Pretvīrusu rīki nevar notīrīt inficētos failus mapē _Restore

Apturēta KB satura atruna

Šajā rakstā ir iekļauta informācija par produktiem, kuriem korporācija Microsoft vairs nepiedāvā atbalstu. Tāpēc šis raksts tiek piedāvāts “tāds, kāds tas ir”, un tas vairs netiks atjaunināts.

S I M P T O M I

Palaižot pretvīrusu programmu, varat saņemt ziņojumu, kas norāda, ka viens vai vairāki faili mapē _Restore\Temp vai _Restore\Archive satur vīrusu vai ir inficēti ar vīrusu. Arī pretvīrusu programma var ziņot par nespēju noņemt vīrusu no faila vai failiem.

I E M E S L S

Šī problēma rodas, jo Windows Millennium Edition (Me) sistēmas atjaunošanas līdzeklis aizsargā visas mapes un failus, kas ir Windows Me sistēmas nodalījumā mapē _Restore. Šī mape un visās tās apakšmapes ir datu krātuves, ko izmanto sistēmas atjaunošanas līdzeklis, lai atjaunotu datora operētājsistēmas iepriekšējo stāvokli no iepriekšējā atjaunošanas punkta.

Lai gan atsevišķas pretvīrusu programmas var strādāt ar failiem, kas ir saspiesti vai tiek glabāti .zip vai .cab failu formātā, sistēmas atjaunošanas līdzeklis neļauj šīm utilītām manipulēt ar šiem failiem tiem esot datu krātuvē. Lai nodrošinātu datu integritāti, datu krātuve ir aizsargāta un sistēmas atjaunošanas līdzeklis ir vienīgā metode, kuru varat izmantot, lai iegūtu piekļuvi datu krātuvei. Tāpēc pretvīrusu programma nevar noņemt vīrusu no faila vai failiem, kas atrodas datu krātuvē. Datu krātuvē faili ir neaktīvi, un tos var izmantot tikai sistēmas atjaunošanas līdzeklis.

R I S I NĀ J U M S

Lai novērstu šo problēmu, izmantojiet atbilstošo metodi.

Izmantojiet līdzekli Pirmais iekšā, pirmais ārā (FIFO)

FIFO rutīna iztīra vecākos atjaunošanas punktus, lai jaunākie, pašreizējie atjaunošanas punkti, varētu tikt pievienoti datu krātuvei. Līdzeklis FIFO tiek startēts automātiski, kad faili datu krātuvē sasniedz 90 procentus no maksimālā datu krātuves lieluma. Sistēmas atjaunošanas līdzeklis vispirms iztīra vecākos failus līdz, faili datu krātuvē aizņem ne vairāk par 50 procentiem no maksimālā datu krātuves lieluma.

Piemēram, ja datu krātuves maksimālais lielums ir 400 megabaiti (MB), 90 procenti no tā ir 360 MB un 50 procenti ir 200 MB. Ja datu krātuves lielums ir 200 MB, skatot mapes _Restore rekvizītus, tas ir 50 procenti no maksimālā lieluma. Ja pielāgojat datu krātuves lielumu minimālajam lielumam 200 MB, noklikšķinot uz Apply (Lietot) sāk darboties līdzeklis FIFO.

PIEZĪME. Ja datu krātuve ir mazāka par 90 procentiem (180 MB) no minimālās vērtības (200 MB) lieluma, pielāgošana neietekmē atjaunošanas punktu tīrīšanu. Tādā gadījumā uzmanīgi jāpārdomā šajā rakstā izklāstīto problēmu novēršanas metožu izmantošana.


Noteiktā laika posmā, kad ir sasniegts maksimālais datu krātuves lielums, datu krātuve iztīra atjaunošanas punktus, balstoties uz FIFO metodi. Ir vairāki veidi, kā var izmantot FIFO, lai iztīrītu vecākos atjaunošanas punktus un saglabātu datora jaunākos atjaunošanas punktus.

FIFO 1. metode

Ja sistēma ir iztīrīta, tad nekas nav jāveic, un tikai pretvīrusu rīks ziņo datu krātuvei par aizdomīgiem failiem. Kamēr visi inficētie faili tiek apstrādāti, izmantojot FIFO metodi, pretvīrusu rīks var joprojām ziņot, ka vēl ir inficēti faili, kuriem datu krātuvē nevar piekļūt.

FIFO 2. metode

Varat izpildīt līdzekli FIFO, lai noņemtu vecākos atjaunošanas punktus no datu krātuves, mainot datu krātuves lielumu. Lai izmantotu sistēmas atjaunošanas līdzekli datu krātuves lieluma pielāgošanai:

 1. Skatiet mapes _Restore rekvizītus, lai noteiktu, cik daudz datu faktiski ir datu krātuvē. Tas jāveic, lai noteiktu, vai šī darbība ietekmēs datu krātuvi. Ja datu krātuve izmanto mazāk par 90 procentiem (180 MB) no minimālās vērtības (200 MB), šī metode var neietekmēt atjaunošanas punktu tīrīšanu. Ja tiek izmantots mazāk par 90 procentiem no datu krātuves, pat ja ir minimālie iestatījumi, jums jāapsver FIFO 1. metodes izmantošana vai Datu krātuves manuālās iztīrīšanas metodes izmantošana, kas norādīta turpmāk šajā rakstā.
 2. Noklikšķiniet uz Start (Sākt), norādiet uz Settings (Iestatījumi) un noklikšķiniet uz Control Panel (Vadības panelis).
 3. Veiciet dubultklikšķi uz System (Sistēma) un tad noklikšķiniet uz zīmnes Performance (Veiktspēja).
 4. Noklikšķiniet uz File System (Failu sistēma).
 5. Pielāgojiet slīdni System Restore disk space use (Sistēmas atjaunošanas diska vietas izmantošana), lai noregulētu zemāku vērtību, un tad noklikšķiniet uz Apply (Lietot).

