Mājas grupa: no sākuma līdz beigām

Windows 10

Kas ir mājas grupa?

Mājas grupa ir mājas tīklā esošu datoru grupa, kur varat koplietot failus un printerus. Mājas grupas izmantošana nodrošina vienkāršāku koplietošanu. Jūs varat koplietot attēlus, mūziku, videoklipus, dokumentus un printerus ar citiem lietotājiem mājas tīklā.

Jūs varat paaugstināt mājas grupas drošības līmeni, izmantojot paroli, kuru jebkurā laikā varat mainīt. Citi jūsu kopīgotos failus var rediģēt vienīgi tad, ja esat piešķīris viņiem atbilstošu atļauju.

Pēc mājas grupas izveides vai pievienošanās citas personas izveidotai mājas grupai varat atlasīt koplietojamās bibliotēkas (piemēram, Mani attēli vai Mani dokumenti). Var noņemt koplietošanas atļauju noteiktiem failiem vai mapēm, kā arī vēlāk varat piešķirt koplietošanas atļauju papildu bibliotēkām.

Mājas grupa ir pieejama sistēmā Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1 un Windows 7. Ja izmantojat datoru, kurā darbojas operētājsistēma Windows RT 8.1, varat pievienoties mājas grupai, bet nevarat izveidot mājas grupu vai koplietot saturu ar mājas grupu. Ja izmantojat izdevumu Windows 7 Starter un Windows 7 Home Basic, varat pievienoties mājas grupai, bet nevarat tādu izveidot.

Mājas grupas izveide

 1. Atveriet mājas grupu, uzdevumjoslas meklēšanas lodziņā ierakstot mājas grupa un pēc tam atlasot vienumu Mājas grupa.
 2. Atlasiet vienumu Izveidot mājas grupu > Tālāk.
 3. Atlasiet bibliotēkas un ierīces, ko vēlaties koplietot ar šo mājas grupu, un pēc tam atlasiet vienumu Tālāk.
 4. Tiek parādīta parole — izdrukājiet vai pierakstiet to. Šī parole jums būs nepieciešama, lai mājas grupai pievienotu citus datorus.
 5. Atlasiet vienumu Pabeigt.

Kad esat izveidojis mājas grupu, tai var pievienoties citi attiecīgajā tīklā esošie datori, kuros darbojas operētājsistēma Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1 vai Windows 7.

Citu datoru pievienošana mājas grupai

Kad kāds jūsu tīklā ir izveidojis mājas grupu, nākamā darbība ir pievienošanās tai. Jums būs nepieciešama mājas grupas parole, kuru varat saņemt no jebkuras mājas grupas dalībnieka. Mājas grupā tiks iekļauti visi lietotāju konti, izņemot viesa kontu. Katra persona kontrolē piekļuvi savām bibliotēkām.

Lai pievienotos mājas grupai, datorā, kuru vēlaties pievienot mājas grupai, veiciet šādas darbības:

 1. Atveriet mājas grupu, uzdevumjoslas meklēšanas lodziņā ierakstot mājas grupa un pēc tam atlasot vienumu Mājas grupa.
 2. Atlasiet vienumu Pievienoties tūlīt > Tālāk.
 3. Atlasiet bibliotēkas un ierīces, ko vēlaties koplietot ar šo mājas grupu, un pēc tam atlasiet vienumu Tālāk.
 4. Lodziņā ierakstiet mājas grupas paroli un pēc tam atlasiet vienumu Tālāk.
 5. Atlasiet vienumu Pabeigt.

Mājas grupas failu atrašana

Jūsu mājas grupā iekļautie datori tiks rādīti programmā Failu pārlūks.

Lai piekļūtu citu mājas grupas datoru koplietotajām bibliotēkām

 1. Atveriet programmu Failu pārlūks, uzdevumjoslas meklēšanas lodziņā ierakstot failu pārlūks un pēc tam atlasot vienumu Failu pārlūks.
 2. Sadaļā Mājas grupa atlasiet tās personas lietotāja konta nosaukumu, kuras bibliotēkas vēlaties atvērt.
 3. Failu sarakstā veiciet dubultskārienu vai dubultklikšķi uz bibliotēkas, kuru vēlaties atvērt, un pēc tam uz vajadzīgā faila vai mapes.

