2. nodaļa. Iepazīšanās ar pamatinformāciju par līdzekli Diktors

Šajā nodaļā ir izskaidrota diktora navigācija, izmantojot tastatūru. Aprakstīts, kā pārvietoties pa ekrānu, atrast un atvērt programmas un mainīt to, kas diktoram jānolasa. Tiek arī izskaidrota pamatinformācija par diktora runas ātruma, skaļuma regulēšanu un runas apturēšanu.

Tastatūras pamata navigācija operētājsistēmā Windows

Tabulēšanas taustiņš, kursors un funkciju taustiņi

Sistēmā Windows, izmantojiet tabulēšanas taustiņu vai kursortaustiņus (dēvētus arī par bulttaustiņiem), lai pārvietotos programmās un tīmekļa lapās. Dažās tastatūrās augšdaļā virs ciparu taustiņiem atrodas arī funkciju taustiņi. Funkciju taustiņus var izmantot navigācijai dažās programmās. Noteiktās tastatūrās daži funkciju taustiņi ir ieprogrammēti veikt ar aparatūru saistītas darbības, piemēram, regulēt skaļumu. Ja jūsu tastatūrā ir taustiņš Fn (funkcija), tas ir jānospiež kopā ar attiecīgo funkcijas taustiņu, lai funkcijas taustiņu izmantotu citām darbībām.

Taustiņš Caps Lock

Kad ir ieslēgts līdzeklis Diktors, taustiņu Caps Lock (dēvētu arī par diktora taustiņu) nospiediet kopā ar citiem taustiņiem, lai pārvietotos ekrānā un mijiedarbotos ar ekrāna elementiem.

Lai taustiņu Caps Lock nebūtu jāspiež katras komandas veikšanai, diktatora iestatījumos varat bloķēt diktora taustiņu. Kad ir ieslēgts līdzeklis Diktors, rīkjoslā atveriet diktora iestatījumus, atlasiet Vispārīgi un pēc tam atlasiet Bloķēt diktora taustiņu, lai tas nebūtu jāspiež katras komandas izpildei (burtslēgs)..

Windows īsinājumtaustiņi

Sistēmā Windows un Windows programmās ir īsinājumtaustiņi, ko var izmantot kopā ar diktora komandām. Piemēram, nospiediet Windows logotipa taustiņu , lai atvērtu sākuma izvēlni, vai, lai atvērtu darbību centru, nospiediet Windows logotipa taustiņu  + A.

Sarakstu ar īsinājumtaustiņiem, ko varat izmantot operētājsistēmā Windows, skatiet rakstā Īsinājumtaustiņi operētājsistēmā Windows.

Sarakstu ar īsinājumtaustiņiem Windows programmās skatiet rakstā Īsinājumtaustiņi programmās.

Diktora skati

Lai ar tabulēšanas taustiņu, kursoru un funkciju taustiņiem izpildītu citas, ne tikai tastatūras pamatkomandas, izmantojiet diktora skatus.

Diktora skati ļauj mainīt, kā diktors atver pārvietojas programmās un tīmekļa lapās, un tie ietver vienumus, rakstzīmes, vārdus, rindas, rindkopas, saites, virsrakstus, tabulas, objektus un ieteikumus.

Startējot līdzekli Diktors, noklusējuma skats ir Vienumi. Vienums var būt jebkas — poga programmā, saite vai teksts tīmekļa lapā. Lai pārvietotos pa vienumiem, nospiediet burtslēgu + bultiņu pa kreisi vai burtslēgu + bultiņu pa labi. Kad atrodat vienumu, kuru vēlaties aktivizēt, nospiediet burtslēgu + taustiņu Enter. Lai diktors lasītu pašreizējo vienumu, nospiediet burtslēgu + D. Lai atkārtotu pēdējo frāzi, ko izrunāja diktors, nospiediet burtslēgu + V.

Lai mainītu diktora skatus, nospiediet burtslēgu + augšupvērsto bultiņu vai burtslēgu + lejupvērsto bultiņu.


Ieteikumi

Ieteikumi ir pieejami, ja dažās programmās un sistēmas Windows daļās tekstlodziņā ievadāt informāciju. Piemēram, ievadot tekstu meklēšanas lodziņā pēc tam, kad nospiests Windows logotipa taustiņš, ieteikumi tiek piedāvāti rakstīšanas laikā. Ja ir pieejams ieteikums, diktors to norāda, atskaņojot skaņu un balss ziņojumu.

Ja ir pieejams ieteikums, tad, lai to atlasītu, izmantojiet burtslēgu + lejupvērsto bultiņu, lai pārietu uz ieteikumu skatu, pēc tam burtslēgu + bultiņu pa kreisi vai burtslēgu + bultiņu pa labi, lai pārietu uz ieteikumu, un pēc tam burtslēgu + taustiņu Enter. Varat arī nospiest augšupvērsto bulttaustiņu un lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārietu no viena ieteikuma uz citu, un nospiest taustiņu Enter, lai atlasītu kādu ieteikumu.

