Nevar pārvietot vai pārdēvēt mapi Documents and Settings

Svarīgi! Šajā rakstā ir informācija par reģistra modificēšanu. Pirms reģistra modificēšanas izveidojiet tā dublējumkopiju. Pārliecinieties, vai zināt, kā atjaunot reģistru, ja rodas kāda problēma. Lai iegūtu papildinformāciju par reģistra dublējumkopijas izveidi, atjaunošanu un modificēšanu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un skatiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
256986 Microsoft Windows reģistra apraksts

S I M P T O M I

Ja sistēmā Windows mēģināt pārvietot vai pārdēvēt mapi "Documents and Settings" (Dokumenti un iestatījumi), tiek parādīts šāds kļūdas ziņojums:
"Documents and Settings is a Windows system folder and is required for Windows to run properly. It cannot be moved or renamed." (Documents and Settings ir Windows sistēmas mape, kas ir nepieciešama, lai sistēma Windows darbotos pareizi. To nevar pārvietot vai pārdēvēt.)

I E M E S L S

Tas ir ar nolūku.

R I S I NĀ J U M S

Lai instalēšanas laikā norādītu citu mapi mapei "Documents and Settings", rīkojieties šādi:
 1. Izmantojiet /UNATTEND slēdzi ar Winnt.exe vai Winnt32.exe un ievietojiet norādīto ierakstu Unattend.txt failā, kur z:\mapes_nosaukums ir ceļš un nepieciešamās mapes nosaukums:
  [GuiUNattended]
  ProfilesDir = z:\mapes_nosaukums
 2. Instalējiet Windows. Ceļš, kuru iekļāvāt Unattend.txt failā, tiek izmantots noklusētās mapes "Documents and Settings" vietā.
Lai iegūtu papildinformāciju par sistēmas Windows 2000 neuzraudzītu uzstādīšanu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:

183245 Windows 2000 Unattended Winnt[32].exe komandrindas izmaiņas (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)

P A P I L D I N D O R MĀ C I J A

PIEZĪME. Turpmākā sadaļa sniedz informāciju par konfigurāciju, ko Microsoft neatbalsta. Šīs ziņas sniegtas vienīgi informēšanas nolūkā; Microsoft negarantē, ka šī konfigurācija darbojas pareizi.


BRĪDINĀJUMS. Microsoft iesaka nepārdēvēt nevienu sistēmas mapi. Pārdēvējot sistēmas mapes, var rasties būtiskas sistēmas kļūmes un nestabila datora darbība. Ja tas tomēr ir jāveic, nepieciešama sistēmas dublēšana pirms šīs darbības mēģināšanas.


Izmantojiet atbilstošo metodi, lai pārdēvētu vai pārvietotu mapi "Documents and Settings".

Konkrēti lietotājam

Brīdinājums. Ja nepareizi modificējat reģistru, izmantojot reģistra redaktoru vai citu metodi, var rasties nopietnas problēmas. Šo problēmu dēļ var nākties atkārtoti instalēt operētājsistēmu. Microsoft nevar garantēt, ka šīs problēmas var novērst. Jūs uzņematies atbildību par reģistra modificēšanu.
PIEZĪME. Šī metode nepārvieto Windows atslēgas komponentus. Izmantojiet šo metodi, ja nepieciešams pārvietot tikai lietotāja specifiskos datus.