Bibliotēku un ierīču koplietošana un koplietošanas pārtraukšana

Kad esat izveidojis mājas grupu vai pievienojies tai, varat atlasīt bibliotēkas un ierīces, kuras vēlaties koplietot ar citiem lietotājiem šajā mājas grupā. Bibliotēkas sākotnēji tiek kopīgotas ar lasīšanas piekļuvi. Tas nozīmē, ka citi lietotāji tās var skatīt vai klausīties bibliotēku saturu, bet nevar mainīt tajās esošos failus. Piekļuves līmeni jebkurā brīdī varat pielāgot, kā arī no koplietošanas varat izslēgt noteiktus failus un mapes.

Koplietojamās bibliotēkas un ierīces redz tikai mājas grupā iekļautās personas. Bibliotēkas, ierīces vai atsevišķus failus un mapes varat izvēlēties koplietot ar noteiktiem mājas grupas dalībniekiem vai arī visiem lietotājiem.

Lai koplietotu ierīces un veselas bibliotēkas

 1. Atveriet mājas grupu, uzdevumjoslas meklēšanas lodziņā ierakstot mājas grupa un pēc tam atlasot Mājas grupa.
 2. Atlasiet vienumu Mainīt saturu, ko koplietojat ar šo mājas grupu.
 3. Atlasiet bibliotēkas un ierīces, ko vēlaties koplietot ar šo mājas grupu, un pēc tam atlasiet vienumu Tālāk > Pabeigt.

Lai koplietotu atsevišķus failus vai mapes

 1. Atveriet programmu Failu pārlūks, uzdevumjoslas meklēšanas lodziņā ierakstot failu pārlūks un pēc tam atlasot vienumu Failu pārlūks.
 2. Atlasiet nepieciešamo vienumu un pēc tam atlasiet cilni Koplietot.
 3. Grupā Koplietot ar izvēlieties kādu opciju. Iestatījuma Koplietot ar opcijas ir atkarīgas no tā, vai jūsu datoram ir izveidots savienojums ar tīklu un kāda veida tīkls tas ir.
  • Lai koplietotu vienumus ar konkrētu personu, izvēlieties šīs personas kontu.
  • Lai koplietotu ar visiem savas mājas grupas dalībniekiem, izvēlieties vienu no opcijām Mājas grupa. (Atlasiet bibliotēkas, kuras koplietot ar visiem jūsu mājas grupas dalībniekiem, atverot sadaļu Mājas grupa.)
  • Lai failu vai mapi neļautu koplietot ne ar vienu dalībnieku, atlasiet cilni Koplietot un pēc tam atlasiet vienumu Apturēt koplietošanu.
  • Lai failam vai mapei mainītu piekļuves līmeni, atlasiet cilni Koplietot un pēc tam atlasiet Mājas grupa (skatīt) vai Mājas grupa (skatīt un rediģēt).
  • Ja vēlaties koplietot kādu atrašanās vietu, piemēram, disku vai sistēmas mapi, atlasiet opciju Papildu koplietošana.

Printera koplietošana

Printerus, kas ir pievienoti ar USB kabeli, var koplietot ar mājas grupu. Pēc printera kopīgošanas tam var piekļūt no jebkuras programmas dialoglodziņa Drukāšana gluži kā printerim, kurš ir tieši savienots ar jūsu datoru.

Lai printeri koplietotu ar mājas grupu vai pārtrauktu tā koplietošanu

 1. Atveriet mājas grupu, uzdevumjoslas meklēšanas lodziņā ierakstot mājas grupa un pēc tam atlasot Mājas grupa.
 2. Atlasiet vienumu Mainīt saturu, ko koplietojat ar šo mājas grupu.
 3. Blakus vienumam Ierīces un printeri atlasiet Koplietots vai Netiek koplietots (pēc noklusējuma šī vērtība ir Koplietots).
 4. Atlasiet vienumu Tālāk > Pabeigt.

Lai drukātu ar mājas grupas printeri

Atveriet izvēlni Drukāt tajā programmā, no kuras vēlaties drukāt (piemēram, programmā Microsoft Word), atlasiet mājas grupas printeri un pēc tam atlasiet vienumu Drukāt.

