Pielikums B. Tastatūras komandas un skārienu žesti līdzeklī Diktors

Šajā pielikumā ir norādītas visas tastatūras komandas un skārienu žesti, kas tiek atbalstīti līdzeklī Diktors Windows 10 ikgadējā jauninājumā.

Sarakstu ar visiem pārējiem īsinājumtaustiņiem operētājsistēmā Windows skatiet rakstā Īsinājumtaustiņi operētājsistēmā Windows.

Sarakstu ar īsinājumtaustiņiem Windows programmās skatiet rakstā Īsinājumtaustiņi programmās.

Tastatūras komandas līdzeklī Diktors

NospiedietVeicamā darbība
Windows logotipa taustiņš  + EnterStartēt vai aizvērt līdzekli Diktors
Caps Lock + EscIziet no līdzekļa Diktors
Caps Lock + MSākt lasīšanu
CtrlPārtraukt lasīšanu
Caps Lock + atstarpes taustiņšAktivizēt skenēšanas režīmu
Caps Lock + bultiņa pa labiPāriet uz nākamo vienumu
Caps Lock + bultiņa pa kreisiPāriet uz iepriekšējo vienumu
Caps Lock + augšupvērstā vai lejupvērstā bultiņaMainīt skatu
Caps Lock + F1Radīt diktora komandu sarakstu
Caps Lock + F2Radīt pašreizējā vienuma komandas
Caps Lock + EnterVeikt primāro darbību
Caps Lock + Shift + EnterAtvērt meklēšanas režīmu
Caps Lock + AMainīt izvēršanas režīmu
Caps Lock + Ctrl + pluszīme (+)Palielināt izvēršanu
Caps Lock + Ctrl + mīnuszīme (-)Samazināt izvēršanu
Caps Lock + Alt + pluszīme (+) vai mīnuszīme (-)Mainīt pieturzīmju režīmu
Caps Lock + Y
Pāriet uz teksta sākumu
Caps Lock + ZBloķēt diktoru (Caps Lock), lai jums nebūtu tas jānospiež katram īsinājumtaustiņam
Caps Lock + XIestatīt, ka diktors ignorē nākamo izmantoto īsinājumtaustiņu
Caps Lock + F12Ieslēgt/izslēgt taustiņsitienu lasīšanu
Caps Lock + VAtkārtot frāzi
Caps Lock + Page up vai Page downPalielināt/samazināt balss skaļumu
Caps Lock + pluszīme (+) vai mīnuszīme (-)Palielināt/samazināt balss ātrumu
Caps Lock + D
Lasīt vienumu
Caps Lock + FLasīt papildinformāciju par vienumu
Caps Lock + SLasīt vienumu pa burtiem
Caps Lock + WLasīt logu
Caps Lock + RLasīt visus ietvertā apgabala vienumus
Caps Lock + Num lockIeslēgt/izslēgt peles režīmu
Caps Lock + QPāriet uz ietvertā apgabala pēdējo vienumu
Caps Lock + GPārvietot diktora kursoru uz sistēmas kursoru
Caps Lock + TPārvietot diktora kursoru uz uz rādītāju
Caps Lock + tilde (~)Iestatīt fokusu uz vienumu
Caps Lock + atpakaļatkāpes taustiņšPāriet par vienu vienumu atpakaļ
Caps Lock + InsertPāriet uz saistīto vienumu
Caps Lock + F10Lasīt pašreizējās rindas galveni
Caps Lock + F9Lasīt pašreizējās kolonnas galveni
Caps Lock + F8Lasīt pašreizējo rindu
Caps Lock + F7Lasīt pašreizējo kolonnu