Lai norādītu citu mapi mapei "Documents and Settings", kad sistēma Windows ir uzinstalēta noteiktam lietotājam, rīkojieties šādi:
 1. Identificējiet lietotāja profila ceļu. Profila ceļa identificēšanai ir divas metodes. Pēc lietotāja ceļa iestatījumiem vai lietotāja SID. Priekšroka tiek dota lietotāja SID metodei.
  • Lietotāja SID metode
   1. Izmantojiet rīku GETSID no Windows Server resursu komplekta, lai iegūtu SID. Izmantojiet sintaksi, kas līdzīga šim piemēram:
    GETSID \\SERVERIS1 Lietotājvārds \\SERVERIS1 Lietotājvārds
   2. Kad ir iegūts SID, izmantojiet Regedit.exe vai Regedt32.exe, lai izvēlētos lietotāja SID zem šādas reģistra atslēgas:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
  • Lietotāja ceļa iestatīšana
   1. Piesakieties datorā kā lietotājs un komandu uzvednē ierakstiet SET (IESTATĪT). Atzīmējiet LIETOTĀJA PROFILA iestatījumu un aizveriet komandu uzvednes logu.
   2. Piesakieties datorā kā administrators.
   3. Izmantojiet reģistra redaktoru, lai pievienotu LIETOTĀJA PROFILA iestatījumu šādai reģistra atslēgai:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
   4. Noklikšķiniet uz reģistra atslēgas un pēc tam uz Meklēt izvēlnē Rediģēt.
   5. Lodziņā Meklēt ierakstiet LIETOTĀJA PROFILA iestatījuma vērtību un noklikšķiniet uz Meklēt nākamo.
 2. Mainiet profila attēla ceļa vērtību, lai izmantotu jauno ceļu, kuru vēlaties reģistra atslēgā HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList.
 3. Aizveriet reģistra redaktoru un piesakieties kā lietotājs. Komandu uzvednē ierakstiet SET (IESTATĪT), lai pārbaudītu, vai ceļš ir izmainīts.

Visā mapē

PIEZĪME. Šī metode pārvieto Windows atslēgas komponentus. Izmantojiet šo metodi tikai tad, ja jāpārvieto vai jāpārdēvē mape "Documents and Settings", bet nevar izmantot failu Unattend.txt, lai instalēšanas laikā mainītu nosaukumu.


Lai norādītu citu mapi visai mapei "Documents and Settings", tai skaitā sistēmas atslēgas komponentiem, rīkojieties šādi:
 1. Piesakieties datorā kā administrators.
 2. Izveidojiet jaunu mapi.
 3. Atveriet pašreizējo mapi "Documents and Settings".
 4. Izvēlnē Rīki noklikšķiniet uz Mapes opcijas un pēc tam uz zīmnes Skats.
 5. Sadaļā Papildu iestatījumi noklikšķiniet uz Rādīt slēptos failus un mapes un pēc tam notīriet izvēles rūtiņas Paslēpt zināmo failu tipu paplašinājumus un Paslēpt aizsargātos operētājsistēmas failus .
 6. Noklikšķiniet uz Labi.
 7. Lai kopētu visas mapes jaunā mapē, izņemot lietotāja mapi, kurā šobrīd esat pieteicies, noklikšķiniet un velciet tās.
 8. Vadības panelī veiciet dubultklikšķi uz Sistēma un noklikšķiniet uz zīmnes Lietotāju profili.
 9. Kopējiet pašreizējo lietotāja profilu jaunajā mapē.
 10. Noklikšķiniet uz Labi, aizveriet vadības paneli, atsakieties un vēlreiz piesakieties datorā kā administrators.
 11. Reģistra redaktorā noklikšķiniet uz Meklēt izvēlnē Rediģēt.
 12. Ierakstiet documents and settings un noklikšķiniet uz Meklēt.
 13. Aizstājiet vērtību datus vai pārdēvējiet vērtības reģistra atslēgu uz citu ceļu ikvienai reģistra atslēgai un vērtībai, kas satur sākotnējo ceļu.PIEZĪME. Šīs izmaiņas jāizpilda katrai reģistra instancei. Pretējā gadījumā dators var nestartēties. Obligāti jāatjaunina visas reģistra atslēgas un vērtības, izmantojot citu ceļu.

 14. Restartējiet datoru.
 15. Tagad varat droši noņemt sākotnējo mapi "Documents and Settings".
Piezīme. Ja reģistrā meklējat "Documents and Settings" (Dokumenti un iestatījumi), virknes vērtību atradīsit šajā apakšatslēgā: HKLM\system\controlset001\control\hivelist. Šī virknes vērtība ir \Device\HarddiskVolume#\Documents and Settings. Nemainiet šo virknes vērtību. Kad pabeigta mapes "Documents and Settings" (Dokumenti un iestatījumi) meklēšana, meklējiet arī īso faila nosaukumu "Docume~1". Mainiet meklēšanas rezultātu ceļu.
Rekvizīti

Raksta ID: 236621. Pēdējo reizi pārskatīts: 2008. gada 15. janv.. Pārskatījums: 1

Atsauksmes