Diktora skaļi lasīta teksta klausīšanās

Diktors balsī lasa jūsu datora ekrānā rādīto tekstu un apraksta notikumus, piemēram, paziņojumus vai kalendārā parādītās tikšanās, lai jūs varētu darboties datorā, neizmantojot ekrānu.

Lai startētu vai aizvērtu diktoru, nospiediet Windows logotipa taustiņu

Windows logotipa ikona
un taustiņu Enter. Lai skatītu diktora komandas, nospiediet burtslēgu un taustiņu F1 pēc tam, kad atverat diktoru. Ja jūsu ierīcei ir skārienekrāns, pieskarieties tam trīs reizes ar četriem pirkstiem.

Skenēšanas režīma izmantošana, lai paātrinātu darbu

Izmantojot skenēšanas režīmu, varat ātri naviģēt programmās un tīmekļa lapās. Lai ieslēgtu vai izslēgtu režīmu, nospiediet burtslēga taustiņu un atstarpes taustiņu.

Kad tas ir ieslēgts, nospiediet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo teksta rindiņu lietojumprogrammā vai tīmekļa lapā, un pa labi un pa kreisi vērstos bulttaustiņus, lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo rakstzīmi. Lai aktivizētu vienumu, piemēram, pogu, nospiediet atstarpes taustiņu.

Varat arī naviģēt pa vārdam vai rindkopai. Nospiediet Ctrl un kreiso bulttaustiņu un Ctrl un labo bulttaustiņu, lai pārvietotos pa vārdam. Lai pārvietotos pa rindkopai, nospiediet taustiņu Ctrl un augšupvērsto bulttaustiņu un Ctrl un lejupvērsto bulttaustiņu.

Diktora iestatījumi

Rekvizīti

Raksta ID: 17173. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 6. sept.. Pārskatījums: 6

Atsauksmes