Lupas izmantošana ekrāna vienumu skatīšanai

Windows 10

Lupa ir noderīgs rīks, kas palielina daļu ekrāna vai visu ekrānu, ļaujot labāk saskatīt vārdus un attēlus. Ir pieejami dažādi lupas iestatījumi, lai to varētu izmantot atbilstoši jūsu vajadzībām.

Lupas atvēršana

Lai atvērtu līdzekli Lupa, izmantojot tastatūru, nospiediet Windows logotipa taustiņu  un + (pluszīme). Lai to atvērtu ar skārienu vai peli, atveriet sadaļu Sākums , pēc tam Iestatījumi > Vieglpiekļuve > Lupa un pārvietojiet slīdni zem vienuma Lupa.

Lupa tiek atvērta pilnekrāna skatā, ja vien neesat mainījis attiecīgos iestatījumus.

Lupas aizvēršana

Lai izietu no līdzekļa Lupa, nospiediet Windows logotipa taustiņu  + taustiņu Esc vai atlasiet lupas ikonu  , un pēc tam lupas uzdevumjoslā atlasiet pogu Aizvērt.

Lupas skatu mainīšana

Izmantojot peli, līdzekli Lupa varat lietot trīs dažādos skatos: pilnekrāna, lupas vai dokotajā skatā. Izmēģiniet visus skatus, lai noteiktu, kurš no tiem vislabāk atbilst jūsu vajadzībām.

Pilnekrāna skatā tiek palielināts viss ekrāns. Kad ekrāns ir palielināts, iespējams, to nevarat skatīt pilnībā, tomēr visu tā saturu varat apskatīt, ekrānā pārvietojot peli. Ja izmantojat skārienekrānu, līdzeklis Lupa ap ekrāna malām rāda baltas apmales. Lai pārvietotos ekrānā, velciet gar apmalēm ar pirkstu vai peli.

Lupas skatā pārvietošanās ekrānā tiek attēlota kā palielināmā stikla pārvietošana, palielinot atsevišķas ekrāna daļas.

Dokotais skats darbojas darbvirsmā. Šajā skatā lupa ir dokota kādā ekrāna daļā. Pārvietojoties ekrānā, dokotajā apgabalā ekrāna daļas tiek rādītas kā palielinātas, lai gan ekrāna galvenā daļa paliek nemainīga.

Lupas pielāgošana

Mainiet lupas darbību, izmantojot tālummaiņas pogas (

Zoom in button
 un
Zoom out button
), lai palielinātu vai samazinātu ekrānu. Vai arī nospiediet Windows logotipa taustiņu  un + (pluszīme), vai Windows logotipa taustiņu  - (mīnus zīme), lai tuvinātu un tālinātu.

 1. Atveriet pogu Lupas opcijas
  Magnifier options button
  , lai mainītu tālummaiņas līmeni, krāsu vai fokusu.
 2. Nospiediet Windows logotipa taustiņu  un + (pluszīme), lai atvērtu līdzekli Lupa.
 3. Darbvirsmā atlasiet lupas ikonu un pēc tam atlasiet pogu Opcijas
  Magnifier options button
  .
 4. Veiciet vienu vai vairākas tālāk norādītās darbības.
  • Izmantojiet slīdni, lai izvēlētos tālummaiņas palielinājumu. Procentuālā vērtība, ko šeit izvēlaties, tiek izmantota kā inkrementālā vērtība, ar kādu lupa palielina ekrānu, kad nospiežat pogu Tuvināt
   Zoom in button
   .
  • Lai apvērstu ekrānā rādītās krāsas, atlasiet opciju Ieslēgt krāsu apvēršanu. Dažkārt, apvēršot krāsas, teksts kļūst labāk salasāms.
  • Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai izvēlētos veidu, kādā lupa veic fokusēšanu. Lupa var sekot pelei, ievietošanas punktam vai tastatūrai.

