Diktora lasīta teksta klausīšanās

Windows 8.1

Līdzekli Diktors var startēt dažādos veidos. Daudzi lietotāji izvēlas tālāk norādītos četrus veidus.
Noskatieties video par to, kā klausīties tekstu, ko skaļi nolasa līdzeklis Diktors. (Lai skatītu titrus jūsu izvēlētajā valodā, pieskarieties vai noklikšķiniet uz pogas Slēptie titri
Aizvērt
.)

Diktors ir ekrāna lasītājs, kas nolasa ekrānā rādīto tekstu un apraksta notikumus, piemēram, kļūdu ziņojumus, lai datoru varētu lietot bez displeja.


Diktora startēšana

Līdzekli Diktors var startēt dažādos veidos. Daudzi lietotāji izvēlas tālāk norādītos četrus veidus.

 • Uz tastatūras nospiediet Windows logotipa taustiņu  + Enter.
 • Planšetdatorā vienlaikus nospiediet Windows logotipa pogu un skaļuma palielināšanas pogu.
 • Pierakstīšanās ekrāna kreisajā apakšējā stūrī pieskarieties vai noklikšķiniet uz pogas Vieglpiekļuve
  Vieglpiekļuves poga
  un izvēlieties Diktors.
 • Pavelciet uz centru no ekrāna labās malas, pieskarieties pie Iestatījumi un pēc tam pieskarieties pie Mainīt datora iestatījumus.
  (Ja izmantojat peli, norādiet uz ekrāna labo augšējo stūri, pārvietojiet peles rādītāju lejup, noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam noklikšķiniet uz Mainīt datora iestatījumus.) Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Vieglpiekļuve, pieskarieties vai noklikšķiniet uz Diktors un pēc tam pārvietojiet slīdni zem vienuma Diktors, lai to ieslēgtu.

Iziešana no līdzekļa Diktors

Arī iziet no līdzekļa Diktors var dažādos veidos. Daudzi lietotāji izvēlas šīs divas saīsnes:

 • Uz tastatūras nospiediet Windows logotipa taustiņu  + Enter.
 • Planšetdatorā vienlaikus nospiediet Windows logotipa pogu un skaļuma palielināšanas pogu.


Jauni skārienu žesti

Operētājsistēmā Windows 8.1 un Windows RT 8.1 ir iekļautas jaunas darbības, un bieži lietotām komandām ir jaunas atrašanās vietas. Tālāk ir aprakstīti daži būtiski žesti, kas nepieciešami, lai sāktu darbu.

Lietojiet šo skārienu žestuLai veiktu šādu darbību
Pavelciet uz centru no labās malas ar vienu pirkstuViedpogu atvēršana (Meklēšana, Koplietošana, Sākums, Ierīces, Iestatījumi)
Pavelciet no kreisās malas ar vienu pirkstuProgrammu pārslēgšana, fiksēšana pie malas un aizvēršana
Pavelciet no augšējās vai apakšējās malas ar vienu pirkstuLietojumprogrammu komandu, piemēram, Saglabāt, Rediģēt un Dzēst, rādīšana.


Jauni tastatūras īsinājumtaustiņi

Arī operētājsistēmā Windows 8.1 un Windows RT 8.1 ir iekļauti jauni tastatūras īsinājumtaustiņi. Tālāk ir sniegti vairāki noderīgi piemēri.

Izmantojiet šo tastatūras īsinājumtaustiņuLai veiktu šādu darbību
Windows logotipa taustiņš  + C Viedpogu atvēršana (Meklēšana, Koplietošana, Sākums, Ierīces, Iestatījumi)
Windows logotipa taustiņš  + Z Lietojumprogrammu komandu, piemēram, Saglabāt, Rediģēt un Dzēst, rādīšana.
Windows logotipa taustiņš  + punktsLietojumprogrammu fiksēšana ekrāna malā
Windows logotipa taustiņš‌  + Tab vai Alt + Tab Programmu pārslēgšana

Diktora iestatījumi

Diktora iestatījumus varat mainīt datora iestatījumu sadaļā. Lai atrastu šos iestatījumus, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Pavelciet uz centru no ekrāna labās malas, pieskarieties pie Iestatījumi un pēc tam pieskarieties pie Mainīt datora iestatījumus.
  (Ja izmantojat peli, norādiet uz ekrāna labo augšējo stūri, peles rādītāju pārvietojiet lejup, noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam noklikšķiniet uz Citi datora iestatījumi.)
 2. Pieskarieties vai noklikšķiniet uz Vieglpiekļuve un pēc tam mainiet norādītos iestatījumus.

