Microsoft atbalsta politika saistībā ar cietajiem diskiem ar 4K sektoru operētājsistēmā Windows

K O P S A V I L K U M S

Tuvāko gadu laikā datu krātuves tiks nomainītas uz cieto disku fizisko formātu no 512 baitu sektoriem uz 4096 baitu sektoriem (zināms arī kā 4 K vai 4 KB sektori). Šādu pāreju var izskaidrot ar dažādiem faktoriem. Šī procesa ietvaros tiks palielināts arī krātuves blīvums un uzticamība. Šīs pārejas rezultātā radīsies nesaderības problēmas ar esošo programmatūru (tostarp operētājsistēmām un lietojumprogrammām).

Šajā rakstā ir aprakstīta pašreizējā Microsoft atbalsta politika saistībā ar šiem jaunajiem diska veidiem Windows operētājsistēmās. Kad lietojumprogrammas un aparatūras ierīces tiek pievienotas šiem jaunajiem diskiem, var rasties uzticamības un veiktspējas problēmas. Lai iegūtu informāciju par lietojumprogrammas un aparatūras ražotāja atbalsta politikām saistībā ar šiem jaunajiem diska veidiem, sazinieties ar attiecīgo ražotāju.

Šajā rakstā ir aprakstīti trīs diska veidi. Uz katru diska veidu attiecas atšķirīgas Microsoft atbalsta politikas, tāpēc pirms turpināt raksta lasīšanu pārbaudiet instalētā diska veidu.

Diska tipsAtbalsts/funkcionalitāte
4 K vietējais (loģiskā sektora lielums: 4 K): liela daļa disku, kuru apjoms ir lielāks par 2 terabaitiem un USB savienojums ir piemērots šim diska veidam.Tiek atbalstīts šādās operētājsistēmās:

 • Windows 8;
 • Windows Server 2012.
Advanced Format vai 512E (fiziskā sektora lielums: 4 K; loģiskā sektora lielums: 512 baiti)Tiek atbalstīts šādās operētājsistēmās:
 • Windows Vista;
 • Windows 7;
 • Windows Server 2008*;
 • Windows Server 2008 R2*;
 • Windows Server 2012;
 • Windows 8.
*Izņemot tehnoloģiju Hyper-V. Skatiet sadaļu Lietojumprogrammu atbalsta prasības attiecībā uz diskiem ar lielu sektoru.

Konkrētas prasības ir norādītas tālāk sniegtajā sadaļā. Darbiniet tikai tādas lietojumprogrammas un aparatūru, kam tiek atbalstīti šie diski.
512 baitu vietējais (fiziskā un loģiskā sektora lielums: 512 baiti)Tiek atbalstīts visās platformās.

Lai pārbaudītu sava datora diska veidu, izpildiet tālāk norādītās darbības.
 1. Instalējiet http://support.microsoft.com/kb/982018/lv.
 2. Priviliģētajā komandu uzvednē izpildiet šādu komandu:
  Fsutil fsinfo ntfsinfo x: (kur x apzīmē pārbaudāmo disku)
 3. Lai noteiktu savā datorā uzstādīto disku, izmantojiet vērtības “Bytes Per Sector” (Baiti sektorā) un “Bytes per Physical Sector” (Baiti fiziskajā sektorā). Lai to paveiktu, izmantojiet tālāk redzamo tabulu.

  Bytes Per Sector" valueVērtība “Bytes Per Sector”Diska tips
  409640964 K vietējais
  5124096Advanced Format (jeb 512E)
  512512512 baitu vietējais

Īpašas prasības attiecībā uz Microsoft atbalstu atkarībā no operētājsistēmas versijas

Windows 8 un Windows Server 2012

Tālāk sniegtajā sarakstā ir apkopoti jaunie līdzekļi, kas tiek piegādāti kā operētājsistēmu Windows 8 un Windows Server 2012 sastāvdaļa, lai klientiem nodrošinātu ērtāku disku ar lielu sektoru lietošanu. Detalizētāku katra vienuma aprakstu skatiet šajā tīmekļa vietnē:

 • Izstrādāts, pamatojoties uz Windows 7 SP1 atbalstu 4 K emulācijas diskiem (512e), un nodrošina pilnu iesūtnes atbalstu diskiem ar 4 K sektoru bez emulācijas (4 K vietējais). Tiek atbalstītas šādas lietojumprogrammas un iespējas:
  • iespēja instalēt operētājsistēmu Windows diskā ar 4 K sektoru un sāknēt no šī diska, neizmantojot emulāciju (4 K vietējo disku);
  • jauns faila formāts — VHDx;
  • pilns tehnoloģijas Hyper-V atbalsts;
  • Windows dublēšana;
  • pilns NT failu sistēmas (NTFS) atbalsts;
  • pilns jaunā līdzekļa Storage Spaces and Pools (SSP) atbalsts;
  • pilns programmatūras Windows Defender atbalsts.

