Kļūdas ziņojums: Windows Could Not Start Because the Following File Is Missing or Corrupt: \Winnt\System32\Config\Systemced

SVARĪGI! Šajā rakstā ir informācija par reģistra modificēšanu. Pirms reģistra modificēšanas izveidojiet tā dublējumkopiju un pārliecinieties, vai saprotat, kā atjaunot reģistru, ja rodas kāda problēma. Lai iegūtu informāciju par reģistra dublējumkopijas veidošanu, atjaunošanu un rediģēšanu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu :
256986 Microsoft Windows reģistra apraksts (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)

S I M P T O M I

Restartējot datoru, kas izmanto Microsoft Windows 2000, var tikt parādīts šāds kļūdas ziņojums:
Windows could not start because the following file is missing or corrupt:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEMced (Windows nevarēja startēt, jo trūkst vai ir bojāts šāds fails: \WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEMced)
Piezīme. Burti "ced" kļūdas ziņojuma beigās nav gluži kļūdas ziņojuma sastāvdaļa. Šie burti bija iepriekšējā ekrānā, un tie netika pilnībā izdzēsti, kad parādījās kļūdas ziņojums.

Var tikt parādīts arī šāds kļūdas ziņojums:
System hive error (Sistēmas stropa kļūda)

I E M E S L S

Šī problēma var rasties, ja ir spēkā kāds no šiem nosacījumiem:
 • Datorā ir instalēta Promise Technology, Inc. ATA66 PCI kontrollera karte. Šī problēma parasti rodas Windows 2000 instalēšanas procesa laikā.
 • Sistēmas strops reģistrā ir bojāts vai tā nav.


  Iespējams, ka Windows 2000 nevar ielādēt reģistru, jo tas ir pārāk liels. Šī problēma var parādīties, kad kāds process raksta pārāk daudz datu reģistra apakšatslēgā System (Sistēma). Ir paredzēts, ka apakšatslēga System satur vienīgi to informāciju, kas ir nepieciešama, lai sāknētu datoru.

  Datori, kuru pamatā ir Intel arhitektūra vai ARC (RISC) arhitektūra, šajā sāknēšanas procesa fāzē var izmantot tikai 16 megabaitus (MB) atmiņas. Reģistra apakšatslēgai System šie 16 MB ir jādala ar ielādētāja, kodola, HAL un sāknēšanas draiveri. Dažos gadījumos apakšatslēgas System lielums var būt 13 vai vairāk MB.

R I S I NĀ J U M S

BRĪDINĀJUMS. Nepareizi lietojot reģistra redaktoru, var radīt nopietnas problēmas, kuru dēļ var nākties atkārtoti instalēt operētājsistēmu. Korporācija Microsoft negarantē, ka jūs varēsit novērst problēmas, kas radušās nepareizas reģistra redaktora lietošanas dēļ. Jūs uzņematies atbildību par reģistra redaktora lietošanu.

Lai novērstu šo problēmu, izmantojiet atbilstošo metodi.

Promise Technology ATA66 PCI kontrollera noņemšana

Ja šī problēma rodas Windows 2000 instalēšanas procesa laikā un datorā ir uzstādīts Promise ATA66 kontrolleris, noņemiet Promise Technology ATA66 PCI kontrollera karti, pārbaudiet BIOS iestatījumus, lai pārliecinātos, vai IDE kontrolleris mātesplatē ir iespējots, un pēc tam vēlreiz palaidiet Windows 2000 uzstādīšanu.

Sistēmas stropa dublējumkopijas atjaunošana

SVARĪGI! Šo procedūru nevar izmantot aktīvam direktorija domēna kontrollerim, jo, izmantojot mapes REPAIR sistēmas stropu, vairs neesat domēna kontrolleris.

Izmantojiet labošanas konsoles rīku, lai aizstātu sistēmas stropa dublējumkopiju no mapes Repair. Ja labošanas konsoles rīks datorā nav instalēts, to var palaist no procesa Emergency Repair (Avārijas labošana):
 1. Datora startēšanai izmantojiet Windows 2000 kompaktdisku vai Windows 2000 starta disku.
 2. Kad tiek parādīts ziņojums “Welcome to Setup” (Esiet sveicināti uzstādīšanas programmā!), nospiediet taustiņu R (Repair — labošana).
 3. Nospiediet taustiņu C, lai tiktu palaists atkopšanas konsoles rīks.
 4. Atlasiet instalāciju, kas jālabo.
 5. Ievadiet administratora paroli.

  Ja dators ir domēna kontrolleris, pēc aicinājuma ievadiet Directory Services Restore Mode (Direktoriju pakalpojumu atjaunošanas režīms) paroli.Lai iegūtu papildinformāciju par atkopšanas konsoles rīku, noklikšķiniet uz rakstu numuriem un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstus :
  239803 Kā domēna kontrollerī mainīt atkopšanas konsoles administratora paroli (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)
  223301 Administratora konta aizsardzība bezsaistes SAM modulī (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)
 6. Atkopšanas konsoles komandu uzvednē ievadiet tālāk minētās komandas. Pēc katras komandas ievadīšanas nospiediet taustiņu ENTER:
  cd system32\config
  ren system system.old
  ren system.alt systemalt.old
 7. Ja no Windows dublējumkopijas un atkopšanas rīka esat palaidis avārijas diska vedni Emergency Repair Disk Wizard, no mapes %SystemRoot%\Repair\Regback nokopējiet sistēmas stropa dublējumkopiju.

