Paziņojumu atrašana

Windows 10 Mobile ievieto paziņojumus un ātrās darbības darbību centrā, kur varat tām piekļūt uzreiz. Pavelciet uz leju no ekrāna augšdaļas, lai atvērtu darbību centru.

Darbību centra atvēršana

Ātra paziņojumu skatīšana

Ja pa labi no paziņojuma ir bultiņa, atlasiet to, lai lasītu papildinformāciju vai veiktu darbību, piemēram, atbildētu uz ziņojumu, neatverot saistīto programmu vai citu paziņojumu sūtītāju. Vai nevēlaties veikt darbības? Notīriet paziņojumu, aizvelkot to pa labi no ekrāna.

Paziņojumu izvēršana vai sakļaušana

Vai vēlaties norādīt dažu programmu paziņojumus kā prioritāti darbību centrā? Nospiediet un turiet paziņojumu grupas nosaukumu un atlasiet Iestatīt šo grupu kā visaugstāko prioritāti. Paziņojumi no augstas prioritātes sūtītājiem vienmēr tiks rādīti virs pārējo sūtītāju paziņojumiem.

Saīšņu lietošana

Varat izmantot ātrās darbības, lai piekļūtu bieži izmantotiem iestatījumiem un programmām, piemēram, Bluetooth savienojumam vai spilgtuma maiņas vadīklām. Atverot darbību centru, tiek rādītas jūsu iecienītākās darbības vai visas pieejamās ātrās darbības. Izvērsiet vai sakļaujiet darbības, lai tiktu rādīts lielāks vai mazāks skaits ātro darbību.

Ātrās darbības darbību centrā

Rekvizīti

Raksta ID: 17275. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 16. aug.. Pārskatījums: 4

Atsauksmes