Mājas grupas iestatījumu mainīšana, ja tas ir nepieciešams

Jebkurā brīdī pēc savas mājas grupas iestatīšanas varat mainīt iestatījumus, veicot šādas darbības:

 1. Atveriet mājas grupu, uzdevumjoslas meklēšanas lodziņā ierakstot mājas grupa un pēc tam atlasot Mājas grupa.
 2. Atlasiet nepieciešamos iestatījumus.

Jūs varat mainīt šādus iestatījumus:

Iestatījums Apraksts
Mainīt saturu, ko koplietojat ar šo mājas grupu Atlasiet bibliotēkas, printerus un ierīces, ko vēlaties koplietot ar šo mājas grupu.
Manu koplietoto saturu atļaut atskaņot visām ierīcēm šajā tīklā, piemēram, televizoriem un spēļu konsolēm

Izmantojiet šo iestatījumu, lai saturu koplietotu ar visām ierīcēm savā tīklā. Piemēram, varat koplietot attēlus ar ciparu attēla rāmi vai koplietot mūziku ar tīkla multivides atskaņotāju.


Skatīt vai drukāt mājas grupas paroli Skatiet savas mājas grupas paroli. Ja kāds cits vēlas pievienoties mājas grupai, dariet tam zināmu šo paroli.
Mainīt paroli Mainiet mājas grupas paroli. Visos pārējos jūsu mājas grupā iekļautajos datoros būs nepieciešams ierakstīt jūsu ģenerēto jauno paroli.
Atstāt mājas grupu Atstājiet savu mājas grupu. Mājas grupu nevar izdzēst, bet, ja to pametīs visi tās dalībnieki, šīs mājas grupas vairs nebūs. Pēc tam varat iestatīt jaunu mājas grupu, ja vēlaties.
Mainīt koplietošanas papildu iestatījumus Mainiet tīkla noteikšanu, failu un printeru koplietošanu, mājas grupas savienojumu un papildu drošības opcijas.
Palaist mājas grupas problēmu risinātāju Novērsiet mājas grupas problēmas.

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Kas ir mājas grupa?

Mājas grupa ir mājas tīklā esošu datoru grupa, kur varat koplietot failus un printerus. Mājas grupas izmantošana nodrošina vienkāršāku koplietošanu. Jūs varat koplietot attēlus, mūziku, videoklipus, dokumentus un printerus ar citiem lietotājiem mājas tīklā.

Jūs varat paaugstināt mājas grupas drošības līmeni, izmantojot paroli, kuru jebkurā laikā varat mainīt. Citi jūsu kopīgotos failus var rediģēt vienīgi tad, ja esat piešķīris viņiem atbilstošu atļauju.

Pēc mājas grupas izveides vai pievienošanās citas personas izveidotai mājas grupai varat atlasīt koplietojamās bibliotēkas (piemēram, Mani attēli vai Mani dokumenti). Var noņemt koplietošanas atļauju noteiktiem failiem vai mapēm, kā arī vēlāk varat piešķirt koplietošanas atļauju papildu bibliotēkām.

Mājas grupa ir pieejama sistēmā Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 un Windows 7. Ja izmantojat datoru, kurā darbojas operētājsistēma Windows RT 8.1, varat pievienoties mājas grupai, bet nevarat izveidot mājas grupu vai koplietot saturu ar mājas grupu. Ja izmantojat izdevumu Windows 7 Starter un Windows 7 Home Basic, varat pievienoties mājas grupai, bet nevarat tādu izveidot.

Mājas grupas izveide

Datorā instalējot sistēmu Windows 8.1 vai Windows RT 8.1, mājas grupa tiek izveidota automātiski. Ja jūsu mājas tīklā jau ir mājas grupa, varat tai pievienoties.

