Naviģējiet tālrunī, izmantojot pavilkšanas, bīdīšanas un izplešanas kustības.

Žests

Kā to paveikt

Funkcija

Pieskāriens

Attēls ar plaukstu, kas pieskaras ekrānam

Vienreiz pieskarieties vienumam.

Atver vai palaiž vienumu, kuram pieskaraties.

Dubultskāriens

Ekrāna lasītāja (alt) teksts

Ātri pieskarieties vienumam divas reizes.

Veic pakāpenisku tuvināšanu vai tālināšanu.

Nospiešana un turēšana

Attēls ar plaukstu, kura pieskaras un tur vienumu ekrānā

Piespiediet pirkstu pie ekrāna un turiet.

Tiek atvērta izvēlne (tāpat kā noklikšķinot ar peles labo pogu).

Dažos tālruņos tādējādi tiek veikta navigācijas pogas sekundārā funkcija. Piemēram, ja nospiedīsit un turēsit nospiestu pogu Atpakaļ, tiks palaists Programmu pārslēdzējs.

Pavilkšana

Attēls ar plaukstu, kura pavelk pāri ekrānam

Pieskarieties ekrānam un ātri pavelciet pirkstu tajā virzienā, kurā vēlaties pārvietot ekrānu.

Ātra ritināšana izvēlnēs vai lapās vai pārvietošanās uz sāniem programmās.

Bīdīšana

Attēls, kurā plauksta tiek bīdīta pa ekrānu

Novietojiet pirkstu uz ekrāna un neatlaižot pārvietojiet to ekrānā.

Varat pārvietoties pa ekrāniem paša izvēlētā ātrumā.

Savilkšana un izplešana

Attēli ar roku, kura savelk un izpleš vienumus, lai tuvinātu un tālinātu

Pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un pēc tam savelciet tos kopā vai attāliniet vienu no otra, veicot savilkšanas vai izplešanas kustību.

Kartes, tīmekļa lapas vai attēla tuvināšana vai tālināšana.

Rekvizīti

Raksta ID: 17243. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 16. aug.. Pārskatījums: 4

Atsauksmes