Diktora skaļi lasīta teksta klausīšanās

Diktors ir ekrāna lasītājs, kas skaļi nolasa ekrānā redzamos elementus. Lai izmantotu diktoru, izvēlnē Sākums

Sākuma ikona
pavelciet līdz sarakstam Visas programmas un pēc tam atlasiet Iestatījumi > Vieglpiekļuve > Diktors un pēc tam izmantojiet slēdzi, lai ieslēgtu diktoru.

Diktora iestatījumi

Lai izslēgtu līdzekli Diktors, nospiediet un turiet nospiestu pogu Palielināt skaļumu vienlaikus ar pogu Sākums

Sākuma ikona
. Ja ieslēgta Diktora ātrā palaišana, ar šo darbību varat arī atkal ieslēgt līdzekli Diktors.

Lai izmantotu diktora ātro palaišanu, izvēlnē Sākums

Sākuma ikona
pavelciet līdz sarakstam Visas programmas un pēc tam atlasiet Iestatījumi > Vieglpiekļuve > Diktors un pēc tam izmantojiet slēdzi, lai ieslēgtu diktora ātro palaišanu.

Diktora žesti

Kad Diktors ir ieslēgts, izmantojiet tālāk norādītos ierīces Diktora atpazītos žestus.

Žests

Žesta darbība

Pavelciet augšup vai lejup ar vienu pirkstu

Navigācijas režīma maiņa

Pavelciet pa kreisi vai pa labi ar vienu pirkstu

Pāriet un nākamo vai iepriekšējo vienumu

Pieskarieties vai velciet ar vienu pirkstu

Zem pirksta esošā nolasīšana

Divreiz pieskarieties vai turiet nospiestu vienu pirkstu un pieskarieties ar citu

Primārās darbības aktivizēšana

Trīsreiz pieskarieties vai turiet nospiestu vienu pirkstu un divreiz pieskarieties ar citu

Sekundārās darbības aktivizēšana

Pavelciet pa kreisi, pa labi, uz augšu vai uz leju ar diviem pirkstiem

Ritināšana

Pieskarieties ar diviem pirkstiem

Diktora veiktās lasīšanas apturēšana

Pieskarieties ar trīs pirkstiem

Mainīt izvēršanas režīmu

Veiciet dubultskārienu ar diviem pirkstiem

Kontekstizvēlnes parādīšana

Pavelciet uz augšu ar trīs pirkstiem

Lasīšana no augšas

Pavilkšana uz leju ar trīs pirkstiem

Interesējoša teksta lasīšanas sākšana

Rekvizīti

Raksta ID: 17245. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 16. aug.. Pārskatījums: 6

Atsauksmes