Tastatūras lietošana

Neatkarīgi no tā, vai rakstāt vēstuli vai aprēķināt skaitliskus datus, tastatūra ir galvenais līdzeklis informācijas ievadīšanai datorā. Bet vai zinājāt, ka tastatūru var izmantot arī datora vadīšanai? Apgūstot dažas vienkāršas tastatūras komandas (instrukcijas datoram), varat strādāt efektīvāk.

Taustiņu izkārtojums

Tastatūras taustiņi var būt sadalīti vairākās grupās atbilstoši to funkcijai.

 • Rakstīšanas (burtciparu) taustiņi. Šie taustiņi ietver tradicionālajās rakstāmmašīnās izmantotos burtu, skaitļu, pieturzīmju un simbolu taustiņus.
 • Vadības taustiņi. Šie taustiņi tiek lietoti atsevišķi vai kombinācijā ar citiem taustiņiem, lai veiktu noteiktas darbības. Visbiežāk izmantotie vadības taustiņi ir Ctrl, Alt, Windows logotipa taustiņš
  Windows logotipa taustiņa attēls
  un Esc.
 • Funkciju taustiņi. Funkciju taustiņus izmanto noteiktu uzdevumu veikšanai. Tie ir apzīmēti ar F1, F2, F3 un tā tālāk — līdz F12. Šo taustiņu funkcionalitāte dažādās programmās atšķiras.
 • Navigācijas taustiņi. Šos taustiņus izmanto, lai pārvietotos dokumentos vai tīmekļa lapās un rediģētu tekstu. Tie ietver bulttaustiņus, taustiņus Home, End, Page Up, Page Down, Delete un Insert.
 • Cipartastatūra. Cipartastatūra ir parocīga ātrai skaitļu ievadīšanai. Taustiņi ir sagrupēti vienā blokā tāpat kā parastajā kalkulatorā vai skaitļošanas mašīnā.
Tālāk esošajā attēlā parādīts, kā šie taustiņi ir izkārtoti tipiskā tastatūrā. Jūsu tastatūras izkārtojums var atšķirties.

Tastatūras attēls, kurā redzami taustiņu tipi
 


Teksta rakstīšana

Vienmēr, kad kaut kas ir jāieraksta programmā, e-pasta ziņojumā vai tekstlodziņā, tiek parādīta mirgojoša vertikāla līnija (
Kursora attēls
 ), ko dēvē par kursoru vai ievietošanas punktu. Tas norāda vietu, kur jāsākas tekstam, ko rakstīsit. Kursoru var pārvietot, noklikšķinot ar peli vajadzīgajā vietā vai lietojot navigācijas taustiņus (skatiet šī raksta sadaļu “Navigācijas taustiņu lietošana”).

Papildus burtiem, skaitļiem, pieturzīmēm un simboliem pie rakstīšanas taustiņiem pieder arī taustiņi Shift, Caps Lock, Tab, Enter, atstarpes taustiņš un Backspace (atpakaļatkāpes) taustiņš.


Taustiņa nosaukums Lietošana

Shift

Nospiediet taustiņu Shift kopā ar kādu burtu, lai ievadītu lielo burtu. Nospiediet taustiņu Shift kopā ar citu taustiņu, lai ievadītu šī taustiņa augšējā daļā redzamo simbolu.

Caps Lock

Nospiediet taustiņu Caps Lock vienreiz, lai visi burti tiktu ievadīti kā lielie burti. Nospiediet taustiņu Caps Lock vēlreiz, lai izslēgtu šo funkciju. Tastatūrai var būt indikators, kas norāda, vai funkcija Caps Lock ir ieslēgta.

Tab

Nospiediet taustiņu Tab, lai pārvietotu kursoru vairākas atstarpes uz priekšu. Taustiņu Tab varat arī nospiest, lai pārvietotos uz nākamo tekstlodziņu veidlapā.

Enter

Nospiediet taustiņu Enter, lai pārvietotu kursoru uz nākamās rindas sākumu. Dialoglodziņā nospiediet taustiņu Enter, lai atlasītu iezīmēto pogu.

Atstarpes taustiņš

Nospiediet atstarpes taustiņu, lai pārvietotu kursoru par vienu atstarpi uz priekšu.

Backspace

Nospiediet taustiņu Backspace, lai dzēstu pirms kursora esošo rakstzīmi vai atlasīto tekstu.


Īsinājumtaustiņu lietošana

Izmantojot īsinājumtaustiņus, ar tastatūras palīdzību var paveikt darbības. Tos dēvē par īsinājumtaustiņiem, jo tie palīdz strādāt ātrāk. Gandrīz visas darbības un komandas, kuras var paveikt ar peli, ir paveicamas ātrāk, izmantojot vienu vai vairākus tastatūras taustiņus.

Palīdzības tēmās pluszīme (+) starp diviem vai vairākiem taustiņiem norāda, ka šie taustiņi ir jānospiež kopā. Piemēram, Ctrl + A nozīmē, ka vispirms jānospiež un jātur nospiests taustiņš Ctrl un pēc tam jānospiež taustiņš A. Ctrl + Shift + A nozīmē, ka vispirms jānospiež un jātur nospiesti taustiņi Ctrl un Shift un pēc tam jānospiež taustiņš A.


