Tālruņa restartēšana

Ja tālrunis pārtrauc darboties vai nereaģē kā parasti, restartējiet to, lai atjaunotu normālu darbību.

Lai restartētu, nospiediet un turiet nospiestu pogu Izslēgt, līdz ekrānā tiek parādīts ziņojums Velciet uz leju, lai izslēgtu, pēc tam pavelciet uz leju. (Līdz ziņojuma parādīšanai parasti ir jāpagaida aptuveni trīs sekundes.) Lai tālruni atkal ieslēgtu, nospiediet pogu Izslēgt.

Ja problēmu neizdodas atrisināt šādā veidā, vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestas pogas Samazināt skaļumu un Izslēgt, līdz sajūtat vibrāciju (aptuveni 10–15 sekundes), pēc tam atlaidiet šīs pogas. Tālrunis tiek automātiski restartēts.


Ja tālrunim ir maināms akumulators (bieži vien tas atrodas zem tālruņa aizmugurējā paneļa), varat veikt arī šādas darbības, lai restartētu tālruni: izņemiet un no jauna ievietojiet akumulatoru, un pēc tam nospiediet pogu Izslēgt, lai tālruni ieslēgtu. Pēc restartēšanas šādā veidā datums un laiks var nebūt pareizs, bet varat to izlabot. Lai to paveiktu, sākuma ekrānā pavelciet līdz sarakstam Visas programmas un pēc tam atlasiet Iestatījumi

Ikona Iestatījumi
 > Laiks un valoda
Ikona Laiks un valoda
 > Datums un laiks.

Ja problēmu neizdodas novērst, restartējot tālruni, mēģiniet atiestatīt tālruni.

Rekvizīti

Raksta ID: 10769. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 14. sept.. Pārskatījums: 4

Atsauksmes
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)