Windows runas atpazīšanas komandas

Windows 10

Windows runas atpazīšana sniedz iespēju vadīt datoru, izmantojot tikai balsi, bez nepieciešamības lietot tastatūru vai peli. Nākamajās tabulās ir iekļautas komandas, ko varat izmantot ar runas atpazīšanas funkciju.

Ja vārds vai frāze ir treknrakstā, tas ir piemērs. Aizstājiet to ar līdzīgiem vārdiem, lai iegūtu nepieciešamo rezultātu.

Informāciju par to, kā runas atpazīšanu iestatīt pirmo reizi, skatiet rakstā Runas atpazīšanas izmantošana.


Bieži lietotās runas atpazīšanas komandas

Lai veiktu šādu darbību Sakiet tā

Atvērt sākuma izvēlni

Start

Atvērt Cortana


Press Windows C

Atvērt meklēšanu

Press Windows S

Veikt darbību programmā

Right-click; Press Windows Z; press ctrl B

Atlasīt vienumu pēc tā nosaukuma

File; Start; View

Atlasīt vienumu vai ikonu

Click Recycle Bin; Click Computer; Click faila nosaukums

Veikt dubultklikšķi uz vienuma

Double-click Recycle Bin; Double-click Computer; Double-click faila nosaukums

Pārslēgties uz atvērtu lietojumprogrammu

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to programmas nosaukums; Switch application

Ritināt vienā virzienā

Scroll up; Scroll down; Scroll left; Scroll right

Ievietot dokumentā jaunu rindkopu vai jaunu rindu

New paragraph; New line

Atlasīt dokumentā vārdu

Select vārds

Atlasīt vārdu un sākt to labot

Correct vārds

Atlasīt un dzēst konkrētus vārdus

Delete vārds

Parādīt lietojamo komandu sarakstu

What can I say?

Atjaunināt pašlaik pieejamo balss komandu sarakstu

Refresh speech commands

Ieslēgt klausīšanās režīmu

Start listening

Izslēgt klausīšanās režīmu

Stop listening

Pārvietot runas atpazīšanas mikrofona joslu

Move speech recognition

Minimizēt mikrofona joslu

Minimize speech recognition

Komandas diktēšanai

Lai veiktu šādu darbību Sakiet tā

Ievietot dokumentā jaunu rindu

New line

Ievietot dokumentā jaunu rindkopu

New paragraph

Ievietot tabulatoru

Tab

Ievietot literāļa vārdu (piemēram, pieturzīmes vietā ievietot vārdu “komats”)

Literal vārds

Ievietot skaitli ciparu veidā (piemēram, vārda “trīs” vietā ievietot 3)

Numeral skaitlis

Novietot kursoru pirms norādītā vārda

Go to vārds

Novietot kursoru pēc norādītā vārda

Go after vārds

Neievietot atstarpi pirms nākamā vārda

No space

Doties uz šī teikuma sākumu

Go to start of sentence

Doties uz šīs rindkopas sākumu

Go to start of paragraph

Doties uz šī dokumenta sākumu

Go to start of document

Doties uz šī teikuma beigām

Go to end of sentence

Doties uz šīs rindkopas beigām

Go to end of paragraph

Doties uz šī dokumenta beigām

Go to end of document

Atlasīt vārdu šajā dokumentā

Select vārds

Atlasīt vārdu diapazonu šajā dokumentā

Select word range; Select vārds through vārds

Atlasīt visu tekstu šajā dokumentā

Select all

Atlasīt vairākus vārdus pirms kursora

Select previous 20 words; Select previous 10 words

Atlasīt vairākus vārdus pēc kursora

Select next 20 words; Select next 10 words

Atlasīt pēdējo diktēto tekstu

Select that

Notīrīt ekrānā atlasīto

Clear selection

Vārda pirmo burtu rakstīt ar lielo burtu

Caps vārds

Visus vārda burtus rakstīt ar lielajiem burtiem

All caps vārds

Visus vārda burtus rakstīt ar mazajiem burtiem

No caps vārds

Mainīt nākamos (skaits) vārdus uz lielajiem burtiem

Change next 10 words to uppercase

Mainīt nākamos (skaits) vārdus uz mazajiem burtiem

Change next 10 words to lowercase

Dzēst iepriekšējo teikumu

Delete previous sentence

Dzēst nākamo teikumu

Delete next sentence

Dzēst iepriekšējo rindkopu

Delete previous paragraph

Dzēst nākamo rindkopu

Delete next paragraph

Dzēst atlasīto vai pēdējo diktēto tekstu

Delete that

Komandas tastatūras vadībai

Lai veiktu šādu darbību Sakiet tā

Nospiest taustiņu vai taustiņu kombināciju

Press tastatūras taustiņš; Press A; Press capital B; Press Shift plus A; Press Ctrl plus A

Nospiest konkrētus tastatūras taustiņus, neizrunājot vispirms vārdu “press”

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page Down; Home; End; Tab


Pieturzīmju un īpašu rakstzīmju komandas

Lai ievietotu šo Sakiet tā

,

Comma

;

Semicolon

.

