Ieteicamā privātā periodisko kontrolziņojumu klastera servera konfigurācija

K O P S A V I L K U M S

Lai nodrošinātu netraucētu klastera darbību, ir svarīga serveru klastera mezglu savstarpējā saziņa. Tāpēc klasteru saziņai izmantotajiem serveriem jābūt optimāli konfigurētiem, kā arī ir jāievēro visas aparatūru saderības sarakstā norādītās prasības. Lai novērstu mezglus, kuru nepieejamība padara nepieejamu sistēmu kopumā, konfigurējot tīklošanu, diviem vai vairākiem neatkarīgiem tīkliem jāizveido savienojums ar klastera mezgliem. Tāpēc parasti tiek izmantoti divi lokālie tīkli (LAN). (Microsoft produktu atbalsta pakalpojums neatbalsta tādu klastera konfigurāciju, kura mezgli ir savienoti tikai vienā tīklā.)

Lai atbalstītu periodisko kontrolziņojumu saziņu starp klastera mezgliem un novērstu mezglus, kuru nepieejamība padara nepieejamu sistēmu kopumā, ir jābūt konfigurētiem vismaz diviem klastera tīkliem. Lai to izdarītu, šo tīklu lomas attiecībā uz klasteru pakalpojumu ir jākonfigurē kā “tikai iekšējai klasteru saziņai” vai “visa veida saziņai”. Parasti viens no šiem tīkliem ir iekšējai klasteru saziņai izveidots privātais starpsavienojums.

Turklāt katra klastera tīkla darbības kļūmei jānotiek neatkarīgi no citiem klasteru tīkliem. Tas nozīmē, ka diviem klasteru tīkliem nedrīkst būt kopīgs komponents, kas var izraisīt vienlaicīgu abu klasteru darbības kļūmi. Piemēram, tīkla adaptera ar vairākiem portiem izmantošana, lai mezglu pievienotu diviem klastera tīkliem, vairākumā gadījumu nebūs pietiekams risinājums šī mērķa sasniegšanai, jo porti nedarbojas neatkarīgi.

Lai samazinātu iespējamās saziņas problēmas, noņemiet visu nevajadzīgo tīkla trafiku no tā tīkla adaptera, kuram ir iestatīts “tikai iekšējai klasteru saziņai” (šis adapteris tiek dēvēts arī par kontrolziņojumu saziņas vai privātā tīkla adapteri). Klasteru saziņa tiek nodrošināta, IP ligzdās izmantojot attālās procedūras izsaukumu (Remote Procedure Call, RPC) ar lietotāja datagrammu protokola (User Datagram Protocol, UDP) paketēm. Šajā rakstā ir aprakstīts šāds process:
 • no starpsavienojuma tiek noņemts NetBIOS;
 • tiek iestatīta atbilstoša klasteru komunikācijas prioritātes secība;
 • tiek iestatīta atbilstoša adaptera saistīšanas secība;
 • tiek noteikts atbilstošs tīkla adaptera darbības ātrums un režīms;
 • tiek pareizi konfigurēti TCP/IP protokoli;
 • tiek atspējots līdzeklis Media Sense (tikai sistēmā Windows 2000).

Piezīme. Šajā rakstā sniegtā informācija neattiecas uz sistēmu Windows Server 2008 vai Windows Server 2008 R2 kļūmjpārlēces klasteriem. Ieteikumus attiecībā uz jaunāku versiju kļūmjpārlēces klasteru tīkla konfigurāciju tādās vidēs, kuras nav saistītas ar CSV, skatiet rakstā http://technet.microsoft.com/lv-lv/library/dd197454(WS.10).aspx#BKMK_Account_Infrastructure. Gadījumi, kad šajā rakstā aprakstītie iestatījumi izraisa neatbilstošu darbību sistēmās Windows Server 2008 vai Windows Server 2008 R2, ir saistīti ar CSV vidi. Ieteikumus attiecībā uz CSV skatiet rakstā http://technet.microsoft.com/lv-lv/library/ff182358(WS.10).aspx.