Klausīšanās, kas ir ekrānā

 • Diktors. Izmantojiet šo slīdni, lai ieslēgtu vai izslēgtu līdzekli Diktors.
 • Līdzekļa Diktors automātiska startēšana. Varat izvēlēties, vai līdzeklis Diktors tiek startēts automātiski ikreiz, kad pierakstāties.

Balss

 • Izvēlieties balsi. Šajā nolaižamajā izvēlnē līdzeklim Diktors varat atlasīt dažādus balss tipus (ja jūsu valodā tie ir pieejami).
 • Ātrums. Ar šo slīdni varat mainīt balss ātrumu.
 • Skaņas augstums. Ar šo slīdni varat mainīt balss skaņas augstumu.

Dzirdamās skaņas

 • Lasīt vadīklu un pogu norādes. Varat izvēlēties, vai līdzeklim Diktors ir jālasa norādes par to, kā mijiedarboties ar dažādiem bieži lietojamiem vienumiem, piemēram, pogām, saitēm, sarakstu elementiem un slīdņiem.
 • Rakstzīmes, ko rakstāt. Varat izvēlēties, vai līdzeklim Diktors ir jānolasa katrs taustiņš, ko nospiežat.
 • Vārdi, ko rakstāt. Izvēlieties, vai līdzeklim Diktors ir jānolasa vārdi, ko rakstāt.
 • Samazināt citu programmu skaļumu, kad darbojas līdzeklis Diktors. Šī opcija liek citām programmām darboties klusāk, lai būtu vieglāk sadzirdēt līdzekli Diktors.
 • Atskaņot audio norādījumus. Šī opcija ieslēdz papildu skaņas, ko līdzeklis Diktors atskaņo, kad veicat noteiktas darbības.

Kursors un taustiņi

 • Iezīmēt kursoru. Ar šo opciju var rādīt vai paslēpt lodziņu, kas iezīmē līdzekļa Diktors lasīšanas vietu ekrānā.
 • Likt ievietošanas punktam sekot līdzeklim Diktors. Ar šo opciju var rādīt vai paslēpt lodziņu, kas iezīmē līdzekļa Diktors lasīšanas vietu ekrānā.
 • Aktivizēt skārientastatūras taustiņus, kad es paceļu pirkstu no tastatūras. Ja ir pieejams skārienievades režīms, varat ieslēgt šo iestatījumu, lai ātrāk rakstītu, izmantojot skārientastatūru. Izmantojot šo iestatījumu, varat vilkt, lai meklētu vienumu, un pacelt pirkstu, lai nospiestu taustiņu.

