Lupas lietošana, lai ekrānā redzamās lietas būtu labāk saskatāmas

Attiecas uz: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Lupa palielina daļu ekrāna vai visu ekrānu, ļaujot labāk saskatīt vārdus un attēlus.

Lupas ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu līdzekli Lupa, uz tastatūras nospiediet kombināciju Windows logotipa taustiņš‌  + Pluszīme (+). Lai to izslēgtu, nospiediet kombināciju Windows logotipa taustiņš  + Esc.

Lai līdzekli Lupa ieslēgtu un izslēgtu, izmantojot skārienus vai peli, atlasiet Sākums  > Iestatījumi  > Vieglpiekļuve  > Lupa  un ieslēdziet pārslēgu zem vienuma Ieslēgt lupu.

Līdzekli Lupa varat arī izslēgt, lupas rīkjoslā atlasot pogu Aizvērt .

Tuvināšana un tālināšana, un lupas skatu izmantošana

Kad līdzeklis Lupa ir ieslēgts, veiciet tuvināšanu un tālināšanu, nospiežot kombināciju Windows logotipa taustiņš  + Pluszīme (+) vai Windows logotipa taustiņš  + Mīnus zīme (-). Tuvināšanu un tālināšanu varat arī veikt, izmantojot peli — nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl + Alt un ritiniet ar peles ritenīti.

Līdzekli Lupa varat lietot trīs dažādos skatos: pilnekrāna, lupas vai dokotajā skatā. Lai mainītu skatus, lupas rīkjoslā izmantojiet izvēlni Skati.

Pilnekrāna skatā tiek palielināts viss ekrāns. Kad ekrāns ir palielināts, to nevarat redzēt pilnībā, taču varat redzēt tā daļas, ja pārvietojaties ekrānā.

Lupas skats ir kā palielināmā stikla pārvietošana pa ekrānu. Lupas lielumu varat mainīt lupas iestatījumos.

Dokotais skats darbojas darbvirsmā. Šajā skatā līdzeklis Lupa ir piesaistīts ekrānam. Pārvietojoties ekrānā, dokotajā apgabalā ekrāna daļas tiek palielinātas, lai gan ekrāna galvenā daļa paliek nemainīga.

Lupas iestatījumu mainīšana

Līdzeklī Lupa ir ietverti daži iestatījumi, lai nodrošinātu atbilstību jūsu vajadzībām. Lai tos atvērtu, atlasiet Sākums  > Iestatījumi  > Vieglpiekļuve  > Lupa . Varat arī nospiest kombinācijuWindows logotipa taustiņš  + Ctrl + M vai lupas rīkjoslā atlasīt pogu Iestatījumi 

Magnifier options button
.

Tālāk ir norādītas iespējamās izmaiņas.

 • Tālummaiņas līmenis. Mainiet apjomu, kāds pēc noklusējuma tiek palielināts pēc līdzekļa Lupa ieslēgšanas.
 • Tālummaiņas līmeņa solis. Mainiet apjomu, par kādu līdzeklis Lupa veic tuvināšanu vai tālināšanu.
 • Startēt lupu pēc pierakstīšanās. Ieslēgt līdzekli Lupa automātiski, kad pierakstāties savā datorā.
 • Startēt lupu pirms pierakstīšanās visiem lietotājiem. Ieslēgt līdzekli Lupa visiem lietotājiem, pirms viņi pierakstās jūsu datorā.
 • Mainīt krāsas uz pretējo. Ekrānā rādītās krāsas mainīt uz pretējām. Dažkārt, apvēršot krāsas, teksts kļūst labāk salasāms.
 • Attēlu un teksta izlīdzināšana. Kad veicat tuvināšanu, palielinātā teksta malas padarīt gludākas.
 • Sakļaut kā lupas ikonu. Lupas rīkjoslu sakļaut lupas ikonā. Lai parādītu lupas rīkjoslu, atlasiet lupas ikonu.
 • Izvēlēties lupas skatu. Atlasiet noklusējuma skatu, ko līdzeklim Lupa izmantot, kad to ieslēdzat. Ja atlasāt lēcas skatu, varat mainīt arī lēcas lielumu.

Lupas izmantošana ar skārienekrānu

Tālāk ir sniegti daži padomi par to, kā līdzekli Lupa izmantot ar skārienekrānu.

 • Lai veiktu tuvināšanu vai tālināšanu, ekrāna stūros pieskarieties simboliem pluszīme (+) un mīnus zīme (-)
 • Lai pārvietotos ekrānā, pilnekrāna skatā velciet gar ekrāna apmalēm.
 • Lai nekavējoties veiktu tālināšanu un redzētu, kurā ekrāna vietā atrodaties, ar vienu pirkstu vienlaikus pieskarieties pretējām ekrāna apmalēm.
 • Lai līdzekli Lupa aizvērtu, pieskarieties pogai Aizvērt .

Lupas īsinājumtaustiņi

Pilnīgu lupas īsinājumtaustiņu sarakstu skatiet rakstā Operētājsistēmas Windows īsinājumtaustiņi pieejamībai. Pilnais īsinājumtaustiņu saraksts ir pieejams arī sadaļā Lupas iestatījumi.