P A P I L D I N D O R MĀ C I J A

Ieteicamā privātā adaptera konfigurācija sistēmās Windows 2000 un Windows 2003

 1. Noklikšķiniet uz Sākt, norādiet uz Iestatījumi, noklikšķiniet uz Vadības panelis un pēc tam veiciet dubultklikšķi uz Tīkla un iezvanes savienojumi.
 2. Izvēlnē Papildu noklikšķiniet uz Papildu iestatījumi.
 3. Lodziņā Savienojumi pārliecinieties, vai saistījums ir izveidots šādā secībā, un pēc tam noklikšķiniet uz Labi:
  • ārējais publiskais tīkls;
  • iekšējais privātais tīkls (periodiskie kontrolziņojumi);
  • [Attālās piekļuves savienojumi].
 4. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz periodisko kontrolziņojumu adaptera tīkla savienojuma un pēc tam noklikšķiniet uz Rekvizīti.

  Piezīme. Varat arī pārdēvēt šo savienojumu vienkāršāk (piemēram, par “Privāts”).
 5. Veiciet vienu no tālāk aprakstītajām procedūrām.
  • Ja serveris izmanto kvoruma veidu nevis vairākuma mezglkopu (Majority Node Set, MNS), noklikšķiniet uz opcijas Interneta protokols (TCP/IP), lai to atlasītu, un pēc tam notīriet pārējo opciju izvēles rūtiņas.
  • Ja serveris izmanto MNS kvorumu, noklikšķiniet uz opcijas Interneta protokols (TCP/IP), lai to atlasītu, noklikšķiniet uz vismaz viena no citiem failu koplietošanas tīklu protokoliem un pēc tam notīriet pārējo opciju izvēles rūtiņas.

   Piezīme. Ja serveris izmanto MNS kvorumu, vismaz vienam tīklam jābūt iespējotai failu koplietošanas ar MNS kvorumu funkcijai. Lai kvoruma resursiem neveidotos mezgli, kuru nepieejamība padara nepieejamu sistēmu kopumā, klasterim ieteicams izmantot vairākus tīklus, kuriem ir iespējota failu koplietošana.
 6. Ja tīkla adapteris darbojas ar atšķirīgiem ātrumiem un tam var iestatīt ātrumu un dupleksa režīmu, šis ātrums un dupleksa režīms jāiestata manuāli.

  Pārliecinieties, vai tiem tīkla adapteriem, kuriem var manuāli iestatīt ātrumu un dupleksa režīmu, visos mezglos ir vienādi iestatījumi un vai iestatījumi atbilst ražotāja norādījumiem. Ja tīkla adapterim nevar veikt manuālu iestatīšanu, ņemiet vērā kartes ražotāja norādījumus.

  Periodisko kontrolziņojumu tīklā tiek pārraidīts neliels informācijas apjoms, bet latentums ir svarīgs saziņas nodrošināšanai. Ja ātruma un dupleksa iestatījumi ir vienādi, pastāv iespēja pārliecināties, vai saziņa ir droša.

  Ja neesat pārliecināts par kartei un pievienotajām ierīcēm atbalstīto ātrumu vai ražotāja ieteiktajiem iestatījumiem, korporācija Microsoft iesaka visām šīm ierīcēm iestatīt ātrumu 10 MB/sek. un iestatījumu Pusdupleksais. Šāda konfigurācija nodrošinās pietiekamu joslas platumu un drošu saziņu.
  Lai iegūtu papildinformāciju, noklikšķiniet uz norādītā raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:

  174812 Klasteru tīkla interfeisa kartes automātiskās noteikšanas iestatījuma izmantošanas rezultāti (šī informācija var būt angļu valodā)
  Piezīme. Korporācija Microsoft neiesaka periodiskajiem kontrolziņojumiem izmantot jebkura veida bojājumpiecietīgu adapteri vai apvienošanu. Ja periodisko kontrolziņojumu saziņai nepieciešama redundance, izmantojiet vairākus tīkla adapterus, kuriem ir iestatīta atļauja “tikai iekšējai klasteru saziņai”, un nosakiet to prioritāti klastera konfigurācijas tīklā. Ja izmantojat šo tehnoloģiju un tīkla adapteru ar vairākiem portiem darbībā rodas problēmas, pārbaudiet, vai aparatūrai un draiverim ir jaunākā versija.