Period; Dot; Decimal point

:

Colon

"

Open double quote; Open quote

"

Close double quote; Close quote; Close inverted commas

'

Apostrophe

'

Open single quote

'

Close single quote

>

Greater than sign

<

Less than sign

/

Forward slash

\

Backslash

~

Tilde

@

At sign

!

Exclamation mark; Exclamation point

?

Question mark

#

Number sign; Pound sign

$

Dollar sign

%

Percent sign

^

Caret

(

Open parenthesis; Open paren

)

Close parenthesis; Close paren

_

Underscore

-

Hyphen; Minus sign; Dash

-

En dash

-

Em dash

=

Equal sign

+

Plus sign

{

Open brace; Open curly bracket

}

Close brace; Close curly bracket

[

Open bracket; Open square bracket

]

Close bracket; Close square bracket

|

Vertical bar

:-)

Smiley face

:-(

Frowny face

;-)

Winky face

Trademark sign

¾

Three-quarter sign

¼

One-quarter sign

½

One-half sign

£

Pound sterling sign

&

Ampersand; And sign

*

Asterisk

//

Double slash

`

Back quote

<

Open angle bracket

>

Close angle bracket

±

Plus or minus sign

«

Open angle quote

»

Close angle quote

×

Multiplication sign

÷

Division sign

¢

Cent sign

¥

Yen sign

§

Section sign

©

Copyright sign

®

Registered sign; Registered trademark sign

°

Degree sign

Paragraph sign

...

Ellipsis; Dot dot dot

ƒ

Function sign


Windows un programmu komandas

Lai veiktu šādu darbību Sakiet tā

Atlasīt vienumu pēc tā nosaukuma

File; Start; View

Atlasīt vienumu vai ikonu

Click Recycle Bin; Click Computer; Click faila nosaukums

Veikt dubultklikšķi uz vienuma

Double-click Computer; Double-click Recycle Bin; Double-click mapes nosaukums

Ar peles labo pogu noklikšķināt uz vienuma

Right-click Computer; Right-click Recycle Bin; Right-click mapes nosaukums

Minimizēt visus logus, lai parādītu darbvirsmu

Rādīt darbvirsmu

Atlasīt kaut ko, kam nezināt nosaukumu

Show numbers (Visiem vienumiem aktīvajā logā ekrānā tiek paradīti numuri. Lai atlasītu kādu vienumu, nosauciet tam atbilstošo numuru.)

Atlasīt numurētu vienumu

19 OK; 5 OK

Veikt dubultklikšķi uz numurēta vienuma

Double-click 19; Double-click 5

Ar peles labo pogu noklikšķināt uz numurēta vienuma

Right-click 19; Right-click 5

Atvērt programmu

Open Paint; Open WordPad; Open programmas nosaukums

Pārslēgties uz atvērtu lietojumprogrammu

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to programmas nosaukums; Switch application

Aizvērt lietojumprogrammu

Close that; Close Paint; Close Documents

Minimizēt

Minimize that; Minimize Paint; Minimize Documents

Maksimizēt

Maximize that; Maximize Paint; Maximize Documents

Atjaunot

Restore that; Restore Paint; Restore Documents

Izgriezt

Cut that; Cut

Kopēt

Copy that; Copy

Ielīmēt

Paste

Dzēst

Delete that; Delete

Atsaukt

Undo that; Scratch that; Undo

Ritināt vienā virzienā

Scroll up; Scroll down; Scroll right; Scroll left

Ritināt lapās par noteiktu attālumu

Scroll down 2 pages; Scroll up 10 pages

Ritināt par noteiktu attālumu citās vienībās

Scroll up 5; Scroll down 7

Doties uz kādu lauku veidlapā vai programmā

Go to lauka nosaukums; Go to Subject; Go to Address; Go to cc


Komandas peles izmantošanai

Lai veiktu šādu darbību Sakiet tā

Rādīt peles režģi

Mousegrid

Pārvietot rādītāju peles režģa kvadrāta centrā

Number of the square; 1; 7; 9

Atlasīt peles režģa kvadrātu

Click kvadrāta numurs

Atlasīt vienumu, ko vilkt ar peli

Tā kvadrāta numurs, kur vienums ir redzams (pēc tam) mark; 3 mark; 7 mark; 9 mark

