Kāda veida failus var izmantot programmā Movie Maker?

Tālāk ir norādīti videofailu, fotoattēlu failu un audio failu veidi, kurus var pievienot programmā Movie Maker.

Projektu faili

Projektu failu tipi (formāts)Faila nosaukuma paplašinājumi
Windows Movie Maker projektu faili.mswmm
Movie Maker projektu faili.wlmp

Videofaili

Videofailu tipi (formāts)Faila nosaukuma paplašinājumi 
Windows Media Video (WMV) faili .wmv
Windows Media faili.asf un .wm
AVCHD faili.m2ts, .mts un .m2t
Apple QuickTime faili.mov un .qt
DV‑AVI faili.avi
Microsoft ierakstīto televīzijas pārraižu faili.dvr-ms un .wtv
MPEG‑4 filmu faili.mp4, .mov, .m4v, .3gp, .3g2 un .k3g
MPEG‑2 filmu faili.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2, .mod, .vob un .m2t
MPEG‑1 filmu faili.m1v
Kustības JPEG faili.avi un .mov

Fotoattēlu faili

Fotoattēlu failu tipi (formāts)Faila nosaukuma paplašinājumi
Apvienotās fotoekspertu grupas (Joint Photographic Experts Group — JPEG) faili.jpg, .jpeg, .jfif un .jpe
Tagu attēlu failu formāta (Tagged Image File Format — TIFF) faili.tif un .tiff
Grafikas apmaiņas formāta (Graphics Interchange Format — GIF) faili.gif
Windows bitkartes faili.bmp, .dib un .rle
Ikonu faili.ico un .icon
Portatīvā tīkla grafikas (Portable Network Graphics — PNG) faili.png
Augstas izšķirtspējas fotoattēlu faili.wdp

Audio faili

Audio failu tipi (formāts)Faila nosaukuma paplašinājumi
Windows Media Audio (WMA) faili .asf, .wm un .wma
Pulsa koda modulācijas (Pulse‑code Modulation — PCM) faili.aif, .aiff un .wav
Papildu audio kodēšanas (Advanced Audio Coding — AAC) faili.m4a
MP3 faili.mp3
Visi videofaili, ko atbalsta programma Movie Maker  


Rekvizīti

Raksta ID: 15289. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 14. sept.. Pārskatījums: 2

Atsauksmes