Lai izveidotu mājas grupu

 1. Atveriet mājas grupu, pavelkot uz centru no ekrāna labās malas, pieskaroties vienumam Iestatījumi (vai, ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna apakšējo labo stūri, peles rādītāju pārvietojiet uz augšu un pēc tam noklikšķiniet uz Iestatījumi), pieskaroties vienumam Mainīt datora iestatījumus vai noklikšķinot uz tā, pēc tam pieskaroties vienumam Tīkls vai noklikšķinot uz tā, un pēc tam pieskaroties vienumam Mājas grupa vai noklikšķinot uz tā.
 2. Pieskarieties vienumam Izveidot vai noklikšķiniet uz tā.
 3. Atlasiet bibliotēkas un ierīces, ko vēlaties koplietot ar šo mājas grupu.

Kad esat izveidojis mājas grupu, tai var pievienoties jūsu tīklā esošie datori, kuros darbojas sistēma Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 vai Windows 7.

Citu datoru pievienošana mājas grupai

Kad kāds jūsu tīklā ir izveidojis mājas grupu, nākamā darbība ir pievienošanās tai. Jums būs nepieciešama mājas grupas parole, kuru varat saņemt no jebkuras mājas grupas dalībnieka. Mājas grupā tiks iekļauti visi lietotāju konti, izņemot viesa kontu. Katra persona kontrolē piekļuvi savām bibliotēkām.

Lai pievienotos mājas grupai, datorā, kuru vēlaties pievienot mājas grupai, veiciet šādas darbības:

 1. Atveriet mājas grupu, pavelkot uz centru no ekrāna labās malas, pieskaroties vienumam Iestatījumi (vai, ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna apakšējo labo stūri, peles rādītāju pārvietojiet uz augšu un pēc tam noklikšķiniet uz Iestatījumi), pieskaroties vienumam Mainīt datora iestatījumus vai noklikšķinot uz tā, pēc tam pieskaroties vienumam Tīkls vai noklikšķinot uz tā, un pēc tam pieskaroties vienumam Mājas grupa vai noklikšķinot uz tā.
 2. Ievadiet mājas grupas paroli un pēc tam pieskarieties vienumam Pievienoties vai noklikšķiniet uz tā.

 3. Atlasiet bibliotēkas un ierīces, ko vēlaties koplietot ar šo mājas grupu.
 4. Ja tīkla ierīcēm, piemēram, televizoriem un spēļu konsolēm, vēlaties atļaut atskaņot jūsu koplietoto saturu, pieskarieties vadīklai sadaļā Multivides ierīces vai noklikšķiniet uz tās.

Mājas grupas failu atrašana

Jūsu mājas grupā iekļautie datori tiks rādīti programmā Failu pārlūks.

Lai piekļūtu citu mājas grupas datoru koplietotajām bibliotēkām

 1. Atveriet failu pārlūku, pavelkot uz centru no ekrāna labās malas, pieskaroties vienumam Meklēt (vai, ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna labo augšējo stūri, peles rādītāju pārvietojiet uz leju un pēc tam noklikšķiniet uz Meklēt), meklēšanas lodziņā ievadot Failu pārlūks un pēc tam pieskaroties vienumam Failu pārlūks vai noklikšķinot uz tā.
 2. Sadaļā Mājas grupa pieskarieties tās personas lietotāja konta nosaukumam, kuras bibliotēkas vēlaties atvērt, vai noklikšķiniet uz tā.
 3. Failu sarakstā veiciet dubultskārienu vai dubultklikšķi uz bibliotēkas, kuru vēlaties atvērt, un pēc tam uz vajadzīgā faila vai mapes.

Bibliotēku un ierīču koplietošana un koplietošanas pārtraukšana

Kad esat izveidojis mājas grupu vai pievienojies tai, varat atlasīt bibliotēkas un ierīces, kuras vēlaties koplietot ar citiem lietotājiem šajā mājas grupā. Bibliotēkas sākotnēji tiek kopīgotas ar lasīšanas piekļuvi. Tas nozīmē, ka citi lietotāji tās var skatīt vai klausīties bibliotēku saturu, bet nevar mainīt tajās esošos failus. Piekļuves līmeni jebkurā brīdī varat pielāgot, kā arī no koplietošanas varat izslēgt noteiktus failus un mapes.

Koplietojamās bibliotēkas un ierīces redz tikai mājas grupā iekļautās personas. Bibliotēkas, ierīces vai atsevišķus failus un mapes varat izvēlēties koplietot ar noteiktiem mājas grupas dalībniekiem vai arī visiem lietotājiem.

