Izveidot savienojumu ar Wi-Fi

Neatkarīgi no tā, vai esat mājās, darbā vai ārā, iespējams, atradīsit Wi-Fi tīklu, ar kuru izveidot savienojumu, lai piekļūtu internetam. Wi-Fi savienojuma izveide ir papildu veids, kā nokļūt tiešsaistē, turklāt tā var palīdzēt samazināt mobilo datu lietojumu.

  1. Sākuma ekrānā

    Windows logotipa ikona
    pavelciet līdz sarakstam Visas programmas un pēc tam atlasiet Iestatījumi > Tīkls un bezvadu tīkls > Wi‑Fi.

  2. Atlasiet tīklu, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, ierakstiet tīkla paroli, ja tā tiek prasīta, un pēc tam atlasiet Gatavs.

Tas arī viss! Kad ir izveidots savienojums, ekrāna augšdaļā tiek parādīta Wi-Fi ikona — esat gatavs darbam!

Ikona “Izveidots savienojums ar Wi-Fi” statusa joslā

Ja rodas problēmas saistībā ar savienojuma izveidi, skatiet rakstu Kāpēc nevar izveidot savienojumu? un mēģiniet novērst problēmas.

Rekvizīti

Raksta ID: 17237. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 16. aug.. Pārskatījums: 4

Atsauksmes