Par digitālā satura tiesību pārvaldību

Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības. Autortiesību aizsardzības likumi var nepieļaut fotoattēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātam saturam ir piesaistīta licence, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Ar šo ierīci varat piekļūt saturam, ko aizsargā PlayReady. Ja atsevišķa DRM programmatūra nespēj aizsargāt saturu, tad satura īpašnieki var pieprasīt atsaukt tiesības šādai DRM programmatūrai piekļūt jaunam DRM aizsargātam saturam. Atsaukšana var arī liegt ierīcē atjaunot ar DRM aizsargātu saturu. Šādas DRM programmatūras atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, ko aizsargā cita veida DRM vai tehnoloģija, kas nav DRM.

Ja ierīcē ir saturs, kas tiek aizsargāts ar PlayReady vai WMDRM, un tiek formatēta ierīces atmiņa, tiek pazaudētas gan licences, gan saturs. Licences un saturu var zaudēt arī tad, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili. Ja licences vai saturs tiek zaudēts, iespēja ierīcē atkārtoti izmantot to pašu saturu var tikt ierobežota. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Rekvizīti

Raksta ID: 11736. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 17. maijs. Pārskatījums: 7

Atsauksmes