Atlasīt apgabalu peles režģī, uz kurieni jāvelk vienums

Numurs kvadrātam, kurā vēlaties vienumu ievilkt (pēc tam) click; 4 click; 5 click; 6 click


Windows 7

Šo tēmu var izdrukāt, lai izmantotu ātrām uzziņām, kamēr lietojat Windows runas atpazīšanu.

Kā lietot runas atpazīšanu?

Lai izmantotu runas atpazīšanu, vispirms tā ir jāiestata jūsu datorā. Kad esat gatavs lietot runas atpazīšanu, jums ir jāsaka vienkāršas, īsas komandas. Nākamajās tabulās ir iekļautas dažas no visbiežāk lietotajām komandām.

Lai atvērtu runas atpazīšanu

  1. Atveriet runas atpazīšanu, noklikšķinot uz pogas Sākums

    Pogas Sākums attēls
    , Visas programmas, Piederumi, Vieglpiekļuve un pēc tam noklikšķinot uz Windows runas atpazīšana.

  2. Lai aktivizētu klausīšanās režīmu, sakiet “Start listening” (Sākt klausīšanos) vai noklikšķiniet uz pogas Mikrofons.


Bieži lietotās runas atpazīšanas komandas

Bieži lietotās komandas

Nākamajā tabulā ir iekļautas dažas visbiežāk lietotās komandas, ko izmantot ar runas atpazīšanu. Slīprakstā rakstītie vārdi norāda, ka piemērā sniegtā vārda vai frāzes vietā varat teikt daudz ko citu un saņemt noderīgus rezultātus.

Lai veiktu šādu darbību Sakiet tā

Noklikšķināt uz jebkura vienuma pēc tā nosaukuma

Click File; Start; View

Noklikšķināt uz jebkura vienuma

Click Recycle Bin; Click Computer; Click faila nosaukums

Veikt dubultklikšķi uz jebkura vienuma

Double-click Recycle Bin; Double-click Computer; Double-click faila nosaukums

Pārslēgties uz atvērtu programmu

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to programmas nosaukums; Switch application

Ritināt vienā virzienā

Scroll up; Scroll down; Scroll left; Scroll right

Ievietot dokumentā jaunu rindkopu vai jaunu rindu

New paragraph; New line

Atlasīt dokumentā vārdu

Select vārds

Atlasīt vārdu un sākt to labot

Correct vārds

Atlasīt un dzēst konkrētus vārdus

Delete vārds

Parādīt lietojamo komandu sarakstu

What can I say?

Atjaunināt pašlaik pieejamo balss komandu sarakstu

Refresh speech commands

Likt datoram klausīties, ko jūs sakāt

Start listening

Likt datoram pārtraukt klausīšanos

Stop listening

Pārvietot runas atpazīšanas mikrofona joslu

Move speech recognition

Minimizēt mikrofona joslu

Minimize speech recognition

Skatīt Windows palīdzības un atbalsta saturu par noteiktiem uzdevumiem

How do I do something?

Piemēram, sakiet “How do I install a printer?”, un tiek atgriezts saraksts ar palīdzības tēmām.

Ņemiet vērā, ka šī komanda ir pieejama tikai tad, ja izmantojat ASV angļu valodas runas atpazinēju. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rakstu Runas opciju iestatīšana.

Diktēšana

Komandas darbam ar tekstu

Nākamajā tabulā ir iekļautas komandas runas atpazīšanas lietošanai, lai strādātu ar tekstu. Slīprakstā rakstītie vārdi norāda, ka piemērā sniegtā vārda vai frāzes vietā varat teikt daudz ko citu un saņemt noderīgus rezultātus.