  Ņemiet vērā, ka varat izmantot slīdni System Restore disk space use (Sistēmas atjaunošanas diska vietas izmantošana), lai atlasītu minimālo vietas apjomu un iedalītu datu krātuves maksimālo apjomu vai lielumu. Noregulējot slīdni uz zemāku vērtību, tiek mainītas vērtības, kas iedarbina līdzekli FIFO. Iespējams, lai izmaiņas stātos spēkā, dators ir jārestartē.
 6. Noklikšķiniet uz OK (Labi) un pēc tam uz OK (Labi), lai aizvērtu dialoglodziņu Sistēmas rekvizīti.
 7. Izmantojiet pretvīrusu rīku, lai skenētu datoru un pārbaudītu, vai vīrusa inficētie faili ir iztīrīti no datu krātuves . Ja datu krātuvē ir palikuši inficēti faili, atkārtojiet iepriekšējās darbības un samaziniet datu krātuves lielumu, līdz inficētie faili ir iztīrīti no datu krātuves.

  Ņemiet vērā, ka var izmantot arī sistēmas atjaunošanas rīka kalendāro lapu, lai apskatītu, cik sen atjaunošanas punkti tika iztīrīti.
 8. Kad inficētie faili ir iztīrīti no datu krātuves, izmantojot šo metodi, atgrieziet slīdni uz sākotnējo vai atbilstošo lielumu, noklikšķiniet uz OK (Labi), lai aizvērtu visus atvērtos logus un pēc tam restartējiet datoru.
Ja datu krātuvē tomēr ir palicis inficēts fails pēc tam, kad mainījāt datu krātuves lielumu uz minimālo, varat vai nu gaidīt, līdz tas tiek apstrādāts, izmantojot FIFO metodi (FIFO 1. metode), vai izmantojiet Datu krātuves manuālās iztīrīšanas metodi, kas aprakstīta turpmāk šajā rakstā, lai noņemtu visus atjaunošanas punktus no datora.

Datu krātuves manuālā iztīrīšana

Lai nekavējoties pilnībā noņemtu inficēto failu vai failus no datu krātuves, atspējojiet un atkārtoti iespējojiet sistēmas atjaunošanas līdzekli.

BRĪDINĀJUMS. Veicot šīs darbības, no datu krātuves pilnībā tiks noņemti visi atjaunināšanas punkti. Neizmantojiet šo metodi, ja tā var radīt problēmas. Atkārtoti iespējojot sistēmas atjaunošanas līdzekli, tas izveidos jaunu atjaunošanas punktu un tad atsāks datora pārraudzību.

 1. Noklikšķiniet uz Start (Sākt), norādiet uz Settings (Iestatījumi) un noklikšķiniet uz Control Panel (Vadības panelis).
 2. Veiciet dubultklikšķi uz System (Sistēma) un tad noklikšķiniet uz zīmnes Performance (Veiktspēja).
 3. Noklikšķiniet uz File System (Failu sistēma) un pēc tam uz zīmnes Troubleshooting (Problēmu novēršana).
 4. Noklikšķiniet, lai atlasītu izvēles rūtiņu Disable System Restore (Izslēgt sistēmas atjaunošanu), tad noklikšķiniet uz Apply (Lietot), noklikšķiniet, lai notīrītu izvēles rūtiņu Disable System Restore (Izslēgt sistēmas atjaunošanu), noklikšķiniet uz Apply (Lietot) un tad uz OK (Labi).
 5. Restartējiet datoru, kad tas tiek piedāvāts. Kad dators ir restartēts, datu krātuve ir iztīrīta, un sistēmas atjaunošanas līdzeklis atsāk sistēmas pārraudzību.

S T A T U S S

Šādi tas ir projektēts.

P A P I L D I N D O R MĀ C I J A

Mape _Restore pēc noklusējuma ir aizsargāta, un tas novērš programmu iespējas izmantot vai manipulēt ar failiem, kas atrodas šajā mapē. Kamēr šie faili atrodas datu krātuvē, tie ir neaktīvi un tos neizmanto cita utilīta, izņemot sistēmas atjaunošanas līdzekli.

Sistēmas atjaunošanas līdzeklis nav paredzēts, lai noteiktu vai meklētu vīrusu infekcijas vai to aktivitāti. Vairākums datora vīrusu infekciju meklē un uzbrūk failiem ar paplašinājumu, piemēram, .exe vai .com. Sistēmas atjaunošanas līdzeklis ir paredzēts, lai pārraudzītu šī tipa failus.

PIEZĪME. Ja atjaunojat iepriekšējo datora stāvokli, kad nebija instalēts pretvīrusu rīks, tas ir jāinstalē un jāiztīra visi faili, kas tika atjaunoti un ir inficēti.
Rekvizīti

Raksta ID: 263455. Pēdējo reizi pārskatīts: 2006. gada 8. jūn.. Pārskatījums: 1

Atsauksmes