Paziņojumu un darbību iestatījumu mainīšana operētājsistēmā Windows 10

Attiecas uz: Windows 10

Atveriet darbību centru, noklikšķinot uz darbību centra ikonas uzdevumjoslā.

Windows 10 darbību centrā varat skatīt savus paziņojumus un ātrās darbības. Jebkurā laikā varat šos iestatījumus mainīt, lai pielāgotu veidu, kā un kad jums tiek rādīti paziņojumi un kādas programmas un iestatījumi veido jūsu galvenās ātrās darbības.

Atlasiet pogu Sākums , pēc tam atlasiet Iestatījumi  > Sistēma > Paziņojumi un darbības.

No visiem sūtītājiem saņemto paziņojumu iestatījumu mainīšana

Sadaļā Paziņojumi ieslēdziet vai izslēdziet visus paziņojumus un mainiet paziņojumu rādīšanas laiku un vietu.

Paziņojumu iestatījumi, kurus var ieslēgt vai izslēgt

No atsevišķiem sūtītājiem saņemtu paziņojumu iestatījumu mainīšana

Sadaļā Saņemt paziņojumus no šiem sūtītājiem veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

  • Ieslēdziet vai izslēdziet paziņojumu sūtītāju.
  • Atlasiet sūtītāja vārdu un pēc tam ieslēdziet vai izslēdziet paziņojumu reklāmkarogus, bloķēšanas ekrāna konfidencialitāti, paziņojumu signālus un iestatiet paziņojumu prioritāti.

Darbību centrā rādīto ātro darbību izvēle un pārkārtošana

Sadaļā Ātrās darbības velciet ātrās darbības, lai tās pārkārtotu. Šādā secībā tās tiks rādītas darbību centra apakšā.

Ātro darbību vilkšana, lai tās sakārtotu.