Nokia Symbian tālruņa problēmu novēršana

Ja jums ir nepieciešams salabot savu tālruni, skatiet šo informāciju par vienkāršajām darbībām. Tās var palīdzēt problēmas novēršanā un ietaupīt laiku un pūles.

1. Restartējiet tālruni

Ja jūsu tālrunim ir izņemams akumulators, izslēdziet tālruni, izņemiet akumulatoru, ielieciet to pēc dažām sekundēm atpakaļ un ieslēdziet tālruni.

Ja akumulators nav izņemams, ieslēdziet tālruni, pēc tam nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un turiet, līdz tālrunis novibrē un izslēdzas. Pēc tam ieslēdziet tālruni.

2. Uzlādējiet tālruni

  1. Pievienojiet lādētāju sienas kontaktligzdai.
  2. Pievienojiet lādētāju tālrunim.
  3. Kad tālrunis norāda, ka ir veikta pilna uzlāde, atvienojiet lādētāju no tālruņa un pēc tam no sienas kontaktligzdas.

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, uzlādes indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var izmantot zvanīšanai.

Ja akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde tiks sākta tikai pēc lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkārtotas pievienošanas.

3. Atjaunojiet rūpnīcas iestatījumus

Atjaunojiet sākotnējos iestatījumus — ja tālrunis nedarbojas pareizi, varat atjaunot dažu iestatījumu sākotnējās vērtības. Tas neietekmē dokumentus vai failus, kas saglabāti tālrunī, bet pirms rūpnīcas iestatījumu atjaunošanas ieteicams izveidot dublējumkopiju. Skatiet norādījumus lietošanas rokasgrāmatā.

  1. Pārtrauciet visas aktīvās sarunas un savienojumus.
  2. Atlasiet: > Uzstādījumi un Tālrunis > Tālruņa pārvaldība > Rūpnīcas uzstādījumi > Atjaunot.
  3. Ja tiek prasīts drošības kods, ievadiet to.

Pēc sākotnējo iestatījumu atjaunošanas tālrunis izslēdzas un atkal ieslēdzas. Tas var aizņemt vairāk laika nekā parasti.

4. Atkārtoti instalējiet programmatūru

Izmantojot rīku Software Recovery Tool, varat atiestatīt un atkopt sava tālruņa programmatūru mājas apstākļos, ja tālrunis nereaģē, ir sastindzis vai tam ir problēmas saistībā ar programmatūru vai programmatūras atjaunināšanu.

Svarīgi! Ja izmantosit rīku Software Recovery Tool, tiks izdzēsts viss tālrunī saglabātais saturs, ieskaitot programmas un spēles (kopā ar programmu datiem un spēļu sasniegumiem), īsziņas, zvanu vēsturi, mūziku, fotoattēlus un pārējo saturu. Ja iespējams, vispirms izveidojiet tālruņa dublējumkopiju (Uzstādījumi > dublēšana). Kad atkopšana būs pabeigta, varēsit atkopt dublējumkopiju.

Piezīme. Atjaunošanas process atkarībā no interneta savienojuma ātruma var ieilgt, un tālruni instalēšanas laikā nevar lietot. Tiks instalēta jaunākā jūsu tālruņa modelim apstiprinātā programmatūras versija.

Lejupielādējiet un instalējiet rīku Nokia Software Recovery Tool savā datorā. Ja iespējams, nodrošiniet, ka tālruņa akumulators ir pilnībā uzlādēts.

Savienojiet tālruni ar datoru, izmantojot saderīgu USB kabeli. Izpildiet rīkā redzamos norādījumus.


Papildu palīdzība

Ja šīs darbības neatrisina problēmu, varat meklēt papildu palīdzību mūsu lietotāju forumos.


Rekvizīti

Raksta ID: 10789. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 17. maijs. Pārskatījums: 7

Mobilās ierīces

Atsauksmes