Microsoft uzņēmumu, izstrādātāju un datoru operētājsistēmu politika


Atgriešanās atbalsta nodrošināšanas cikla sākumlapā
 

Microsoft uzņēmumu, izstrādātāju un datoru operētājsistēmu politika attiecas uz daudziem pašlaik mazumtirdzniecībā vai lielapjoma licencēšanā pieejamajiem produktiem un nodrošina tālāk aprakstīto minimālo atbalstu.

 • Desmit gadus ilgs atbalsts (vismaz piecus gadus ilgs galvenais atbalsts un vismaz piecus gadus ilgs paplašinātais atbalsts) atbalstītās servisa pakotnes līmenī uzņēmējdarbības, izstrādātāju un datoru operētājsistēmas produktiem. Lai varētu saņemt atbalsta pakalpojumus, klientiem, iespējams, būs jāizvieto jaunākais atjauninājums. Detalizētu informāciju skatiet dzīves cikla datumu tabulā.
 • Vismaz piecus gadus ilgs galvenais atbalsts atbalstītās servisa pakotnes līmenī patērētāju un multivides produktiem
 • Korporācija Microsoft ir apņēmusies gādāt par produktu uzlabotu drošību. Kaut arī cenšamies likvidēt ievainojamību izstrādes laikā, programmatūras ievainojamība joprojām ir aktuāla tēma, un mums ir jābūt gataviem reaģēt ikreiz, kad šāda ievainojamība tiek konstatēta. Gādājot par maksimālu drošību, korporācija Microsoft iesaka klientiem instalēt jaunākos produktu laidienus, drošības atjauninājumus un servisa pakotnes. Jaunāko informāciju par drošības atjauninājumiem skatiet mūsu TechNet bibliotēkā. Vecāki produkti var neatbilst mūsdienu augstajām drošības prasībām. Iespējams, korporācija Microsoft nevarēs nodrošināt drošības atjauninājumus vecākiem produktiem.

Uzņēmumu, izstrādātāju un datoru operētājsistēmu, patērētāju un multivides programmatūras dzīves cikla posmi

 Atbalsta veids Galvenais atbalsts Paplašinātais atbalsts Pašpalīdzības tiešsaistes atbalsts
Pieprasījums mainīt produkta noformējumu un līdzekļus  Pieejams  Nav pieejams Piezīme4
Drošības atjauninājumi  Pieejams  Pieejams Piezīme4
Ar drošību nesaistīti atjauninājumi  Pieejams
 • Pieejams, tikai izmantojot paplašināto labojumfailu atbalstu
 • Nav pieejams datoru operētājsistēmu patērētāju produktiem
Piezīme4
Bezmaksas atbalsts1, kas nodrošināts kopā ar licenci, licencēšanas programmu2 vai citām bezmaksas atbalsta programmām  Pieejams  Nav pieejams3 Piezīme4
Maksas atbalsts (tostarp Premier un pamata atbalsts, maksājot par katru gadījumu)  Pieejams  Pieejams Piezīme4

*PIEZĪME. Uzņēmumu, izstrādātāju un datoru operētājsistēmu politika neattiecas uz visiem produktiem. Noteiktus atbalsta un apkalpošanas sākuma un beigu datumus attiecīgajam produktam varat meklēt dzīves cikla produktu datu bāzē.

Attiecas uz tālruņa un tiešsaistes atbalsta opcijām.
2 Piemēram, atbalsta gadījumi, kas nodrošināti servera produktiem, izmantojot programmu Software Assurance. 
3 Var būt pieejams ierobežots bezmaksas atbalsts (atšķiras atkarībā no produkta).
4 Piekļuve brīvi pieejamam tiešsaistes saturam, piemēram, zināšanu bāzes rakstiem, tiešsaistes produktu informācijai un tiešsaistes atbalsta tīmekļa apraidēm.
 
Galvenais atbalsts
 
Galvenais atbalsts ir pirmais produktu dzīves cikla posms. Atbalstītās servisa pakotnes līmenī produktu un pakalpojumu galvenais atbalsts ietver tālāk aprakstīto.
 • Gadījumu atbalsts (bezmaksas gadījumu atbalsts, maksas gadījumu atbalsts, atbalsts ar samaksu pēc stundas likmes, garantijas pieprasījumu atbalsts)
 • Drošības atjauninājumu atbalsts.
 • Iespēja pieprasīt ar drošību nesaistītus atjauninājumus.
PIEZĪME. Lai saņemtu šīs priekšrocības saistībā ar noteiktiem produktiem, iespējams, ir jāreģistrējas uzturēšanas programmā.
 
Paplašinātais atbalsts
 
Galvenajam atbalstam seko paplašinātā atbalsta posms attiecībā uz uzņēmumu, izstrādātāju un datoru operētājsistēmu produktiem. Atbalstītās servisa pakotnes līmenī paplašinātais atbalsts ietver tālāk aprakstīto.
 • Maksas atbalsts4
 • Drošības atjauninājumu atbalsts bez papildu maksas
 • Lai varētu saņemt ar drošību nesaistītus atjauninājumus, ir jāiegādājas paplašinātā labojumfailu atbalsta abonements (tiek piemērota arī maksa par katru labojumfailu).5

  Paplašinātais labojumfailu atbalsts nav pieejams datoru operētājsistēmu patērētāju produktiem Papildinformācija ir pieejama šeit.
PIEZĪME.
 • Korporācija Microsoft paplašinātā atbalsta posmā nepieņems pieprasījumus attiecībā uz garantijas atbalstu, noformējuma izmaiņām vai jauniem līdzekļiem.
 • Paplašinātais atbalsts nav pieejams patērētāju, patērētāju aparatūras vai multivides produktiem.
 • Lai noteiktiem produktiem varētu saņemt šīs priekšrocības, iespējams, ir nepieciešama reģistrācija uzturēšanas programmā.
4 Var būt pieejams ierobežots bezmaksas atbalsts (atšķiras atkarībā no produkta).
5 Microsoft dzīves cikla politika ļauj paplašinātā atbalsta posma laikā izveidot un plaši izplatīt noteiktus ar drošību nesaistītus atjauninājumus. Piemēram, var būt nepieciešams nodrošināt ar drošību nesaistītu atjauninājumu, kas nodrošina nepārtrauktu savienojamību un apkopi, izmantojot automātisko atjaunināšanu vai pakalpojumu Windows Server Update Service.

Pašpalīdzības tiešsaistes atbalsts

Pašpalīdzības tiešsaistes atbalsts ir pieejams visa produkta dzīves cikla laikā un vismaz 12 mēnešus pēc produkta atbalsta pārtraukšanas. Lai palīdzētu klientiem novērst izplatītākās problēmas, tiek nodrošināti Microsoft tiešsaistes zināšanu bāzes raksti, atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem, problēmu novēršanas rīki un citi resursi.

PIEZĪME. Lai saņemtu šīs priekšrocības saistībā ar noteiktiem produktiem, iespējams, ir jāreģistrējas uzturēšanas programmā.

 

Uz šajā lapā ietverto informāciju attiecas paziņojums par Microsoft politikas atrunu un izmaiņām. Periodiski atgriezieties šajā vietnē, lai pārskatītu veiktās izmaiņas.