Lupas lietošana, lai ekrānā redzamās lietas būtu labāk saskatāmas

Attiecas uz: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Lupa palielina daļu ekrāna vai visu ekrānu, ļaujot labāk saskatīt vārdus un attēlus.

Lupas ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu līdzekli Lupa, uz tastatūras nospiediet kombināciju Windows logotipa taustiņš‌  + Pluszīme (+). Lai to izslēgtu, nospiediet kombināciju Windows logotipa taustiņš  + Esc.

Lai līdzekli Lupa ieslēgtu un izslēgtu, izmantojot skārienus vai peli, atlasiet pogu Sākums  > Iestatījumi  > Vieglpiekļuve  > Lupa  un ieslēdziet pārslēgu zem vienuma Ieslēgt lupu.

Līdzekli Lupa varat arī izslēgt, lupas rīkjoslā atlasot pogu Aizvērt .

Tuvināšana un tālināšana, un lupas skatu izmantošana

Kad līdzeklis Lupa ir ieslēgts, veiciet tuvināšanu un tālināšanu, nospiežot kombināciju Windows logotipa taustiņš  + Pluszīme (+) vai Windows logotipa taustiņš  + Mīnus zīme (-). Tuvināšanu un tālināšanu varat arī veikt, izmantojot peli — nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl + Alt un ritiniet ar peles ritenīti.

Līdzekli Lupa varat lietot trīs dažādos skatos: pilnekrāna, lupas vai dokotajā skatā. Lai mainītu skatus, lupas rīkjoslā izmantojiet izvēlni Skati.

Pilnekrāna skatā tiek palielināts viss ekrāns. Kad ekrāns ir palielināts, to nevarat redzēt pilnībā, taču varat redzēt tā daļas, ja pārvietojaties ekrānā.

Lupas skats ir kā palielināmā stikla pārvietošana pa ekrānu. Lupas lielumu varat mainīt lupas iestatījumos.

Dokotais skats darbojas darbvirsmā. Šajā skatā līdzeklis Lupa ir piesaistīts ekrānam. Pārvietojoties ekrānā, dokotajā apgabalā ekrāna daļas tiek palielinātas, lai gan ekrāna galvenā daļa paliek nemainīga.

Lupas iestatījumu mainīšana

Līdzeklī Lupa ir ietverti daži iestatījumi, lai nodrošinātu atbilstību jūsu vajadzībām. Lai tās skatītu, atlasiet pogu Sākums , pēc tam atlasiet Iestatījumi  > Vieglpiekļuve  > Lupa . Varat arī nospiest kombinācijuWindows logotipa taustiņš  + Ctrl + M vai lupas rīkjoslā atlasīt pogu Iestatījumi 

Magnifier options button
.

Jūs varat mainīt šādus iestatījumus:

 • Mainīt tālummaiņas līmeni: maina apjomu, kāds pēc noklusējuma tiek palielināts pēc līdzekļa Lupa ieslēgšanas.
 • Mainīt tālummaiņas palielinājumu: maina apjomu, par kādu līdzeklis Lupa veic tuvināšanu vai tālināšanu.
 • Startēt lupu pēc pierakstīšanās: ieslēdz līdzekli Lupa automātiski, kad pierakstāties savā datorā.
 • Ieslēgt lupu pirms pierakstīšanāsvisiem lietotājiem: pirms pierakstīšanās datorā tiek ieslēgts Lupa.
 • Sakļaut lupu peldošam caurspīdīgajam palielināmajamstiklam: lupas rīkjosla tiek sakļauta līdz caurspīdīgajai lupas ikonai. Lai parādītu lupas rīkjoslu, atlasiet lupas ikonu.
 • Gludas attēlu un tekstamalas: padara palielinātu attēlu un teksta malas viendabīgas, tuvinot tekstu.
 • Invertēt krāsas: apvērš ekrāna krāsas, kas dažreiz padara tekstu vieglāk lasāmu.
 • Izvēlēties lupas skatu: atlasa noklusējuma skatu (dokots, pilns ekrāns vai objektīvs), ko lupa izmanto, kad to ieslēdzat. Ja atlasāt lēcas skatu, varat mainīt arī lēcas lielumu.

Skatīt lupas iestatījumus

Lupas izmantošana ar skārienekrānu

Tālāk ir sniegti daži padomi par to, kā līdzekli Lupa izmantot ar skārienekrānu.

 • Lai veiktu tuvināšanu vai tālināšanu, ekrāna stūros pieskarieties simboliem pluszīme (+) un mīnus zīme (-)
 • Lai pārvietotos ekrānā, pilnekrāna skatā velciet gar ekrāna apmalēm.
 • Lai nekavējoties veiktu tālināšanu un redzētu, kurā ekrāna vietā atrodaties, ar vienu pirkstu vienlaikus pieskarieties pretējām ekrāna apmalēm.
 • Lai līdzekli Lupa aizvērtu, pieskarieties pogai Aizvērt .

Lupas centrēšanas režīma izmantošana

Lai samazinātu ekrānā redzamās kustības apmēru, lupa tagad var palikt centrēta uz jūsu peles kursora. Lai to iespējotu, atlasiet pogu Sākums, pēc tam atlasiet Iestatījumi  > Vieglpiekļuve  > Lupa  > Saglabāt peles kursoru > centrētu ekrānā.

Lupas īsinājumtaustiņi

Pilnīgu lupas īsinājumtaustiņu sarakstu skatiet rakstā Operētājsistēmas Windows īsinājumtaustiņi pieejamībai. Pilnais īsinājumtaustiņu saraksts ir pieejams arī sadaļā Lupas iestatījumi.