiktu darbības, kuru izpildei ir nepieciešams interneta savienojums, piemēram, pārlūkotu tīmekli vai izmantotu e-pastu.

Lai atvērtu šo iestatījumu, mobilo sakaru un SIM kartes iestatījumos atlasiet SIM kartes iestatījumi > Zvanu preference zvanīšanas laikā.

Ārkārtas adrese

Atlasiet šo opciju, lai atvērtu mobilo sakaru operatora tīmekļa vietni un ievadītu savu ārkārtas adresi. Lai to paveiktu, mobilo sakaru operatora tīmekļa vietnē ir jāpierakstās savā mobilajā kontā.

Lai atvērtu šo iestatījumu, mobilo sakaru un SIM kartes iestatījumos atlasiet SIM kartes iestatījumi > Ārkārtas adrese.

Pievienot interneta APN

Interneta piekļuves punkta nosaukums (access point name — APN) ir adrese, ko tālrunis izmanto, lai izveidotu savienojumu ar internetu, kad izmantojat mobilo datu savienojumu. Parasti interneta piekļuves punkts tiek iestatīts automātiski.

Ja mobilo datu savienojums nedarbojas, mēģiniet ierakstīt citu interneta piekļuves punktu. Piemēram, mēģiniet ievadīt citu interneta piekļuves punktu, ja varat zvanīt un sūtīt īsziņas, bet nevarat tālrunī pārlūkot tīmekli. Interneta piekļuves punkta iestatījumi ir jāievada atbilstoši atrašanās vietai un mobilo sakaru operatoram. Ja savā tālrunī varat izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu vai jums pie rokas ir dators, mēģiniet tiešsaistē atrast sava mobilo sakaru operatora interneta piekļuves punkta iestatījumus.

Interneta piekļuves punkta pievienošana

 1. Mobilo sakaru un SIM kartes iestatījumos atlasiet vienumu SIM kartes iestatījumi > Pievienot interneta APN. Tālrunī ar divām SIM kartēm mobilo sakaru un SIM kartes iestatījumos atlasiet vienumu 1. SIM kartes iestatījumi vai 2. SIM kartes iestatījumi.

 2. Veiciet vienu vai vairākas tālāk norādītās darbības.

  • Lodziņā Profila nosaukums ierakstiet APN profila nosaukumu.

  • Lodziņā APN ierakstiet adresi tam APN, ko vēlaties izmantot.

  • Lodziņā Lietotājvārds ierakstiet sava mobilā konta lietotājvārdu.

  • Lodziņā Password (Parole) ierakstiet sava mobilā konta paroli.

  • Atlasiet vienumu Pierakstīšanās informācijas veids un pēc tam atlasiet izmantojamo autentifikācijas metodi.

  • Atlasiet vienumu IP adreses veids, un pēc tam izvēlieties, kāda veida IP adresi izmantot.

  • Atlasiet izvēles rūtiņu Lietot šo APN LTE un aizvietot mana mobilo sakaru operatora piekļuves punktu, ja vēlaties izmantot šo piekļuves punktu savam LTE mobilo datu savienojumam, nevis kādu no mobilo sakaru operatora piedāvātajiem. Tādējādi tiek aizstāts mobilo sakaru operatora APN. Ja atzīmēsit šo izvēles rūtiņu, bet APN iestatījumi nebūs pareizi, jūs nevarēsit izveidot 4G LTE mobilo datu savienojumu.

  • Lodziņā Starpniekserveris ierakstiet izmantojamā starpniekservera adresi.

  • Lodziņā Starpniekservera ports ierakstiet starpniekservera porta numuru.

 3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Apply this profile (Lietot šo profilu), ja vēlaties izmantot APN profilu tūlīt pēc saglabāšanas.

 4. Atlasiet Saglabāt > Labi.

 5. Lai atgrieztos un skatītu jūsu APN profilu sarakstu, atlasiet pogu Atpakaļ un skatiet sadaļu Interneta APN.

Pievienot MMS APN

MMS piekļuves punkta nosaukums (access point name — APN) ir adrese, ko tālrunis izmanto, lai sūtītu un saņemtu MMS ziņojumus. MMS APN tiek iestatīts automātiski, veicot tālruņa sākotnējo iestatīšanu.

Ja nevarat sūtīt vai saņemt MMS ziņojumus, mēģiniet ierakstīt citu MMS APN atbilstoši savai atrašanās vietai un mobilo sakaru operatoram. Tālrunī vai datorā mēģiniet atrast tiešsaistē sava mobilo sakaru operatora MMS APN iestatījumus.

Lai pievienotu MMS APN, veiciet tālāk norādītās darbības. Lodziņā MMSC (URL) ir jāieraksta adrese. Pārējie iestatījumi nav obligāti un ir atkarīgi no mobilo sakaru operatora.

 1. Mobilo sakaru un SIM kartes iestatījumos atlasiet vienumu SIM kartes iestatījumi > Pievienot MMS APN. Tālrunī ar divām SIM kartēm mobilo sakaru un SIM kartes iestatījumos atlasiet vienumu 1. SIM kartes iestatījumi vai 2. SIM kartes iestatījumi.

 2. Veiciet vienu vai vairākas tālāk norādītās darbības.

  • Lodziņā Profila nosaukums ierakstiet MMS APN profila nosaukumu.

  • Lodziņā APN ierakstiet adresi tam MMS APN, ko vēlaties izmantot.

  • Lodziņā Lietotājvārds ierakstiet sava mobilā konta lietotājvārdu.