Programmu saīšņu atrašana

Lielākajā daļā programmu darbības var paveikt, izmantojot tastatūru. Lai skatītu, kādas komandas var izpildīt ar īsinājumtaustiņiem, atveriet izvēlni. Saīsnes (ja tādas ir pieejamas) ir parādītas blakus izvēlnes vienumiem.

Picture of the Edit menu in Notepad showing keyboard shortcuts next to menu commands
 
Īsinājumtaustiņi ir redzami blakus izvēlnes vienumiem.


Izvēļņu, komandu un opciju izvēle

Izmantojot tastatūru, var atvērt izvēlnes un izvēlēties komandas un citas opcijas. Programmā, kurā ir izvēlnes ar pasvītrotiem burtiem, nospiediet taustiņu Alt un pasvītrotu burtu, lai atvērtu atbilstošo izvēlni. Nospiediet pasvītroto burtu izvēlnes vienumā, lai izvēlētos attiecīgo komandu. Programmās, kurās tiek izmantota lente, piemēram, programmā Molberts un Bloknots, nospiežot taustiņu Alt, nospiežamais burts tiek pārklāts (nevis pasvītrots).

Programmas Molberts izvēlnes attēls, kurā redzami pasvītroti burti izvēļņu komandās
 
Nospiediet Alt + F, lai atvērtu izvēlni Fails, pēc tam nospiediet D, lai izvēlētos komandu Drukāt.

Šis paņēmiens darbojas arī dialoglodziņos. Ja redzat pasvītrotu burtu, kas pievienots opcijai dialoglodziņā, varat izvēlēties šo opciju, nospiežot taustiņu Alt un pasvītroto burtu.

Noderīgas saīsnes

Tālāk esošajā tabulā ir norādīti daži noderīgākie īsinājumtaustiņi. Detalizētāku sarakstu skatiet rakstā Īsinājumtaustiņi
Nospiediet Lai veiktu šādu darbību

Windows logotipa taustiņš

Windows logotipa taustiņa attēls
 

Atvērt sākuma izvēlni

Alt + Tab

Pārslēgties starp atvērtajām programmām vai logiem

Alt + F4

Aizvērt aktīvo vienumu vai iziet no aktīvās programmas

Ctrl+S

Saglabāt pašreizējo failu vai dokumentu (darbojas lielākajā daļā programmu)

Ctrl + C

Kopēt atlasīto vienumu

Ctrl + X

Izgriezt atlasīto vienumu

Ctrl + V

Ielīmēt atlasīto vienumu

Ctrl + Z

Atsaukt darbību

Ctrl + A

Atlasīt visus vienumus dokumentā vai logā

F1

Rādīt programmas vai Windows palīdzību

Windows logotipa taustiņš 

Windows logotipa taustiņa attēls
 + F1

Rādīt Windows palīdzību un atbalstu

Esc

Atcelt pašreizējo uzdevumu
Lietojumprogrammas taustiņš Atvērt izvēlni ar komandām, kas ir saistītas ar atlases veikšanu programmā. Tas pats rezultāts tiek iegūts, ja uz atlases noklikšķina ar peles labo pogu.

Navigācijas taustiņu lietošana

Ar navigācijas taustiņu palīdzību varat pārvietot kursoru, pārvietoties dokumentos un tīmekļa lapās, kā arī rediģēt tekstu. Tālāk esošajā tabulā ir uzskaitītas dažas bieži izmantotas šo taustiņu funkcijas.


Nospiediet Lai veiktu šādu darbību

Kreisā bultiņa, labā bultiņa, augšupvērstā bultiņa un lejupvērstā bultiņa

Pārvietot kursoru vai atlasi par vienu atstarpi vai rindu bultiņas virzienā vai ritināt tīmekļa lapu bultiņas virzienā

Home

Pārvietot kursoru uz rindas beigām vai tīmekļa lapas augšpusi

End

Pārvietot kursoru uz rindas beigām vai tīmekļa lapas apakšā

Ctrl + Home

Pārvietoties uz dokumenta sākumu

Ctrl + End

Pārvietoties uz dokumenta apakšdaļu

Page Up

Pārvietot kursoru vai lapu par vienu ekrānu uz augšu

Page Down

Pārvietot kursoru vai lapu par vienu ekrānu uz leju

Delete

Dzēst pēc kursora esošo rakstzīmi vai atlasīto tekstu; operētājsistēmā Windows dzēst atlasīto vienumu un pārvietot to uz atkritni

Insert

Ieslēgt vai izslēgt ievietošanas režīmu. Kad ievietošanas režīms ir ieslēgts, rakstītais teksts tiek ievietots pie kursora. Kad ievietošanas režīms ir izslēgts, rakstītais teksts aizstāj esošās rakstzīmes.


