Ceļveža lejupielādēšanas problēmu novēršana programmā Windows Media Center

Tālāk ir sniegti risinājumu izplatītām problēmām, kas var rasties, lejupielādējot ceļveža informāciju programmā Windows Media Center.

Kāpēc ceļvedis netika lejupielādēts veiksmīgi?
Kāpēc ceļveža informācija nav pareiza?
Kāpēc ceļvedī nav pieejama informācija?
Kāpēc ciparu televīzijas kanālos nav ceļveža sarakstu?
Kāpēc ceļveža saraksti neatbilst kanāliem, kurus varu saņemt?
Kas notiek, ja tiek parādīts 20., 21., 22., 23., 24., 25. vai 82. kļūdas ziņojums?
Rekvizīti

Raksta ID: 14164. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 14. sept.. Pārskatījums: 2

Atsauksmes