Tastatūras komandas

 Izmantojiet šo tastatūras īsinājumtaustiņu Lai veiktu šādu darbību
 Ctrl Lasīšanas pārtraukšana
 Windows logotipa taustiņš  + Enter Diktora aizvēršana
 Burtslēgs + atstarpes taustiņš Primārās darbības veikšana
 Burtslēgs + labā bultiņa Pāriešana uz nākamo vienumu
 Burtslēgs + kreisā bultiņa Pāriešana uz iepriekšējo vienumu
 Burtslēgs + augšupvērstā bultiņa Skata mainīšana
 Burtslēgs + lejupvērstā bultiņa Skata mainīšana
 Caps Lock+A Izvēršanas režīma mainīšana
 Burtslēgs+F1 Komandu saraksta rādīšana
 Burtslēgs+F2 Pašreizējā vienuma komandu parādīšana
 Burtslēgs + F3 Pārlēkšana uz rindas nākamo šūnu
 Burtslēgs+Shift+F3 Pārlēkšana uz rindas iepriekšējo šūnu
 Burtslēgs + F4 Pārlēkšana uz kolonnas nākamo šūnu
 Burtslēgs+Shift+F4 Pārlēkšana uz kolonnas iepriekšējo šūnu
 Burtslēgs + F5 Diktora lasītās rindas un kolonnas nolasīšana
 Burtslēgs + F6 Pārlēkšana uz tabulas šūnu
 Burtslēgs + F7 Pašreizējās kolonnas lasīšana
 Burtslēgs + F8 Pašreizējās rindas lasīšana
 Burtslēgs + F9 Pašreizējās kolonnas galvenes lasīšana
 Burtslēgs + F10 Pašreizējās rindas galvenes lasīšana
 Burtslēgs + F11 Skārienu režīma ieslēgšana/izslēgšana
 Burtslēgs + F12 Taustiņsitienu paziņojumu pārslēgšana
 Burtslēgs + Z Diktora atslēgas bloķēšana
 Burtslēgs + X Atslēgu padošana programmai
 Burtslēgs + V Pēdējās frāzes atkārtošana
 Burtslēgs + Page Up Balss skaļuma palielināšana
 Burtslēgs + Page Down Balss skaļuma samazināšana
 Burtslēgs + plus zīme Balss ātruma palielināšana
 Burtslēgs + mīnus zīme Balss ātruma samazināšana
 Burtslēgs + D Vienuma lasīšana
 Burtslēgs + F Vienuma lasīšanas papildopcijas
 Burtslēgs + S Pa burtiem izrunātā vienuma lasīšana vai detalizēta lasīšana japāņu vai korejiešu valodai
 Burtslēgs + W Loga lasīšana
 Burtslēgs + R Visu ietvertā apgabala vienumu lasīšana
 Burtslēgs + Q Pāriešana uz ietvertā apgabala pēdējo vienumu
 Burtslēgs + G Diktora kursora pārvietošana uz sistēmas kursoru
 Burtslēgs + T Diktora kursora pārvietošana uz rādītāju
 Burtslēgs + Tilde Iestatīt fokusu uz vienumu
 Burtslēgs + Atpakaļatkāpes taustiņš Pāriešana par vienu vienumu atpakaļ
 Burtslēgs + Insert Pāriešana uz saistīto vienumu
 Burtslēgs + M Lasīšanas sākšana
 Burtslēgs + beigu iekava Teksta lasīšana no sākuma līdz kursoram
 Caps Lock+0 (nulle) Teksta atribūtu lasīšana
 Burtslēgs + H Dokumenta lasīšana
 Burtslēgs + U Nākamās lappuses lasīšana
 Burtslēgs + Ctrl + U Pašreizējās lappuses lasīšana
 Burtslēgs + Shift + U Iepriekšējās lappuses lasīšana
 Burtslēgs + I Nākamās rindkopas lasīšana
 Burtslēgs + Ctrl + I Pašreizējās rindkopas lasīšana
 Burtslēgs + Shift + I Iepriekšējās rindkopas lasīšana
 Burtslēgs + O Nākamās rindiņas lasīšana
 Burtslēgs + Ctrl + O Pašreizējās rindiņas lasīšana
 Burtslēgs + Shift + O Iepriekšējās rindiņas lasīšana
 Burtslēgs + P Nākamā vārda lasīšana
 Burtslēgs + Ctrl + P Pašreizējā vārda lasīšana
 Burtslēgs + Shift + P Iepriekšējā vārda lasīšana
 Burtslēgs + sākuma iekava Nākamās rakstzīmes lasīšana
 Burtslēgs + Ctrl + sākuma iekava Pašreizējās rakstzīmes lasīšana
 Burtslēgs + Shift + sākuma iekava Iepriekšējās rakstzīmes lasīšana
 Burtslēgs + J Pārlēkšana uz nākamo virsrakstu
 Burtslēgs + Shift + J Pārlēkšana uz iepriekšējo virsrakstu
 Burtslēgs + K Pārlēkšana uz nākamo tabulu
 Burtslēgs + Shift + K Pārlēkšana uz iepriekšējo tabulu
 Burtslēgs + L Pārlēkšana uz nākamo saiti
 Burtslēgs + Shift + L Pārlēkšana uz iepriekšējo saiti
 Burtslēgs + Y Pāriešana uz teksta sākumu
 Burtslēgs + B Pāriešana uz teksta beigām
 Burtslēgs + C Pašreizējā datuma/laika lasīšana


Skārienkomanda

Ja lietojat jaunu datoru, kas atbalsta vismaz četrus kontaktpunktus, sava datora vadīšanai varat izmantot skārienkomandas.        

