Īsinājumtaustiņi programmā Microsoft Surface Hub

Attiecas uz: Windows 10

Šajā tabulā ir iekļauti programmas Microsoft Surface Hub īsinājumtaustiņi.

 Nospiediet šo taustiņu Lai veiktu šādu darbību
Windows logotipa taustiņš
Atvērt vai aizvērt sākuma izvēlni
Windows logotipa taustiņš + A
Atvērt ātrās darbības
Windows logotipa taustiņš + F
Atvērt pilnekrāna režīmu vai iziet no tā programmā, kuru lietojat
Windows logotipa taustiņš + N
Atvērt paziņojumus
Windows logotipa taustiņš + S
Atvērt Cortana vai meklēšanu
Windows logotipa taustiņš + T
Atvērt pulksteni
 Windows logotipa taustiņš + W Nosūtīt uz balto tāfeli
 Windows logotipa taustiņš + X  Apmainīt vietām sānu joslas
 Windows logotipa taustiņš + 1  Atvērt vai aizvērt zvanu rūti sānjoslā
 Windows logotipa taustiņš + 2  Atvērt vai aizvērt personu rūti sānjoslā
 Windows logotipa taustiņš + 3  Atvērt vai aizvērt ziņojumu rūti sānjoslā
 Windows logotipa taustiņš + 4  Atvērt vai aizvērt satura rūti sānjoslā
 Windows logotipa taustiņš + F6  Pārvietot tastatūras fokusu starp sānjoslām, augšējo joslu un apakšējo joslu
 Windows logotipa taustiņš + Shift + F6  Pārvietot tastatūras fokusu pretējā virzienā starp sānjoslām, augšējo joslu un apakšējo joslu
 Windows logotipa taustiņš + Tab taustiņš  Pāriet uz uzdevumu skatu
 Windows logotipa taustiņš + Backspace taustiņš  Atgriezties
 Windows logotipa taustiņš +atstarpes taustiņš  Pārslēgt ievades valodu vai tastatūru
 Windows logotipa taustiņš + Enter taustiņš  Atvērt Diktoru
 Windows logotipa taustiņš + Pluszīmes taustiņš (+)  Atvērt lupu
 Kreisais Alt + kreisais Shift + Print Screen taustiņš  Ieslēgt vai izslēgt lielu kontrastu
 F10 Ieslēgt vai izslēgt koplietošanu
Alt + Tab  Pārslēgties starp atvērtajām programmām
 Kreisais Alt + kreisais Shift + Num Lock taustiņš Ieslēgt vai izslēgt peles taustiņus
 Labā Shift taustiņa nospiešana uz astoņām sekundēm Ieslēgt vai izslēgt filtra taustiņus
 Shift taustiņš piecas reizes Ieslēgt vai izslēgt taustiņu ķēdi
 Num Lock taustiņa nospiešana uz piecām sekundēm Ieslēgt vai izslēgt pārslēgtaustiņus
 Windows logotipa taustiņš + Esc taustiņš
 Beigt sesiju

Papildu īsinājumtaustiņi