Kāpēc nevar aktivizēt operētājsistēmu Windows?

Ja esat saņēmis ziņojumu par to, ka operētājsistēmu Windows neizdevās aktivizēt, skatiet dažus tālāk norādītos iespējamos iemeslus un piedāvātos risinājumus.


Labošanas laikā tika izmantota cita Windows produkta atslēga vai versija

Ja dators tika remontēts vai pārveidots, tas nozīmē, ka tika instalēta cita Windows versija. Vai arī, ja remonta laikā datoram tika izmantota cita produkta atslēga un tā tika lietota vairāk datoros, nekā ir atļauts Microsoft programmatūras licences nosacījumos, šī atslēga var būt bloķēta.

Ja operētājsistēma Windows tika aktivizēta pirms datora remontēšanas vai pārveidošanas, problēmu, iespējams, var novērst, atkārtoti ievadot datora vai sākotnējās Windows kopijas komplektācijā iekļauto produkta atslēgu. Mēģiniet arī atkārtoti instalēt sākotnējo Windows versiju.

Viena Windows kopija tika instalēta vairākos datoros

Ja jums ir viena Windows kopija un esat to instalējis vairākos datoros, aktivizācija var nedarboties, jo produkta atslēga jau ir izmantota vai tā tiek lietota vairāk datoros, nekā ir atļauts Microsoft programmatūras licences nosacījumos.

Ja produkta atslēga tiek lietota tādā skaitā datoru, kas pārsniedz Microsoft programmatūras licences nosacījumos norādīto datoru skaitu, katram datoram ir jāiegādājas jauna produkta atslēga vai Windows versija, lai tos aktivizētu.

Viltota programmatūra

Ja jums ir viltota Windows versija, kuru nav publicējusi un licencējusi korporācija Microsoft, aktivizācija nedarbosies, jo korporācija Microsoft nevar noteikt jūsu datora aparatūras profila un 25 rakstzīmju produkta atslēgas atbilstību.

Microsoft tīmekļa vietnē Noteikšana ir sniegta informācija, ko varat izmantot, lai noteiktu, vai jūsu Windows kopija ir viltota. Ja tā ir, jums ir jāiegādājas jauna Windows kopija.

Lietots dators

Ja esat iegādājies lietotu datoru, kurā jau ir instalēta operētājsistēma Windows, iespējams, ka produkta atslēga tiek lietota vairāk datoros, nekā tas ir atļauts Microsoft programmatūras licences nosacījumos.

Lūdziet, lai lietotā datora pārdevējs jums izsniedz sākotnējo Windows DVD disku un produkta atslēgu. Ja tie nav pieejami vai ar tiem nevar veikt datora aktivizāciju, ir jāiegādājas jauna produkta atslēga vai cita Windows kopija.

Aparatūras izmaiņas

Ja esat veicis būtiskas datora aparatūras izmaiņas, piemēram, cietā diska vai mātesplates nomaiņu, operētājsistēmu Windows, iespējams, vairs nevarēs aktivizēt. Informāciju par atkārtotu Windows aktivizāciju skatiet rakstā par produkta aktivizāciju.

Rekvizīti

Raksta ID: 10751. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 14. sept.. Pārskatījums: 5

Windows 10, Windows 7, Windows 8.1

Atsauksmes