Izmantojiet šo skārienkomandu Lai veiktu šādu darbību

Pavilkšana pa kreisi/pa labi ar vienu pirkstu

Pāriešana uz nākamo vai iepriekšējo vienumu

Pavelciet augšup/lejup ar vienu pirkstu

Pārvietošanās pakāpes mainīšana

Pieskarieties vai velciet ar vienu pirkstu

Zem pirksta esošā nolasīšana

Veiciet dubultskārienu ar vienu pirkstu

Primārās darbības aktivizēšana

Veiciet trīskāršu skārienu ar vienu pirkstu

Sekundārās darbības aktivizēšana

Pavelciet pa kreisi/pa labi/uz augšu/uz leju ar diviem pirkstiem

Ritināšana

Pieskarieties ar diviem pirkstiem

Diktora veiktās lasīšanas apturēšana

Veiciet dubultskārienu ar diviem pirkstiem

Kontekstizvēlnes parādīšana

Turiet ar vienu pirkstu un pieskarieties ar otru pirkstu

Primārās darbības aktivizēšana

Turiet ar vienu pirkstu un veiciet dubultskārienu ar otru pirkstu

Sekundārās darbības aktivizēšana

Pavelciet pa kreisi/pa labi ar trīs pirkstiem

Pārvietošanās ar tabulatoru uz priekšu un atpakaļ

Pavelciet uz augšu ar trīs pirkstiem

Pašreizējā loga lasīšana

Pavelciet uz leju ar trīs pirkstiem

Interesējoša teksta lasīšanas sākšana

Pieskarieties ar trīs pirkstiem

Izvēršanas režīma mainīšana

Veiciet dubultskārienu ar trim pirkstiem

Teksta atribūtu lasīšana

Turiet nospiestu vienu pirkstu un pieskarieties ar diviem citiem pirkstiem

Vilkšanas sākšana vai papildu taustiņu opcijas

Pavelciet pa kreisi/pa labi ar četriem pirkstiem

Diktora kursora pārvietošanai, lai sāktu/beigtu vienību

Pavelciet augšup/lejup ar vienu četriem pirkstiem

Tālummaiņas ieslēgšana/izslēgšana

Pieskarieties ar četriem pirkstiem

Pašreizējā vienuma komandu parādīšana

Divreiz pieskarieties ar četriem pirkstiem

Meklēšanas režīma pārslēgšana

Trīsreiz pieskarieties ar četriem pirkstiem

Diktora komandu saraksta rādīšana


Windows 7

Operētājsistēmā Windows ir iekļauts pamata ekrāna lasītājs jeb līdzeklis Diktors, kas skaļi lasa tekstu ekrānā un apraksta dažus notikumus (piemēram, kļūdas ziņojuma parādīšanu) datora lietošanas laikā.

Līdzeklis Diktors nav pieejams visās valodās — ja tālāk norādītās darbības nedarbojas, līdzeklis Diktors izvēlētajai valodai nav pieejams.

 1. Lai atvērtu līdzekli Diktors, noklikšķiniet uz pogas Sākums
  Pogas Sākums attēls
  un pēc tam meklēšanas lodziņā ierakstiet Diktors. Rezultātu sarakstā noklikšķiniet uz Diktors
 2. Lai norādītu, kāds teksts līdzeklim Diktors jālasa, izmantojiet tastatūras īsinājumtaustiņus tālāk norādītajā tabulā.


  Izmantojiet šo tastatūras īsinājumtaustiņuLai veiktu šādu darbību
  Ctrl + Shift + EnterSaņemt informāciju par pašreizējo vienumu
  Ctrl + Shift + atstarpes taustiņšLasīt visu atlasīto logu
  Ctrl + Alt + atstarpes taustiņšLasīt vienumus, kas ir atlasīti pašreizējā logā
  Insert + Ctrl + GLasīt to vienumu aprakstu, kas tiek rādīti blakus pašlaik atlasītajam elementam
  CtrlTeksta lasīšanas apturēšana
  Insert + QPārvietot kursoru atpakaļ uz tāda iepriekšējā teksta sākumu, kam ir cits formatējums. Piemēram, kursors tiek pārvietots no vārda treknrakstā uz tā iepriekšējā vārda sākumu, kas nav treknrakstā.
  Insert + WPārvietot kursoru uz jebkura tāda turpmākā teksta sākumu, kam ir cits formatējums. Piemēram, kursors tiek pārvietots no vārda treknrakstā uz tā turpmākā vārda sākumu, kas nav treknrakstā.
  Insert + EPārvietot kursoru atpakaļ uz jebkura tāda teksta sākumu, kam ir tāds pats formatējums. Piemēram, kursors tiek pārvietots no treknrakstā rakstīta vārda vidus uz šī vārda sākumu.
  Insert + RPārvietot kursoru uz jebkura tāda teksta beigām, kam ir tāds pats formatējums. Piemēram, kursors tiek pārvietots no treknrakstā rakstīta vārda vidus uz šī vārda beigām.
  Insert + F2Atlasīt visu tekstu, kam ir tāds pats formatējums kā rakstzīmei pie kursora
  Insert + F3Lasīt pašreizējo rakstzīmi
  Insert + F4Lasīt pašreizējo vārdu
  Insert + F5Lasīt pašreizējo rindiņu
  Insert + F6Lasīt pašreizējo rindkopu
  Insert + F7Lasīt pašreizējo rindiņu
  Insert + F8Lasīt pašreizējo dokumentu


 
Skaļi lasāmā teksta izvēle
Diktora balss maiņa
Līdzekļa Diktors startēšana minimizētā formātā
Līdzekļa Diktors izslēgšana


Rekvizīti

Raksta ID: 14234. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 14. sept.. Pārskatījums: 2

Atsauksmes