Windows Media Player vizualizācijas

Vizualizācijas ir krāsas, formas un raksti, kas kustas atbilstoši mūzikas ritmam Windows Media Player režīmā Pašlaik atskaņo. Programmā Windows Media Player ir pieejamas vairākas vizualizācijas, un šajā lapā varat lejupielādēt arī citas.

    
Blazing Colors
 
Blazing Colors

Faila lielums: 169 KB
Izveidoja: Averett & Associates
Lejupielādēt
 
Color Cubes
 
Color Cubes
Faila lielums: 169 KB
Created by: Izveidoja
& Associates
Lejupielādēt
 
Dungeon Siege
 
Dungeon Siege
Faila lielums: 837 KB 
Izveidoja: Averett & Associates
Lejupielādēt
Energy Bliss
  
Energy Bliss
Faila lielums: 521 KB
Izveidoja: Microsoft un Averett & Associates
Lejupielādēt
 
G-Force
 
G-Force 
Faila lielums: 3,4 MB 
Izveidoja:
SoundSpectrum
Iegūt
The Grind
 
The Grind
Faila lielums: 2,37 MB Izveidoja: Microsoft un Warner Bros.
Lejupielādēt
Morphyre
 
Morphyre
Faila lielums: 8,71 MB Izveidoja: Pur3 Ltd
Iegūt
Picture Viz I
 
Picture Viz I
Faila lielums: 184 KB
Izveidoja: Averett
& Associates
Lejupielādēt
Picture Viz II
 
Picture Viz II
Faila lielums: 192 KB
Izveidoja: Averett & Associates
Lejupielādēt

Psychedelia Viz Pack
 

Psychedelia Viz Pack
Faila lielums: 5.6 MB
Izveidoja: Tims Kovlijs (Tim Cowley) un Stīvens Kojs (Stephen Coy)
Lejupielādēt
Pulsing Colors
 
Pulsing Colors
Faila lielums: 170 KB
Izveidoja: Averett & Associates
Lejupielādēt
Softie the Snowman?II
 
Softie the Snowman II 
Faila lielums: 558 KB
Izveidoja: Averett
& Associates
Lejupielādēt
SoftSkies
 
SoftSkies
Faila lielums: 7,2 MB
Izveidoja: SoundSpectrum
Iegūt
Terminator?III
 
Terminator III
Faila lielums: 2,54 MB Izveidoja: Averett & Associates
Lejupielādēt
Trilogy?I
 
Trilogy I
Faila lielums: 177 KB
Izveidoja: Averett & Associates
Lejupielādēt
Trilogy?II
 
Trilogy II
Faila lielums: 177 KB
Izveidoja: Averett
& Associates
Lejupielādēt
Trilogy?III
 
Trilogy III
Faila lielums: 177 KB
Izveidoja: Averett & Associates
Lejupielādēt
WhiteCap
 
WhiteCap
Faila lielums: 753 KB
Izveidoja: SoundSpectrum
Iegūt

Windows Media 9 Series
 

Windows Media 9 Series
Faila lielums: 366 KB
Izveidoja: Averett & Associates
Lejupielādēt
 
Rekvizīti

Raksta ID: 17878. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 14. sept.. Pārskatījums: 3

Atsauksmes
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)