Oriģinālie piederumi

Par apstiprināto piederumu pieejamību vaicājiet savam izplatītājam.

Jūsu ierīcei ir pieejams plašs piederumu klāsts. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet vietni www.microsoft.com/mobile/accessories.

Praktiski ieteikumi par piederumiem

  • Glabājiet visus piederumus maziem bērniem neaizsniedzamā vietā.
  • Atvienojot piederuma strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.
  • Regulāri pārbaudiet, vai automašīnas piederumi ir uzstādīti un darbojas pareizi.
  • Jebkura sarežģīta automašīnas piederuma uzstādīšana jāveic tikai kvalificētiem darbiniekiem.

Akumulators

Skatiet akumulatora darbības laiku sarunu un gaidīšanas režīmā jūsu mobilās ierīces pārdošanas iepakojumā.


Tikai lietotājiem Taivānā: saskaņā ar NCC administratīvo noteikumu telekomunikāciju ierīcēm 12. un 14. pantu:

bez Valsts sakaru komisijas (NCC) piešķirtās atļaujas neviens uzņēmums, kompānija vai lietotājs nedrīkst mainīt frekvenci, uzlabot pārraides jaudu, vai mainīt sākotnējo raksturlīkni, kā arī jebkuras apstiprinātas mazjaudas radiofrekvences ierīces veiktspēju.

Mazjaudas radiofrekvences ierīces nedrīkst ietekmēt lidmašīnu drošību vai traucēt juridiskai saziņai; ja tiek atklāts, lietotājam nekavējoties jāpārtrauc ierīces izmantošanu.

Minētā juridiskā saziņa attiecas uz radio sakariem, kas tiek veikti saskaņā ar telekomunikāciju likumu. Mazjaudas radiofrekvences ierīcēm vajadzētu izturēt traucējumus, ko izraisa juridiskās saziņas vai ISM radio viļņus izstarojošās ierīces.Rekvizīti

Raksta ID: 13747. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 17. maijs. Pārskatījums: 6

Atsauksmes