Windows 7 un Windows Server 2008 R2

 • Instalējiet 1. servisa pakotni (SP1) vai atjauninājumu, kas ir aprakstīts šajā rakstā Microsoft zināšanu bāzē:
  982018 Pieejams atjauninājums, kas uzlabo sistēmas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 saderību ar Advanced Format diskiem
 • Pārliecinieties, vai ir atjaunināti atmiņas kontrollera un citu aparatūras komponentu draiveri un programmaparatūra. Pārliecinieties, vai diski un aparatūra atbalsta diskus ar lielu sektoru.
 • Izmantojiet 1. servisa pakotnei paredzēto atjaunināto Windows pirminstalēšanas vidi (Windows Preinstallation Environment — Windows PE), kas tiks izlaista kā operētājsistēmai Windows 7 ar SP1 paredzētā automātiskās instalēšanas komplekta (Automated Installation Kit — AIK) un pirminstalēšanas komplekta (OEM Preinstallation Kit — OPK) atjaunināto daļu sastāvdaļa. Vai arī nodrošiniet atjauninājuma 982018 iegulšanu Windows PE.

  Operētājsistēmai Windows 7 ar SP1 paredzēto automātiskās instalēšanas komplekta papildinājumu var lejupielādēt no šīs Microsoft tīmekļa vietnes

Windows Vista un Windows Server 2008

 • Instalējiet labojumfailu, kas ir aprakstīts šajā rakstā Microsoft zināšanu bāzē:
  2553708 Labojumfailu apkopojums, kas paredzēts operētājsistēmu Windows Vista un Windows Server 2008 saderības ar Advanced Format diskiem uzlabošanai (šī informācija var būt angļu valodā)
 • Pārliecinieties, vai ir atjaunināti atmiņas kontrollera un citu aparatūras komponentu draiveri un programmaparatūra. Pārliecinieties, vai draiveri un aparatūra atbalsta diskus ar lielu sektoru.

Windows Server 2003 un Windows XP

Visi diski ar lielu sektoru, piemēram, 4 K vietējie un 512E, vai visi tie diski, kas nav 512 vietējie, netiek atbalstīti Microsoft operētājsistēmās vai jebkurā operētājsistēmas Windows XP versijā. Tās ir šādas operētājsistēmas (bet ne tikai):
 • Windows Home Server 1.0;
 • Windows Server 2003;
 • Windows Server 2003 R2;
 • Windows XP, 64 bitu izdevumi;
 • Windows XP Embedded;
 • Windows Small Business Server 2003;
 • Windows Small Business Server 2003 R2;
Lai iegūtu informāciju par lietojumprogrammas un aparatūras ražotāja politikām saistībā ar šo jauno diska veidu atbalstu šajās vidēs, sazinieties ar attiecīgo ražotāju.

Lietojumprogrammu atbalsta prasības attiecībā uz diskiem ar lielu sektoru


Administratoriem un lietotājiem ir jāpārliecinās, vai diski ar lielu sektoru tiek atbalstīti Windows operētājsistēmās un lietojumprogrammās. Ir jāņem vērā dažādas iespējamības un problēmas saistībā ar veiktspēju, uzticamību, dublēšanu un atkopšanu. Daļai Microsoft lietojumprogrammu un produktu var būt šādi atbalsta priekšraksti:

Zināmās problēmas saistībā ar saderību

Tālāk ir aprakstītas zināmās problēmas saistībā ar saderību, kas var rasties, ja tiek izmantoti diski ar lielu sektoru.
 • Sistēmā Windows 7 un Windows 2008 R2 instalēšana neizdosies un tiks parādīta kļūda: “Windows uzstādīšana nevarēja konfigurēt Windows palaišanu šī datora aparatūrā”, ja ir spēkā šajā rakstā Microsoft zināšanu bāzē aprakstītie nosacījumi:
  2466753 Instalācijas kļūda “Windows uzstādīšana nevarēja konfigurēt Windows palaišanu šī datora aparatūrā” datorā, kurā darbojas operētājsistēma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2
 • Ja izmantojat disku, kura loģiskā sektora lielums nav 512 baiti, var neizdoties Windows operētājsistēmas attēla dublēšana un atjaunošana, un var tikt parādīts šāds kļūdas ziņojums:

  Vienu no dublējumfailiem nevarēja izveidot.
  Detalizēta informācija: pieprasījumu nevar izpildīt ievadizvadierīces kļūdas dēļ.

