Īsinājumtaustiņi un pieejamība

Surface Hub īsinājumtaustiņus var izmantot, lai ātrāk paveiktu darāmo vai ieslēgtu pieejamības līdzekļus:

Nospiediet šos taustiņus

Veicamā darbība

Windows logotipa taustiņš

Start icon

Doties uz sākuma ekrānu

Windows logotipa taustiņš

Start icon
+ A

Atvērt ātrās darbības

Windows logotipa taustiņš

Start icon
+ F

Iziet no pilnekrāna režīmā

Windows logotipa taustiņš

Start icon
+ N

Atvērt paziņojumu

Windows logotipa taustiņš

Start icon
+ S

Atvērt Cortana/meklēšanu

Windows logotipa taustiņš

Start icon
+ T

Atvērt sadaļu Datums un laiks

Windows logotipa taustiņš

Start icon
+ W

Nosūtīt uz balto tāfeli

Windows logotipa taustiņš

Start icon
+ X

Apmainīt vietām sānu joslas

Windows logotipa taustiņš

Start icon
+ 1

Atvērt zvanu rūti sānjoslā/aizvērt sānjoslu

Windows logotipa taustiņš

Start icon
+ 2

Atvērt personu rūti sānjoslā/aizvērt sānjoslu

Windows logotipa taustiņš

Start icon
+ 3

Atvērt ziņojumu rūti sānjoslā/aizvērt sānjoslu

Windows logotipa taustiņš

Start icon
+ 4

Atvērt satura rūti sānjoslā/aizvērt sānjoslu

Windows logotipa taustiņš

Start icon
+ F6

Pārvietot tastatūras fokusu uz sānjoslām, augšējo joslu vai apakšējo joslu

Windows logotipa taustiņš

Start icon
+ F6 + Shift

Pārvietot tastatūras fokusu uz sānjoslām, augšējo joslu vai apakšējo joslu pretējā virzienā

Windows logotipa taustiņš

Start icon
+ Tab

Pāriet uz uzdevumu skatu

Windows logotipa taustiņu

Start icon
+ Backspace

Doties atpakaļ

Windows logotipa taustiņš

Start icon
+ atstarpes taustiņš

Pārslēgt ievades valodu vai tastatūru

Windows logotipa taustiņš

Start icon
+ Enter

Atvērt diktoru

Windows logotipa taustiņš

Start icon
+ plus (+)

Atvērt lupu

Kreisais Alt + kreisais Shift + PrtScn

Ieslēgt vai izslēgt augstu kontrastu

Kreisais Alt + kreisais Shift + Num Lock

Pārslēgt peles pogas

8 sekundes turēt nospiestu labo taustiņu Shift

Filtra taustiņu pārslēgšana

Shift 5 reizes

Pārslēgt taustiņu ķēdi

5 sekundes turēt nospiestu Num Lock

Mainīt pārslēgšanas taustiņus

Windows logotipa taustiņš

Start icon
+ Esc

Sesijas beigšana

Karstie taustiņi

Surface Hub tastatūrai ir īpaši taustiņi — karstie taustiņi, kurus varat izmantot, lai paveiktu darbu ātrāk.

Nospiediet šo karsto taustiņu

Veicamā darbība

Izmantojiet zvana karsto taustiņu, lai atvērtu Skype darbam zvanu rūti sānjoslā
/
Izmantojiet zvana karsto taustiņu, lai aizvērtu Skype darbam zvanu rūti sānjoslā

Atvērt vai aizvērt zvanu rūti sānjoslā

Izmantojiet personu karsto taustiņu, lai atvērtu vai aizvērtu Skype darbam personu rūti sānjoslā

Atvērt vai aizvērt personu rūti sānjoslā

Izmantojiet ziņojumapmaiņas karsto taustiņu, lai atvērtu vai aizvērtu Skype darbam ziņojumapmaiņas rūti sānjoslā

Atvērt vai aizvērt ziņojumapmaiņas rūti sānjoslā

Izmantojiet satura karsto taustiņu, lai atvērtu vai aizvērtu Skype darbam satura rūti sānjoslā

Atvērt vai aizvērt satura rūti sānjoslā

Izmantojiet mikrofona karsto taustiņu, lai ieslēgtu mikrofonu Skype darbam lietošanas laikā
/
Izmantojiet mikrofona karsto taustiņu, lai izslēgtu mikrofonu Skype darbam lietošanas laikā

Ieslēgt vai izslēgt mikrofonu

Izmantojiet kameras karsto taustiņu, lai ieslēgtu kameru Skype darbam lietošanas laikā
/
Izmantojiet kameras karsto taustiņu, lai izslēgtu kameru Skype darbam lietošanas laikā

Ieslēgt vai izslēgt kameras

Izmantojiet kreisās sānjoslas karsto taustiņu, lai pārvietotos uz kreiso sānjoslu
/
Izmantojiet labās sānjoslas taustiņu, lai pārvietotos uz labo sānjoslu

Apmainīt vietām sānu joslas

Izmantojiet kalendāra karsto taustiņu, lai atvērtu vai aizvērtu sadaļu Datums un laiks

Atvērt vai aizvērt sadaļu Datums un laiks

Izmantojiet zobrata karsto taustiņu, lai atvērtu ātro darbību izvēlni

Atvērt ātrās darbības

Izmantojiet projicēšanas karsto taustiņu, lai ieslēgtu vai izslēgtu ekrāna kopīgošanu

Ekrāna kopīgošanas ieslēgšana un izslēgšana

Izmantojiet divvirzienu bultiņas karsto taustiņu, lai mainītu pašlaik lietotās programmas izmēru

Skatīt pašlaik lietoto programmu pilnekrāna režīmā vai iziet no tā

Izmantojiet anotācijas karsto taustiņu, lai nosūtītu programmu vienumus uz balto tāfeli un uz tiem zīmētu

Nosūtīt uz balto tāfeli

Izmantojiet lupas karsto taustiņu, lai atvērtu līdzekli Cortana vai meklēšanu

Atvērt Cortana vai meklēšanu

Izmantojiet uzdevumu skata karsto taustiņu, lai izmantotu uzdevumu skatu un pārslēgtos starp atvērtajām programmām

Pāriet uz uzdevumu skatu

Izmantojiet karsto taustiņu Gatavs, lai beigtu sesiju

Sesijas beigšana

Papildinformācija par pieejamību

Lai piekļūtu pieejamības opcijām, atlasiet augšupvērsto bultiņu& blakus paziņojumu ikonai un pēc tam atlasiet Vieglpiekļuve.

Diktors nolasa, kas tiek rādīts ekrānā, tostarp saturu aktīvajā logā, izvēlnes opcijas un rakstīto tekstu.

Lupa palielina ekrāna daļas, lai tās būtu vieglāk saskatīt.

Augsts kontrasts palielina teksta un attēlu krāsu kontrastu ekrānā, lai tie būtu skaidrāki un vieglāk atpazīstami.

Citus pieejamības iestatījumus var mainīt, atverot iestatījumu programmu — sazinieties ar uzņēmuma tehniskā atbalsta darbinieku, lai saņemtu palīdzību saistībā ar šīm darbībām.

Rekvizīti

Raksta ID: 17317. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 15. jūn.. Pārskatījums: 3

Atsauksmes