  Lai iegūtu papildinformāciju par saderību servera klasterī, sazinieties ar tīkla adaptera ražotāju.Lai iegūtu papildinformāciju, noklikšķiniet uz norādītā raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:

  254101 Tīkla adaptera apvienošana un serveru klasteri (šī informācija var būt angļu valodā)
 7. Noklikšķiniet uz Interneta protokols (TCP/IP) un pēc tam uz Rekvizīti.
 8. Cilnē Vispārīgi pārbaudiet, vai ir atlasīta tāda statiska IP adrese, kura neatrodas tajā pašā apakštīklā vai tīklā, kurā cits publiskā tīkla adapteris. Labas IP adreses piemērs, ko izmantot privātajiem adapteriem, 1. mezglā — 10.10.10.10, 2. mezglā — 10.10.10.11, ar apakštīkla masku 255.0.0.0. Ja publiskajam tīklam tiek izmantots tīkls 10.x.x.x un apakštīkla maska 255.0.0.0, lūdzu, izmantojiet alternatīvu privātā tīkla IP adresi un apakštīkla masku.Lai iegūtu papildinformāciju par derīgu privātā tīkla IP adresēšanu, noklikšķiniet uz tālāk norādītā raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zināšanu bāzē:

  142863 Derīga privātā tīkla IP adresēšana (šī informācija var būt angļu valodā)
 9. Pārliecinieties, vai lodziņā Noklusējuma vārteja nav iestatīta neviena vērtība.
 10. Pārbaudiet, vai lodziņā Izmantot šādas DNS serveru adreses: nav iestatīta neviena vērtība.

  Piezīme. Ja klastera mezgliem ir arī DNS serveri, lodziņā Izmantot šādas DNS serveru adreses: ir redzams teksts “127.0.0.1” (lodziņš nebūs tukšs); tas tā var būt.
 11. Noklikšķiniet uz Papildu.
 12. Pārbaudiet, vai cilnē DNS nav iestatīta neviena vērtība. Pārliecinieties, vai ir notīrītas izvēles rūtiņas Reģistrēt šī savienojuma adreses DNS un DNS reģistrēšanai izmantot šī savienojuma DNS sufiksu.
 13. Aizverot dialoglodziņu, var tikt parādīta tālāk redzamā uzvedne. Ja šāda uzvedne tiek parādīta, noklikšķiniet uz :
  šim savienojumam ir tukša primārā WINS adrese. Vai vēlaties turpināt?
 14. Ja savam privātajam periodisko kontrolziņojumu starpsavienojumam izmantojat pārvienojuma kabeli, atspējojiet Media Sense TCP/IP steka noņemšanas līdzekli.

  Piezīme. Neizpildiet šo darbību sistēmas Windows Server 2003 klasterī.

  Ja vēlaties, lai mēs atspējotu Media Sense TCP/IP steka noņemšanas līdzekli, pārejiet uz sadaļu “Automātiskā labošana”. Ja vēlaties patstāvīgi atspējot Media Sense TCP/IP steka noņemšanas līdzekli, pārejiet uz sadaļu “Labot patstāvīgi”.

  Automātiskā labošana


  Lai automātiski atspējotu Media Sense TCP/IP steka noņemšanas līdzekli, noklikšķiniet uz saites Novērst šo problēmu. Dialoglodziņā Faila lejupielāde noklikšķiniet uz Izpildīt un veiciet šajā vednī norādītās darbības.
  Piezīme.
  Šis vednis, iespējams, būs tikai angļu valodā; taču automātiskā problēmu novēršana darbojas arī citām sistēmas Windows valodu versijām.

  Piezīme. Ja neesat pie datora, kurā radusies problēma, varat saglabāt automātiskās labošanas rīku zibatmiņas diskā vai kompaktdiskā un pēc tam to palaist datorā, kurā radusies problēma.

  Tagad varat pāriet pie nākamās darbības.