  Kļūdas kods: 0x8078002A
 • Ja virtuālā cietā diska (VHD) izveidei operētājsistēmas Windows Server 2008 R2 diskā ar vietējo 4 K sektoru izmantosit disku pārvaldības līdzekli vai tehnoloģiju Hyper-V, šo darbību neizdosies veikt, un tiks parādīts kļūdas ziņojums Nepareiza darbība.

  • Disku pārvaldības rīkā tiek ģenerēts šāds kļūdas ziņojums:
   Nepareiza virtuālā diska pārvaldnieka darbība
  • Ja tiek izmantots jauna virtuālā cietā diska izveides vednis, tiek ģenerēts šāds kļūdas ziņojums attiecībā uz tehnoloģiju Hyper-V:
   Mēģinot izveidot virtuālo cieto disku, serverī radās kļūda. Sistēmai neizdevās izveidot ceļu I:\Disk0.vhd. Kļūdas kods: Nepareiza darbība.
  • Ja tiek izmantots jaunas virtuālās mašīnas izveides vednis, tiek ģenerēts šāds kļūdas ziņojums attiecībā uz tehnoloģiju Hyper-V:
   Konfigurējot cieto disku klasē TestVM, serverī radās kļūda. Sistēmai neizdevās izveidot ceļu I:\TestVM\TestVM.vhd. Kļūdas kods: Nepareiza darbība.
 • Ja pēc jaunākās krātuves un nepieciešamo labojumfailu lietošanas failā fsutil.exe joprojām ir redzams teksts “Bytes Per Physical Sector: <Not Supported>” (Baiti fiziskajā sektorā: netiek atbalstīti), pārliecinieties, vai pastāv šāds reģistra ceļš:

  HKLM\CurrentControlSet\Services\<miniport’s service name>\Parameters\Device\
  Nosaukums: EnableQueryAccessAlignment
  Tips: REG_DWORD
  Vērtība: 1: Iespējot

Neatbalstītās iespējas


Ja izmantotā atmiņas ierīce un operētājsistēma netiek atbalstītas, Microsoft atbalsta speciālisti piedāvās problēmu novēršanas padomus (ja klients tos pieprasīja). Korporācija Microsoft negarantē, ka tiks atrasts problēmu risinājums saistībā ar neatbalstītajām atmiņas ierīcēm. Ja risinājums netiek atrasts, maksa par gadījuma izpēti netiek atmaksāta. Ja nav bijis noteikts, ka risinājums nav garantēts, Microsoft atbalsta speciālisti neveiks problēmas novēršanu un atmaksās maksu par gadījuma izpēti.

Microsoft atbalsta speciālisti izmantos parastos problēmu novēršanas procesus, lai novērstu ar krātuvi saistīto problēmu. Microsoft atbalsta speciālisti var izmantot tālāk norādītās problēmu novēršanas metodes.
 • Informācijas meklēšana Microsoft zināšanu bāzē. Microsoft zināšanu bāzei klienti var piekļūt no Microsoft TechNet vietnes un no šīs Microsoft tīmekļa vietnes:
 • Nosaka, vai problēmu var attiecināt uz atbalstītu krātuvi (ja tas ir iespējams).

  Piezīme. Ja krātuve netiek atbalstīta, nav pieejams arī atbalstīts labojumfails. Microsoft atbalsta speciālisti nevarēs noteikt to, vai problēmas iemesls ir saistīts ar aparatūras nesaderību vai nevēlamu programmatūras izturēšanos.
Ja problēmu nevar atrisināt, Microsoft atbalsta speciālisti var ieteikt arī alternatīvus konstruktīvus risinājumus. Tie var būt arī šādi:
 • lūgt klientam atveidot problēmu atbalstītā krātuvē;
 • ieteikt klientam lūgt padomu krātuves nodrošinātājam saistībā ar risinājumu.


P A P I L D I N D O R MĀ C I J A

Lai iegūtu papildinformāciju par Microsoft izstrādātāju tīklu (Microsoft Developer Network — UMDF), dodieties uz šo MSDN vietni:
Rekvizīti

Raksta ID: 2510009. Pēdējo reizi pārskatīts: 2013. gada 15. janv.. Pārskatījums: 1

Atsauksmes