Caps Lock + F5Lasīt pašreizējās rindas un kolonnas atrašanās vietu
Caps Lock + F6Pārlēkt uz tabulas šūnu
Caps Lock + Shift + F6Pārlēkt uz šūnas saturu
Caps Lock + F3Pārlēkt uz pašreizējās rindas nākamo šūnu
Caps Lock + Shift + F3Pārlēkt uz pašreizējās rindas iepriekšējo šūnu
Caps Lock + F4Pārlēkt uz pašreizējās kolonnas nākamo šūnu
Caps Lock + Shift + F4Pārlēkt uz pašreizējās kolonnas iepriekšējo šūnu
Caps Lock + beigu kvadrātiekava (])Lasīt tekstu no sākuma līdz kursoram
Caps Lock + nulle (0)Lasīt teksta atribūtus
Caps Lock + HLasīt dokumentu
Caps Lock + Ctrl + ULasīt pašreizējo lapu
Caps Lock + ULasīt nākamo lapu
Caps Lock + Shift + ULasīt iepriekšējo lapu
Caps Lock + Ctrl + ILasīt pašreizējo rindkopu
Caps Lock + ILasīt nākamo rindkopu
Caps Lock + Shift + ILasīt iepriekšējo rindkopu
Caps Lock + Ctrl + OLasīt pašreizējo rindiņu
Caps Lock + OLasīt nākamo rindiņu
Caps lock + Shift + OLasīt iepriekšējo rindiņu
Caps Lock + Ctrl + PLasīt pašreizējo vārdu
Caps Lock + PLasīt nākamo vārdu
Caps Lock + Shift + PLasīt iepriekšējo vārdu
Caps Lock + Ctrl + sākuma kvadrātiekava ([)Lasīt pašreizējo rakstzīmi
Caps Lock + sākuma kvadrātiekava ([)Lasīt nākamo rakstzīmi
Caps Lock + Shift + sākuma kvadrātiekava ([)Lasīt iepriekšējo rakstzīmi
Caps Lock + YPāriet uz teksta sākumu
Caps Lock + BPāriet uz teksta beigām
Caps Lock + JPārlēkt uz nākamo virsrakstu
Caps Lock + Shift + JPārlēkt uz iepriekšējo virsrakstu
Caps Lock + KPārlēkt uz nākamo tabulu
Caps Lock + Shift + KPārlēkt uz iepriekšējo tabulu
Caps Lock + LPārlēkt uz nākamo saiti
Caps Lock + Shift + LPārlēkt uz iepriekšējo saiti
Caps Lock + C    
Lasīt pašreizējo datumu un laiku
Caps Lock taustiņa nospiešana ātri divreiz pēc kārtasIeslēgt vai izslēgt burtslēgu
Caps Lock + ESniegt negatīvas atsauksmes
Caps Lock + Shift + ESniegt pozitīvas atsauksmes
Caps Lock + E (nospiesti ātri divreiz pēc kārtas)Atvērt atsauksmju dialoglodziņu
Caps Lock + Ctrl +augšupvērstā bultiņaDoties uz vecākelementu (tikai tad, ja programma nodrošina strukturālo navigāciju)
Caps Lock + Ctrl + bultiņa pa labiDoties uz nākamo tā paša līmeņa elementu (tikai tad, ja programma nodrošina strukturālo navigāciju)
Caps Lock + Ctrl + bultiņa pa kreisiDoties uz iepriekšējo tā paša līmeņa elementu (tikai tad, ja programma nodrošina strukturālo navigāciju)
Caps Lock + Ctrl + lejupvērstā bultiņaDoties uz pirmo bērnelementu (tikai tad, ja programma nodrošina strukturālo navigāciju)
Caps Lock + N
Pāriet uz galveno objektu