Lai koplietotu ierīces un veselas bibliotēkas

 1. Atveriet mājas grupu, pavelkot uz centru no ekrāna labās malas, pieskaroties vienumam Iestatījumi (vai, ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna apakšējo labo stūri, peles rādītāju pārvietojiet uz augšu un pēc tam noklikšķiniet uz Iestatījumi), pieskaroties vienumam Mainīt datora iestatījumus vai noklikšķinot uz tā, pēc tam pieskaroties vienumam Tīkls vai noklikšķinot uz tā, un pēc tam pieskaroties vienumam Mājas grupa vai noklikšķinot uz tā.
 2. Atlasiet bibliotēkas un ierīces, ko vēlaties koplietot ar šo mājas grupu.

Lai koplietotu atsevišķus failus vai mapes

 1. Atveriet failu pārlūku, pavelkot uz centru no ekrāna labās malas, pieskaroties vienumam Meklēt (vai, ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna labo augšējo stūri, peles rādītāju pārvietojiet uz leju un pēc tam noklikšķiniet uz Meklēt), meklēšanas lodziņā ievadot Failu pārlūks un pēc tam pieskaroties vienumam Failu pārlūks vai noklikšķinot uz tā.
 2. Atlasiet vienumu, un pēc tam pieskarieties cilnei Koplietot vai noklikšķiniet uz tās.
 3. Grupā Koplietot ar izvēlieties kādu opciju. Iestatījuma Koplietot ar opcijas ir atkarīgas no tā, vai jūsu datoram ir izveidots savienojums ar tīklu un kāda veida tīkls tas ir.
  • Lai koplietotu vienumus ar konkrētu personu, izvēlieties šīs personas kontu.
  • Lai koplietotu ar visiem savas mājas grupas dalībniekiem, izvēlieties vienu no opcijām Mājas grupa. Lai atlasītu bibliotēkas koplietošanai ar visiem jūsu mājas grupas dalībniekiem, pavelciet no ekrāna labās malas, pieskarieties Iestatījumi un pēc tam pieskarieties Citi datora iestatījumi. (Ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna labo augšējo stūri, peles rādītāju pārvietojiet uz leju, noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam noklikšķiniet uz Citi datora iestatījumi.) Pēc tam pieskarieties vienumam Mājas grupa vai noklikšķiniet uz tā.
  • Lai failu vai mapi neļautu koplietot ne ar vienu dalībnieku, pieskarieties cilnei Koplietot vai noklikšķiniet uz tās un pēc tam pieskarieties vienumam Apturēt koplietošanu vai noklikšķiniet uz tā.
  • Lai failam vai mapei mainītu piekļuves līmeni, pieskarieties vai noklikšķiniet uz cilnes Koplietošana un atlasiet Mājas grupa (skatīt) vai Mājas grupa (skatīt un rediģēt).
  • Ja vēlaties koplietot kādu atrašanās vietu, piemēram, disku vai sistēmas mapi, izmantojiet opciju Papildu koplietošana.

Printera koplietošana

Printerus, kas ir pievienoti ar USB kabeli, var koplietot ar mājas grupu. Pēc printera kopīgošanas tam var piekļūt no jebkuras programmas dialoglodziņa Drukāšana gluži kā printerim, kurš ir tieši savienots ar jūsu datoru.

Lai savu printeri koplietotu ar mājas grupu

 1. Atveriet mājas grupu, pavelkot uz centru no ekrāna labās malas, pieskaroties vienumam Iestatījumi (vai, ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna apakšējo labo stūri, peles rādītāju pārvietojiet uz augšu un pēc tam noklikšķiniet uz Iestatījumi), pieskaroties vienumam Mainīt datora iestatījumus vai noklikšķinot uz tā, pēc tam pieskaroties vienumam Tīkls vai noklikšķinot uz tā, un pēc tam pieskaroties vienumam Mājas grupa vai noklikšķinot uz tā.
 2. Pieskarieties vadīklai vai noklikšķiniet uz tās, lai koplietotu printerus un ierīces.