Objekti

Objekti ir vienumu grupas, kas ir pieejamas dažās programmās un tīmekļa lapās. Operētājsistēmā Windows 10, Windows veikalā un laika ziņu programmās arī ir objekti. Objekti tiek izmantoti arī dažos Windows līdzekļos, piemēram, sākuma izvēlnē. Lai noskaidrotu, vai ir pieejams objekts, nospiediet un turiet nospiestu burtslēgu + augšupvērsto bultiņu, lai pārslēgtos uz objektu skatu, un pēc tam izmantojiet burtslēgu + bultiņu pa kreisi vai burtslēgu + bultiņu pa labi, lai pārvietotos pa objektiem.

Darbs ar programmām un tīmekļa lapām

Programmu atrašana un atvēršana

Lai ātri atrastu programmu operētājsistēmā Windows 10, tastatūrā nospiediet Windows logotipa taustiņu , lai atvērtu sākuma izvēlni un novietojiet fokusu meklēšanas lodziņā. Ierakstiet meklētās programmas nosaukumu un nospiediet taustiņu Enter, lai to atvērtu.

Pārslēgšanās no vienas programmas uz citu

Lai pārslēgtos starp atvērtajām programmām datorā, turiet nospiestu taustiņu Alt un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu. Diktors izrunā atvērto programmu nosaukumus, kad jūs pa tiem virzāties. Kad atrodat programmu, kuru vēlaties izmantot, atlaidiet abus taustiņus.

Ja kādā brīdī ir jāuzzina, uz kuru programmu vai logu ir fokuss, nospiediet burtslēgu + W, lai izlasītu fokusētā loga virsrakstu un saturu.

Satura ātra pārlūkošana, izmantojot skenēšanas režīmu

Kad atverat programmu vai tīmekļa lapu, gūstiet ātru pārskatu, izmantojot skenēšanas režīmu — diktora lasīšanas un navigācijas režīmu. Lai ieslēgtu skenēšanas režīmu, nospiediet burtslēgu + atstarpes taustiņu. Pēc tam izmantojiet šādas komandas, lai pārvietotos pēc virsraksta, objekta vai saites.

 Nospiediet Veicamā darbība
 H vai Shift + H un Alt + lejupvērstā bultiņa vai Alt + augšupvērstā bultiņa Pāriet uz nākamo vai iepriekšējo virsrakstu
 D vai Shift + D Pāriet uz nākamo vai iepriekšējo objektu
 K vai Shift + K un Alt + bultiņa pa labi vai Alt + bultiņa pa kreisi Pāriet uz nākamo vai iepriekšējo saiti


Lai saturu lasītu detalizētāk, izmantojiet augšupvērsto bultiņu un lejupvērsto bultiņu, lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo teksta rindiņu. Vai arī nospiediet burtslēgu + M, un diktors sāks lasīt vienlaidus no jūsu pašreizējās atrašanās vietas.

Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā izmantot skenēšanas režīmu, tostarp papildkomandu sarakstu, skatiet 3. nodaļa. Skenēšanas režīma izmantošana.

Lai iegūtu papildinformāciju par teksta lasīšanu, skatiet 4. nodaļa. Teksta lasīšana.

Runas ātruma un skaļuma mainīšana

Varat mainīt diktora runas skaļumu un ātrumu. Lai mainītu diktora runas skaļumu, nospiediet burtslēgu + taustiņu Page up, lai palielinātu skaļumu, vai burtslēgu + taustiņu Page down, lai samazinātu skaļumu.

Lai mainītu ātrumu, kādā runā diktors, nospiediet burtslēgu + pluszīmi (+) vai burtslēgu + mīnuszīmi (-).

Diktora lasīšanas apturēšana

Lai apturētu diktora lasīšanu, jebkurā brīdī nospiediet taustiņu Ctrl vai izvēlieties citu komandu.

Atsauksmju sniegšana

Jūsu atsauksmes palīdz uzlabot līdzekļa Diktors darbību. Lai sniegtu atsauksmes, nospiediet burtslēgu + E + E (taustiņu E nospiediet divas reizes), un ievadiet komentārus par līdzekli Diktors. Nospiediet taustiņu Caps Lock + E, lai informētu mūs par to, kas jūs neapmierina šī līdzekļa pašreizējā darbībā. Varat arī pievienot komentārus tīmekļa vietnē Microsoft Accessibility User Voice. Lai saņemtu tehnisku atbalstu saistībā ar līdzekli Diktors vai citu Microsoft palīgtehnoloģiju, sazinieties ar Microsoft pieejamības uzziņu vietni Answer Desk.


Nākamais: 3. nodaļa. Skenēšanas režīma izmantošana

Atgriezties uz satura rādītāju

Rekvizīti

Raksta ID: 22808. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 14. sept.. Pārskatījums: 4

Atsauksmes