  • Lodziņā Password (Parole) ierakstiet sava mobilā konta paroli.

  • Atlasiet vienumu Pierakstīšanās informācijas veids un pēc tam atlasiet izmantojamo autentifikācijas metodi.

  • Atlasiet vienumu IP adreses veids un pēc tam atlasiet, kāda veida IP adresi izmantot.

  • Lodziņā Starpniekserveris ierakstiet izmantojamā starpniekservera adresi.

  • Lodziņā Starpniekservera ports ierakstiet starpniekservera porta numuru.

  • Lodziņā MMSC (URL) ierakstiet mobilo sakaru operatora MMS centra (MMSC) adresi, sākot ar http://

  • Lodziņā MMSC ports ierakstiet MMSC porta numuru.

  • Lodziņā Maksimālais MMS lielums (KB) ierakstiet maksimālo nosūtāmā MMS ziņojuma lielumu (KB).

 3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Apply this profile (Lietot šo profilu), ja vēlaties izmantot MMS APN profilu tūlīt pēc saglabāšanas.

 4. Atlasiet Saglabāt > Labi.

 5. Lai atgrieztos un skatītu jūsu MMS APN profilu sarakstu, atlasiet pogu Atpakaļ un skatiet sadaļu MMS APN.


Izmantot SIM PIN

Nosaka, vai tālrunī vēlaties izmantot SIM kartes PIN kodu, lai neļautu nepilnvarotām personām izmantot šo mobilo datu savienojumu. Pēc SIM kartes PIN koda iestatīšanas ikreiz, kad ieslēgsit tālruni, saņemsit aicinājumu ievadīt SIM kartes PIN kodu.

Kad SIM kartes PIN kods tiek prasīts pirmo reizi, ievadiet SIM kartes noklusējuma PIN kodu. Ja nezināt noklusējuma SIM kartes PIN kodu, apmeklējiet mobilo sakaru operatora tīmekļa vietni un skatiet, vai kods ir norādīts tur. Lai bloķētu tālruni ar SIM kartes PIN kodu, tālrunis ir jārestartē.

Ja esat jau iestatījis SIM kartes PIN kodu, ierakstiet SIM kartes PIN kodu, kad saņemat atbilstošu uzaicinājumu, un pēc tam atlasiet Labi.

Lai atvērtu šo iestatījumu, mobilo sakaru un SIM kartes iestatījumos sadaļā Drošība atlasiet SIM kartes iestatījumi > Izmantot SIM PIN. Tālrunī ar divām SIM kartēm atlasiet 1. SIM kartes iestatījumi vai 2. SIM kartes iestatījumi > Izmantot SIM PIN.

Mainīt SIM PIN

Šis vienums tiek rādīts, ja lietojat SIM kartes PIN kodu. Lai mainītu SIM kartes PIN kodu, atlasiet Mainīt SIM PIN, ierakstiet pašreizējo SIM kartes PIN kodu lodziņā SIM PIN, ierakstiet jauno SIM kartes PIN kodu lodziņā Jauns SIM PIN, ierakstiet to pašu jauno SIM kartes PIN kodu lodziņā Apstiprināt jauno SIM PIN un pēc tam atlasiet Labi.

Lai atvērtu šo iestatījumu, mobilo sakaru un SIM kartes iestatījumos sadaļā Drošība atlasiet SIM kartes iestatījumi > Mainīt SIM PIN. Tālrunī ar divām SIM kartēm atlasiet 1. SIM kartes iestatījumi vai 2. SIM kartes iestatījumi > Mainīt SIM PIN.

Noņemt SIM PIN

Šis vienums tiek rādīts, ja lietojat SIM kartes PIN kodu. Ja vairs nevēlaties izmantot SIM kartes PIN kodu, atlasiet Noņemt SIM PIN, ievadiet pašreizējo SIM kartes PIN kodu un pēc tam atlasiet Labi.

Lai atvērtu šo iestatījumu, mobilo sakaru un SIM kartes iestatījumos sadaļā Drošība atlasiet SIM kartes iestatījumi > Noņemt SIM PIN. Tālrunī ar divām SIM kartēm atlasiet 1. SIM kartes iestatījumi vai 2. SIM kartes iestatījumi > Noņemt SIM PIN.

Atbloķēt SIM PIN

Šis vienums tiek rādīts, ja lietojat SIM kartes PIN kodu un trīs reizes ir ievadīts nepareizs PIN kods. Šādā gadījumā SIM kartes PIN kods tiek bloķēts, un to nevar izmantot, kamēr tas nav atbloķēta. Lai to atbloķētu, vispirms sazinieties ar mobilo sakaru operatoru, lai saņemtu PIN atbloķēšanas atslēgu (PIN Unblocking Key — PUK). Pēc tam atlasiet Atbloķēt SIM PIN un pēc tam ierakstiet PUK kodu. Ja pārāk daudz reižu tiek ievadīts nepareizs PUK kods, SIM karte tiek neatgriezeniski bloķēta un ir jāsaņem jauna SIM karte no mobilo sakaru operatora.

Lai atvērtu šo iestatījumu, mobilo sakaru un SIM kartes iestatījumos sadaļā Drošība atlasiet SIM kartes iestatījumi > Atbloķēt SIM PIN. Tālrunī ar divām SIM kartēm atlasiet 1. SIM kartes iestatījumi vai 2. SIM kartes iestatījumi (atkarībā no SIM kartes, ko vēlaties atbloķēt) > Atbloķēt SIM PIN.

Rekvizīti

Raksta ID: 10744. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 14. sept.. Pārskatījums: 4

Atsauksmes