Lai drukātu ar mājas grupas printeri

Atveriet programmas, no kuras vēlaties drukāt, izvēlni Drukāt, atlasiet mājas grupas printeri un pēc tam pieskarieties vai noklikšķiniet uz Drukāt.

Mājas grupas iestatījumu mainīšana, ja tas ir nepieciešams

Jebkurā brīdī pēc savas mājas grupas iestatīšanas varat mainīt iestatījumus, veicot šādas darbības:

 1. Atveriet mājas grupu, pavelkot uz centru no ekrāna labās malas, pieskaroties vienumam Iestatījumi (vai, ja lietojat peli, norādiet uz ekrāna apakšējo labo stūri, peles rādītāju pārvietojiet uz augšu un pēc tam noklikšķiniet uz Iestatījumi), pieskaroties vienumam Mainīt datora iestatījumus vai noklikšķinot uz tā, pēc tam pieskaroties vienumam Tīkls vai noklikšķinot uz tā, un pēc tam pieskaroties vienumam Mājas grupa vai noklikšķinot uz tā.
 2. Atlasiet nepieciešamos iestatījumus.

Jūs varat mainīt šādus iestatījumus:

Iestatījums Apraksts
Koplietot bibliotēkas un ierīces Atlasiet bibliotēkas, printerus un ierīces, ko vēlaties koplietot ar šo mājas grupu.
Koplietot multividi

Izmantojiet šo iestatījumu, lai koplietotu multividi ar visām ierīcēm tīklā. Piemēram, varat koplietot attēlus ar ciparu attēla rāmi vai koplietot mūziku ar tīkla multivides atskaņotāju.


Skatīt mājas grupas paroli Skatiet savas mājas grupas paroli. Ja kāds cits vēlas pievienoties mājas grupai, dariet tam zināmu šo paroli.
Atstāt mājas grupu Atstājiet savu mājas grupu. Mājas grupu nevar izdzēst, bet, ja to pametīs visi tās dalībnieki, šīs mājas grupas vairs nebūs. Pēc tam varat iestatīt jaunu mājas grupu, ja vēlaties.

Mājas grupas paroles mainīšana

Lai mainītu savas mājas grupas paroli, rīkojieties šādi:

 1. Pavelciet uz centru no ekrāna labās malas un pēc tam pieskarieties vienumam Meklēt.
  (Ja izmantojat peli, norādiet uz ekrāna labo apakšējo stūri, peles rādītāju pārvietojiet uz augšu un pēc tam noklikšķiniet uz Meklēt.)
 2. Meklēšanas lodziņā ievadiet mājas grupa un pēc tam noklikšķiniet uz Iestatījumi.
 3. Rezultātu sarakstā pieskarieties vai noklikšķiniet uz Mainīt mājas grupas paroli.
 4. Pieskarieties vienumam Mainīt paroli vai noklikšķiniet uz tā un pēc tam izpildiet norādījumus. Iespējams, jums tiks lūgts ievadīt administratora paroli vai apstiprināt savu izvēli.

Windows 7

Kas ir mājas grupa?

Mājas grupa ir mājas tīklā esošu datoru grupa, kur varat koplietot failus un printerus. Mājas grupas izmantošana nodrošina vienkāršāku koplietošanu. Jūs varat koplietot attēlus, mūziku, videoklipus, dokumentus un printerus ar citiem lietotājiem mājas tīklā.

Jūs varat paaugstināt mājas grupas drošības līmeni, izmantojot paroli, kuru jebkurā laikā varat mainīt. Citi jūsu kopīgotos failus var rediģēt vienīgi tad, ja esat piešķīris viņiem atbilstošu atļauju.

Pēc mājas grupas izveides vai pievienošanās citas personas izveidotai mājas grupai varat atlasīt koplietojamās bibliotēkas (piemēram, Mani attēli vai Mani dokumenti). Var noņemt koplietošanas atļauju noteiktiem failiem vai mapēm, kā arī vēlāk varat piešķirt koplietošanas atļauju papildu bibliotēkām.

Mājas grupa ir pieejama sistēmā Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 un Windows 7. Ja izmantojat datoru, kurā darbojas operētājsistēma Windows RT 8.1, varat pievienoties mājas grupai, bet nevarat izveidot mājas grupu vai koplietot saturu ar mājas grupu. Ja izmantojat izdevumu Windows 7 Starter un Windows 7 Home Basic, varat pievienoties mājas grupai, bet nevarat tādu izveidot.