Lupas izmantošana ar skārienekrānu

Izmantojot lupu, skārienekrānā varat izpildīt dažādus uzdevumus:

 • Tuviniet un tāliniet, pieskaroties stūriem.
 • Pārvietojieties ekrānā, velkot gar apmalēm.
 • Skatiet savu atrašanās vietu ekrānā, ar diviem pirkstiem pieskaroties pretējām apmalēm.
 • Aizveriet lupu, pieskaroties pogai Aizvērt.

Windows 8.1

Lupa ir noderīgs rīks, kas palielina daļu ekrāna vai visu ekrānu, ļaujot labāk saskatīt vārdus un attēlus. Ir pieejami dažādi lupas iestatījumi, lai jūs to varētu izmantot atbilstoši vajadzībām.

Lupas lietošana

Lupa ir parocīga lietošanā — varat ātri to atvērt, kad tā ir vajadzīga, un ātri aizvērt, kad tā vairs nav nepieciešama.

Lupas atvēršana, izmantojot tastatūru

 1. Nospiediet Windows logotipa taustiņu  + "+" (pluszīme).

 2. Lupa tiek atvērta pilnekrāna skatā, izņemot, ja esat mainījis attiecīgos iestatījumus.

Lai atvērtu lupu, izmantojot skārienu vai peli

 1. Pavelciet no ekrāna labās malas, pieskarieties Iestatījumi un pēc tam pieskarieties Mainīt datora iestatījumus.
  (Ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna labo augšējo stūri, pārvietojiet peles rādītāju uz leju, noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam noklikšķiniet uz Mainīt datora iestatījumus.)

 2. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Vieglpiekļuve, pieskarieties vai noklikšķiniet uz Lupa un pārvietojiet slīdni zem vienuma Lupa, lai to ieslēgtu.

 3. Lupa tiek atvērta pilnekrāna skatā, izņemot, ja esat mainījis attiecīgos iestatījumus.

Lupas aizvēršana

Lai ātri izietu no lupas, nospiediet Windows logotipa taustiņu  + taustiņu Esc. Varat arī pieskarties vai noklikšķināt uz lupas ikonas un pēc tam lupas uzdevumjoslā uz pogas Aizvērt.

Lupas skatu mainīšana

Ja izmantojat peli, lupu varat izmantot vairākos veidos atbilstoši savām vajadzībām — pilnekrāna režīmā, kā lupu vai dokotu. Izmēģiniet visus skatus, lai noteiktu, kurš no tiem vislabāk atbilst jūsu vajadzībām.

 • Pilnekrāna skats. Šajā skatā tiek palielināts viss ekrāns. Kad ekrāns ir palielināts, iespējams, to nevarēsit skatīt pilnībā, tomēr varēsit skatīt visu tā saturu, pārvietojoties ekrānā. Ja izmantojat skārienekrānu, lupā ap ekrāna malām tiek rādīta balta apmale. Lai pārvietotos ekrānā, velciet gar apmalēm ar pirkstu vai peli.
 • Objektīvs. Šajā skatā pārvietošanās ekrānā tiek attēlota kā palielināmā stikla pārvietošana, palielinot atsevišķas ekrāna daļas.
 • Dokots. Dokotais skats darbojas Windows darbvirsmā. Šajā skatā lupa ir dokota kādā ekrāna daļā. Pārvietojoties ekrānā, dokotajā apgabalā ekrāna daļas tiek rādītas kā palielinātas, lai gan ekrāna galvenā daļa paliek nemainīga.

Lupas pielāgošana

Varat mainīt lupas darbību. Piemēram, varat izmantot tālummaiņas pogas (

Zoom in button
 un 
Zoom out button
), lai mainītu to, kādā mērā lupa palielina ekrānu. Vēl viens veids, kā ātri tuvināt vai tālināt saturu, ir nospiest  taustiņu vienlaikus ar pluszīmes taustiņu vai Windows  taustiņu vienlaikus ar mīnus zīmes taustiņu. Varat arī atvērt pogu Lupas opcijas
Magnifier options button
, lai mainītu lupu.

