Kļūdas ziņojums: sīkfaili netiek akceptēti

Apturēta KB satura atruna

Šajā rakstā ir iekļauta informācija par produktiem, kuriem korporācija Microsoft vairs nepiedāvā atbalstu. Tāpēc šis raksts tiek piedāvāts “tāds, kāds tas ir”, un tas vairs netiks atjaunināts.

SVARĪGI! Šajā rakstā ir informācija par reģistra modificēšanu. Pirms reģistra modificēšanas izveidojiet tā dublējumkopiju un pārliecinieties, vai saprotat, kā atjaunot reģistru, ja rodas kāda problēma. Lai iegūtu informāciju par reģistra dublējumkopijas veidošanu, atjaunošanu un rediģēšanu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
256986 Microsoft Windows reģistra apraksts (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)

S I M P T O M I

Mēģinot skatīt kādu Web lapu, varat saņemt kļūdas ziņojumu, kas līdzīgs šim:

Sīkfaili netiek akceptēti

I E M E S L S

Šo kļūdu var būt izraisījis jebkurš no šiem cēloņiem:

 • Programmā Internet Explorer ir atspējota sīkfailu atļaušanas opcija.
 • Sīkfails ir bojāts.
 • Programmā Internet Explorer mainot sīkfailu opciju, netika pareizi atjaunināts reģistrs.
 • Jūsu datorsistēmā ir iestatīts pārāk tālas nākotnes datums.

R I S I NĀ J U M S

Lai novērstu šo problēmu, izmantojiet atbilstošo metodi.

1. metode

Programmā Internet Explorer iespējojiet sīkfailu akceptēšanas opciju. Lai to paveiktu, rīkojieties šādi:

 1. Programmas Internet Explorer izvēlnē Tools (Rīki) (vai izvēlnē View (Skats), ja izmantojat Internet Explorer versiju 4.x) noklikšķiniet uz Internet Options (Interneta opcijas).
 2. Programmā Internet Explorer 5 noklikšķiniet uz zīmnes Security (Drošība) un pēc tam uz Custom Level (Pielāgots līmenis). Sadaļā Allow cookies that are stored on your computer (Atļaut datorā saglabātos sīkfailus) noklikšķiniet uz Enable (Iespējot) vai Prompt (Uzvedne).

  Programmā Internet Explorer 4.x noklikšķiniet uz zīmnes Advanced (Papildu) un pēc tam uz Prompt Before Accepting Cookies (Rādīt uzvedni pirms sīkfailu akceptēšanas) vai Always Accept Cookies (Vienmēr akceptēt sīkfailus).
 3. Klikšķiniet uz OK (Labi), līdz atgriežaties programmā Internet Explorer.
 4. Izveidojiet savienojumu ar Web adresi, no kuras saņēmāt kļūdas ziņojumu "Sīkfaili netiek akceptēti", lai pārbaudītu, vai varat piekļūt šai Web lapai.
Ja izvēlējāties opciju Prompt Before Accepting Cookies (Rādīt uzvedni pirms sīkfailu akceptēšanas) un vēl joprojām nevarat piekļūt šai Web lapai, vēlreiz izpildiet 1. metodē minētās darbības, izvēloties opciju Always Accept Cookies (Vienmēr akceptēt sīkfailus) (Internet Explorer 5 — opciju Enable (Iespējot)).

2. metode

Pārdēvējiet mapē Windows\Cookies saglabāto tās Web lapas sīkfailu, no kuras saņēmāt kļūdas ziņojumu "Sīkfaili netiek akceptēti". Lai pārdēvētu sīkfailu, rīkojieties šādi:

 1. Veiciet dubultklikšķi uz My Computer (Mans dators), uz diska, kur atrodas mape Windows, uz mapes Windows un pēc tam uz mapes Cookies.
 2. Mapē Cookies pārdēvējiet failu "Lietotājvārds@Web vieta.txt", kur lietotājvārds ir jūsu Windows pieteikšanās vārds, bet Web vieta ir tās Web vietas nosaukums, kurai mēģinājāt piekļūt. Piemēram:

  persona@microsoft.txt
  Šajā piemērā failu persona@microsoft.txt varētu pārdēvēt par persona@microsoft.old. Lai uzzinātu, kā pārdēvēt failu, noklikšķiniet uz Start (Sākt), Help (Palīdzība) un zīmnes Index (Alfabētiskais rādītājs), rakstiet renaming (pārdēvēšana) un veiciet dubultklikšķi uz tēmas Renaming files (Failu pārdēvēšana).
 3. Izveidojiet savienojumu ar Web lapu, no kuras saņēmāt kļūdas ziņojumu "Sīkfaili netiek akceptēti", lai pārbaudītu, vai varat piekļūt šai Web lapai.