Lai veiktu šādu darbību Sakiet tā

Ievietot dokumentā jaunu rindu

New line

Ievietot dokumentā jaunu rindkopu

New paragraph

Ievietot tabulatoru

Tab

Nākamajā komandā ievietot literāļa vārdu (piemēram, pieturzīmes vietā var ievietot vārdu “komats”)

Literal vārds

Ievietot skaitli ciparu veidā

Numeral skaitlis

Novietot kursoru pirms norādītā vārda

Go to vārds

Novietot kursoru pēc norādītā vārda

Go after vārds

Neievietot atstarpi pirms nākamā vārda

No space

Doties uz teikuma sākumu, kurā ir kursors

Go to start of sentence

Doties uz tās rindkopas sākumu, kurā atrodas kursors

Go to start of paragraph

Doties uz dokumenta sākumu

Go to start of document

Doties uz teikuma beigām, kurā ir kursors

Go to end of sentence

Doties uz rindkopas beigām, kurā ir kursors

Go to end of paragraph

Doties uz šī dokumenta beigām

Go to end of document

Atlasīt vārdu šajā dokumentā

Select vārds

Atlasīt vārdu diapazonu šajā dokumentā

Select word range; Select vārds through vārds

Atlasīt visu tekstu šajā dokumentā

Select all

Atlasīt vairākus vārdus pirms kursora

Select previous 20 words; Select previous 10 words

Atlasīt vairākus vārdus pēc kursora

Select next 20 words; Select next 10 words

Atlasīt pēdējo diktēto tekstu

Select that

Notīrīt ekrānā atlasīto

Clear selection

Vārda pirmo burtu rakstīt ar lielo burtu

Caps vārds

Visus vārda burtus rakstīt ar lielajiem burtiem

All caps vārds

Visus vārda burtus rakstīt ar mazajiem burtiem

No caps vārds

Mainīt nākamos (skaits) vārdus uz lielajiem burtiem

Change next 10 words to uppercase

Mainīt nākamos (skaits) vārdus uz mazajiem burtiem

Change next 10 words to lowercase

Dzēst iepriekšējo teikumu

Delete previous sentence

Dzēst nākamo teikumu

Delete next sentence

Dzēst iepriekšējo rindkopu

Delete previous paragraph

Dzēst nākamo rindkopu

Delete next paragraph

Dzēst atlasīto vai pēdējo diktēto tekstu

Delete that

Tastatūras taustiņi

Komandas tastatūras taustiņiem

Nākamajā tabulā ir iekļautas komandas runas atpazīšanas lietošanai, lai nospiestu tastatūras taustiņus. Slīprakstā rakstītie vārdi norāda, ka piemērā sniegtā vārda vai frāzes vietā varat teikt daudz ko citu un saņemt noderīgus rezultātus.

Lai veiktu šādu darbību Sakiet tā

Nospiest jebkuru tastatūras taustiņu

Press tastatūras taustiņš; Press a; Press capital b; Press Shift plus a; Press Ctrl plus a

Nospiest konkrētus tastatūras taustiņus, neizrunājot vispirms vārdu “press”

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page down; Home; End; Tab


Pieturzīmes un īpašas rakstzīmes

Pieturzīmju un īpašu rakstzīmju komandas

Nākamajā tabulā ir iekļautas komandas runas atpazīšanas lietošanai, lai ievietotu pieturzīmes un īpašas rakstzīmes. Slīprakstā rakstītie vārdi norāda, ka piemērā sniegtā vārda vai frāzes vietā varat teikt daudz ko citu un saņemt noderīgus rezultātus.

Lai parādītu šo Sakiet tā

,

Comma

;

Semicolon

.

Period; Dot; Decimal point

:

Colon

"

Open double quote; Open quote

"

Close double quote; Close quote; Close inverted commas

'

Apostrophe

'

Open single quote

'

Close single quote

>

Greater than sign

<

Less than sign

/

Forward slash

\

Backslash

~

Tilde

@

At sign

!

Exclamation mark; Exclamation point

?

Question mark

#

Number sign; Pound sign

$

Dollar sign

%

Percent sign

^

Caret

(

Open parenthesis; Open paren

)

Close parenthesis; Close paren

_

Underscore

-

Hyphen; Minus sign; Dash

En dash

Em dash

=

Equal sign

+

Plus sign

{

Open brace; Open curly bracket

}

Close brace; Close curly bracket

[

Open bracket; Open square bracket

]

Close bracket; Close square bracket

|

Vertical bar

:-)

Smiley face

:-(

Frowny face

;-)

Winky face

Trademark sign

¾

Three quarter sign

¼

One quarter sign

½

One half sign

£

Pound sterling sign

&

Ampersand; And sign

*

Asterisk

//

Double slash

`

Back quote

<

Open angle bracket

>

Close angle bracket

±

Plus or minus sign

«

Open angle quote

»

Close angle quote

×

Multiplication sign

÷

Division sign

¢

Cent sign

¥

Yen sign

§

Section sign

©

Copyright sign

®

Registered sign, Registered trademark sign

°

Degree sign

Paragraph sign

...