Mājas grupas izveide

Iestatot datoru, kurā darbojas sistēma Windows 7, mājas grupa tiek izveidota automātiski. Ja jūsu mājas tīklā jau ir mājas grupa, varat tai pievienoties.

 1. Atveriet mājas grupu, noklikšķinot uz pogas Sākums, noklikšķinot uz Vadības panelis, meklēšanas lodziņā ierakstot mājas grupa un pēc tam noklikšķinot uz Mājas grupa.
 2. Lapā Koplietot ar citiem mājas datoriem, kuros darbojas operētājsistēma Windows 7 noklikšķiniet uz Izveidot mājas grupu un pēc tam izpildiet norādījumus.

Kad esat izveidojis mājas grupu, tai var pievienoties citi attiecīgajā tīklā esošie datori, kuros darbojas operētājsistēma Windows 7.

Citu datoru pievienošana mājas grupai

Kad kāds jūsu tīklā ir izveidojis mājas grupu, nākamā darbība ir pievienošanās tai. Jums būs nepieciešama mājas grupas parole, kuru varat saņemt no personas, kas izveidoja šo mājas grupu.

Lai pievienotos mājas grupai, datorā, kuru vēlaties pievienot mājas grupai, veiciet šādas darbības:

 1. Atveriet mājas grupu, noklikšķinot uz pogas Sākums, noklikšķinot uz Vadības panelis, meklēšanas lodziņā ierakstot mājas grupa un pēc tam noklikšķinot uz Mājas grupa.
 2. Noklikšķiniet uz Pievienoties tūlīt un pēc tam izpildiet ekrānā redzamās darbības.

Piekļuve mājas grupas failiem

Jūsu mājas grupā iekļautie datori tiks rādīti programmā Windows Explorer.

Lai piekļūtu citu mājas grupas datoru failiem un mapēm

 1. Noklikšķiniet uz pogas Sākums un pēc tam uz sava lietotājvārda.
 2. Navigācijas rūts (kreisās rūts) sadaļā Mājas grupa noklikšķiniet uz tās personas lietotāja konta nosaukuma, kuras failiem vēlaties piekļūt.
 3. Failu sarakstā veiciet dubultklikšķi uz bibliotēkas, kurai vēlaties piekļūt, un pēc tam uz vajadzīgā faila vai mapes.

Kontrolēšana, kuri faili un mapes tiek koplietoti ar jūsu mājas grupu

Kad izveidojat mājas grupu vai pievienojāties tai, atlasījāt bibliotēkas, kuras vēlējāties koplietot ar citiem mājas grupas dalībniekiem. Bibliotēkas sākotnēji tiek kopīgotas ar lasīšanas piekļuvi. Tas nozīmē, ka jūs varat aplūkot vai noklausīties bibliotēkas saturu, bet nevarat mainīt tajā esošos failus. Piekļuves līmeni var pielāgot vēlāk. Varat arī noņemt koplietošanas atļauju noteiktiem failiem vai mapēm.

Lai neļautu koplietot bibliotēku

 1. Atveriet mājas grupu, noklikšķinot uz pogas Sākums, noklikšķinot uz Vadības panelis, meklēšanas lodziņā ierakstot mājas grupa un pēc tam noklikšķinot uz Mājas grupa.
 2. Notīriet to bibliotēku izvēles rūtiņas, kuras nevēlaties koplietot, un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt izmaiņas.

Lai neļautu koplietot noteiktus failus vai mapes

 1. Noklikšķiniet uz pogas Sākums un pēc tam uz sava lietotājvārda.
 2. Pārlūkojot atrodiet failu vai mapi, kuru vēlaties izslēgt no koplietošanas, un atlasiet to.
 3. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.
  • Lai neļautu faila vai mapes koplietošanu ne ar vienu dalībnieku, rīkjoslā noklikšķiniet uz Kopīgot ar un pēc tam noklikšķiniet uz Neviens.
  • Lai kopīgotu failu vai mapi ar dažiem dalībniekiem, bet ne pārējiem, rīkjoslā noklikšķiniet uz Kopīgot ar, noklikšķiniet uz Noteiktas personas, atlasiet katru dalībnieku, ar kuru jūs vēlaties to kopīgot, un pēc tam noklikšķiniet uz Pievienot. Pabeidzot noklikšķiniet uz Koplietot.
  • Lai mainītu piekļuves līmeni failam vai mapei, rīkjoslā noklikšķiniet uz Koplietot ar un atlasiet vienumu Mājas grupa (lasīt) vai Mājas grupa (lasīt/rakstīt).