3. metode

Mainiet sīkfailu opciju, lai mēģinātu pareizi atjaunināt reģistru. Lai to paveiktu, veiciet atbilstošās darbības.

Internet Explorer 5

Programmas Internet Explorer izvēlnē Tools (Rīki) noklikšķiniet uz Internet Options (Interneta opcijas), noklikšķiniet uz zīmnes Security (Drošība), interneta zonai izvēlieties zemāko drošības līmeni un noklikšķiniet uz OK (Labi).

Internet Explorer 4.x

 1. Programmas Internet Explorer izvēlnē View (Skats) noklikšķiniet uz Internet Options (Interneta opcijas).
 2. Noklikšķiniet uz zīmnes Advanced (Papildu) un pēc tam uz kādas sīkfailu opcijas, kas nav pašreiz atlasītā opcija.
 3. Noklikšķiniet uz OK (Labi).
 4. Programmas Internet Explorer izvēlnē View (Skats) noklikšķiniet uz Internet Options (Interneta opcijas).
 5. Noklikšķiniet uz zīmnes Advanced (Papildu) un pēc tam uz nepieciešamās sīkfailu opcijas.
 6. Noklikšķiniet uz OK (Labi).
 7. Izveidojiet savienojumu ar Web lapu, no kuras saņēmāt kļūdas ziņojumu "Sīkfaili netiek akceptēti", lai pārbaudītu, vai varat piekļūt šai Web adresei.

4. metode

BRĪDINĀJUMS. Nepareizi lietojot reģistra redaktoru, varat radīt nopietnas problēmas, kuru dēļ var nākties atkārtoti instalēt operētājsistēmu. Korporācija Microsoft nevar garantēt, ka jūs varēsit novērst problēmas, kas radušās nepareizas reģistra redaktora lietošanas dēļ. Jūs uzņematies atbildību par reģistra redaktora lietošanu.

Internet Explorer 5

 1. Izmantojiet reģistra redaktoru, lai mainītu atbilstošās atslēgas vērtību "1A02":
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones

  Vērtības:


  1 — lokālais iekštīkls
  2 — uzticamās vietas
  3 — internets
  4 — aizliegtās vietas
 2. Izveidojiet savienojumu ar Web lapu, no kuras saņēmāt kļūdas ziņojumu "Sīkfaili netiek akceptēti", lai pārbaudītu, vai varat piekļūt šai Web adresei.

Internet Explorer 4.x

 1. Izmantojiet reģistra redaktoru, lai mainītu šādas atslēgas vērtību "AllowCookies":
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
  Izmantojiet vienu no šīm "AllowCookies" vērtībām:


  Nozīme Vērtība
  ---------------------------------------
  Rādīt uzvedni pirms sīkfailu akceptēšanas 0
  Vienmēr akceptēt sīkfailus 1
  Atspējot visu sīkfailu lietošanu 2
 2. Izveidojiet savienojumu ar Web adresi, no kuras saņēmāt kļūdas ziņojumu "Sīkfaili netiek akceptēti", lai pārbaudītu, vai varat piekļūt šai Web adresei.

5. metode

 1. Noklikšķiniet uz Start (Sākt), norādiet uz Settings (Iestatījumi) un noklikšķiniet uz Control Panel (Vadības panelis).
 2. Veiciet dubultklikšķi uz Date/Time (Datums/laiks).
 3. Zīmnē Date & Time (Datums un laiks) kā datora datumu iestatiet pašreizējo datumu.
 4. Noklikšķiniet uz OK (Labi).

P A P I L D I N D O R MĀ C I J A

Programmas Internet Explorer 4.x dialoglodziņa Internet Options (Interneta opcijas) zīmnē Advanced (Papildu) veiktās sīkfailu opciju izmaiņas tiek rakstītas šajā reģistra atslēgā:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\AllowCookies
Kamēr dialoglodziņa Internet Options (Interneta opcijas) zīmnē Advanced (Papildu) netiek mainīta sīkfailu lietojuma opcija, vērtība AllowCookies reģistrā nepastāv. Turklāt, noņemot Internet Explorer 4.0, reģistra iestatījums, iespējams, netiek mainīts atpakaļ uz sākotnējo iestatījumu.


Lai iegūtu papildinformāciju par sīkfailiem, noklikšķiniet uz norādītā raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:

154360 Informācija par sīkfailu drošības brīdinājuma ziņojumu programmā Internet Explorer un Outlook Express (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)
Rekvizīti

Raksta ID: 175662. Pēdējo reizi pārskatīts: 2006. gada 6. febr.. Pārskatījums: 1

Atsauksmes