Ellipsis; Dot dot dot

ƒ

Function sign

Vadīklas

Komandas bieži izmantoto vadīklu lietošanai

Nākamajā tabulā ir iekļautas komandas runas atpazīšanas lietošanai, lai veiktu uzdevumus sistēmā Windows. Slīprakstā rakstītie vārdi norāda, ka piemērā sniegtā vārda vai frāzes vietā varat teikt daudz ko citu un saņemt noderīgus rezultātus.

Lai veiktu šādu darbību Sakiet tā

Noklikšķināt uz jebkura vienuma, izrunājot tā nosaukumu

File; Edit; View; Save; Bold

Noklikšķināt uz jebkura vienuma

Click File; Click Bold; Click Save; Click Close

Veikt dubultklikšķi uz jebkura vienuma

Double-click Computer; Double-click Recycle Bin; Double-click mapes nosaukums

Ar peles labo pogu noklikšķināt uz jebkura vienuma

Right-click Computer; Right-click Recycle Bin; Right-click mapes nosaukums

Minimizēt visus logus, lai parādītu darbvirsmu

Show desktop

Noklikšķiniet uz kaut kā, kam nezināt nosaukumu

Show numbers (Visiem vienumiem aktīvajā logā ekrānā tiek paradīti numuri. Lai noklikšķinātu uz kāda vienuma, nosauciet tam atbilstošo numuru.)

Noklikšķināt uz numurēta vienuma

19 OK; 5 OK

Veikt dubultklikšķi uz numurēta vienuma

Double-click 19; Double-click 5

Ar peles labo pogu noklikšķināt uz numurēta vienuma

Right-click 19; Right-click 5

Logi

Komandas darbam ar logiem

Nākamajā tabulā ir iekļautas komandas runas atpazīšanas lietošanai, lai strādātu ar logiem un programmām. Slīprakstā rakstītie vārdi norāda, ka piemērā sniegtā vārda vai frāzes vietā varat teikt daudz ko citu un saņemt noderīgus rezultātus.

Lai veiktu šādu darbību Sakiet tā

Atvērt programmu

Open Paint; Open WordPad; Open programmas nosaukums

Pārslēgties uz atvērtu programmu

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to programmas nosaukums; Switch application

Aizvērt programmu

Close that; Close Paint; Close Documents

Minimizēt

Minimize that; Minimize Paint; Minimize Documents

Maksimizēt

Maximize that; Maximize Paint; Maximize Documents

Atjaunot

Restore that; Restore Paint; Restore Documents

Izgriezt

Cut that; Cut

Kopēt

Copy that; Copy

Ielīmēt

Paste

Dzēst

Delete that; Delete

Atsaukt

Undo that; Scratch that; Undo

Ritināt vienā virzienā

Scroll up; Scroll down; Scroll right; Scroll left

Ritināt lapās par noteiktu attālumu

Scroll down 2 pages; Scroll up 10 pages

Ritināt par noteiktu attālumu citās vienībās

Scroll up 5; Scroll down 7

Doties uz kādu lauku veidlapā vai programmā

Go to lauka nosaukums; Go to Subject; Go to Address; Go to Cc

Noklikšķināt jebkurā ekrāna vietā

Komandas noklikšķināšanai jebkurā ekrāna vietā

Nākamajā tabulā ir iekļautas komandas runas atpazīšanas lietošanai, lai noklikšķinātu jebkurā ekrāna vietā. Slīprakstā rakstītie vārdi norāda, ka piemērā sniegtā vārda vai frāzes vietā varat teikt daudz ko citu un saņemt noderīgus rezultātus.

Lai veiktu šādu darbību Sakiet tā

Rādīt peles režģi

Mousegrid

Pārvietot peles rādītāju jebkura peles režģa kvadrātiņa centrā

Numurs—vai numurikvadrātam; 1; 7; 9; 1, 7, 9

Noklikšķināt uz jebkurā peles režģa kvadrāta

Click kvadrāta numurs

Atlasīt vienumu, ko vilkt ar peles režģi

Numurs—vai numurikvadrātam, kur vienums ir redzams; 3, 7, 9 (pēc tam) mark

Atlasīt apgabalu, uz kuru vilkt vienumu, izmantojot peles režģi

Numurs—vai numurikvadrātam, uz kuru vēlaties vilkt; 4, 5, 6 (pēc tam) click


Rekvizīti

Raksta ID: 12427. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 14. sept.. Pārskatījums: 2

Atsauksmes