Cipartastatūras lietošana

Cipartastatūrā, līdzīgi kā kalkulatorā vai skaitļošanas mašīnā, ir izkārtoti cipari no 0 līdz 9, aritmētiskie operatori “+”(saskaitīšana), “–” (atņemšana), “*” (reizināšana) un “/” (dalīšana), kā arī decimālzīme. Šīs rakstzīmes, protams, tastatūrā ir dublētas citur, taču cipartastatūras izkārtojums ļauj ātri ar vienu roku ievadīt skaitliskos datus vai matemātiskās darbības.

Cipartastatūras attēls
 
Cipartastatūra

Lai izmantotu cipartastatūru skaitļu ievadīšanai, nospiediet taustiņu Num Lock. Lielākajā daļā tastatūru indikators norāda, vai taustiņš Num Lock ir ieslēgts. Kad taustiņš Num Lock ir izslēgts, cipartastatūra darbojas kā otrs navigācijas taustiņu komplekts (šīs funkcijas ir norādītas uz taustiņiem blakus cipariem vai simboliem).

Cipartastatūru var lietot, lai veiktu vienkāršus aprēķinus ar kalkulatoru.
 
Darbs ar kalkulatoru, izmantojot cipartastatūru

Trīs īpašie taustiņi

Iepriekš tika aplūkoti gandrīz visi taustiņi, kurus jums, iespējams, būs jālieto. Bet patiesi zinātkārajiem ir iespēja iepazīties ar trīs noslēpumainākajiem tastatūras taustiņiem: PrtScn, Scroll Lock un Pause/Break.

PrtScn (jeb Print Screen)

Agrāk šis taustiņš veica savā nosaukumā ietverto funkciju — tas nosūtīja pašreizējo teksta ekrānu uz printeri. Mūsdienās, nospiežot taustiņu PrtScn, tiek uzņemts visa ekrāna attēls (ekrānuzņēmums), un tas tiek kopēts datora atmiņas starpliktuvē. Pēc tam to var ielīmēt (Ctrl + V) programmā Microsoft Molberts vai citā programmā, un, ja vēlaties, izdrukāt to no šīs programmas.

Mazāk skaidra ir SYS RQ nozīme, kas dažās tastatūrās atrodas uz viena taustiņa ar PrtScn. Vēsturiski SYS RQ bija paredzēts kā “sistēmas pieprasījums”, taču operētājsistēmā Windows šī komanda nav iespējota.

ScrLk (jeb Scroll Lock)

Lielākajā daļā programmu pēc taustiņa Scroll Lock nospiešanas netiek veikta nekāda darbība. Dažās programmas, nospiežot Scroll Lock, tiek mainīta bulttaustiņu un taustiņu Page Up un Page Down darbība; nospiežot šo taustiņus, dokuments tiek ritināts, nemainot kursora vai atlases pozīciju. Iespējams, jūsu tastatūrā ir indikators, kas norāda, vai ir ieslēgts taustiņš Scroll Lock.

Pause/Break

Šis taustiņš tiek izmantots retos gadījumos. Dažās vecākās programmās, nospiežot šo taustiņu, programma tiek pauzēta, vai, nospiežot to kopā Ctrl, apturēta tās darbība.

Citi taustiņi

Dažās mūsdienu tastatūrās ir iekļauti “karstie taustiņi” jeb pogas, kas, vienreiz tās nospiežot, sniedz ātru piekļuvi programmām, failiem un komandām. Citos modeļos ir pieejamas skaļuma vadīklas, ritināšanas ritenīši, tālummaiņas ritenīši un citi sīkrīki. Lai iegūtu papildinformāciju par šiem līdzekļiem, skatiet kopā ar tastatūru vai datoru nodrošināto informāciju vai apmeklējiet ražotāja tīmekļa vietni.

Padomi drošai tastatūras lietošanai

Pareiza tastatūras lietošana var palīdzēt izvairīties no sāpēm, plaukstu locītavu, plaukstu un roku savainošanas, īpaši, ja dators jālieto bieži. Tālāk ir sniegti daži ieteikumi, kas palīdzēs izvairīties no problēmām.

 • Novietojiet tastatūru vienā līmenī ar elkoņiem. Roku augšējām daļām ir jābūt atslābinātām.
 • Novietojiet tastatūru pa vidu sev priekšā. Ja tastatūrai ir cipartastatūra, atstarpes taustiņu var izmantot kā centrējuma punktu.
 • Rakstiet, mainot plaukstu un plaukstu locītavu atrašanās vietu virs tastatūras, lai attālo taustiņu sasniegšanai nebūtu jāizstiepj pirksti, bet varētu izmantot visu roku.
 • Rakstīšanas laikā neatbalstiet delnas vai plaukstu locītavas uz kādas virsmas. Ja tastatūrai ir plaukstu balsts, lietojiet to vienīgi rakstīšanas pārtraukumos.
 • Rakstīšanas laikā viegli pieskarieties taustiņiem un plaukstu locītavas turiet taisni izstieptas.
 • Kad nerakstāt, atpūtiniet rokas un plaukstas.
 • Ik pēc 15–20 minūtēm īsu brīdi atpūtieties no datora.
Rekvizīti

Raksta ID: 17073. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 14. sept.. Pārskatījums: 3

Atsauksmes