  Labot patstāvīgi

  Lai atspējotu Media Sense TCP/IP steka noņemšanas līdzekli, pievienojiet šo reģistra vērtību visiem mezgliem:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

  Vērtības nosaukums: DisableDHCPMediaSense
  Datu tips: REG_DWORD
  Dati: 1
  Lai iegūtu papildinformāciju par šo tēmu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:

  254651 Klasteru tīkla loma tiek mainīta automātiski (šī informācija var būt angļu valodā)
 15. Izpildiet iepriekš aprakstītās darbības visiem klastera mezgliem.
 16. Startējiet klasteru administratoru.
 17. Administratora saknē noklikšķiniet uz klastera nosaukuma. Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Rekvizīti.
 18. Cilnē Tīkla prioritāte pārbaudiet, vai privātais tīkls ir redzams saraksta augšpusē. Ja tā nav, izmantojiet pogu Pārvietot augstāk, lai paaugstinātu tā prioritāti.
 19. Noklikšķiniet uz privātā tīkla un pēc tam uz Rekvizīti.
 20. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Iespējot šo tīklu lietošanai klasterim.
 21. Noklikšķiniet uz Tikai iekšējai klasteru saziņai (privātais tīkls).
Lai iegūtu papildinformāciju, noklikšķiniet uz norādītā raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:

281662 Sistēmu Windows 2000 un Windows Server 2003 klasteru mezgli kā domēnu kontrolleri (šī informācija var būt angļu valodā)

Privātā adaptera ieteicamā konfigurācija sistēmā Windows NT 4.0

 1. Noklikšķiniet uz Sākt, norādiet uz Iestatījumi, noklikšķiniet uz Vadības panelis un pēc tam veiciet dubultklikšķi uz Tīkls.
 2. Cilnē Protokoli noklikšķiniet uz TCP/IP protokols un pēc tam noklikšķiniet uz Rekvizīti.
 3. Lodziņā Adapteris noklikšķiniet uz privātā tīkla adaptera.
 4. Cilnē IP adrese pārbaudiet, vai ir atlasīta tāda statiska IP adrese, kura neatrodas tajā pašā apakštīklā vai tīklā, kurā ir cits publiskā tīkla adapteris. Labas IP adreses piemērs, ko izmantot privātajiem adapteriem, 1. mezglā — 10.10.10.10, 2. mezglā — 10.10.10.11, ar apakštīkla masku 255.0.0.0.
 5. Pārliecinieties, vai lodziņā Noklusējuma vārteja nav iestatīta neviena vērtība.
 6. Cilnes WINS adrese lodziņā Adapteris noklikšķiniet uz periodisko kontrolziņojumu adaptera.
 7. Pārbaudiet, vai WINS servera ierakstiem nav iestatīta neviena vērtība.
 8. Aizverot dialoglodziņu, var tikt parādīta tālāk redzamā uzvedne. Ja šāda uzvedne tiek parādīta, noklikšķiniet uz :
  vismaz vienai no adaptera kartēm ir tukša primārā WINS adrese. Vai vēlaties turpināt?
 9. Cilnē Maršrutēšana pārbaudiet, vai ir notīrīta izvēles rūtiņa Iespējot IP pāradresēšanu.
 10. Noklikšķiniet uz Labi.
 11. Ja tīkla adapteris darbojas ar atšķirīgiem ātrumiem un tam var iestatīt ātrumu un dupleksa režīmu, šis ātrums un dupleksa režīms jāiestata manuāli.

  Pārliecinieties, vai tiem tīkla adapteriem, kuriem var manuāli iestatīt ātrumu un dupleksa režīmu, visos mezglos ir vienādi iestatījumi un vai iestatījumi atbilst ražotāja norādījumiem. Ja tīkla adapterim nevar veikt manuālu iestatīšanu, ņemiet vērā kartes ražotāja norādījumus.


  Periodisko kontrolziņojumu tīklā tiek pārraidīts neliels informācijas apjoms, bet latentums ir svarīgs saziņas nodrošināšanai. Ja ātruma un dupleksa iestatījumi ir vienādi, pastāv iespēja pārliecināties, vai saziņa ir droša.