Skenēšanas režīma tastatūras komandas

NospiedietVeicamā darbība
Augšupvērstā bultiņa un lejupvērstā bultiņaPāriet uz nākamo vai iepriekšējo teksta rindiņu programmā vai tīmekļa lapā
Bultiņa pa labi un bultiņa pa kreisiPāriet uz nākamo vai iepriekšējo rakstzīmi programmā vai tīmekļa lapā
Atstarpes taustiņšAktivizēt vienumu, kuru vēlaties izmantot, piemēram, pogu vai tekstlodziņu
EnterVeikt vienuma sekundāro darbību, ja šāda iespēja tiek nodrošināta
Ctrl + bultiņa pa kreisi un Ctrl + bultiņa pa labiPāriet uz nākamo vai iepriekšējo vārdu
Ctrl+ augšupvērstā bultiņa un Ctrl + lejupvērstā bultiņaPāriet uz nākamo vai iepriekšējo rindkopu
H vai Shift + H un Alt + lejupvērstā bultiņa vai Alt + augšupvērstā bultiņaPāriet uz nākamo vai iepriekšējo virsrakstu
T vai Shift + TPāriet uz nākamo vai iepriekšējo tabulu
P vai Shift + PPāriet uz nākamo vai iepriekšējo rindkopu
K vai Shift + K un Alt + bultiņa pa labi vai Alt + bultiņa pa kreisiPāriet uz nākamo vai iepriekšējo saiti
D vai Shift + DPāriet uz nākamo vai iepriekšējo objektu
Ctrl + Alt + bultiņa pa labi vai bultiņa pa kreisiPāriet uz nākamo vai iepriekšējo šūnu rindā
Ctrl + Alt + augšupvērstā bultiņa vai lejupvērstā bultiņaPāriet uz nākamo vai iepriekšējo šūnu kolonnā
Caps Lock + F5Paziņot atrašanās vietu tabulā
Caps Lock + F9Paziņot kolonnas galveni
Caps Lock + F10 Paziņot rindas galveni
Caps Lock + F7Lasīt pašreizējo tabulas kolonnu no sākuma līdz beigām
Caps Lock + F8Lasīt pašreizējo tabulas rindu no sākuma līdz beigām


Skārienu žesti līdzeklī Diktors

Lietojiet šo žestu Veicamā darbība
Pieskarieties vai velciet ar vienu pirkstuLasīt zem pirksta esošo tekstu
Pieskarieties divreiz vai turiet nospiestu vienu pirkstu un pēc tam ar otru pirkstu pieskarieties jebkurā ekrāna vietāAktivizēt primāro darbību
Pieskarieties trīsreiz vai turiet nospiestu vienu pirkstu un pēc tam ar otru pirkstu divreiz pieskarieties jebkurā ekrāna vietāAktivizēt sekundāro darbību
Turiet nospiestu vienu pirkstu un pēc tam pieskarieties jebkurā ekrāna vietā ar diviem pirkstiemSākt vilkšanu vai papildu taustiņu opcijas
Pārvelciet pa kreisi vai pa labi ar vienu pirkstuPāriet uz nākamo vai iepriekšējo vienumu
Pārvelciet augšup vai lejup ar vienu pirkstuMainīt skatu
Pieskarieties vienreiz ar diviem pirkstiemApturēt diktora lasīšanu
Pieskarieties vienreiz ar trīs pirkstiemMainīt izvēršanas režīmu
Pieskarieties vienreiz ar četriem pirkstiemRādīt diktora komandas pašreizējam vienumam
Veiciet dubultskārienu ar diviem pirkstiemParādīt kontekstizvēlni
Veiciet dubultskārienu ar trīs pirkstiemLasīt teksta atribūtus
Pieskarieties divreiz ar četriem pirkstiemAtvērt meklēšanas režīmu
Pieskarieties trīsreiz ar četriem pirkstiemRādīt visas diktora komandas
Pavelciet pa kreisi, pa labi, uz augšu vai uz leju ar diviem pirkstiemRitināt
Pavelciet pa kreisi vai pa labi ar trīs pirkstiemPārvietoties ar tabulatoru uz priekšu vai atpakaļ
Pavelciet uz augšu ar trīs pirkstiemLasīt pašreizējo logu
Pavelciet uz leju ar trīs pirkstiemSākt lasīt interesējošu tekstu
Pavelciet augšup vai lejup ar vienu četriem pirkstiemIeslēgt vai izslēgt semantisko tālummaiņu, ja tā tiek atbalstīta
Pavelciet pa kreisi vai pa labi ar četriem pirkstiemPārvietot diktora kursoru, lai sāktu vai beigtu vienību


Nākamais: Pielikums C: TTS balsis

Atgriezties uz satura rādītāju

Rekvizīti

Raksta ID: 22806. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 6. okt.. Pārskatījums: 5

Atsauksmes