3. nodaļa. Skenēšanas režīma izmantošana

Šajā nodaļā aprakstīts navigācijas un lasīšanas režīms, ko sauc par skenēšanas režīmu. Skenēšanas režīms ļauj pārvietoties programmās, e-pastā un tīmekļa lapās, izmantojot bulttaustiņus, kā arī bieži lietotos īsinājumtaustiņus, lai lasītu tekstu un pārlēktu tieši uz virsrakstiem, saitēm, tabulām un objektiem.

Pamatinformācija par skenēšanas režīmu

Lai ieslēgtu vai izslēgtu skenēšanas režīmu, nospiediet Caps Lock + atstarpes taustiņu.

Ja šis līdzeklis ir ieslēgts, izmantojiet augšupvērsto bultiņu vai lejupvērsto, lai pārvietotos programmās un tīmekļa lapās. Nospiediet atstarpes taustiņu, lai aktivizētu vienumu, kuru vēlaties izmantot, piemēram, pogu programmā, saiti tīmekļa lapā vai tekstlodziņu.

Navigācija

Kad ir ieslēgts skenēšanas režīms, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus, lai pārvietotos programmās un tīmekļa lapās.

NospiedietVeicamā darbība
Augšupvērstā bultiņa un lejupvērstā bultiņaPāriet uz nākamo vai iepriekšējo teksta rindiņu programmā vai tīmekļa lapā
Bultiņa pa labi un bultiņa pa kreisiPāriet uz nākamo vai iepriekšējo rakstzīmi programmā vai tīmekļa lapā
Atstarpes taustiņšAktivizēt vienumu, kuru vēlaties izmantot, piemēram, pogu vai tekstlodziņu
EnterVeikt sekundāru darbību ar vienumu, ja šāda iespēja tiek nodrošināta
Ctrl + bultiņa pa kreisi un Ctrl + bultiņa pa labiPāriet uz nākamo vai iepriekšējo vārdu
Ctrl+ augšupvērstā bultiņa un Ctrl + lejupvērstā bultiņaPāriet uz nākamo vai iepriekšējo rindkopu
H vai Shift + H un Alt + lejupvērstā bultiņa vai Alt + augšupvērstā bultiņa
Pāriet uz nākamo vai iepriekšējo virsrakstu
T vai Shift + TPāriet uz nākamo vai iepriekšējo tabulu
P vai Shift + PPāriet uz nākamo vai iepriekšējo rindkopu
K vai Shift + K un Alt + bultiņa pa labi vai Alt + bultiņa pa kreisi
Pāriet uz nākamo vai iepriekšējo saiti
D vai Shift + DPāriet uz nākamo vai iepriekšējo objektu
Ctrl + RSākt lasīšanu

Lai lietotu lielāko daļu Windows īsinājumtaustiņu, izslēdziet skenēšanas režīmu.

Skenēšanas režīms tiek izslēgts, kad pārslēdzaties uz citu programmu. Jūsu datorā atskan skaņa, kas norāda, ka skenēšanas režīms ir izslēgts. Nospiediet burtslēgu un atstarpes taustiņu, lai to atkal ieslēgtu.

Darbs ar tabulām

Izmantojot skenēšanas režīmu, varat ērtāk pārvietoties tabulās, ka arī tiek atbalstīti bieži lietotie taustiņi, kas citos ekrāna lasītājos tiek izmantoti, lai pārvietotos tabulās. Nospiediet T vai Shift + T, lai, izmantojot skenēšanas režīmu, atrastu tabulu, un pēc tam izmantojiet tālāk norādīto taustiņus, lai darbotos ar tabulu.

NospiedietVeicamā darbība
Ctrl + Alt + bultiņa pa labi vai bultiņa pa kreisiPāriet uz nākamo vai iepriekšējo šūnu rindā
Ctrl + Alt + augšupvērstā bultiņa vai lejupvērstā bultiņaPāriet uz nākamo vai iepriekšējo šūnu kolonnā
Burtslēgs + F5Paziņot atrašanās vietu tabulā
Caps Lock + F9Paziņot kolonnas galveni
Caps Lock + F10 Paziņot rindas galveni
Caps Lock + F7Lasīt pašreizējo tabulas kolonnu no sākuma līdz beigām
Burtslēgs + F8Lasīt pašreizējo tabulas rindu no sākuma līdz beigām


Nākamais: 4. nodaļa. Teksta lasīšana

Atgriezties uz satura rādītāju

Rekvizīti

Raksta ID: 22809. Pēdējo reizi pārskatīts: 2016. gada 14. sept.. Pārskatījums: 4

Atsauksmes
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)