 1. Pavelciet uz centru no ekrāna labās malas un pēc tam pieskarieties vienumam Meklēt.
  (Ja izmantojat peli, norādiet uz ekrāna labo apakšējo stūri, pārvietojiet peles rādītāju uz augšu un pēc tam noklikšķiniet uz Meklēt.)

 2. Meklēšanas lodziņā ievadiet Lupa un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz Lupa.

 3. Atveriet Windows darbvirsmu un noklikšķiniet uz lupas .

 4. Noklikšķiniet uz pogas Opcijas

  Magnifier options button

 5. Veiciet vienu vai vairākas tālāk norādītās darbības.

  • Izmantojiet slīdni, lai izvēlētos tālummaiņas palielinājumu. Procentuālā vērtība, ko šeit izvēlaties, tiek izmantota kā inkrementālā vērtība, ar kādu lupa palielina ekrānu, kad nospiežat tuvināšanas pogu

   Zoom in button
   .

  • Lai apvērstu ekrānā rādītās krāsas, atzīmējiet izvēles rūtiņu Ieslēgt krāsu apvēršanu. Dažkārt, apvēršot krāsas, teksts kļūst vieglāk salasāms.

  • Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai izvēlētos, kādā veidā lupa veic fokusēšanu. Lupa var sekot pelei, ievietošanas punktam vai tastatūrai.

Lupas lietošana ar skārienu

Lupu var izmantot skārienekrānā dažādu uzdevumu veikšanai.

 • Lai tuvinātu vai tālinātu, pieskaroties stūriem.

 • Lai pārvietotos ekrānā, velkot gar apmalēm.

 • Lai izietu no lupas, pieskaroties pie “X”.

 • Skatiet savu atrašanās vietu ekrānā, ar diviem pirkstiem pieskaroties pretējām apmalēm.

Windows 7

Lupa palielina dažādas ekrāna daļas, un ir daļa no vieglpiekļuves centra. Lai to ātri atvērtu, noklikšķiniet uz Sākums un pēc tam rakstiet Lupa.

Varat arī mainīt ekrāna izšķirtspēju, lai pielāgotu datora monitorā ietilpstošo vienumu skaidrību, lielumu un apjomu. Papildinformāciju par ekrāna izšķirtspējas pielāgošanu skatiet šeit: Labāka attēlojuma iegūšana monitorā.

Ir pieejami trīs lupas režīmi:

 • Pilnekrāna režīms. Pilnekrāna režīmā tiek palielināts viss ekrāns. Atkarībā no ekrāna lieluma un izvēlētā tālummaiņas līmeņa, iespējams, nevarēsit skatīt visu ekrānu vienlaikus.

 • Lēcas režīms. Lēcas režīmā tiek palielināts apgabalu ap peles rādītāju. Pārvietojot peles rādītāju, kopā ar to pārvietojas arī ekrāna apgabals, kas tiek palielināts.

 • Dokošanas režīms. Dokošanas režīmā tiek palielināta tikai daļa ekrāna, atstājot pārējo darbvirsmu nemainīgu. Varat noteikt, kurš ekrāna apgabals tiek palielināts.


Ekrānā redzamo vienumu palielināšana

 1. Atveriet lupu, noklikšķinot uz pogas Sākums

  Pogas Sākums attēls
  , Visas programmas, Piederumi, Vieglpiekļuve un pēc tam noklikšķinot uz Lupa.

 2. Izvēlnē Skati noklikšķiniet uz režīmu, ko vēlaties lietot.

 3. Pārvietojiet rādītāju uz ekrāna daļa, kuru vēlaties palielināt.

 

Lupas fokusētā vienuma izvēle
Tālummaiņas līmeņa mainīšana
Tālummaiņas pieauguma iestatīšana
Lēcas lieluma iestatīšana
Krāsu apvēršanas ieslēgšana
Lupas uzdevumjoslas parādīšana


Rekvizīti

Raksta ID: 11542. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 14. sept.. Pārskatījums: 3

Atsauksmes