  Ja neesat pārliecināts par kartei un pievienotajām ierīcēm atbalstīto ātrumu, korporācija Microsoft iesaka visām šīm ierīcēm iestatīt ātrumu 10 MB/sek. un iestatījumu Pusdupleksais. Šāda konfigurācija nodrošinās pietiekamu joslas platumu un drošu saziņu.Lai iegūtu papildinformāciju, noklikšķiniet uz norādītā raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:

  174812 Klasteru tīkla interfeisa kartes automātiskās noteikšanas iestatījuma izmantošanas rezultāti (šī informācija var būt angļu valodā)
  Piezīme. Korporācija Microsoft neiesaka periodiskajiem kontrolziņojumiem izmantot jebkura veida bojājumpiecietīgu adapteri vai apvienošanu. Ja periodisko kontrolziņojumu saziņai nepieciešama redundance, izmantojiet vairākus tīkla adapterus, kuriem ir iestatīta atļauja “tikai iekšējai klasteru saziņai”, un nosakiet to prioritāti klastera konfigurācijas tīklā. Ja izmantojat šo tehnoloģiju un tīkla adapteru ar vairākiem portiem darbībā rodas problēmas, pārbaudiet, vai aparatūrai un draiverim ir jaunākā versija.

  Lai iegūtu papildinformāciju par saderību servera klasterī, sazinieties ar tīkla adaptera ražotāju.Lai iegūtu papildinformāciju, noklikšķiniet uz norādītā raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:

  254101 Tīkla adaptera apvienošana un serveru klasteri (šī informācija var būt angļu valodā)
 12. Lodziņa Rādīt saistījumus uz: cilnē Saistījumi noklikšķiniet uz Visiem adapteriem.
 13. Noklikšķiniet uz blakus privātajam starpsavienojumam izmantotajam adapterim redzamās pluszīmes (+).
 14. Noklikšķiniet uz WINS klients (TCP/IP) un pēc tam noklikšķiniet uz Atspējot.Piezīme. Periodisko kontrolziņojumu adapteram drīkst būt iespējoti tikai TCP/IP protokoli. Pārbaudiet, vai visi pārējie vienumi ir atspējoti (tostarp tādi vienumi kā Tīkla pārraugs).
 15. Lodziņā Rādīt saistījumus uz: noklikšķiniet uz Visi protokoli.
 16. Noklikšķiniet uz blakus elementam TCP/IP protokols redzamās pluszīmes (+).
 17. Pārliecinieties, vai publiskā tīkla adapteris ir pirmais saistījums (saistījumu saraksta augšdaļā). Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz privātā tīkla adaptera un izmantojiet pogu Pārvietot lejup. Ja jums ir vairāki publiskā tīkla adapteri, pārliecinieties, vai periodisko kontrolziņojumu adapteris sarakstā ir norādīts pēdējais.
  Lai iegūtu papildinformāciju, noklikšķiniet uz norādītā raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:

  193890 Microsoft klastera serverim ieteicams izmantot WINS konfigurāciju (šī informācija var būt angļu valodā)
 18. Noklikšķiniet uz Labi, lai pabeigtu tīkla rekvizītu modificēšanu un akceptētu izmaiņas.
 19. Lai izmaiņas stātos spēkā, atsāknējiet mezglu.
 20. Izpildiet iepriekš aprakstītās darbības visiem klastera mezgliem.
 21. Startējiet klasteru administratoru.
 22. Administratora saknē noklikšķiniet uz klastera nosaukuma. Izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Rekvizīti.
 23. Cilnē Tīkla prioritāte pārbaudiet, vai privātais tīkls ir redzams saraksta augšpusē. Ja tā nav, izmantojiet pogu Pārvietot augstāk, lai paaugstinātu tā prioritāti.
 24. Noklikšķiniet uz privātā tīkla un pēc tam uz Rekvizīti.
 25. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Iespējot šo tīklu lietošanai klasterim.
 26. Noklikšķiniet uz Tikai iekšējai klasteru saziņai (privātais tīkls).
Lai iegūtu papildinformāciju, noklikšķiniet uz norādītā raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:

281662 Sistēmas Windows 2000 klastera mezgli kā domēnu kontrolleri (šī informācija var būt angļu valodā)
Rekvizīti

Raksta ID: 258750. Pēdējo reizi pārskatīts: 2012. gada 25. maijs. Pārskatījums: 1

Atsauksmes