  Ja neesat palaidis avārijas diska vedni Emergency Repair Disk Wizard, no mapes %SystemRoot%\Repair nokopējiet noklusējuma sistēmas stropu.

  SVARĪGI! Ir jāatjauno pēdējā sistēmas stropa kopija. Turklāt ir jāpārinstalē kopš pēdējās avārijas diska atjaunināšanas reizes instalēto aparatūras ierīču draiveri vai programmas, kas darbojas kā pakalpojumi.

  Lai kopētu noklusējuma sistēmas stropu, ievadiet šo komandu un nospiediet taustiņu ENTER:
  copy c:\winnt\repair\system c:\winnt\system32\config
  Lai kopētu sistēmas stropu, kam tika izveidota dublējumkopija pēdējā avārijas diska palaišanas reizē, ievadiet šo komandu un nospiediet taustiņu ENTER:
  copy c:\winnt\repair\regback\system c:\winnt\system32\config
 8. Komandu uzvednē ievadiet exit un pēc tam nospiediet ENTER, lai restartētu datoru:

Sistēmas stropa lieluma samazināšana

Ja datorā tiek koplietots daudz resursu, reģistrs var kļūt pārāk liels. Lai novērstu šo problēmu, rīkojieties šādi:
 1. Startējiet reģistra redaktoru (Regedt32.exe).
 2. Reģistrā atrodiet šādu atslēgu un noklikšķiniet uz tās:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Share
 3. Izvēlnē Registry (Reģistrs) noklikšķiniet uz Save Key (Saglabāt atslēgu).
 4. Lodziņā File name (Faila nosaukums) ierakstiet Shares.new un pēc tam noklikšķiniet uz Save (Saglabāt).
 5. Reģistrā atrodiet šādu atslēgu un noklikšķiniet uz tās:
  HKEY_LOCAL_MACHINE
 6. Izvēlnē Registry (Reģistrs) noklikšķiniet uz Load Hive (Ielādēt stropu).
 7. Failu sarakstā noklikšķiniet uz faila System.old un pēc tam uz Open (Atvērt).
 8. Lodziņā Key Name (Atslēgas nosaukums) ierakstiet System.old un pēc tam noklikšķiniet uz OK (Labi).
 9. Reģistrā atrodiet šādu atslēgu un noklikšķiniet uz tās:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Select
 10. Pierakstiet vērtības Default (Noklusējums) iestatījumu.
 11. Reģistrā atrodiet šādu atslēgu un noklikšķiniet uz tās
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System.old\ControlSetx\Services\LanmanServer\Shares
  (x ir skaitlis, ko pierakstījāt 8. darbībā).
 12. Izvēlnē Registry (Reģistrs) noklikšķiniet uz Save Key (Saglabāt atslēgu).
 13. Lodziņā File name (Faila nosaukums) ierakstiet Shares.old un pēc tam noklikšķiniet uz Save (Saglabāt).
 14. Atjaunojiet atslēgu Shares.new reģistra stropā System.old:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System.old\ControlSetx\Services\LanmanServer\Shares
 15. Noklikšķiniet uz atslēgas HKEY_LOCAL_MACHINE\System.old key.
 16. Izvēlnē Registry (Reģistrs) noklikšķiniet uz Unload Hive (Izlādēt stropu).
 17. Izejiet no reģistra redaktora.
 18. Izmantojot atkopšanas konsoli, restartējiet datoru.
 19. Komandu uzvednē ievadiet šādas rindiņas, katras rindiņas beigās nospiežot taustiņu ENTER:
  ren system system.org
  ren system.old system
 20. Komandu uzvednē ievadiet exit un pēc tam nospiediet ENTER, lai restartētu datoru:

P A P I L D I N D O R MĀ C I J A

Lai saņemtu papildinformāciju par to, kā iegūt Windows XP uzstādīšanas sāknēšanas diskus, noklikšķiniet uz norādītā raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
310994 Windows XP uzstādīšanas sāknēšanas disku iegūšana (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)
Lai iegūtu papildinformāciju par sistēmas stropu ierobežojumiem sistēmā Windows Server 2003, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu :

302594 Sistēmā Windows Server 2003 sistēmas stropu atmiņas ierobežojumi ir samazināti (Šī saite var norādīt uz saturu, kurš daļēji vai pilnībā ir angļu valodā)
Šajā rakstā minētos trešo pušu produktus ražo no korporācijas Microsoft neatkarīgi uzņēmumi. Korporācija Microsoft nesniedz nekādas netiešas vai citādas garantijas par šo produktu veiktspēju vai uzticamību.
Rekvizīti

Raksta ID: 269075. Pēdējo reizi pārskatīts: 2006. gada 10. nov.. Pārskatījums: 1

Atsauksmes