Printeru koplietošana

Printerus, kas ir pievienoti ar USB kabeli, var koplietot ar mājas grupu. Pēc printera kopīgošanas tam var piekļūt no jebkuras programmas dialoglodziņa Drukāšana gluži kā printerim, kurš ir tieši savienots ar jūsu datoru.

Lai savu printeri koplietotu ar mājas grupu

 1. Atveriet mājas grupu, noklikšķinot uz pogas Sākums, noklikšķinot uz Vadības panelis, meklēšanas lodziņā ierakstot mājas grupa un pēc tam noklikšķinot uz Mājas grupa.
 2. Noklikšķiniet uz Instalēt printeri.
 3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Printeri un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt izmaiņas.

Lai automātiski izveidotu savienojumu ar mājas grupas printeri

Noklikšķiniet uz parādītā ziņojuma Windows atrada mājas grupas printeri.

Lai manuāli izveidotu savienojumu ar mājas grupas printeri

 1. Datorā, ar kuru printeris ir fiziski savienots, noklikšķiniet uz pogas Sākums, uz Vadības panelis, meklēšanas lodziņā ierakstiet mājas grupa un pēc tam noklikšķiniet uz Mājas grupa.
 2. Jābūt atzīmētai izvēles rūtiņai Printeri.
 3. Dodieties pie datora, no kura vēlaties drukāt.
 4. Atveriet mājas grupu, noklikšķinot uz pogas Sākums, noklikšķinot uz Vadības panelis, meklēšanas lodziņā ierakstot mājas grupa un pēc tam noklikšķinot uz Mājas grupa.
 5. Noklikšķiniet uz Instalēt printeri.
 6. Ja vēl neesat instalējis printera draiveri, dialoglodziņā, kas tiek atvērts, noklikšķiniet uz Instalēt draiveri.

Mājas grupas iestatījumu mainīšana, ja tas ir nepieciešams

Jebkurā brīdī pēc savas mājas grupas iestatīšanas varat mainīt iestatījumus, veicot šādas darbības:

 1. Atveriet mājas grupu, noklikšķinot uz pogas Sākums, noklikšķinot uz Vadības panelis, meklēšanas lodziņā ierakstot mājas grupa un pēc tam noklikšķinot uz Mājas grupa.
 2. Atlasiet nepieciešamos iestatījumus un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt izmaiņas.

Mājas grupas iestatījumu lapā ir šādi iestatījumi:

Iestatījums Apraksts
Koplietot bibliotēkas un printerus Atlasiet bibliotēkas un printerus, ko vēlaties pilnībā koplietot ar šo mājas grupu. 
Koplietot multividi ar ierīcēm

Izmantojiet šo iestatījumu, lai koplietotu multividi ar visām ierīcēm tīklā. Piemēram, varat koplietot attēlus ar ciparu attēla rāmi vai koplietot mūziku ar tīkla multivides atskaņotāju.


Skatīt vai drukāt mājas grupas paroli Skatiet vai drukājiet savas mājas grupas paroli.
Mainīt paroli Mainiet savas mājas grupas paroli.
Atstāt mājas grupu Atstājiet savu mājas grupu.
Mainīt koplietošanas papildu iestatījumus Mainiet iestatījumus tīkla noteikšanai, failu koplietošanai, publiskās mapes koplietošanai, ar paroli aizsargātai koplietošanai, mājas grupas savienojumiem un failu koplietošanas savienojumiem.
Palaist mājas grupas problēmu risinātāju Novērsiet mājas grupas problēmas.
Rekvizīti

Raksta ID: 17145. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 14. sept.. Pārskatījums: 2

Atsauksmes